Fortsatt Kongress och Media idag.

Av , , Bli först att kommentera 11

Kom för en liten stund sedan från en planerad intetervju. IF Metalls tidning som går ut till alla förtroendevalda på våra arbetsplatser genom bl.a.  Anneli Lundbergs medverkan. Vi  sammanstrålade idag för ett reportage.

Valde tidigare i veckan efter samråd med Anneli att lägga intervjun efter temagruppen i går. Det visade sig vara lyckat då det fanns så mycket att berätta. Knöt även till mig Jytte Guteland som fick en Bamsekram för gårdagens seger för Sveriges ungdomar. Anders Ferbe vice ordf IF Metall deltog också som en viktig samarbetspartner i fackliga politiska frågor. Besluten som togs igår för arbetslösa ungdomar under 25 är otroligt viktig för förbundet då en stor del av medlemskåren är unga arbetslösa.

Anders, Jytte och Dan. 

 

 

 

 

2 av gårdagens, dagens och framtidens 350 hjältar

Av , , Bli först att kommentera 10

Sveriges Ungdomars hjältar. Anders Carlberg (Fryshuset), Jens Orback, Riksdagsman och fd Jämställdhetsminister. Nu skapas Socialdemokratisk historia, efter valet 19 sep 2010  Svensk historia. Nu formas Socialdemokratisk politik!! Mot Valseger 2010! 

Lobbyism, när den är som bäst

Av , , Bli först att kommentera 13

Fler jobb åt unga. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att investera i utbildning, praktik och jobb till ungdomar, för att betvinga ungdomsarbetslösheten. Det beslutade kongressen igår.

Partikongressen beslutade: "att ungdomsarbetslösheten ska bekämpas genom att varje ung person som bedöms behöva det ska få utbildning, praktik, en lärlingsplats eller subventionerad anställning från första dagen". Ungdomar som inte fått jobb inom ett år ska få delta i en yrkesinriktad utbildning med arbetsplatsförlagd praktik, alternativt kunna gå en högre utbildning.

SSU:s ordförande Jytte Guteland föreslog också en kunskapsgaranti som innebär på att ingen under 25 ska nekas en plats i kunskapslyftet. Partistyrelsen gav bifall till förslaget och kongressen ställde sig bakom kravet.

Glömmer aldrig när jag på ca 30min tog partidistrikt för partidistrikt och förankrade bland de 350 ombuden att vi skulle gå på Jytte och SSU:s förslag till omskrivning av partiets riktlinjer. Minns speciellt när jag lutade mig in över Stockholmsdelegationens förstabänk för att förankra med Anders Carlberg (fryshuset) som var temagruppsansvarig och en person på förstabänken säger i mitt öra -"Vi är med!" -"Stockholm är med" och det visade sig vara Jens Orback. Vilket minne!

 

Lyssna på sekunderna 25-50 i inslaget medTomas Bodström. Är så glad att få vara med och bevisligen påverkat partiet. Bodström säger i sekund 45 att det "det går så fort att man inte hinner med i det slutliga beslutet" Dan, SSU och Sveriges Ungdomar- Tomas Bodström 1-0 🙂

"Vi åkte på däng" säger Tomas Bodström! Japp, där fick Advokaten och Riksdagsledamoten möta lite facklig förhandlingsvana, oppinionsbildning och nätverksbyggande. Fast idag är vi ENADE och nu är det Mona S och Tomas B  som äger ungdomarnas dagordning och skall verkställa det gemmensamt tagna kongressbeslutena .

Dan 🙂

Krafttag mot samhällsklyftorna

Av , , Bli först att kommentera 10

Utvecklingen mot ökade sociala klyftor ska brytas och skillnaderna i levnadsmöjligheter utjämnas. Behovet av försörjningsstöd ska minska, familjepolitiken ska moderniseras och regionalpolitiken ska fokusera på jobb och välfärd på lika och hållbara villkor hela landet. Det beslutade den socialdemokratiska jobbkongressen igår..

Kongressen beslutade att prioritera följande:

 

 

 

Minskade klyftor

 • Minskat behov av försörjningsstöd. Arbetslinjen ska stärkas med Kompetensförmedling, Kraftsam som ger stöd för personer med komplexa problem, bättre rehabilitering för sjuka, investeringar i lönebidragsanställningar och en utvidgad arbetsmarknad för människor som trots utbildning och praktik inte får arbete.
 • Ingen ska vara hemlös i välfärdslandet Sverige. Kommunerna ska upprätta av konkreta program för hemlösa. Alla hemlösa behöver få ett personligt ombud som stöd i kontakter med socialtjänst, sjukvård, myndigheter och hyresvärdar.
 • Bättre vård ut ur missbruk. En individuell vårdplan för sysselsättning, bostad och vård bör upprättas. Missbruk ska inte utestänga från behandling av psykisk problematik.

 

Delar av den nya moderniserade familjepolitiken:

 • Båda föräldrarna ska få möjlighet att vara hemma samtidigt tillsammans med barnet den första månaden.
 • Höjt tak i den tillfälliga föräldrapenningen så att även den förälder som tjänar mest kan vara hemma när barnet är sjukt.
 • En särskild föräldrapenning för ensamstående föräldrar, som blir sjuka och inte kan ta hand om sitt barn, ger rätt att överlåta dagar med föräldrapenning till någon utanför familjen som kan vårda barnet.
 • Flexibel och tillgänglig barnomsorg som är trygg och fungerande även på kvällar, nätter och helger
 • Konsumentkreditlagen ska moderniseras. Barn ska inte kunna skuldsättas.

 

Regionalpolitik för hela landet:

 • Dynamiska och hållbara storstäder. Vi ska ta tillvara potentialen i storstädernas snabba utveckling. Välfärds- och familjepolitiken ska passa människor i en storstad. Bostadsbristen ska byggas bort, slita områden byggas om. Infrastrukturen i städerna ska byggas ut och bättre knyta ihop stadsdelar och bostadsområden.
 • Regionalpolitik för jobb och välfärd på lika villkor. För att fler ska kunna ta de jobb som växer fram krävs fortsatta satsningar på högskola och olika former av kunskapscentra över hela landet.
 • Lagen om eget boende (EBO) fungerar inte och ett nytt system måste skapas.

 

Kamp mot brott och brottens orsaker

 • Skydd och upprättelse för brottsoffer. Barnahus ska finnas tillgängliga i varje län. Det ska finnas mottagningar för våldtagna på akutsjukhusen och tillgång till målsägandebiträde redan under förundersökningen. Samtalsmottagningar för män ska på sikt finnas tillgängliga i hela landet för att förebygga våld och övergrepp.
 • Trygghet i vardagen. Lokala brottsförebyggande råd ska finnas i alla kommuner. Varje kommun ska ha skyldighet att upprätta handlingsplaner för familjer och barn med extra stort behov så fort problemen har identifierats. Vi vill lagstifta om samverkansavtal mellan barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föreningsliv. Kontaktpolis ska finnas för alla skolor.
 • Ett svenskt FBI. Vi vill skapa en nationell resurs med operativ förmåga för underrättelse, utredningsverksamhet och yttre polisiär övervakning. En särskild enhet med 200-300 poliser under Rikskriminalpolisen ska utgöra en spets i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Pressmeddelande 2009-10-30

Av , , 1 kommentar 17

En Seger för Sveriges Ungdomar, Socialdemokraternas Ungdomspolitik har idag tagit ett Stort kliv framåt! Nu vinner vi valet 2010!!

Dan 🙂 

PRESSMEDDELANDE
 
Stockholm/Älvsjö
 
2009-10-30
 
 
Jobbkongressen tog tydlig ställning för ungdomars livssituation och möjligheter
 
Den socialdemokratiska partikongressen fattade idag beslut om att ingen ung under 25 ska nekas plats på kunskapslyftet. Det innebär att ungas rätt till stöd i krisen kommer att prioriteras. SSU vann striden efter att en motstridig partistyrelse till sist tvingades ge med sig efter ett överväldigande tryck från kongressen.
 
         Beslutet är en seger för den unga generationen som fick möta tuffa nedskärningar i skolan vid förra krisen. Nu ges unga hopp genom att kunna utbilda sig under krisen för att stå starkt rustade när jobben kommer. Detta var en av de viktigaste frågorna för SSU under kongressen, men många viktiga frågor återstår, säger Jytte Guteland ordförande SSU.
 
Dan Oskarsson, kongressombud från Vindeln, med ansvar för ungdomsfrågorna i Västerbottensdelegationen var starkt bidragande till att utfallet blev så bra. Långt in på småtimmarna igår fördes ingående samtal med partistyrelsens fördragande Thomas Bodström.
 
Jytte Guteland skickade även ett tack-SMS till Dan direkt efter att beslutet hade fattats i kongressalen. ”Tack Dan! Det hade inte gått utan dig.” Hon använde även Vindelns kommun som ett gott exempel på hur socialdemokraterna ska arbeta lokalt med att få in unga människor i politiken.
 
         Det var verkligen tufft, men det gick och jag är jätteglad att både partistyrelsen och kongressombuden så klart tog ställning för de unga. Det visar att socialdemokraterna verkligen är ett parti som förstår och tar ungas villkor och möjligheter på allvar, säger Dan Oskarsson kongressombud från Vindeln.
 
         Det här var även min första kongress och det var mycket nervöst att gå upp i talarstolen men det kändes härligt när beslutet togs, fortsätter Dan Oskarsson.  
 
 
 
För mer information kontakta:
Dan Oskarsson 070-603 55 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga:
 
Vindelns kommunfullmäktigelista inför valet 2010 efter beslut i representantskapet
 
1. Mathias Haglund (33)
2. Britt-Louise Eriksson (41)
3. Dan Oskarsson (35)
4. Annica Hallingfors (37)
5. Tomas Lundmark (54)
6. Maria Eklund (25)
7. Erik Persson (30)
8. Nina Louglin (49)
9. Göran Dalh (57)
10. Anneli Andersson (34)
11. Kent-Erik Mattsson (32)
12. Dan-Olof Andersson (69)
13. Åsa Forsell (30)
14. Ulrika Åström (37)
15. Kennet Bergqvist (31)
16. Anders Wikström (54)
17. Maria Svensson (36)
18. Per-Anders Olsson (63)
 
Bakgrund
 
Hälften, dvs. 50 procent, är 35 år eller yngre med en snittålder på 41,33 år på de första 12 platserna (som utifrån 2006 års valresultat är ordinarie ledamöter). Första namnet, Mathias Haglund, idag vice ordförande i kommunstyrelsen, är endast 33 år.
 
Valberedningen har tillämpat principen om varannan damernas och sett till många olika kompetenser för att få en så sammansatt lista som möjligt.
 
Socialdemokraterna i Vindeln har utmanat sig själva för att kunna genomföra föryngringsprocessen utan att för den delen göra avkall på erfarenhet och kompetens, vilket visar på att det går och är möjligt att genomföra en sådan process om viljan finnas.

 

Pressmeddelande

Av , , 3 kommentarer 17

Pressmeddelande kommer att släppas under dagen om vad Socialdemokratiska ArbetarePartiet kom fram till för riktlinjer för framtida Ungdomspolitik. Vi inväntar just nu att debatten ska starta och att den framtida politiken ska formas för Sveriges ungdomar. När sista klubbslaget är slaget i bordet, då vet vi vad partiet står för. Nu är det nära!!

Dan 🙂

Ps om Jytte håller samma brandtal som i går om Västsahara, om ungdomspolitiken, så skriver vi nog Ungdomshistoria idag! Ds