FramtidUmeåVärld

Strejk, skola och klimatmanifestationer

 

Deltagandet av skolelever i klimatmanifestationer, som är mycket relevanta för att få politiskt gehör, diskuteras i Västerbottenskuriren. Mycket intressant och relevant för en principiell diskussion om strejk för klimatet. Jag ”ledde” själv en liten ”manifestation” för klimatet https://www.facebook.com/PlusForest/posts/2480472918665756

Västerbottenskuriren tar upp problematiken med att manifestation (liksom min) är inspirerad av Greta Thunberg.

https://www.vk.se/2019-10-18/sa-blev-moderaternas-inlagg-putins-slagtra?

Eftersom klimatgasutsläppen i Sverige bara minskat med någon procent sedan 2014, fast det enligt en nästan enhällig sakkunskap borde minska mer än tio gånger så snabbt, är det angeläget att de ansvariga tar åt sig budskapet bättre än hittills. Andan borde inte vara att ifrågasätta behovet av fredliga folkliga manifestationer och att ägna energi åt att göra det grundat på formella tveksamheter. Jag uppfattar det som att göra en höna av en fjäder och underblåsa politisk polarisering. Att jag personligen känner mig utsatt för detta bidrar förstås till att jag skriver här.

Jag saxar:

”Samma dag som historien blir viral i Sverige, dementerar rektorn Patrik Sandström uppgifterna om en påtvingad klimatstrejk. Han menar att det hela varit en manifestation som avslutning på en klimatvecka”: ” Manifestationen kommer att ske under undervisningstid.”;” Skolverket har sagt att det är helt okej inom ramarna för undervisning.”

Det hade varit bättre om det skriftliga från skolledningen till lärarna/eleverna faktiskt redovisats istället för att ge osäkra citat. Jag tycker personligen det verkar ett mycket bra upplägg från skolans sida som skola och rektor förtjänar erkännande för. Jag tycker dock skolor bör inse att stor försiktighet måste iakttagas för vilka manifestationer skolbarnen deltar i som en del av undervisningen.

Om elever inte närvar vid undervisningen utan lov är det skolk och olagligt och skall inte uppmuntras. Varken löntagare eller skolbarn har ”rätt” att vara borta från arbetet utan lov eller giltig anledning (som sjukdom eller kommunikationssvårigheter). Däremot tycker jag man vid enstaka tillfällen skall kunna få lov för något man själv tycker är viktigt utan att redovisa precis vad om det inte vållar nämnvärda problem. Detta gäller även om frånvaron gäller en manifestation.  

Det är inte bra att Greta Thunberg skolstrejkar och uppviglar till skolstrejk men hittills har jag ändå känt att eftersom hon blivit en internationell ikon som även utnyttjats av FN-chefen så var det förlåtligt att hänga på.

Men värre blir det när hon uttryckligen stödjer den typ av aktiviteter ”Extinction Rebellion” ägnar sig åt i London, dvs åstadkomma stora störningar i viktiga samhällsfunktioner för att få uppmärksamhet när polismakten ingriper för att minska störningarna. Jag kommer alltså i fortsättningen inte att åberopa Greta Thunberg när jag lobbar för större minskning av Sveriges klimatgasutsläpp de närmaste åren http://downto.dagli.se/?p=453  .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.