Upp till bevis nu Region Västerbotten!

Nu har Region Västerbotten två delikata uppgifter där man kan visa oss Västerbottningar att man verkligen är ett ”Region Västerbotten”. Så nu kan planeringen för sommarens Almedalen läggas åt sidan för att göra ett par konkreta – läs mätbara – insatser för länet.

1. Landstinget håller på att utarma sjukvården i glesbygden! Nu MÅSTE Region Västerbotten ta sitt ansvar och stå upp för HELA regionen!

2. Skatteverket planerar att flytta från Lycksele till Umeå. ”Enligt Skatteverket ska myndigheten finnas där människor bor och därför har man nu tagit ett nytt beslut om att flytta verksamheten från en rad mindre orter i landet”. Den motiveringen känns som ren och skär lögn! Region Västerbotten stoltserar ju bland annat med telemedicin och den kommunikativa utvecklingen. För dem kan det väl inte vara några problem att överbevisa Skatteverket att en flytt inte är nödvändig. Om Region Västerbotten inte fixar det kan jag förevisa Skype!!! Dessutom är mig veterligen telefonen fortfarande ett utmärkt sätt att komma i kontakt med skattemyndigheten. Fast nu fungerar ju inte den heller överallt i glesbygden. Men mellan stad (läs Umeå) ”där människor bor” och Lycksele fungerar det!

Tyvärr finns det hakar i båda fallen!

1. Landstinget är Region Västerbottens uppdragsgivare så vi utanför Umeåregionen kan nog inte förvänta oss någon hjälp från Region Västerbotten vad sjukvård beträffar.

2. Umeåpolitikerna – de som styr Landstinget och Region Västerbotten – övervägande (S) – har ju som mål att till varje pris få Umeåregionen att växa. Att flytta Skatteverket från Lycksele till Umeå ligger väl rätt i fas i deras tänk. Det kan väl inte vara så att det rent utav funnits lobbying från Umeåpolitiker, Landstinget och/eller Region Västerbotten för att få till förflyttningen. Sådant framkommer aldrig men jag har svårt att tro att Skatteverket själva skulle komma på idén eftersom verksamheten i Lycksele (om jag förstått saken rätt) mest är administrativ. Kostnadsmässigt bör det väl vara billigare att förlägga sådan verksamhet till Lycksele än till Umeå? VK vill ju ha förslag på saker att fördjupa sig i så detta kan väl vara ett sådant.

Jag undrar vilken funktion Region Västerbotten i nuvarande form egentligen har!? Finns det överhuvudtaget något berättigande till dess existens? Om jag förstått saken rätt så är Västerbotten unika i Sverige med att ha både Landsting och ”Region”. Det är alltså dubbelt upp som skall finansieras av våra skattemedel. Hur mycket av vår Landstingsskatt som går till Region Västerbotten har jag ingen aning om. Undrar om revisorerna har det. Men bevisligen finns pengar till dubbla organisationer men inte till sjukvård i glesbygd!

Sjukvården fungerar inte som den ska i städerna heller kanske någon reagerar på. Där tror jag en helt annan faktor spelar in. Landstinget har en så bedrövlig personalpolitik att personal lämnar dem. Motåtgärden från Landstinget är att man skyller på föregående regering och står och hytter nävar för att det utbildas för få läkare och sjuksköterskor. Men vad har det för betydelse att folk utbildas när arbetsgivaren inte kan behålla dem man har/haft?

Nä bort med Landstinget och Region Västerbotten och hitta nya former för dessa. Det är väl ett fantastiskt uppslag till våra kommunpolitiker i glesbygd. Ja det behöver inte vara glesbygd för den delen. Både Fp i Skellefteå och AP i Umeå ifrågasätter ju nu Region Västerbottens existens. Kanske något våra glesbygdspolitiker skulle kunna haka på. I alla fall dem som det inte står (S) ”i pannan på”.

 

 

 

6 kommentarer

 1. Thomas Hartman

  Det framförs i olika sammanhang kritik mot Region Västerbotten. Ibland är den saklig och välgrundad och det är något som vi samfällt uppskattar och som kan utveckla verksamheten. Men när kritiken som det tenderar att kunna blir på olika bloggar är lösryckt och till och till och med är direkt felaktig, då utsätts verksamheten och varje enskild medarbetare för en utmaning som frestar på det vardagliga arbetet. Då blir det ännu viktigare att visa vad vi jobbar med.

  Region Västerbottens arbetsuppgifter skulle mycket väl kunna vara organiserade på annat sätt och hanteras av en annan eller andra huvudmän, vilket är en fråga för politiken att reda ut. Däremot är påståendet att Region Västerbotten skulle kunna läggas ner och att pengarna för verksamheten skulle kunna användas till andra ändamål inte korrekt. Innan Region Västerbotten fanns tre organisationer som jobbade med Region Västerbottens uppgifter. Dessa funktioner har i och med bildandet 2008 förts samman till en organisation. Om Region Västerbotten skulle avvecklas så krävs att dessa uppgifter tas över av andra huvudmän. Så kostnaderna försvinner inte. Troligen blir de dyrare eftersom bildandet av RV har inneburit en effektivisering.

  Många funktioner inom Region Västerbotten måste enligt nationella direktiv finnas inom varje region eller län. Det handlar dels om det regionala utvecklingsuppdraget som regleras nationellt. Region Västerbottens strateger verkar för att uppfylla målen inom områden som näringsliv, turism, innovationer, utbildning, IT, miljö och energi med mera. Arbetet sker inom länet och utanför länet i samarbete med bland annat näringslivet, akademi och offentlig sektor, men också nationellt och internationellt. Utan enträget arbete hade nog Västerbotten förlorat rätten att ge stöd till mindre flygplatser, vilket skulle inneburit sämre möjligheter att resa till och från inlandet. Vi hade inte heller nått fram med Norrbotniabanan eller den moderna prototyp för en färja över Kvarken, som inom en överblickbar framtid kan bli verklighet.

  Varje län ska också ha ett länsbibliotek som jobbar med utveckling av bland annat kommun- och skolbibliotek. Kollektivtrafikmyndigheten går inte heller att komma undan.

  Politiken i Västerbotten har sedan 50-talet drivit en utveckling inom kulturområdet. Av de cirka 250 miljoner som ingår i Region Västerbottens budget, går 175 till kulturverksamheter som NorrlandsOperan, Västerbottens museum, Skogsmuseet i Skellefteå, Västerbottensteatern, Skellefteå museum och mängder av andra mindre verksamheter. Dessutom är Region Västerbotten utsedd av regeringen att fördela det statliga kulturstödet genom Samverkansmodellen.

  Länets 15 kommuner behöver arbeta tillsammans för att tackla gemensamma utmaningar genom exempelvis upphandlingar. Det handlar om IT, vatten- och avfallsfrågor, stöd och utveckling för kommunernas skolor, utbildningar och kunskapsförsörjning. Skulle det arbetet inte ske genom Region Västerbotten, då skulle det ske i annan form, troligen då också som jag skriver ovan till en högre eller jämförbar kostnad. På uppdrag av SKL arbetar medarbetare med utveckling inom vård och omsorg och socialpsykiatrin. Deras arbete ger förutsättning för länets kommuner att ge likvärdigt stöd med god kvalitet, till bland annat psykiskt sjuka, missbrukare och barn i utsatta situationer.

  I Region Västerbottens verksamhet ingår även biblioteken vid länets tre sjukhus, MediaCenter som arbetar med digital utveckling vid kommunernas skolor, Infomix som skriver lättläst information till kommuner och landstinget, Film i Västerbotten som bland annat utvecklar näringsverksamhet genom filmen och har bidragit till stora framgångar på internationella arenor. En enhet arbetar med finansiering av projekt och tar fram analyser som ger underlag för avgörande kommunala beslut.

  Det finns all anledning att vara stolt över Region Västerbotten, en verksamhet som bidrar till utveckling av Västerbotten, dess kommuner och landstinget. Tillsammans bidrar vi till en bättre välfärd för länets invånare och bättre förutsättningar för företagen att utvecklas och växa. Men det finns samtidigt saker vi absolut behöver förbättra. Där tar vi gärna emot ideer och tips.

  Ha en trevlig fortsatt helg,

  Thomas

  • Carl-Axel Otterhall (inläggsförfattare)

   Hej Thomas. Snabb som vanligt:) Fasiken vad jag beundrar dig och det jobb du gör. Det är ju lördagskväll dessutom.

   Jaja, jag får väl be om ursäkt att jag har en negativ bild av er. Det är absolut inget personligt utan kopplat till den politik som existerar inom länet (läs Landstinget). Jag vet mycket väl att många funktioner som finns under era vingars beskydd är måsten och viktiga. Men det handlar inte om det från min sida.

   Jag har tre frågor – nä det blir fyra kom jag just på – som jag tycker att du enkelt kan besvara:

   1. varför är Vbtn det enda län i Sverige som har både Landsting och Region? Fokusera nu inte på Kommunförbundet, Länsstyrelsen och så vidare utan berätta Umeås tanke med den där storregionen!

   2. Region Västerbotten BÖR väl, utifrån sitt uppdrag, se till att det finns adekvat sjukvård i hela länet?

   3. Region Västerbotten BÖR väl, utifrån sitt uppdrag, kunna stoppa Skatteverkets planer på att flytta från Lycksele till Umeå!

   4. Den jag kom på sist. Skall vi boka tid och plats för kaffet? Du bjuder av våra skattemedel;)

   Vi hörs Thomas

 2. Thomas Hartman

  Hej Carl Axel och tack för vänliga ord 🙂

  1. Nej, uppgiften att vi skulle vara den enda som har landsting och region vet jag inte var du fått från. Exempelvis Uppsala är organiserade på samma sätt. Region Västerbotten ser till hela länet och de politiska företrädarna arbetar nu för att se om det finns förutsättningar för en större regionbildning.

  2. Vi kan inte avgöra hur landstinget ska organisera sig. Det är deras uppdrag. Däremot samarbetar vi gärna med landstinget. Vi kan också bidra med att vara med och utveckla samarbetet mellan landsting och kommun. Men att människor känner sig trygga med vården är viktigt för de som lever i länet, ur ett näringsperspektiv och för inflyttning och besökande.

  3. Region Västerbotten kan knappast stoppa planerna men absolut bidra i arbetet för att försöka stoppa detta. Det är inget vi ser positivt på.

  4. Jag fikar gärna med dig och resonerar om detta och annat. Jag är åter i tjänst i juni och vet du med dig att du är på väg till umeå hör av dig till mig så ses vi.

  Ha det gott,

  Thomas

  • Carl-Axel Otterhall (inläggsförfattare)

   Hej igen Thomas.

   Jag tror på en storregion vad sjukvården beträffar – förstatliga den! Tänk vad mycket pengar som skulle frigöras till sjukvård då. All övrig verksamhet som nu ligger under Landstingets ”vingar” kan man hitta betydligt smidigare och mera demokratiska lösningar på.

   Den storregion ni jobbar för tror jag skulle vara rena dödsstöten för glesbygden! Region Västerbotten (Umeå) är ju skapat för att vara centrat i den tänkta storregionen. Nu verkar inte övriga län speciellt intresserade av det – de kanske har andra förslag på var centrat skall finnas, vad vet jag. Men vi Västerbottningar dras nu med. och skall finansiera, en organisation som är uppbyggd för ett annat ändamål än vad som är i dag.

   Vi hörs och var en riktigt go och glad pappa nu:)

   • Thomas Hartman

    Hej

    Nja ditt resonemang förstår jag inte riktigt. Du menar att en storregion skulle vara dödsstöten för inlandet. Vad skulle i så fall ett förstatligande vara där besluten kommer ännu längre från medborgarna. Känns lite ologiskt. Kanske dags att förstatliga skolan igen också? Eller?

    Håller dock helt med dig om att det inte går att jobba som om man vore Umeåregionen. Det finns för det första redan en sådan och ska vi lyckas få med oss hela norra Sverige i utvecklingsarbetet krävs ett större perspektiv än enbart Umeå som centralort.

    Ha en riktigt skön dag

    Thomas

    • Carl-Axel Otterhall (inläggsförfattare)

     Hej Thomas. Så här tänker jag. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Kiruna, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Ö-vik, Härnösand och Östersund (har jag missat någon?). Där kommer fokus att finnas! Glesbygden skulle nog helt försvinna i det ”maktkrig” jag kan tänka mig blir mellan dessa städer. Och alla ska de/ni ”slåss” om de skatter, statliga pengar och EU-medel som regionen drar in. Och hur ska man komma överens om vilken av städerna som skall vara ”regionstad”? Jag anar att det är en av anledningarna att intresset är svalt från de övriga länen just nu. Man kanske inte tar lika givet som umeåpolitikerna att Umeå ska vara regionstaden. Men det är ren och skär spekulation från min sida.

     Jag förstår absolut resonemanget att ju mera folk ju mera pengar. På papperet kan det vara jättelogiskt men jag tvivlar på att det blir bra om det skulle bli verklighet.

     Man pratar om rationaliseringar. Vilka personer inom VLL är beredda att lämna sina jobb till förmån för en storregion? Jag har fruktansvärt svårt att tänka mig några egentliga rationaliseringar. Risken är väl större att administration och byråkrati växer ännu mera?

     Det allra bästa vore att förstatliga sjukvården (det blir ju en riktigt storregion) och det skall inte finnas inblandning av några andra verksamheter där. Pengar tänkta för sjukvård skall gå till sjukvård och inget annat!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.