Vindkraft i Sorsele

Av , , Bli först att kommentera 13

Nu samlas namn in för en folkomröstning i kommunen. Rätt eller fel? Ja jag vet inte. Det finns argument åt båda hållen. Som jag ser det så är det negativa med en folkomröstning den kostnad som uppstår i kommunen. Ingen vet hur stor den kommer att bli. Å andra sidan så vore det ett utmärkt demokratiskt sätt för våra jäviga politiker – kommunalråd (V) och KS vice ordförande (C) – att komma ur en egentligen ohållbar situation. Det måste för dem bara vara omöjligt att vara opåverkad när en vindkraftspark på Sandberget skulle kunna generera åtskilliga pengar till dem personligen, både i fråga om markintrång och årlig avkastning.

Vi har Blaiken som referens så vad skulle nya vindkraftsparker i kommunen generera tillbaka till kommunen? Jag har inte sett en enda siffra på vad Blaiken ekonomiskt genererat kommunen i samband med anläggningen och inte heller när det handlar om driften. Men så mycket förstår jag att under anläggningsperioden finns det lokala entreprenörer och personer med specifik kompetens som har jobb där. Men hur många i dag skattande i Sorsele har sin försörjning från vindkraftparken på Blaiken? Inget redovisas. Inte heller hur positivt det är för kommunen ekonomiskt. Det tycker jag talar sitt tydliga språk!!!

Från kommunhåll har man ju antagit en positiv ställning till vindkraftsetableringar. Varför då och utifrån vilka reella ståndpunkter? Gissningar accepteras inte! Vem kommer i slutändan att vara ansvarig för nedmontering och återställande av marken? Det vet ingen oavsett vilka garantier de etablerande företagen redovisar. Är det markägaren, kommunen eller något konstigt företag från Nowherebakistan som i det skedet står som ägare till anläggningen. Vad ska vi ta ställning till egentligen?

Min personliga uppfattning är att dessa snurror INTE är ett dugg miljövänliga! Hur mycket negativ miljöpåverkan åstadkommer de inte på grund av de långa transporter som måste till eftersom de absolut skall hit upp? Med alla följebilar! Hur miljövänlig är anläggningsarbetet med de vägar som måste brytas och den avsevärda areal som de själva kräver i vår vackra natur? Och hur påverkar det den turistnäring som faktiskt (många verkar inte känna till den) finns i den här delen av kommunen?

Jag har några funderingar till Centerpartiet i Sorsele och övriga partier/personer som är för vindkraftsetableringar i kommunen

– eftersom att vi producerar jättemycket energi via vattenkraften här i norr så är vi väl med råge självförsörjande med ”ren” energi. Varför ger ni bort vår natur – vårt kraftigaste argument till att leva och verka här samt att besöka oss – till profithungriga företag som i sin tur säljer till Mälardalen, södra Sverige och utlandet?

– att Mp, V och S (med glada tillrop av C) nu stänger Ringhals ett och två ska väl vi ”i Europas sista vildmark” inte behöva ta ansvar för?

– hur mycket vinner kommunen ekonomiskt på vindkraftsparken på Blaiken? Inga gissningar utan ”svart på vitt”!

– vem kommer i slutändan att stå ansvarig för återställanden? Ha Blaikengruvan i åtanke!

– anser ni att Sandsjögården och andra närliggande turistföretag i skogslandet på något sätt påverkas av en etablering av en vindkraftspark på Sandberget?

– vad innebär i så fall det ekonomiskt för kommunen?

– hur tänker ni marknadsföra kommunen, med vindsnurror oavsett var man tittar, mot eventuella inflyttare – de som söker ”vildmarkskänsla”, naturupplevelser och stillhet?

Ja det finns många fler funderingar men nu är kvällen sen och jag är trött, men frågan kvarstår – är vindkraft bra eller dåligt för vår kommun? Min gissning är att de på kommunen som valt att ställa kommunens vackra natur till förfogande för de vinstsökande företagen själva inte har en aning om vad de tar beslut om.

Jag menar helt enkelt att om det nu för kommunen vore så positivt med vindkraftsparken på Blaiken – även på lång sikt – så skulle man självklart ha redovisat det. Det har jag inte sett någonstans och personligen tvivlar jag uppriktigt att det överhuvudtaget för Sorsele kommun finns något sådant sett till helheten. Inte lätt att ta ställning för en eventuell omröstning när det inte finns något underlag. Och inget kommer heller självklart att redovisas.

Nu har jag bestämt mig – jag ställer mig FÖR en folkomröstning. Jag tror nämligen inte att politikerna är kapabla att se helheten här. Läste i en kommentar under ”Tyck till, Sorsele” som gav rysningar i hela kroppen. ”De som händer i den delen av kommunen tänker jag inte lägga mig i utan låter dom som jobbar med ärendet ta ställning”.

Är det så vi som bor i samma kommun, men nedanför Naturreservatet, också ska tänka: ”Det som händer upp mot Ammarnäsområdet skiter vi i”. För mig är det en skrämmande tanke! Men så olika är vi bevisligen som personer!

Gonatt:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Men vad händer?

Av , , Bli först att kommentera 24

Västerbottens läns Landsting äger Norrlandsoperan i Umeå till 60% (varför?) och Umeå kommun äger 40%.

”En ingående utredning är gjord. Prislappen på åtgärderna är drygt 40 miljoner kronor.

Fastigheten ägs av Umeå kommun, vilket är en del av det gällande avtalet. Fastighetsavdelningen begär nu inför det kommande budgetarbetet i kommunen ett extra tillskott på 13 miljoner kronor för de ombyggnationer som behöver göras.

Resterande investeringar – drygt 27 miljoner kronor – läggs enligt förslaget ut som framtida hyreshöjning, cirka 3,5 miljoner per år.

För att klara detta behöver Norrlandsoperan ett höjt anslag från sina ägare.

Där står landstinget för 60 procent och Umeå kommun för 40 procent – men i grundavtalet ingår också att kommunen bidragit med själva fastigheten”. (vk.se)

Det är mycket bra att det börjar komma i dager lite konkreta saker av Landstingets uppdrag/åtaganden. KAN NÅGON GE EN RIMLIG FÖRKLARING TILL VARFÖR LANDSTINGET ÄGER 60% AV UMEÅS NORRLANDSOPERA?

Kom inte med förklaringen att den skall gynna hela länet för jag har aldrig sett att sponsrade bussar av Landstinget gått från Kittelfjäll, Saxnäs, Tärnaby eller Ammarnäs till någon av föreställningarna!

Visserligen verkar Landstinget och Umeå kommun officiellt ha sagt nej till de åtgärder för 40 miljoner kronor som omgående krävs om verksamheten ska kunna fortsätta som tidigare. Men jag tvivlar på att de i praktiken inte kommer att fixa det på något sätt. Ingen vet ändå vart deras pengar tar vägen så det är väl enkelt att skära ner på något mera ovidkommande som skola, omsorg och sjukvård till förmån för Umeåelitens operabesök. Och tänk om det kommer en italienare på någon föreställning….ja då har man ju helt plötsligt internationell publik! Även hens biljett sponsrad av oss skattebetalare! Är det 1 200:- för varje sittplats vid varje föreställning som vi skattebetalare bjuder på? En siffra jag bara hört men tyvärr inte kan bekräfta. Någon mera insatt som kan tydliggöra det.

Nu låter jag negativ mot kulturen – vilket jag absolut inte är – tvärtom. Och Norrlandsoperan är otroligt värdefull, speciellt nu när den är öppen för flera olika kulturyttringar. Den är ur ett kulturellt perspektiv jätteviktig för Umeå med omnejd!!! Men jag ifrågasätter Landstingets 60%-ägande i Norrlandsoperan sett ur hela länets skattebetalares perspektiv. Tänk om Landstinget gick in med 60% ägande i alla kommuners specifika kulturverksamheter! Musikskolorna skulle kunna vara ett exempel.

Nu har jag googlat utifrån ”landstingets kultursatsningar i Västerbotten”. När resultatet kom fram exploderar man ju bara! Men det är inget nytt. Nu är det inte längre Landstinget, utan dess VÄNSTRA skattefinansierade förlängda arm, Region Västerbotten som bland annat presenterar hur fantastiskt Kulturumeå 2014 varit för hela Norrland! (Nu är det spypaus!!! Men jag återkommer)

Såja. Nu känns det lite bättre. Vem fasiken har en aning om Umeå som kulturstad om ett par år. Inte bara lokalt, utan även internationellt, måste man väl ha genomskådat den felaktiga samiska vinkling och den felaktiga bild man gav av Umeå. Jag tvivlar på att någon eftersläntande besökare kommer att få uppleva renar och samer på Rådhustorget. Men så där fungerar politik i dag! Ljug och lurendrejeri! 200 miljoner/400 miljoner/ 600 miljoner (ingen kan veta den exakta summan) kronor till egentligen ingenting! Jo till allt för många personers försörjning under några år. Men förutom det?

Men tillbaka till Landstinget och Norrlandsoperan. För mig är Landstinget sjukvård! Punkt slut. På kvittot eller faktura från sjukan står det Landstinget med logo till och med. Det står det inte på operabiljetterna. Inte heller på buss- eller tågbiljetterna. Och så vidare.

I morgon (i dag) blir det att kontakta Landstinget och få kopia på originalet från revisorernas två olika uppfattningar om Landstingets ekonomiska skötsel.

 

 

 

Bli först att kommentera

Olofsson(S), Winroth(Mp) och Olsson(V) – AVGÅ!

Av , , 3 kommentarer 29

Nu får det vara nog!!! Jag är så förbaskad i kväll att jag borde inte skriva nåt. Men kan inte låta bli! Det kan inte bli mera än livstids fängelse. Det kan det aldrig bli för våra politiker oavsett hur de både lurar sina väljare inför valen och missköter sitt uppdrag! De kan inte ens förlora sitt uppdrag oavsett hur inkompetenta de är!

Ni har väl läst det HÄR och det HÄR Ja jag antar att ni som läser min blogg redan har gjort det.

Tidigare var det tre saker som var kommunernas åläggande med bland annat våra skattemedel – vård, omsorg och skola. Nu har det blivit fyra saker – vård, omsorg, skola och Landstings/Regionspolitiker!

Att vi alla gemensamt skall hjälpas åt via skattsedeln att bidra till vård, omsorg och skola tycker jag är självklart. MEN…att via skattsedeln försörja inkompetenta Landstingspolitiker går över mitt förstånd. VILKEN UPPGIFT HAR DE I DAG? Det är kaos över hela landet – oavsett partitillhörighet! Om vi ser till Västerbotten, som i alla fall jag känner till bäst, så undrar jag vilken kompetens Peter Olofsson (S), Robert Winroth (Mp) och LiseLotte Olsson (V) har för att ytterst ansvara för sjukvården i länet, Region Västerbotten, Länstrafiken, kulturen inklusive Norrlandsoperan, Norrtåg, turismen, utveckling….ja det vete väl gudarna alla områden de ska ”ansvara” över. MEN…de klarar inte av sitt huvuduppdrag – sjukvården.

Hur kommer det sig

att anställda flyr Landstingens verksamheter,

att personal är sjukskrivna,

att man måste stänga avdelningar på grund av personalbrist,

att man måste inkräkta på kommunernas resurser för åldringsvården,

att man måste köpa in dyr personal från bemanningsföretag, och så vidare?

Finns där någon ansvarig för detta? Tydligen inte! Om så vore fallet skulle personerna bytas ut. Och det borde väl innebära att Landstingen/Regionerna inte fyller någon uppgift alls. Förutom att de kostar multum med pengar! Jag tar för givet att Almedalsveckan för Region Västerbottens del ställs in denna sommar!!! Jaja, nu reagerar Thomas Hartman negativt, där jobbar han och självklart är han rädd om jobbet och lönen, Men risken är minimal att han kommer med sin positiva syn på Region Västerbotten här. Han har sagt upp bekantskapen med mig:( Jaja…det är smällar man får ta.

Ett problem, av många som uppstår när de folkvalda regionala politikerna skall ha ”ansvar” för det mesta inom länet, är hur används våra skattemedel som i första hand är avsedda för sjukvård? Nu blev det skattehöjningar men ändå ännu mera nedskärningar inom vården. Men Landstingets/Region Västerbottens arrangemang under Almedalsveckan blir förmodligen större än tidigare. VART TAR PENGARNA VÄGEN?

Revisorerna har negativa åsikter. Men tydligen får Landstingsledningen själva bedöma revisorernas åsikter!? Varför skall vi då även avlöna dessa revisorer? Jag fattar ingenting!  ÄR DET RIMLIGT ATT VI SKATTEBETALARE INTE SKALL FÅ DEN SJUKVÅRD VI BETALAR SKATT FÖR OCH ÄR BERÄTTIGAD TILL SAMTIDIGT SOM JÖNSAR TILL INKOMPETENTA POLITIKER SKOR SIG GOTT PÅ VÅRA SKATTEPENGAR?

 

 

3 kommentarer

Förslag på en primärvårdskommission inom vården

Av , , Bli först att kommentera 18

Både Maria Kristoffersson (C) och Nicklas Sandström (M) – den senare dessutom oppositionslandstingsråd i VLL för (M) – tar i sina respektive bloggar upp ett förslag om en kommission i vården. Förslaget bygger tydligen på (enligt Nicklas Sandströms blogg) att ”Moderaterna föreslår att primärvårdskommissionen ska bestå av några politiker, primärvårdschefen, några verksamma distriktsläkare och distriktssjuksköterskor. Syftet med kommissionen är att brett politiskt ta tag i den rådande situationen”.

Jag tycker det är underbart med politiker som berättar för oss väljare i sina bloggar vad som händer utanför det som media presenterar. Lite intressant är det dock att Maria Kristoffersson i sin blogg skriver att det är ett gemensamt tag av (C) och (M). Nicklas Sandström nämner bara (M) bakom förslaget. Kanske det är petitesser men det blir lite oklart för mig som läsare vem som står bakom förslaget. Förslaget är dock lysande, anser i alla fall jag.

Men jag tvivlar på att några S/Mp/V – politiker är intresserade av att sitta ner och diskutera med personal på olika nivåer samt oppositionspolitiker. Det torde vara jobbigt för ”gärningsmannen att tvingas möta offret”. Gör gärna ett försök men ha inga förhoppningar.

Jag tror inte på privatisering av sjukvård i våra minsta kommuner! Eventuellt skulle man kunna tänka sig privatisering om samma företag hittade en bra ekonomisk lösning, bra arbetsförutsättningar för anställda – alltifrån läkare och neråt – och framför allt en god vård för patienterna om man kunde serva flera kommuner. Men det är stora avstånd mellan sjukstugorna. Jag ser inte den möjligheten. Men den kanske finns!? Min önskan är att vård, skola och omsorg skall förstatligas! Självklart skall det utifrån det finnas möjlighet för privat verksamhet. Men staten skall ha huvudansvaret. Så tycker jag.

Vi alla skattebetalare i länet betalar samma landstingsskatt. Höjningen blev densamma för oss i glesbygden som för dem inom tätorterna. För dessa pengar har vi väl rätt att kräva en relevant sjuk/primärvård. Men tendensen i glesbygden är väl nu att VLL tränger sig in i de kommunala inrättningarna – i de kommuner där man har partikamrater man kan köra över – och inkräktar på kommunernas egna utrymmen/platser för kommunens åläggande från staten angående vård och omsorg i kommunal regi!?

Dessutom stängs väl avdelningar successivt på NUS på grund av ”besparingar/rationaliseringar” och framför allt på grund av inkompetenta politiker/arbetsgivare. Skattehöjningar, överföring av kostnader till kommunerna och mindre personal – vart tar pengarna vägen? Till Region Västerbotten? Till den gigantiska byråkratin inom Landstinget? Till andra Landsting man måste köpa tjänster ifrån för att man själv inte är kapabel att driva en relevant sjukvård? Visst, stafettläkare och semestervikarier kostar en väldans massa pengar, men det är ju självförvållat! Som jag ser det på grund av inkompetens från de styrande politikernas sida..

Ja nog skulle det behövas en kommission, kanske två i Västerbotten – ett nytänk – för att alla vi som betalar skatt för sjukvård också skall få tillgång till den med fast och tillfreds personal. Jag hoppas innerligt att (C) och (M) vinner framgångar med kommissionsförslaget. Tyvärr har jag inga personliga förhoppningar – det är de i dag mest glesbygdsfientliga partierna de hoppas på – (S), (Mp) och (V).

Här är länkar till bloggarna angående en primärvårdskommission:

Nicklas Sandström

Maria Kristoffersson

Bli först att kommentera

Politikcirkusens dag!

Av , , Bli först att kommentera 18

Så har då den vänstra falangen av politiken haft sin stora dag. Socialdemokraterna tågade ut under parollen ”kunskap, frihet och framtid”. Ministrar och politiker har inför, vad jag förmodar, hängivna åskådare runt hela landet återigen haft ett forum att stå och ljuga i eller lura sina ”närmast sörjande”.

NU SKALL ALLT BLI BÄTTRE – påstås det! Att det överhuvudtaget finns personer som står och applåderar dessa floskler övergår mitt förstånd. S har i nuvarande regeringskonstellation inga muskler alls för att kunna gå ut och lova något. Jo lova kan man göra, men i slutändan blir det något helt annat. Det är det som kallas för politik! Vi har lärt oss att det som lovas före valet och det som blir verklighet efter valet inte alls är samma sak. Hur mycket har denna flosklernas dag kostat oss skattebetalare?

Nu är det ju Miljöpartiets politik som gäller! (S) skyller på att man tvingats föra Alliansens politik fram till nu. Och så har det ju varit – det känner vi alla till. Men de nya reformer som kommit är väl miljöpartiets!? Eller har jag missat något?

Att politiker står och hymlar hit och dit utifrån vad de tror att vi väljare vill höra har vi lärt oss nu. Det som faktiskt gör mig väldigt irriterad är slagorden ”Solidaritet, rättvisa, feminism”.

Alla dessa tre ord/uttryck är väl direkt överförbara till vård, omsorg och skola!? Och majoriteten av Sveriges kommuner är S-styrda tillsammans med något annat vänsterparti. Varför omsätter man inte orden i praktik? Man har det ju i sina egna händer!

Om det funnits vilja och kompetens bland Landstingens/Regioners och kommuners styrande så skulle man väl ha förverkligat dessa slagord. Visst är det ganska fascinerande att man står på barrikaderna, hytter näven och ropar efter solidaritet, rättvisa och feminism och skyller på att allt är Alliansens/privatismens fel att inte blir så. Hur trovärdiga tror de att de är? Jag orkar inte förklara – det skulle bli så långt och tradigt – men jag antar att vanligt folk, kanske inte politiker, förstår exakt vad jag menar!

Avslutningsvis vill jag till er som är tvivlare till det jag skriver hänvisa till ett exempel på den VERKLIGHET som skapats av (S) i egenskap av arbetsgivare. Tänk om äldreboendet Aktrisen i Umeå varit i privat regi. Vilket fruktansvärt ramaskri det då skulle ha varit! Varför är det inte mera protester när det är en kommun som missköter sitt åtagande? Detta utifrån Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg!

 

Bli först att kommentera