Min röst till…

Av , , Bli först att kommentera 7

… det parti som ser till att morgonbussen, från Lycksele till Umeå, utmed E12 kommer tillbaka och låter landsbygden leva som all annan tätort. Bussen går, där spår inte når. Dessutom går den efter turlistan och INTE godtycke.

Vår ungdom kunde bussas till utbildning från hemorten, ja t o m Umeå Universitet. Allt var möjligt. Frisk luft, gedigen fritid och trygghet genom uppväxtåren. Att bo på landsbygden var möjligt för en ung person. Förr.

Vad händer… jo, politiska beslut till tätortens fördel, igen. Vi har ju arbetarbussen snett efter 06 till den sekundära tätorten, för att hoppas på ett tåg till arbete och studier. Just de, hoppas är ordet, väldigt vilka problem de rälsbundna haft. Förunderligt att den sekundära tätorten fick ett flertal tågförbindelser, MEN ändå därutöver har de flesta bussturerna intakta.

Bygdens barn uppmanas tidigt att skyndsamt lämna hemmet. Än sen då, tycker somliga. Med det är hela ekvationen för landsbygden. Några färre munnar att mätta = mindre handlat på Granö Handlar´n och färre som ska någonstans = färre tankningar på bygdens Mack i Tegsnäset.

Fick förresten svar på min fråga till kyrkogårdsförvaltningen i sekundärtätorten, att jag inte får vila vid Granö kyrka i önskad minneslund där. Nä, de försöker tvingar mig att ligga och damma i sekundärtätortens minneslund. Ska man måsta, gå ner sig i en blötmyr för att få vara i närheten av fridens boning, där man hör hemma. Undrar om de är politiskt valda, det gänget också, som tar itu med denna typ av frågor.

Solsken på de som ordnar tillbaka morgonbussen och himmelska strålar på de som låter mig vila vid minneslund i Granö kyrka. Först då får jag uppleva trygghet i transporterna.