FramtidUmeåVärld

Miljöpartiet har inte lyckats sänka utsläppen när de var mäktiga!

Jag vill ha kraftigare åtgärder för att reducera svenska klimatutsläpp, men tycker inte miljöpartiet hållit vad de tidigare förespeglat. Har partier inte levt upp till förväntningar i realpolitik när de haft chansen, så förtjänar de färre väljare!

Befolkningsökningen är ett stort klimathot och allmänt hot mot miljön, men miljöpartiet välsignar befolkningsökning i Umeå och Sverige. http://downto2100.blogspot.com/

Miljöpartiet har suttit i regeringen sedan 2014 och haft inflytande tidigare, tillräckligt länge för det skall reflekteras i Sverige utsläpp. Sedan 2016, när MPs politiska makt blev påtaglig, har utsläppen ökats!!!

Utsläpp av växthusgaser, helår, summa av kiloton CO2-ekvivalenter inkl utrikes transporter
2015: 61 915
2016: 62 333
2017: 62 598

Det är helt oförenligt med Sveriges klimatmål att bli fossilfritt 2050!

Många av åtgärderna som faktiskt görs tror jag inte är kostnadseffektiva, t ex subvention till köp av elcykel. Staten skall överhuvudtaget inte subventionera verksamhet som orsakar oönskade utsläpp som elcyklar och bilar. Istället skall man kraftigare motverka bilar ju mer förorenande de är att köra. T ex. Norrbotniabanan kommer att ta många decennier innan dess utsläppsreducerande effekt har kompenserat de stora utsläppen vid byggnaden.

Ser hellre åtgärder som reducerar resandet inom några år än dyra subventioner till stöd för nuvarande och framtida resande om än med mindre CO2 utsläpp/km.

I Timbros rapport om hur partierna ställde sig till kostnadseffektiva åtgärder för klimatet  hamnade MiljöPartiet på delad näst sista plats.

Miljöpartiet verkar beroende av för många fundamentalistiska idealister/aktivister.

Miljöpartiet är inte huvudskyldig till att de svenska utsläppen inte minskar nämnvärt, men det parti som borde drivit på och bättre utnyttjat politiskt stöd för något som egentligen alla partier vill. MP har haft den största makten per procent väljare eftersom ansvarig minister var MP. MP kan knappast skylla på politiskt motstånd. Nu har MP betalat det politiska priset för att inte infria vad väljarna väntat!

Dessutom tycker jag miljöpartiet oroar sig för mycket för artutrotningen i skogen, den är inget stort problem och åtgärdas tillräckligt utan ytterligare politiska påtryckningar. Vi behöver skogen i en fossil-fri framtid, vi har redan en bra och allt bättre skog. Att MP suttit i Regeringen har lett till viss handlingsförlamning i skogliga frågor, som borde rört sig mer.

I Umeå verkar det mycket bråk inom partiet.

Det politiska systemet fungerar dåligt http://blogg.vk.se/dagl/2017/04/10/riksdagens-beslut-forbattras-inte-med-tiden/  men som medborgare skall man väl ändå försöka att förbättra det genom synpunkter vid valen.

Utsläpp kan beräknas på olika sätt. Det är utsläppen orsakad av svenskarnas konsumtion som inte minskar och dessa utsläpp uppstår delvis utanför Sveriges gränser och den delen är svårare att beräkna och svårare att påverka. De utsläpp som sker inom Sveriges gränser och som Sverige rapporterar i olika sammanhang minskar, och har gjort så sedan många decennier bakåt. Statistiken hoppar och ökningen sedan 2015 påverkas uppåt av ovanligt hög immigration och ovanligt bra konjunktur.

Mycket av åtgärderna för klimatet kan sägas vara långsiktiga utan omedelbara effekter. Om man bygger ut Norrbotniabanan t ex tar det många decennier innan alla utsläpp i samband med konstruktionen kompenserats av de minskande utsläppen när banan väl är igång. Jag tvivlar på att Norrbotniabanan leder till att det finns mindre koldioxid i atmosfären 2050 än om den inte byggts, men därefter är effekten säkert positiv. Men jag hävdar alltså att kortsiktiga minskningar skall ökas och utsläpp av investeringar för att minska utsläppen långsiktigt skall rymmas inom detta, och resandet totalt skall reduceras.

Uppmärksamheten har fästs på MP-miljöministerns dyra flygresor. Specifikt en MP miljöminister bör försöka hålla kostnader för långa flygresor som inte ligger över en genomsnittsminister för att vara ett bra exempel och göra MP-retoriken som värnare av miljön trovärdigare. Men kritiken har kanske varit lite väl spetsig, polemisk och oförstående, det är nog ganska lätt att ”glömma”. Hoppas MP ministrar är försiktigare i fortsättningen.

28 kommentarer

 1. thedoctor

  Hej!

  Jag tänker inte försvara Miljöpartiets tillkortakommanden i många frågor, även om du och jag inte verkar vara helt överens om vilka frågor det är. Men visst är du medveten om det parlamentariska läget och styrkeskillnaden mellan Mp och S? Jag förstår att man inte fått igenom en hel del frågor då man inte har majoritet för de flesta av dem ens tillsammans med S och V. Samtidigt tycker jag att man borde ha drivit sina frågor hårdare och lagt förslag även om man vetat om att det skulle falla. Då hade man haft ett facit att visa upp vad man vill göra och att man faktiskt försökt men blivit konstant motarbetad.

  När det gäller att bli motarbetad så gäller det inte bara från oppositionen. Det är ju en koalitionsregering och då måste man ta hänsyn till regeringspartnerns åsikter och krav. Fast S har faktiskt varit rent fientliga till många av Mp:s krav som även har stöd hos många socialdemokrater. Så även om jag håller med om att Mp varit tama så är det inte bara deras eget fel att de inte fått igenom det de vill.

  Sen undrar jag vilka belägg du har för att artutrotningen inte är något stort problem? På vilket sätt åtgärdas den utan politiska påtryckningar? Gällande befolkningsökningen så delar jag din oro. Inget parti tar den på allvar tyvärr. Hur Jorden ska kunna bära 10 miljarder människor på vår materiella nivå är för mig en gåta och den är alla politiker som inte tar det på allvar svaret skyldiga.

  Med vänliga hälsningar, Patrik

  • dagl (inläggsförfattare)

   1. Huvudskälet till min skrivelse är att ”Sveriges” utsläpp visserligen minskar något de sista decennierna, men knappast alls sedan 2012 eller 2014 då miljöpartiets politiska ”makt” ökade och det borde reflekteras i utsläppen idag. Trots att det råder nästan politisk enighet!!! MP har faktiskt fått en stor del av sina vallöften infriade. Sitter man i Regeringen så bör man få igenom sina viktigaste frågor och jag tycker minskning av Sveriges utsläpp borde vara den viktigaste för ”miljön” (dvs MP) NU. MP har handlat för inkompetent i vad som borde vara kärnfrågan och borde betala det politiska priset! Även om jag inte tycker att Sverige måste ta på sig ledartröjan och vara världsbäst och jag tycker fossilfritt till 2045 kan prövas, så yrkar jag kraftfullt på att utsläppsminskningarna det närmaste decenniet borde ligga avsevärt över noll.
   2. Du frågar varför inte artutrotningen är något stort problem? Det har jag tänkt mycket på för svenska skogsarter de senaste åren och gjort analyser av rödlistan som Artdatabanken ställt till mitt förfogande (tack för det Artdatabanken!). En del länkar av relevans på http://downto.dagli.se/?page_id=338 . Jag tycker de problem som finns för svenska skogsarter åtgärdas tillräckligt utan att tonläget i debatten (framförallt från miljöaktivister, många naturvårdsforskare och associerade politiker) behöver vara så högt och mot skogsbruket så provokativt.
   3. Miljöpartiet borde klarare än andra partier se att orsaken till klimathotet är människor och hotet blir större och svårare att bemästra (som vi ju inte lyckats) ju fler människor det finns. Det är inte önskvärt med fler människor eller befolkningsökning. Det räcker med att politiskt deklarera detta istället för att svamla om att vi måste ju ha många barn så att något tar hand om oss när vi blir gamla och sånt. Jag anser inte det är omöjligt att 11 miljarder kan ha vår ”materiella nivå” 2100, tvärtom är chansen kanske 50%, men chansen att det spårar ut helt med bl a klimatet är för stor att ta. Därför skall vi minska utsläpp (snart) och politiskt erkänna att befolkningsminskning vore önskvärt. Då kanske chansen höjs till 70% att vi blir 8 miljarder med ”svensk” ”materiell nivå” 2100! Är det verkligen så viktigt att bli många så det är värt en märkbart ökad risk att det kanske blir mycket färre och i svårt armod?
   Jag vet inte vem du ”Patrik” är men jag gjorde ett försök att spåra, och hittade då en del intressant om problemen med befolkningstillväxten t ex den här bloggartikeln: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/02/13/population-i-balans-med-naturen-den-13e-februari-ar-250-arsdagen-av-prasten-thomas-robert-malthus-2/

 2. Pingback: Klimatutsläppen minskar inte! | FramtidUmeåVärld

 3. Pingback: augmentin for uri

 4. Pingback: viagra tablets

 5. Pingback: free cialis

 6. Pingback: viagra 100 mg

 7. Pingback: keflex antibiotic with naproxen

 8. Pingback: moxifloxacin vs ciprofloxacin

 9. Pingback: ditropan contraindicated in glaucoma

 10. Pingback: tizanidine tablets

 11. Pingback: abilify aripiprazole 2 mg

 12. Pingback: allopurinol how long should i take it

 13. Pingback: amiodarone maintenance dose duration

 14. Pingback: amitriptyline hcl and ayahuasca

 15. Pingback: drug norvasc

 16. Pingback: amoxicillin chewable tablets dosage

 17. Pingback: aripiprazole mdma interaction

 18. Pingback: atorvastatin 50mg

 19. Pingback: zithromax for strep throat

 20. Pingback: baclofen dosage for pain

 21. Pingback: side effects of baclofen

 22. Pingback: when to start bupropion

 23. Pingback: buspar gives me ibs

 24. Pingback: buspar withdrawls

 25. Pingback: does carvedilol work

 26. Pingback: search celebrex

 27. Pingback: citalopram hydribrimide

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.