Stålbad för Umeå kommun?

IMG_20130725_233325I byggboomens Umeå går larmet. Högt skriker den politiska högern: ”SPARA! SPARA! SPARA!VK rapporterar om underskott i halvmiljarderklassen (500 miljoner kronor) för 2014 och 2015. Umeå kommun måste genomgå ett stålbad! Och välfärden den ska nedmonteras. Men vad är det vi diskuterar i detta stålbad? Jo: oss vanliga människor och vår vardag. Det är mer än bara siffror. Det är mer än bara statistik. Det är något verkligt. Det handlar om att färdas tryggt och väl genom livet.

Men finns det något fog för dessa påståenden om underskott? Ju mer jag sätter mig in i siffrorna desto klarare framstår det för mig att Umeå kommuns ekonomi är mycket godare än många hävdat det senaste halvåret, i media och på borgerliga VK-bloggar.

Att underskottsfrågan förfäktas såpass mycket tror jag har många orsaker. Vissa politiker vill genomföra stålbad. De anser att välfärden är för dyr och för omfattande. Moderaterna vill exempelvis sänka skatten och finns det något bättre än att skära ner i välfärden för att uppnå detta? Det är ju dit mina och dina skattepengar går. I en sak är jag helt ense med den politiska högern: Samhället ska inte ta in mer skattepengar än vad samhället behöver. Skillnaden är att jag har högre ambitioner för välfärden än vad Ågren och gänget har. Då behövs det också mer skattepengar. En annan orsak till dessa tillsynes falska larm är en vilja att utradera de senaste årens välfärdssatsningar som blivit möjliga tack vare Vänsterpartiet.

Det som glöms bort är att de reformer vi från Vänsterpartiet gjort möjliga i Umeå kommun har inneburit betydande förbättringar i människors vardag: Att 200 tidigare arbetslösa ungdomar har fått jobb varje år. Att det är första gången på över 20 år som omsorgen inte tvingats skära ner (något som såväl brukarna som personalen känner av i sin vardag). Att vi har fått en förbättrad kollektivtrafik, något jag själv märker av och uppskattar mycket.

Vi får inte heller glömma vårt arbete med att ta bort de delade turerna inom omsorgen. En sådan förändring innebär en avsevärd livskvalitetsförbättring för de som arbetar inom kommunen, i synnerhet om de har barn. Även barnens livssituation förbättras genom att de exempelvis ges en sammanhängande pedagogisk tid på förskolorna och mer tid med sina föräldrar. Även barngruppernas storlek har kunnat minska tack vare Vänsterpartiet.

För detta känner åtminstone jag mig stolt och dessa landvinningar är något jag tänker försvara med näbbar och klor. Det handlar om solidaritet genom livet och mellan generationerna.

 

För ett tag sedan delade vi ut ett flygblad som löd:

Vänsterstyre ger resultat!

V-logga_CMYK_Rod

Sedan förra valet har Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna styrt Umeå kommun. Tack vare det stöd vi fått från umeborna har vi arbetat intensivt med att förverkliga våra valfrågor, och vi har gjort skillnad. Några av de större och mer omfattande förbättringarna vi har fått igenom sedan valet 2010 är:

 • 120 miljoner till en social investeringsfond för förebyggande arbete för barn och unga.
 • 80 miljoner till en satsning på kommunala ungdomsjobb
 • 40 miljoner till en förstärkning av kollektivtrafiken
 • Årliga uppräkningar av skolans och äldreomsorgens budget
 • En satsning på ytterligare 25 miljoner kronor till äldreomsorgen för att minska de delade turerna för personalen
 • Återtagande av verksamhet till kommunal regi från vinstdrivande företag. Alla skattepengar ska gå till välfärd.

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 kommentarer

 1. Bertil Örjestad

  Man blir less på alla skattesänkningar som göres. Personligen anser jag att vi ska höja skatten och då satsa på välfärden. Som du säger är det inte mänskligt med delade turer i vården. Arbetslösa och sjukskrivna måste också kunna överleva. Att tro att folk kommer ut i arbetslivet bara för att man blir tuffare i bedömning hos Försäkringskassan ja det är en myt. Har själv gått sjukskriven länge en gång. Svårt få det att gå runt då. Men de finns de som har det värre än en själv.

  • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

   Hej Bertil,
   Du har helt och hållet rätt i detta. Statistik visar också att sjukskrivningstalen ökar och ligger på nästan samma nivåer igen som innan försämringarna i försäkringen efter regeringsskiftet 2006. Att döma av statistiken lär samma nivåer nås igen.

 2. Urban Bengtson, idékonsult

  Men kommer V att med ”näbbar och klor” försvara barns/ungdomars rätt till trygga miljöer till och kring nytt badhus/ny simhall, dvs inte i det farliga läget på Nannakvarteret? V var i grunden emot platsen redan vid beslutet 2007, men godtog det och det privata stadsutvecklingsprojektet som skulle ta den största ekonomiska delen.

  Nu sprack detta projekt och kommunen driver genom kommunalt AB ett Nannabadbygge med dessa osäkra och outredda omgivningar mitt i centrum och som redan är för dyrt jämfört med badutredningen och än dyrare genom den dyra tomten. Som V nu markerat inte är lämpligt.

  Eller ska det bli en kohandel och mer för annat V vill ha mot att S får driva igenom detta dyra badbygge även med höga (och oredovisade för allmänheten) driftskostnader?

  Läs mer på min blogg http://blogg.vk.se/umeas-basta/

  • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

   Hej Urban,
   På min blogg talar jag för mig själv, mina åsikter och reflektioner (om inte annat anges). Jag kan inte uttala mig kring Vänsterpartiets inställning om säkerheten för barn och ungdomar med anledning av den plats som blivit vald för det nya badhuset. Jag har inte varit engagerad i den frågan och har därför alldeles för dålig kunskap kring det hela. Jag skulle kunna titta upp det och återkomma till dig ifall du önskar ett svar i frågan?

   Som i alla samarbeten måste parterna ge och ta. Vi från Vänsterpartiet har som princip att värna de mjuka verksamheterna först. Medan jag upplever det som att andra väljer att fokusera på monument över sitt eget styre (om jag ska vara något frän i tonen). Ett tänkbart exempel här skulle kunna vara att vi till viss del får acceptera något monument mot att omsorgen och skolan får ökade resurser. Det är en form av kohandel. Men hur det ser ut nu i budgetförhandlingarna vet jag inte.

   Det jag hört kring badhuset (utanför partiet) är just att driftkostnaderna blir högre på Nanna än andra alternativ (som exempelvis om det hade byggts i anslutning till Iksu). Hade badhuset istället byggts i anslutning till Iksu skulle säkerhetsfrågorna blivit lättare att hantera. Framför allt känner jag spontant att det skulle varit det klokare valet, om politiken menar allvar med att minska biltrafiken inne i stan.

   Vänligen,
   Daniel

   • Urban Bengtson

    Tack för svaren, även till Jonas Berggren. Saken är ju att barn och ungdomar i Umeå, grundverksamheterna, förlorar mest på detta allt dyrare Nannabad där vuxenverksamheterna växt så att ursprungliga dryga 8 000 kvm från Badutredningen och Lerstenens förslag, nu är över 11 000 kvm, med privat gym och vuxenrelax, vilka inte heller har bedömts om de är lönsamma, troligen tvärtom.

    Nannabadbygge är gökungen i kommunboet och där den högre driften kommer att gälla för de 40-50-60 år som kommer. Men också en växande drogomgivning, studentkårhus i Vasaskolan med uteservering och alkohol, hotell/krog i Mimerskolan och Systembolaget intill, kan väl inte V gå med på om ni även i detta avseende värnar barn och ungdom.

    Dessutom, när föräldrar ser detta och drar sig för att låta sina barn/ungdomar besöka ett Nannabad, så försämras driftsekonomin än mer. Och blir det än mer skjutsande så försämras luften och trafikriskerna ökar.

    Håller ni med och fler, gärna yngre politiker, debattera detta utåt och via sociala medier så det når utanför Umeås gränser. Då brukar en del i kommunledningen bli oroliga om deras planer ifrågasätts därifrån.

    • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

     Just dessa frågor om vad vi kan och inte kan gå med på är upp till våra kommunpolitiska medlemsmöten att ta ställning till samt de som har förtroendet att förhandla för Vänsterpartiet. Isolerar vi företeelser som du gör i ditt exempel kan jag inte annat än hålla med dig, men om alternativet skulle bli kraftiga nedskärningar för omsorgen och skolan blir frågan helt annan. Jag skulle säga att ett Nej till badhusbygget inte är värt vad som helst.

     Att någon studentkårs eventuella verksamhet i närheten (känner inte till den biten) skulle hota barnens trygghet tror jag är att ta i rätt mycket. Stora delar av året är det kallt i Umeå och då kommer ingen uteservering förekomma och under de varma perioderna är alla studenter borta och kårerna har verksamheter på sparlågor. Dessutom tror jag det är få barnfamiljer som är med sina barn och badar efter klockan 20.00 på kvällarna (i synnerhet på fredagar och lördagar). Studentställen brukar dessutom öppna efter 21-tiden. Dock håller jag med om att barn och ungdomar inte ska behöva ta del av vuxna människors sämre vanor. Hit räknar jag bara inte alkohol. Jag tycker det är illa när vuxna röker framför sina eller andras barn. Problemet här är vart vi som medborgare och medmänniskor ska dra olika gränser.

     Det jag oroas över är just kostnaderna förknippade med badhusbygget. Själva konstruktionerna brukar dra iväg i kostnader i förhållande till det som ursprungligen redovisats och tagits ställning till. Jag oroas även över driftkostnaderna och den miljöpåverkan som kommer med en ökad biltrafik, som också innebär ökad risk för trafikskador utöver hälsoaspekterna med luftburna partiklar och annat. Sedan är det naturligtvis orimligt att det planeras och byggs på verksamheter som inte beräknas om de kommer att bära sig eller inte. Kommunen ska använda skattebetalarnas pengar med sunt förnuft och inte för spekulation eller göda privata intressen.

     • Urban Bengtson, idékonsult

      Håller i princip med om allt. Men igen, med för dyrt Nannabad och i stället bara nödvändiga simbassänger, inte så nödvändig (idag) äventyrsdel och icke nödvändigt gym och relax, så är detta alternativ klart mer ekonomiskt. ALLA! T ex då halveras ytan.

      Det är nuvarande Nannabadbygge som är största faran för nedskärningar, inte alternativ som blir billigare och lockar bättre samt blir säkrare. Värt att minnas är att centrumläget valdes för att bad/simning skulle gynna kommersen i stan, inte för att det var bäst för badbesökare och simsporter. Eftersom du verkar ha besked om driftssiffror så offentliggör dessa för allmänheten, så kan både vi som arbetar med bad/simning och andra bedöma riktigheten och värdera därefter.

      Ang. alkoholmiljöer kring Nanna och t ex blivande kårhus, så börjar after work på em, sedan förfester och därefter det som blir vid 21-tiden. Simmarungdomar är i träning 16-20/21 så det blir precis de tiderna, särskilt som nöjena breder ut sig alla dagar. Simentré mot skolgatan är 20 m från blivande hotell/krog och något mer till Systembolaget förvärrar och ökar oron hos föräldrar.

      Bra att du tar upp det viktigaste om farorna med centrumbad, miljöproblemen med trafik och luft samt olycksriskerna, vilka aldrig blivit slututredda genom att 1948 års stadsplan används och påbörjat detaljplanarbete avbröts. Plus att Byggnadsnämndens ordf Åsa Ögren (S) inte gjort utövad frivillig miljöutredning.

      Så oavsett kunskap och intresse kring ett Nannabadläge, bör alla partier vara överens om fullgjorda och remissbehandlade miljöutredningar här ska göras och bedömas, även av allmänheten i t ex inbjudna möten, innan en enda grävskopa får köra in på grusplanen vid Mimerskolan. Då sådana utredningar tar tid (och ska få göra det) är en timeout på ett år av nuvarande Nannabadplaner en rimlig lösning för partierna att enas om utan prestigeförluster.

      Det blir min sista kommentar för nu och fortsätter på min blogg http://blogg.vk.se/umeas-basta/

     • Daniel Nyström (inläggsförfattare)

      Tack för att du ville lämna dina synpunkter. Det finns onekligen olika problemformuleringar som behövs dryftas inför ett eventuellt bygge av ett nytt badhus. De kanaler jag brukar använda är inom mitt eget parti, men nu när jag även börjat blogga kan jag framföra min personliga mening även här. Det är bra att du fortsätter och skriver om detta och försöker bilda opinion kring de frågor du ställer. Vi politiker är inte mer än människor och vi lyssnar när människor väljer att prata med oss, åtminstone så gör jag det. 🙂

      På skrivande!
      /Daniel

  • Johan Berggren

   Tja, vi i vänsterpartiet är väl inte särskilt sugna på ett dyrt nytt badhus oavsett var, men som sagt så måste man se till politiska realiteter. Min tro är att om samarbetet med sossarna skulle spricka över badhuset så kommer de ändå att driva igenom det bygget i samarbete med borgarna. För mig är det viktigare för barn och ungdomars säkerhet att slå vakt om finansieringen av socialnämnden och möjliggöra sociala investeringar. Vi har inte egen majoritet i fullmäktige och sossarna verkar värdera nannabadhuset väldigt högt.

   Men vem vet. Vi får se vad som händer i förhandlingarna.

 3. Pingback: Umeås Klokaste Badpolitiker: V-partisten Daniel Nyström? I bad- och simdebatt om Nannabadplaner, se vår dialog på hans blogg. | Umeås Bästa (UB)

 4. Pingback: Umeås Klokaste Badpolitiker: V-partisten Daniel Nyström? I bad- och simdebatt om Nannabadplaner, se vår dialog på hans blogg. | Umeås Bästa (UB)

 5. Pingback: S-V-budget skapar desperation | Daniel Nyström

 6. Pingback: Vänstern vinnaren! | Daniel Nyström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.