Varför är det så tyst…

…angående bildandet av storregionen Norrland? Är det ingen som bryr sig? Allt verkar vara klart…eller? I morgon, tisdag  20 september, har styrgruppen sitt första möte i Luleå. Det handlar alltså om att slå ihop de fyra nordligaste länen till EN ”region” = halva Sverige! VARFÖR INFORMERAS VI MEDBORGARE INTE I SKRIFT OM DETTA? VARFÖR FÖRANKRAR INTE VÅRA POLITIKER DETTA HOS MEDBORGARNA?

Jag har mina aningar om varför det är sådant hysch hysch angående detta. De politiker som vi redan nu göder och föder ser möjlighet att tillskapa sig ännu mera makt och pengar på oss skattebetalares bekostnad!!! OBS! Jag riktar mig inte mot de lokala politikerna i glesbygdskommunerna. Jag riktar mig till Landstingspolitikerna och ALLA partier i Umeå som ställer upp i denna styrgrupp!!! VAD BLIR BÄTTRE FÖR ”REGION NORRLAND” MED DE LANDSTINGSPOLITIKER SOM INTE ENS KLARAR AV VÅRDEN I VÄSTERBOTTEN!? SAMMA SAK GÄLLER JU FÖR DE ÖVRIGA TRE LÄNEN! ”En blind leder en blind” innebär inte att någon av dem börjar se! Fyra län där ingen (S) klarar av ekonomin för att få tillstånd en fungerande vård. Att slå ihop dessa fyra i förhoppning om att lösa sjukvårdskrisen man skapat känns väldigt långsökt! Men det skapar nya tjänster, nya befattningar och högre löner för vissa som vi redan övergöder med våra skattepengar!!! HUR KAN DETTA FÅ SKE??? Till saken hör att Länsstyrelserna verkar bli kvar och varje nuvarande läns organisationer kommer säkert att bli det också.

Vi lever i ett segregerat samhälle – VI och DOM! VI är de som kämpar för att försörja oss, som arbetar i olika former eller som företagare, DOM är de som ser det som en självklarhet att VI utan ifrågasättande ska försörja dem!!! DOM ska nu bilda en storregion för att VI ska försörja dem ännu mer! Varför reageras det inte???

Läste en blogg av Hans-Inge Smetana i dag. Bloggen talar för sig själv och vilka möjligheter han personligen ser med storregionen. Men jag reagerade mest på att han åker bil. Varför åker han inte kollektivt? Det är ju en av de saker man värnar om. Förutom att på något sätt rädda nuvarande Landstingspolitiker så finns även dessa fyra områden i fokus:

Kollektivtrafik.
Regional utveckling.
Kultur/Infrastruktur.
Primärkommunala frågor.

(Vad är primärkommunala frågor? Egen fundering)

Angående kollektivtrafiken så kan man ju läsa DETTA. Region Västerbottens ansvar!!! Inte ens det klarar de av! Men vi skattebetalare göder och föder dem! På Grand Hotell, Sthlm, och på Almedagadarna på Gotland lever de upp och får medial uppmärksamhet – lokalt i alla fall. Men att utveckla Västerbotten/Lappland verkar inte så intressant. Än mindre intressant kommer det att bli om man får ”herravälde” över halva Sverige!

MEN VAD HÄNDER NU! Jo nu står ett ”krig” mellan vilka städer som ska bli ”Residensstad” respektive ”Landstingsstad” om jag förstått saken rätt. Redan 2017 kan regionen vara bildad och en residensstad vara utsedd (vilket jag personligen tvivlar på). Hur kommer Umeåpolitikerna att reagera om inte Umeå blir det? Hoppar man av då? Sedan ska väljarna välja Landstingspolitikerna 2018 och efter det kommer (som jag förstått det) Landstingsstaden att utses.

Ponera att Umeå blir ”Residensstad”. Då blir det åka av. Peter Olofsson och han Winroth kommer att blogga och berätta hur duktiga dom är – precis som det var inför förra valet. Och allt var bara ljug inför nuvarande mandatperiod. Det tar vi väljare till oss inför försöken att bli hövdingar i storregionen.

Min största förhoppning angående storregionen är att styrgruppen inte kommer överens om residensstad. Alltså att Umeå INTE blir det!!! Då kan hela tanken med storregionen falla och våra Landstingspolitiker och det där för oss skattebetalare förbaskade dyra Region Västerbotten kanske kan börja fokusera på lilla regionen Västerbotten. Men det kanske inte är intressant. Fokus nu ligger ju på Norrbottniabanan, lägenheten i Stockholm och på Umeåregionen i stort!

Varför har man ALLA dessa kommunikatörer som vi skattebetalare försörjer och göder om de inte kan kommunicera ut vad som händer?!!! Beror det på att man vill försöka skapa storregionen i smyg i hopp om egen och kamraters vinning?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.