FramtidUmeåVärld

Klimatutsläppen minskar inte!

Klimatutsläppen har inte minskat alls mellan 1 kvartalet 2017 och 1 kvartalet 2019: Senaste preliminära data: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Kvartals–och-preliminara-arsvisa-vaxthusgasutslapp/ Jag kritiserade för drygt ett år sedan på denna blogg miljöpartiet, som har ansvarig minister sedan 2014 och således störst inflytande på hur klimatplanerna utformas. http://blogg.vk.se/dagl/2018/08/12/rosta-inte-pa-miljopartiet/  . Dessutom borde miljöpartiet engagera sig starkast i frågan. Tyvärr kvarstår att utsläppen knappast minskar fast de enligt Naturvårdsverket borde minska med 5-8% om Sveriges klimatåtaganden skall nås.

3 kommentarer

 1. Dag Lindgren (inläggsförfattare)

  Min artikel om att utsläppen knappast minskas trots att de måste minska om Sveriges mål skall nås var den enda på det temat under perioden mitten av september till början av oktober
  (täckande klimatmanifestationsveckan). Min artikel fick ungefär 40 läsare, ingen gilla och ingen kommentar (utöver min egen).
  En kritisk granskning av Greta Thunberg http://blogg.vk.se/asasuh/2019/10/01/klimatalarmism-och-masspsykos/ gjordes under perioden. Artikeln fick 55 gilla.
  En artikel som inte tyckte Greta gjort sig förtjänt av Nobelpriset http://blogg.vk.se/tjalle/2019/10/04/greta-och-fredspris/ fick 11 gilla Författaren har en del andra klimatrelaterade inlägg dock knappast om att vi inte går mot att uppfylla våra klimatåtaganden.
  Jag konstaterar att det inte finns ett engagemang hos folket i klimatfrågan, folket kritiserar hur frågan drivs men inte att den inte drivs trovärdigt hårt. Folkets breda stöd finns inte för vad som behövs.
  Greta har gjort en fantastisk karriär på lite över ett år från ett plakat utanför riksdagshuset till ledande ikon för demonstrationer och manifestationer av 10 millioner över världen. Hon har blivit en ikon för klimatet och är svensk och det finns därför skäl att hänga på istället för att fokusera på svagheterna i att hon blivit ikon även om de onekligen finns och är många. Det är våra unga och deras barn vi skall skapa en framtid för.
  Det viktiga för Sverige är att klimatutsläppen knappast minskar trots politikernas försäkringar, inte vem som säger det. Men den aspekten tilldrar sig lite uppmärksamhet hos folket.

 2. Pingback: Minska Sveriges klimatutsläpp i närtid! | Vargförvaltning

 3. Umeå

  En positiv sak med den som händer just nu i världen är att utsläppen faktiskt minskar mycket. Man ser väldigt stora skillnader i utsläpp som följd av covid-19 på satellitbilder.

  Någon man inte tänker på är att dödsfallen runt om i världen minskar en hel del också på grund av de minskade utsläppen. Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå Universitet tror att antal räddade liv från minskningen i utsläpp kommer att väga upp mot antalet döda av covid-19:
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sjunkande-halter-av-luftfororeningar-kan-radda-fler-liv-an-coronaviruset-tar

  Men det här är kanske tillfälligt bara…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.