Indexator utövar politisk lobbyverksamhet

Av , , 13 kommentarer 0

Riksdagsledamöter från länet bjöds in till samtal med företrädare från företagen Indexator, KomatsuForrest, Plymovent och Ålö.

Högt på dagordningen stod förändrade LAS-regler (lagen om anställningsskydd). Pär Lärkeryd vd Indexator lämnade in sin önskelista:

’*Turordningen måste bygga på mer än antalet år som anställd
*Undantagen från LAS måste bli fler för företag med fler än tio anställda.
*Större företag borde få undanta fem-tio procent av personalen
*Företrädesrätten för återanställning måste slopas
*Varseltiden på två månader måste permanentas för alla’

Riksdagsledamoten KG Abramsson (s) från Vilhelmina, ställde frågor:

-Hur är dialogen mellan fack och företag? Och hur kan det komma sig att stora framgångsrika företag nästan går under om de tvingas varsla fel personer? Jag får inte ihop det.

– Små företag har varit missgynnade under lång tid och det är beklagligt. Men det är självklart att Sverige ska ligga i framkant inom arbetsrätten. De andra länderna ska ha som mål att nå våra nivåer, inte tvärtom, säger Abramsson. Och så konstaterar han: Det hade varit trevligt om facket var här också.

En väldigt politiskt laddad viljeinriktning från Indexator. Är övertygad om att detta väcker känslor, dels bland personalen på dessa företag men också i länet i övrigt. Min personliga uppfattning är att denna önskelista måste bekämpas kraftfullt på alla plan. En uppluckring i anställningskyddet hör inte hemma i ett välfärdssamhälle som Sverige. Att det dessutom kommer som förslag från ett av de vinstrikaste företagen i länet är anmärkningsvärt.

Dan

Har hämtat uppgifterna om detta möte från Svenskt Näringslivs hemsida. Artikeln kan du läsa här

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skelleftea/article65387.ece

Mattanter och löneadministratörer

Av , , 1 kommentar 0

Två målgrupper för ett långt och lyckligt liv. Målgrupper att vårda ömt.

I skolåldern insåg jag vilket inflytande i samhället mattanterna har. Redan som sjuåring upptäckte jag vad ett leende och ett vänligt ord kunde göra. 8 köttbullar kunde bli 9. Du ser så mager ut fick jag alltid höra, ska du inte äta lite till. Jag bara log med näsan just ovanför matdisken. Ett riktigt mjölktandsleende som bara en förstaklassare kan frambringa. Ta hand om mattanterna i ditt liv. Några kilos övervikt ger det i vuxen ålder men det är det värt.

Individuell lönesättning på din arbetsplats? Din chef som sätter din lön? Glöm det! Den sista handpåläggningen är löneadministratörens. Brukar stå i hennes dörr. Vad mager du ser ut Dan har hon nog aldrig sagt. Men jag ler ändå. Kanske skriver hon en siffra till så att 8 köttbullar blir 9 i mitt lönekuvert. Om jag någon gång fått för mycket i lönekuvertet? Dan bara ler.. Köttbullsleendet 😉

Medlemsskap 2009

Av , , 2 kommentarer 0

Nu är det gjort. Inbetalningen till medlemsskap i GRANÖBYGDENS GOLFKLUBB för 2009. Den knapptryckningen för att betala räkningen kändes exakt som när jag lägger en sedel i Röda Korsets bössa. En inre frid sprider sig och ett lugn infinner sig. Nästan samma känsla som när man upptäcker på jobbet att det är Flygande Jacob till lunch. En ro som bara djupt religiösa och barn som just gjort hemläxan kan känna.

Nu längtar jag till ettans tee. Den vita bollen strax framför mina fötter. Den ännu oköpta drivern med ett distinkt men lagomt grepp i nävarna. Hål ett i mina tankar. Focus.

Varnar samtliga golfare, speciellt Tunisienresenärerna. Varning för mig och mitt golfspel. Varnar Carin J. Varnar P-O Moström. Nådens år 2009 är mitt genombrottsår på Granö-touren. Så är det!!! 😉

En månad kvar till Jul..

Av , , Bli först att kommentera 0

Tomten Tegsnässkidor

Förväntningar?

*Ledighet
Lite uppförsbacke för firman just nu och då tar jag ledigt för att minska övertaligheten i bemanningen. En solidaritetshandling till de arbetskamrater vars anställningar är osäkra just nu. Men också av skälet att ledighet är just ledighet och inte helt fel.

*Familj
Vad är Julen utan nära och kära? Vara med Kerstin bl.a.

*Julklappar
Har som vanligt inga egna förväntningar. Brukar få några paket i alla fall. Sådant jag behöver, långkallsonger, handdukar motsvarande. Har några syskonbarn som jag framförallt ger några klappar till. Har faktiskt en sak på önskelistan i år men det får inte uppfattas som ett bidrag till Moderata kampfonden 😉 Önskar mig ett bidrag till ett par Tegsnässkidor..

*Julmat
Mitt främsta skäl att fira Jul.

En månad kvar!!

Dan 🙂

Halvtid och Sverige ligger under

Av , , 3 kommentarer 0

Två år med regeringen Reinfeldt

Sammanfattning av rapporten. Läs hela rapporten på www.socialdemokraterna.se

Svensk ekonomi går nu allt sämre. Det beror naturligtvis delvis på den
internationella lågkonjunkturen. Men den moderatstyrda regeringen har förvärrat
läget. Det största misslyckandet gäller jobben. De möjligheter de senaste årens goda tider inneburit har inte tagits tillvara. När vi nu ser helheten kan vi konstatera att det har skapats färre jobb under den här högkonjunkturen än under den förra runt millennieskiftet.

Orsaken är inte att behoven inte har funnits där. Tvärtom. Det har utlysts fler jobb under den här högkonjunkturen än under den förra. Problemet är bara att de inte har tillsatts. Svenskt Näringsliv pratar själva om 90 000 misslyckade rekryteringsförsök bara under andra halvåret 2007. Det har alltså saknats arbetskraft med rätt kompetens. Samtidigt har den moderatstyrda regeringen skurit ner på aktiva arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning som fungerar. Samtidigt som den moderatstyrda regeringen skurit ner i den aktiva arbetsmarknadspolitiken har arbetslösa istället slussats in i passiva åtgärder.

Vi visar i rapporten också omfattningen på den moderatstyrda regeringens försöka att dölja arbetslösheten genom att trixa med statistik. Drygt 40 000 människor deltar i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin, och drygt 10 000 ungdomar deltar i jobbgarantin för unga. Ingen av dessa personer räknas i statistiken som arbetslös, fastän de allra flesta av dem faktiskt är det (ett litet fåtal studerar).

Ytterligare ett område vi berör i rapporten är de fördelningspolitiska effekterna av den moderatstyrda regeringens politik. Vi kan då – föga förvånande – konstatera att regeringens politik har lett till att klyftorna ökar. En analys av den samlade effekten av regeringens åtgärder visar på ett nästan linjärt samband – ju bättre du hade det innan, desto större del av den gemensamma kakan har du fått av den moderatstyrda regeringen. Vi kan också visa vilka grupper det är som fått ut minst. Det är de ensamstående kvinnorna. Allra mest har ensamstående kvinnliga pensionärer halkat efter. De fattigaste pensionärerna har sedan valet fått femtio kronor mindre i månaden att röra sig.

Den andra halvan av rapporten består av en ämnesvis genomgång av den
moderatstyrda regeringens politik på ett antal områden. Den delen kan fungera
som ett uppslagsverk för den som vill titta lite extra på ett visst politikområde,
eller så kan den ge en helhetsbild av vad som håller på att hända med Sverige. Vi berör ett brett spektrum av områden: från arbetsmarknad och ekonomi till miljö, försvar och polis.

Efter två år med en moderatstyrd regering?

Ekonomin
 har tillväxten sjunkit från 4,1 procent (2006) till 1,7 procent (prognos
2008).
 är inflationen den högsta på femton år.
 är reporäntan den högsta på elva år. För ett hushåll med 1,5 miljoner i lån
har räntekostnaderna sedan valet stigit med 2.200 kronor i månaden efter
skatt.
 har högkonjunkturens möjligheter slösats bort. Sysselsättningen ökade
mindre i den högkonjunktur vi nu lämnar än under högkonjunkturen kring
millennieskiftet.
 har ojämlikheten ökat. De som främst har halkat efter är ensamstående
kvinnliga pensionärer.

Jobben och näringslivet
 ser vi återigen tecken på stigande arbetslöshet.
 stiger ungdomsarbetslösheten igen.
 ligger långtidsarbetslösheten på en konstant hög nivå. Cirka 40 000
långtidsarbetslösa göms undan i regeringens så kallade jobb- och
utvecklingsgaranti. Dessa står mycket långt bak i kön vad gäller insatser
som praktik och utbildning men räknas inte som arbetslösa i SCB:s
statistik.
 göms över 10 000 ungdomar, som varit arbetslösa och anmälda hos
arbetsförmedlingen i mer än 100 dagar undan i jobbgarantin för
ungdomar. Inte heller de är officiellt klassificerade som arbetslösa.
 är 5000 fler ungdomar förtidspensionerade än före valet.
 har de aktiva insatserna för arbetslösa skurits ned. Antalet platser inom
arbetsmarknadsutbildningen har sjunkit med över 30 procent på ett år och
är nu nere i historiskt låga under 4 000 platser i snitt. (Jämför med år 2006
då snittet låg på cirka 10 000 platser.).
 har arbetslöshetsförsäkringen gjorts både dyrare och sämre, vilket lett till
att 500 000 människor lämnat a-kassan och nu står utan försäkringsskydd
vid arbetslöshet.
 ökar socialbidragen i över hälften (58 procent) av landets kommuner.

Företagens villkor
 har företagarnas förtroende för regeringens näringspolitik fallit från 68
procent i november 2006 till att i juli 2008 ligga på endast 40 procent.
 har det blivit dyrare för småföretagen att anställa genom att
arbetsgivaravgifterna höjts med upp till 37 000 kronor per år2 för de allra
minsta företagen.
 har stödet till småföretag som vill ge sig ut på exportmarknaden minskat.
 visar NUTEK att regelkrånglet för företagen har ökat istället för minska.
 avvecklas strategiska branschprogram för svenska nyckelbranscher som
behövs om Sverige ska kunna behålla sin tätplats i den globala
konkurrensen.
 har regeringen misslyckats med att leva upp till sina löften om att bjuda in
till blocköverskridande energisamtal för att skapa långsiktigt stabila
spelregler för svensk industri.
 har utbyggnaden av bredband i hela landet avstannat eftersom det statliga
stödet har fryst inne.

Skola, förskola och vuxenutbildning
 visar statistik från Skolverket att andelen grundskoleelever som blir
behöriga till gymnasieskolans nationella program sjunker. Det är störst
andel elever som inte når målen för Godkänt i ämnet matematik.
 sjunker andelen pedagogisk personal i skolan.
 försämras personaltätheten i förskolan, eftersom den borgerliga regeringen
avbrutit satsningen på att minska barngruppernas storlek.
 är ett vårdnadsbidrag infört som tar resurser från förskolan.
 har betyg för sjuåringar införts.
 har mobbingen i skolan (trots löften om mer ordning och reda i skolan)
ökat under 2007 jämfört med 2006.
 har utbyggnaden av högskolan stoppats.
 har antagningsreglerna till högskolan gjorts om så att de missgynnar
studenter med arbetslivserfarenhet.
 är studerandevillkoret i arbetslöshetsförsäkringen borttaget, vilket minskar
tryggheten för landets studenter.
 har det statliga stödet till vuxenutbildningen skurits ner kraftigt, trots att
näringslivet under hela perioden haft svårt att rekrytera vissa kompetenser.

Sänkta skatter och statlig rea
 har skatterna sänkts med 65 miljarder kronor – och 70 procent har gått till
de tre rikaste tiondelarna av befolkningen.
 beräknas drygt 45 000 hushåll få en högre fastighetsskatt 2008 än de fick
2006 – trots löftet om att avskaffa fastighetsskatten.
 har hushållen gått miste om möjligheten att ha ett skattefritt uppskov av
reavinst vid bostadsförsäljning.
 har regeringen infört en skattechock om 32 procent på
trafikförsäkringspremien, vilket innebär 700 kronor mer för en
genomsnittlig bilägare.
 har statliga företag reats ut till ett värde av över 100 miljarder kronor.

Den övriga välfärden
 har regeringen misslyckats med att korta köerna i sjukvården.
 har regeringen öppnat upp för privatiseringar av akutsjukhus.
 förbereds en avreglering av apoteksmarknaden som på sikt hotar
apoteksförsörjningen i hela landet.
 har återinförda entréavgifter på statliga museer inneburit drastiskt mycket
färre besökare.
 har hyresrättsbyggandet minskat med 63 procent under första halvåret
2007 jämfört med första halvåret 2006. I år (2008) kan vi se en 20
procentig minskning av byggande av hyresrätter jämfört med 2007.
 har färdigställandet av studentbostäder i hela landet minskat från 1 911
lägenheter år 2006 till 902 lägenheter år 2007. Det är en minskning med
53 procent.
 har regeringen öppnat upp för en utförsäljning av allmännyttan.
 har ersättningarna sänkts i föräldra- och sjukförsäkringen.
 har taket sänkts i den tillfälliga föräldraförsäkringen (VAB-dagarna) vilket
drabbar barnfamiljer och minskar jämställdheten.
 har taket sänkts i sjukförsäkringen vilket drabbar ca 1,7 miljoner personer.
 är en så kallad ’rehabiliteringskedja’ införd som i praktiken är en
utsorteringskedja, och som enligt prognoser från Försäkringskassan
kommer att leda till att 20 000 människor står helt utan sjukförsäkring
2010.
 öppnas nu ett helt privatfinansierat barnsjukhus – öppet för friska barn
med föräldrar som kan betala.

Globalt ansvarstagande och klimatet
 har den moderatstyrda regeringen fortfarande inte lyckats presentera ett
mätbart klimatmål.
 är den mest effektiva nationella miljöåtgärden – stödet till
klimatinvesteringsprogrammen – nedlagd.
 omfördelas pengar från miljövänlig järnväg till nya vägbyggen.
 har genom trixande med enprocentsmålet urholkat det svenska biståndet
 snabbavvecklas det svenska demokratistödet till Ryssland, samtidigt som
den demokratiska utvecklingen i Ryssland går bakåt.3
 har regeringen agerat passivt och svagt för nedrustning och ickespridning
av kärnvapen och försökt försvaga ett internationellt förbud mot
klustervapen.

Rättsstaten och försvaret
 har FRA-lagen drivits igenom trots våldsamma protester mot
inskränkningarna i den personliga integriteten.
 har svenska folkets förtroende både för regeringens försvarspolitik och för
den svenska försvarsmakten sjunkit drastiskt.
 står hela rättsväsendet (polis, kriminalvård, domstolar) inför stora
ekonomiska underskott.
 har antalet civilanställda inom polisen skurits ned vilket gör att poliserna i
ökad utsträckning måste sitta inne och utföra kontorssysslor istället för att
vara ute på gatorna och förhindra eller lösa brott.

Indexators varsel av 45 medarbetare

Av , , 2 kommentarer 0

Dråpslag skriver VK. Lite överdrivet. Siffran 45 ska förhandlas och blir endast lägre. Vi ska komma ihåg att Sverige och Vindeln haft en av historiens bästa konjunkturer. Började själv 3/5 -99 och företaget har sedan dess ökat med ca 70-80 medarbetare.

Företaget och personalen ser ljust på framtiden. Vi har en bra Vd och en personal som arbetar för att utveckla och stärka företagets position på marknaden. När det vänder så är vi bättre än vad vi är nu och ska ta marknadsandelar.

Skickat ett mail du haft ångest över?

Av , , Bli först att kommentera 0

Många av oss har säkert haft ångest över ett mail, eller varför inte en blogg som vi skickat.

Läs följande autentiska mail från en 44 årig ekonomichef i ett mindre företag som spelat bort hela företagets kassa, lite drygt 10 miljoner kr.

Från: XXX
Till: XXX
Kopia: XXX
Datum: 08/21/08 7:48
Ärende: Inget roligt mail

Det här är det sjukaste mail ni någonsin fått, det kan jag lova.
Har suttit med telefonen i handen den större delen av dagen men inte klarat ringa.
Jag har spelat bort ALLA XXX pengar och mer därtill (10 milj)!! Det känns helt klart overkligt men det är sant.
Önskar att jag vore död men tydligen inte självmordsbenägen i sådana fall skulle jag gjort det för länge sen. Att något varit fel måste varit uppenbart då jag inte varit på jobbet, suttit instängd på rummet, helt osocial, aldrig glad, gått ner 10 kg i vikt, röker tre askar om dagen. Hur jag kunnat hålla detta för mig själv så länge vet jag inte, men det är verkligen ingen som vetat. Idag har jag berättat för en kompis för att ha någon som kan ta XXX när det behövs. Måste också få tag i XXX för att prata med honom. Vad som händer nu vet jag inteoch jag skiter faktiskt i vad som händer, men det känns förjävligt vad jag gjort mot er. Naturligtvis skulle jag bett om hjälp mycket tidigare men man fungerar tydligen inte så, igår när du XXX undrade om det var något annat så var sammanbrottet nära. Vet att ni litat på mig till 100% vilket gör att det kunnat bli dessa summor och det gör inte saken lättare. Har grinat många gånger på mina promenader till jobbet och naturligtvis en hel del hemma men det hjälper ju inte heller, varje gång jag vaknar så har jag önskat det var en mardröm ändå fortsatte jag spela. Att mitt liv är över är väl uppenbart men jag hoppas att något går att göra för XXX. Det sjuka är att mitt spelberoende egentligen inte handlar om pengar hade en jättebra ekonomi innan jag började och har vunnit mycket men spelat upp det igen, det går verkligen inte att förklara. Ibland har jag suttit och längtat efter ett fängelsestraff för att slippa ifrån allt, få mat och sova, hur sjukt är inte det. Nu kommer ju den längtan att bli förverkligad och det känns väl sådär, mest med tanke på XXX. Det kommer att vara svårt att trycka på skicka knappen det kan jag lova men problemet kommer inte att försvinna.

/XXX

När jag var ung…

Av , , Bli först att kommentera 0

Från en artikel i Washington Post, där läsarna uppmanades att berätta för yngre generationer hur mycket svårare de hade det på ’den gamla goda tiden’:

Tredje plats:
’På min tid hade vi inte råd att köpa skor så vi fick gå barfota. På vintern fick vi linda våra fötter med ståltråd för att tvingas fortsätta gå.’

Andra plats:
’På min tid hade vi vare sig MTV, inlines eller några sådana grejer. Nej, det var 45-varvare och gamla hederliga rullskridskor med stålhjul, och 45-varvarna hoppade alltid så för att få dem att spelas ordentligt fick vi tynga ner nålen med små 100-gramsvikter, som vi aldrig hade några av hemma eftersom vi fick för lite bidrag, så vi brukade använda våra justeringsverktyg till rullskridskorna istället och vi glömde alltid bort att de var fasttejpade vid skivspelarens arm så att vi inte kunde justera våra rullskridskor, vilket egentligen inte spelade så stor roll eftersom metallhjulen skulle ta livet av dig ifall du råkade åka på minsta lilla sten, och på den tiden fanns det ordentliga småstenar på vägarna, inte som det är idag.’

Och vinnaren:
’På min tid hade vi inga stenar. Vi fick gå ner till bäcken och tvätta våra kläder genom att banka dem med huvudet.’

Hedersomnämnanden:
’På min tid hade vi inga katter eller hundar. Allt jag hade var Silverhingsten, min älskade lilla pappersklämma.’

’På min tid var inställningen till saker och ting annorlunda. Till exempel så tyckte inte kvinnorna om sex. Ja, det var i alla fall vad de sa åt mig.’

’När jag var i din ålder hade vi inte låtsashundbajs. Vi hade bara riktigt hundbajs och ingen tyckte att det var ett dugg roligt.’

’På 70-talet hade vi ingen rymdkapsel att vara upphetsade över. Vi fick nöja oss med folk som gick omkring på månen.’

’På min tid hade vi inga dagar. Det fanns bara arbetstid, tid för bön, och tid för att sova. Sheriffen brukade gå runt och tala om för alla när det var dags att byta.’

’På min tid kunde folk bara drömma om att lifta med en komet.’

’På min tid hade vi inte speciella restauranger som serverade hälsomat. Varje dag åt vi mängder av lätt igenkännbara djurdelar, tillsammans med potatis dränkt i fett från samma djur. Och vi är alla starka som AAGGKK-GAAK. Urrk. Duns.’

’På min tid hade vi inga miniräknare. Vi fick räkna addition på fingrarna, och när vi skulle räkna subtraktion var vi tvungna att amputera en del av fingrarna.’

’På min tid fick vi aldrig höra den där smått utskällande rösten som sa ’Dörrarna stängs’. Vi gick på tåget, dörrarna stängdes, och om din hand stack ut skrapades den mot tunnelväggen hela vägen till Silver Spring-stationen och var en blodig stump vid ankomsten. Fast tågbiljetten kostade bara en dollar.’

’På min tid hade vi inget vatten. Vi var tvungna att själva slå ihop väte- och syreatomer.’

’På min tid hade vi inte Astrid Lindgren. Nej, vänta. Jo, det hade vi.’

’Barn av idag tror att världen kretsar kring dem. På min tid kretsade solen runt jorden och jorden satt fast på ryggen på en jättesköldpadda.’

’På min tid bar vi byxorna uppdragna ända till armhålorna. Vansinnigt obekvämt, men vi såg eleganta ut.’

’På min tid var inte ’60 minutes’ bara en bunt gråhåriga liberala 80-åriga män. Det var en bunt gråhåriga liberala 60-åriga män.’

’På min tid hade vi inte virtual reality. Om en enögd barbarisk krigare jagade dig med en yxa var du tvungen att hoppas att du kunde springa ifrån honom.’

Jagad av det oundvikliga

Av , , 1 kommentar 0

Blev kallad ’gubbe’ innan jag fyllt 30 av en yngre jobbarkompis. Det var med glimten i ögat så det var inget allvarligt i det. Men i fredags avtackade vi en kollega som snart går i pension och då slog det mig att jag var en av de äldsta på skiftet. Nu hör det till saken att vi är ett ganska ungt skiftlag, men ändå. Döden jagar mig. Men för att tänka mer positivt, just nu springer jag snabbare.

Får ändå hålla med om att den gamla klyschan att alla åldrar har sin tjusning. Erfarenhet har sitt värde gentemot ungdomens fördelar.

Nu måste jag sova lite. Har upptäckt att jag åldras saktare då..