söndra och härska, men vi är laddade

vi är laddade och beredda på en konflikt.

Årets avtalsrörelse går mer än trögt. Om 2 veckor börjar de första avtalen att löpa ut och en konflikt är möjlig och närmare än någonsin

LO och Sv.Näringsliv förhandlar om avtalsförsäkringarna och här går det mer än trögt. Alla förbättringar i försäkringspaketet måste räknas av från löneutrymmet säger Arbetsgivarsidan….ja som vanligt smakar det för arbetarna så ska det också kosta…

Löneöknings kravet från bl.a IF Metall ligger på 3,7 % och på det har motparten svarat ..noll, förutom kommentarerna om att det är oansvarligt, orealistiska och inte verklighetsanknutet. Särskilda höjningar av lägstalöner eller andra låglönesatsningar är inte möjliga, utan dessa skulle ge en säker utslagning av arbetstillfällen och ökad arbetslöshet skriver de i sitt svar till IF Metall , Unionen och Sveriges ingenjörer. Man anser även att eventuella löneökningar ska förhandlas fram mellan arbetsgivare och arbetstagare..alltså godtyckligt och orättvist. och ett medvetet  steg för att försvaga fackföreningarna.

Vidare har arbetsgivarsidan sagt upp avtalet om uppbörd…Uppbörd i detta fallet innebär att fackavgiften dras direkt på lönen. Man vill från arbetsgivarsidan inte längre göra det. Man anser att den tekniska utvecklingen med autogiro och internetbetalningar gör det möjligt för deras  medarbetare och våra medlemmar att själva sköta inbetalningarna.. Man skriver till och  med i sitt svar såhär " tanken att fackförbundens medlemmar behöver företagens assistans att inbetala medlemsavgiften ter sig helt omodern och i viss mån nedsättande mot medlemmarna"……

 Det handlar väl inte om det, det handlar om att på ett för medlemmarna smidigt sätt få sin fackavgift betald, medlemmen vet att avgiften betalas in i tid varje månad, att rätt avgift betalas in (utifrån den lön man har den månaden) att man inte får något glapp i inbetalningen. Ett glapp i betalning till a-kassan innebär att man blir utesluten, det regelverket har regeringen satt upp..

.Att dra fackavgiften på lön kan väl inte vara konstigare, mer nedvärderande för fackligt anslutna än att arbetsgivarna på lönen drar skatt, sjuklön, avdrag till kronofogden eller andra avdrag man "sköter om "…..Nej det kan endast vara ännu ett steg för att försvaga fackföreningarna eftersom det förmodligen innebär att fler utesluts pga bristande betalning eller helt enkelt går ur facket för det blir besvärlig.

Sen handlar förhandlingarna även om kompetensutveckling, Omställningsstöd för uppsagda pga ohälsa eller för de som är visstidsanställda, om rehabilitering, om föräldralön, övertid, semester för nyanställda,  om arbetsmiljö mm.

Nä det är dags nu, dags att vi får ta del av pengafördelningen och tar ett steg framåt i villkoren på arbetsplatserna . Vi stod tillbaka och tog smällen vid krisen 08/09 . Vi ska inte ta smällen igen medans bonusar, aktier och annat sprids till de som hela tiden gått fri från uppoffringar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.