God Jul Malte…

Av , , 1 kommentar 5

”Rätte” Tomten knackade på. Kom in, stod stilla och lugnt avvaktande. Riktigt vackert klädd. Tomtens vackert vita hår mot den av ålder härdade ansiktshyn, av sol och vind. Leende och vänd mot mina barn Sara och Carl. Broder Tomas dotter Viktoria var också med.

Tomten stödde sig på en fin käpp, av skalad masur. Rejäl skinnväst med vackert bälte till byxorna och lappskor med hemvävda skoband. Ansiktet log med alla skrattrynkor, som en äkta rätte tomte kan ha.

Barnen stod absolut stilla, som fastfrusna av ögonblickets allvar.

Tomten såg att packeten var öppnade och undrade endast och allenast om hans tomte-nissar hade skött sig och att allt var bra. Tomten går fram till vart och ett av barnen och önskade dem en riktigt god fortsättning. Därpå tackar tomten för sig, går ut och som han sa, för att hälsa på fler barn. Barnen står andäktigt tittande vid fönsterposten, ser tomten runda fd Anna Sandbergs butik på sin väg söderut.

Jag kände igen tomten, det var Jan Jaxs dotter Annas son, han Malte. Bättre ”rätte-tomte” får man söka efter länge. Egentligen hade han varit ordinarie hos Harry Gunnarssons familj den där julen, men hann ändå med ett kontrollerande niss-besök hos Marita Granbergs familj och så även hos oss. Tack Malte.

Solsken och GOD JUL till Malte för hans välmenta besök.

Hängbron Granö

Av , , 1 kommentar 13

Granö byamän hade sammanträde 22 augusti angående invigningen 10 september 1933.
”Protokoll vid sammanträde den 22/8 1933 med arbetsdirektionen för väg- och brobyggena.
Närvarande voro samtliga utom Aug. Granström i vars ställe J A Svanberg deltog i sammanträdet.
§1. Beslöts att anordna en liten högtidlighet för invigningen av bron den 10 sept. till vilket landshövdingen och flottchefen mfl skulle inbjudas.
Till anordningskommitté härför utsågs fröken Elsa Vejdmark, fruarna Selma Vejdmark, Karolina Grahnén, Lydia Svanberg och Hildur Granström samt O J Vejdmark och J A Svanberg.
Sammankallande Elsa Vejdmark.
§2. Utsågs Alfred A:son Grahnén och J A Svanberg till att jämte Aug Granström verkställa utsättning och planerande av för broinvigningens befintliga kompletteringar av vägar och bankar i företagen m.m. vilka sedan utföres under arbetsledarnas överinseende.
§ 3. Tillkännages att Landstingsmedel, enligt beslut vid förra sammanträdet erhållits ett lån av 6000kr. för vilket lån arbetsdirektionen tecknat borgen. Betalningen av lånet skulle ske så att av utgående anslag för brobygget skulle av länsstyrelsen innehållas och till Landstingskassan inbetalas 4000kronor och anslaget till utfartsvägen på samma sätt 2000kronor. 2% ränta härå bestrider Granö by. I anledning av att anslaget till utfartsvägar redan bortlovats till kommunalkassan, som säkerhet för nedan, av den sistnämnda erhållit räntefritt lån á 3500kronor enl. kommunalfullmäktiges beslut, skulle betalningen av kommun.lånet, för vilket direktionen tecknat borgen – ske på annat sätt vad beträffar 1500kronor, d v s gäldas direkt ur byakassan.
Granö som ovan
Alfred A Grahnén          O. J. Wejdmark
K. Svanberg                  J. A. Svanberg”

Solsken på de driftiga som ordnade med bro över Umeälven.