Krafttag mot samhällsklyftorna

Utvecklingen mot ökade sociala klyftor ska brytas och skillnaderna i levnadsmöjligheter utjämnas. Behovet av försörjningsstöd ska minska, familjepolitiken ska moderniseras och regionalpolitiken ska fokusera på jobb och välfärd på lika och hållbara villkor hela landet. Det beslutade den socialdemokratiska jobbkongressen igår..

Kongressen beslutade att prioritera följande:

 

 

 

Minskade klyftor

 • Minskat behov av försörjningsstöd. Arbetslinjen ska stärkas med Kompetensförmedling, Kraftsam som ger stöd för personer med komplexa problem, bättre rehabilitering för sjuka, investeringar i lönebidragsanställningar och en utvidgad arbetsmarknad för människor som trots utbildning och praktik inte får arbete.
 • Ingen ska vara hemlös i välfärdslandet Sverige. Kommunerna ska upprätta av konkreta program för hemlösa. Alla hemlösa behöver få ett personligt ombud som stöd i kontakter med socialtjänst, sjukvård, myndigheter och hyresvärdar.
 • Bättre vård ut ur missbruk. En individuell vårdplan för sysselsättning, bostad och vård bör upprättas. Missbruk ska inte utestänga från behandling av psykisk problematik.

 

Delar av den nya moderniserade familjepolitiken:

 • Båda föräldrarna ska få möjlighet att vara hemma samtidigt tillsammans med barnet den första månaden.
 • Höjt tak i den tillfälliga föräldrapenningen så att även den förälder som tjänar mest kan vara hemma när barnet är sjukt.
 • En särskild föräldrapenning för ensamstående föräldrar, som blir sjuka och inte kan ta hand om sitt barn, ger rätt att överlåta dagar med föräldrapenning till någon utanför familjen som kan vårda barnet.
 • Flexibel och tillgänglig barnomsorg som är trygg och fungerande även på kvällar, nätter och helger
 • Konsumentkreditlagen ska moderniseras. Barn ska inte kunna skuldsättas.

 

Regionalpolitik för hela landet:

 • Dynamiska och hållbara storstäder. Vi ska ta tillvara potentialen i storstädernas snabba utveckling. Välfärds- och familjepolitiken ska passa människor i en storstad. Bostadsbristen ska byggas bort, slita områden byggas om. Infrastrukturen i städerna ska byggas ut och bättre knyta ihop stadsdelar och bostadsområden.
 • Regionalpolitik för jobb och välfärd på lika villkor. För att fler ska kunna ta de jobb som växer fram krävs fortsatta satsningar på högskola och olika former av kunskapscentra över hela landet.
 • Lagen om eget boende (EBO) fungerar inte och ett nytt system måste skapas.

 

Kamp mot brott och brottens orsaker

 • Skydd och upprättelse för brottsoffer. Barnahus ska finnas tillgängliga i varje län. Det ska finnas mottagningar för våldtagna på akutsjukhusen och tillgång till målsägandebiträde redan under förundersökningen. Samtalsmottagningar för män ska på sikt finnas tillgängliga i hela landet för att förebygga våld och övergrepp.
 • Trygghet i vardagen. Lokala brottsförebyggande råd ska finnas i alla kommuner. Varje kommun ska ha skyldighet att upprätta handlingsplaner för familjer och barn med extra stort behov så fort problemen har identifierats. Vi vill lagstifta om samverkansavtal mellan barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föreningsliv. Kontaktpolis ska finnas för alla skolor.
 • Ett svenskt FBI. Vi vill skapa en nationell resurs med operativ förmåga för underrättelse, utredningsverksamhet och yttre polisiär övervakning. En särskild enhet med 200-300 poliser under Rikskriminalpolisen ska utgöra en spets i kampen mot den organiserade brottsligheten.
Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.