Busstur finns EJ i turlistan…

Av , , 6 kommentarer 8

Det som inte slås ihjäl, det svälts ut. Uppsatt mål helgar medlen. Allt går att bevisa.
Politikers taktik när principen går före allt.
Jag kollade tabussen.nu och sökte på buss 2011-09-06 Granö till Umeå Busstation från arla morgonstund, där anges avgång 07,35 som första avgång.
Vart hittar man kommunens nödlösnings tur, som ska avgå 06,05…. 
Äh, ni vill inte att någon ska planera resande med den, då självdör det mesta.

Likaså nödlösningen från Umeå, eftersom ni ska svälta ut oss med att ta bort 15,20 och 16,00 bussarna för hemvändande elever / arbetare. Den står inte heller upptagen i turlistan. Ni vill att folket ska ge upp. Det luktar kejsarens kläder.

Eller är ni bestämmande, så fulla av brist på insikt och seriös arbetsetik, att ni utan problematikanalysens insikt ställer till elände för människor, med några väl intränade froskler. Länstrafiken klappar sig för bröstet och upprepar att det är politikerbeslut.

Alla vet att skattekronan ska räcka till mycket. Helt klart.
Tar ni fram fungerande tågtransporter mellan vissa orter, så måste det generera minskade transportkostnader för berörda busslinjer mellan dessa orter.

Hur i världen kan ni dra in en väl fungerade morgontur?
Jag åkte bussturen när ni räknade antalet passagerare på denna tur, UNDER SPORTLOVET. Skratta eller gråta, nä, det är en storhund begraven.
Vi får nödlösning från 4 september och fram till 31 december.
Efter 1 januari finns ingen ersättnings / nödlösningsbuss.

Då ska min son upp senast 05,30 för att ta 06,10 bussen från Granö till Vindeln.
06,46 tåg från Vindeln till Umeå C, framme 07,27 om det fungerar.
Lång promenad till Dragonskolan där lektionen börjar 08,20 och 08,30.

Bussarna Umeå – Granö 15,20 och 16,00 är borttagna.
Tåg går 16,38 Umeå C till Vindeln, framme 17,21 men ingen buss till Granö.
Sista bussen går från Vindeln 16,10 till Granö.

Då återstår buss 17,15 från Umeå Busstation, hemma 18,15 i Granö.
TÄNK till lite, att stiga på första bussen 06,10 och komma hem 18,15.
Dessutom veta att det är första året av tre.
Känna glädje över att skaffa sig en utbildning och samtidigt gnager framtidstankarna.
Har det valts rätt yrkesgrund, eller är all bussförbindelse bortsvulten för några tåg.
Tydligen eftersom det inte ens går att "söka resa" och se nödlösnings turen.
Buss går dit spår inte når och någonstans sades det att "landsbygden ska leva".
Ekvationen är svår och de unga är vår framtid.
BOLLY-gruppen har jag inte hört något från angående bussturernas utarmning. BOLLY är/var en samling förtroende valda efter Umeälvens ådal. BOLLY är förkortning på Bo Och Leva…
Jo jo, vars då?

Solsken på de som förmår ställa detta till rätta. 

Busstur E12 går dit spår inte når…

Av , , 1 kommentar 12

Ättestupan är nära, hur kunde det bli på detta vis?

En väl fungerande busstur från Lycksele till Umeå som passerar Granö 06,25 har funnits i många år. Det har varit billigt också, eftersom biljettmaskinerna fungerat ibland och däremellan inte. Att maskinerna var så dåliga att det inte ens gick att erhålla en statestik, det blev riktigt illa för medborgarna från Lillsele och neröver E12:an mot Umeå.

Många pratar sig varma om tågturer. Jo men visst, suveränt för dem som bor i närhet av tågstationerna och behöver stiga av vid en järnvägsstation. Men absolut ingenting för den som vill stiga av vid Umedalen.

Ändå känns "Kejsarens kläder" trollet igen. Vi som inte bor i Vindeln och inte har nytta av att kliva av på järnvägsstation C Umeå eller Umeå Östra, hur kan ni ta av oss en väl fungerande busstur.

Kommunalpolitiker reste runt i byarna och hörde sig för hur byborna såg på framtiden och vad vi behövde. Jag minns träffen på Granö skola. I församlingen satt några med mer insyn och var riktigt klartänkta som ifrågasatte vilken statestik som låg till grund för det som nu trumfas igenom. Heder till dessa som ifrågasatte, tyvärr var ingen av dem politiker.

Oron sprider sig, bussturen är riktigt hotad, fast den är så VÄL använd. Lobyismens fula tryne visar sig mer och mer. "Kejsarens kläder" varianten till vilket pris som helst. Jo kanske, det kommer en tur från Granö på morgonen till Vännäs, men i så fall var det bara hösten som det kunde gälla. Sen då…

Varför utarma glesbygden? De som bor mellan Lillsele och Strandåker, får ingen möjlighet alls till att förkovra sig eller att arbetspendla. Och det gäller nog resten av sträckan efter E12 också, bara lobyisterna får råda.

Snälla, ta bort någon annan tur på dagen och låt E12:ans boende få komma sig till studier och arbete. En ung människa som kan åka direkt till gymnasieskolan och dessutom ta till vara på tiden med att läsa eller slumra till, det är att föredra. Förhoppningen är väl ändå att några av våra unga ska komma tillbaka efter utbildning och arbetspendla.

Läntrafiken har hitintills skött denna morgontur med heder, trots alla väder typer. Bussen går dit spår inte når. Låt tågen hjälpa de som har nytta av dem och se till att väl använd busstur blir kvar.

Solsken på bussturen Lycksele till Umeå som passerar Granö 06,25.