FramtidUmeåVärld

Ingen politisk systemförbättring

Det sista halvseklet har riksdagens beslutsfattande inte förbättrats http://blogg.vk.se/dagl/2017/04/10/riksdagens-beslut-forbattras-inte-med-tiden/

Jag skrev till riksdagens talman och frågade vad som gjordes för att förbättra riksdagens beslutsfattande – inget svar. Sedan en påminnelse – inget svar.

Skrev då till riksdagens upplysningstjänst ”Gäller inte samma principer för talmannen (talmansfunktionen) som för lägre ”statsorgan”?”. Svar: ”Brev (och mejl) till talmannen ska besvaras enligt samma principer som andra brev inom förvaltningen. Jag har påmint om att du inte fått svar, så jag hoppas du snart får återkoppling från kansliet” men inte heller då kom svar.

Slutligen skrev jag till talmannen med kopior till de tre vice talmännen (för att sas höja pressen att svara) och tilläggsfrågan varför svar inte kommit. Då kom svar på frågan. Men inte tilläggsfrågan varför inget svar tidigare, och ingen ursäkt/förklaring för att svar gavs först efter fjärde försöket, och ingen uppgifter att åtgärder vidtagits för att förhindra ett upprepande.

Den svenska demokratin fungerar dåligt, dess främsta företrädare nonchalerar att svara på relevanta och viktiga frågor!

Detta bekräftar min slutsats att besluten inte blir bättre: De svenska politikerna anstränger sig inte att förbättra de politiska beslutsfunktionerna! 

3 kommentarer

 1. dagl (inläggsförfattare)

  Skrev till talmannen 25 sept med ”höjd röst” (=kopior till vice talmännen) där jag fokuserade på att inget svar kommit trots upprepade påminnelser och föreslog rutinerna för svar från talmannen skulle förbättras. Jag fick då ett svar ”Tråkigt att du upplever det som att vi inte svarat på din fråga.”; ”Det finns ingen funktion som granskar ledamöterna och deras beslut utan ledamöterna står endast till svars inför sina väljare.” Dvs talmannen kan/vill inte verka för mekanismer som ger klokare riksdagsbeslut.
  Ingen ursäkt eller förklaring till att det tog ett halvår och fyra påstötningar att få svart på vitt om detta, dvs inget svar på vad jag lyft fram i brevet. Arrogant att göra det till mitt problem att JAG upplever det som att talmannen inte svarat. Ingen reaktion på mitt förslag att rutinerna borde förbättras.
  Riksdagens talman fungerar dåligt och arrogant. Det bekräftar att den svenska demokratin fungerar dåligt. Detta anser Riksdagen beror på väljarna, så att det fungerar så dåligt är väljarnas fel. Men inte vet jag vad jag skall göra åt det som väljare!

 2. Dag Lindgren (inläggsförfattare)

  Efter svaret från ”talmannen” skrev jag hur jag tyckte mitt brev borde ha besvarats, och talmannen skrev faktiskt då som jag uttryckt vore korrektare: ”Vi ska självklart se över våra rutiner och beklagar verkligen att du inte fått svar tidigare”. Men vad är det för värld och riksdag där jag måste undervisa talmannen hur svarsbrev till allmänheten borde utformas?

 3. Dag Lindgren (inläggsförfattare)

  Jag ville testa om mina tidigare propåer verkligen lett till den översyn av rutinerna som ställts i utsikt och skrev därför ett e-brev strax före jul 2018 som besvarades i februari. Jag fick reda på att någon översyn av svarsrutinerna inte var aktuell. Brevets utformning visade att det skulle behövas. Jag grubblade över hur ärendet skulle kunna lyftas till en högra instans utan att besvära talmannen (Andreas Norlen) personligen. Två brev till riksdagsinformationen besvarade inte frågan till vem jag skulle vända mig utan att besvära Andreas Norlen personligen.
  Av en slump inbjöd Andreas Norlen till medborgarkontakter 10 mars så jag tog tillfället i akt och överlämnade ärendet om medborgarkontaktrutinerna offentligt personligen i brev.
  Jag avser att skriva en ny artikel snart eftersom jag har svårt att tro att Andreas Norlen inte ger en reaktion, vilket han offentligt lovade att se till att det blev gjort.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.