Företag varslar ena dagen och hyr in nästa.

Av , , 3 kommentarer 21

 

Företag varslar ena

dagen och hyr in

nästa.

Nästan i samma andetag som 44 anställda varslas på Ålö utanför Umeå berättar företaget att man tänker anlita förstärkning från bemanningsföretag. Ledningen skyller på en osäker ekonomisk framtid och därför måste vara flexibel. – Detta är typexempel på hur allt fler arbetsgivare använder sig av krisen för att göra om anställningsformer till något som de ensidigt kan bestämma över, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Flexibel personal där enbart en liten grupp anställda är permanent och en allt större del hyrs in allt efter behov, är något som arbetsgivarna har önskat sedan många år. I många länder är det mer en regel än ett undantag.

– Sedan den ekonomiska krisen har vi också fått exempel på att detta börjat att användas för att kringgå återanställningsrätten, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Företag varslar och säger upp människor och så tar man in anställda via bemanning. Ibland är det samma människor men med andra villkor och under otryggare former. Ibland passar företag på att göra sig av med människor.

– Därför har vi i IF Metall frågan som ett av de prioriterade avtalskraven. Vi måste ha tydliga regler som ger tryggar anställningsformer. Det ska inte vara möjligt att kringgå företrädesrätten till återanställning av uppsagda genom att anlita bemanningsföretag, säger Veli-Pekka Säikkälä.

2009-11-30

Länk: http://www.ifmetall.se/ifmetall/avd04/home.nsf/LUUnique/3815BF3A4B29616FC125767E004A3074?OpenDocument

 

Högerpolitik på Ålö-maskiner

Av , , 8 kommentarer 20

Ålö har varslat 44 personer om uppsägning som kommer att lämna företaget. Samtidigt har företaget ambitionen att ta in personal från bemanningsföretag. Detta upprör berörd personal. Detta upprör omvärlden. Detta upprör mig.

Det vi nu ser är den förlängda högerpolitiken som skapar ett utrymme för att ta bort tryggheten i vårt samhälle. Det finns möjligen inget rätt eller fel i Ålö:s agerande. Det är företagets moral och etik som skruvstäd, symboliskt,  klämmer sönder  de 44 pappor och mammor som nu får berätta för sina barn att Julen inte blir lika glädjefull i år. 

Företaget bedömmer att det är möjligt att genomföra detta. Omgivningen, den politiska verkligheten med människor som valt fram nuvarande högerregeringen höjer inte på ögonbrynet i den omfattning som de borde göra. Detta händer inte mig tänker en del. Detta är bara början.

Fyra år till med samma utanförskapsregering så är tryggheten något som vi pratar om på arbetsförmedlingen. Hur kunde vi vara så korkade kommer det att pratas om 2011, 12, 13 och 14 om vi inte väljer en annan värdegrund, en annan utveckling för den nation som vi tycker så mycket om. Vart tog den svenska empatin vägen? Solidariteten med utsatta människor?

Svenskt Näringsliv har med sina överuttag av aktieutdelningar råd med en större respekt för människor, för personal i lågkonjunktur. Det kommer en högkonjunktur när företagen vill att vi ska jobba övertid för att säkerställa överuttaget av aktieutdelningar. Ska vi då prioritera våra barn före företaget? 

2010 väljer vi en annan värdegrund.

 

IF Metalls anslagstavla på Indexator idag. Vi stöder klubben på Ålö

Vilka är utmanarna moderaterna i Vindeln? Del 2

Av , , 4 kommentarer 18

Del 2

Kopierade hela Mikael Sundlings (m) senaste blogg och delade upp den i två delar. skrev ut den i min blogg. Detta är andra delen. Färgade hans textmassa blå. Skriver in röda kommentarer och min uppfattning av den verklighet Mikael lever i. Har personligen en liten annorlunda verklighetsuppfattning. Vilken ni tror på är upp till er.

 

"Till skillnad från Dan som representerar Socialdemokraterna i Vindeln, siar jag inte om deras politik, utan jag backar några år tillbaka. Deras politik är den som fört oss dit vi är i dag dvs. I en ekonomisk härdsmälta. De senaste 10åren som Socialdemokraterna styrt oss har ekonomin blivit sämre och sämre tyvärr. Därför anser vi att nytänk behövs för att vår kommun ska överleva. Vi älskar vår kommun, men när vi ser att verksamhet efter verksamhet monteras ner, så tror vi snart att vi är vid vägens ände. När vi är där kommer vi att bli tvingade att slå oss ihop med en annan kommun det är fakta. Men vi har inte gett upp hoppet ännu så därför har vi ett annat sätt att tänka på än Socialdemokraterna i Vindeln.
Kommentar: På senaste kommunfullmäktige informerades vi om kommunens befolkningsutveckling. Det redovisade siffror från 1968 till dagens datum.
 Bilden tagen på fullmäktige. Uppgifter från denna overheadbild. Tyvärr oläslig  men 31 fullmäktigeledamöter om jag räknar in dig Mikael minns tillfället och uppgifterna.
 
 1968 var det 13 700 kommuninnevånare. Vilka styrde kommunen? Borgare. 1998 när Socialdemokraterna för första gången i Vindelns kommuns historia hamnade i en majoritet var det ca 6000 invånare (uppgifterna syns lite otydligt). Skall jag skylla på borgarna för denna befolkningsutveckling? 7000 personer som flytt högerns politik från 1968-1998? Du skriver att "Deras politik är den som fört oss dit vi är i dag dvs. I en ekonomisk härdsmälta. De senaste 10åren som Socialdemokraterna styrt oss har ekonomin blivit sämre och sämre tyvärr." Verkligheten är mer komplicerad än så. Det har inte varit huvudsak dålig kommunpolitik från borgarna -68 till -98 utan bl.a geografisk plats plus omvärldsfaktorer som påverkat mest. Att skriva att det är sossarnas fel de senaste 10 åren är naivt och med stor okunskap. Om ni moderater ska styra en kommun måste era beslut fattas på lite bättre grunder än idag.  
 
  • Vi vill att kommunens alla verksamheter ska tittas över av en extern konsult, för att om möjligt hitta effektivare sätt att driva dessa. Vi anser att nytänk behövs därför vill vi detta.  Det är enligt vårat sätt att tänka helt fel att utreda sig själv därför kommer en extern utredning att kosta pengar det förstår säkert alla. Men vi anser att den ger mer än vad den kostar. Kommentar: Hur många interna och externa utredninga har vi gjort? Älvbackens privatisering, IT-enheten, finns fler men så fort utredningen inte får samma utfall som moderaternas egen -2minutersutredning så accepterar ni inte den och vill ha en ny hela tiden. Den sista utredning ni föreslagit är den största och dyraste av dem alla. En totalöversyn av alla verksamheter, från undersköterskans arbetsplats, lärarens till kommunchefen. 350 anställdas verksamheter ska utredas. I majoritetens kommunorganisation så är ständiga förbättringar arbetssättet. En organisation som hela tiden strävar efter utveckling. Inte dyra externa utredningar med jämna mellanrum
  • Vi vill försöka få till gemensamma förvaltningar med andra kommuner. Genom detta kommer vi att spara pengar då vi tillsammans delar på kostnaderna. Kommentar: Detta arbete verkar majoritetens politik för redan. Hastigheten kunde varit bättre men det är inte bara att "fösa ihop" egen organisation med andra kommuner som inte vill. Det tar tid i en systematisk, strukturerad genomtänkt värld. Moderaternas värld är något helt annat, där tas besluten innan konsekvens är färdigutredd.
  • Vi vill inte i första hand höja skatten.  Detta för att vi anser att om vi har högre skatt än våra större kranskommuner så kommer ALDRIG befolkningen att öka. Att jag själv eller vi som bor och verkar i kommunen kan avvara en hundring i månaden tror jag vi skulle acceptera. Men att förklara för en barnfamilj från tex Umeå att det kostar de ett par tusen mer per år att bo i Vindeln blir svårt. Att vi dessutom har höga  avgifter för vatten, avlopp och sophämtning, gör inte saken lättare att locka hit nya invånare. Kommentar: Ingen vill ha höjd skatt. Socialdemokraterna har varit i majoritet och tagit beslut en gång om skattehöjning. Tiden före -98 har högern höjt från 0kr- ca 20kr. 20 kr(!) Det har borgarna höjt skatten med samma logiska resonemang från dagens moderater. Umeå! Intressant! Moderaterna måste titta på hela kostnadsbilden av att bo i vår kommun. 600 000 kr får man ett hus här i Vindeln. Samma i Umeå kostar kanske 2 000 000kr. Då är 30 öre mer i kommunalskatt småpengar. Om hus i Vindeln kostade 2 000 000kr och hus i Umeå 600 000kr. Hade Umeåborna flyttat till Vindeln för 30 öre lägre skatt? Tror inte det moderater. Människor, möjligen moderater(?), flyttar inte till en skattesats utan till en ort av andra skäl.

 

  • Vi vill se alternativa driftsformer av en del kommunala verksamheter. Detta för att vår personal ska få en eller flera arbetsgivare att välja mellan. Det i sin tur skapar trygghet anser vi. Om det dessutom visar sig att en extern aktör kan driva verksamheterna billigare än kommun är bra för oss alla. Kom ihåg att kommunen har ansvaret hur upphandlingen ska genomföras. Gör vi rätt vid upphandlingarna så kommer eventuella företag som inte är 100% seriösa att gallras ut. Kommentar: Socialdemokraterna utesluter aldrig något. Om vi gör en bedömning att ett privat alternativ är det bästa beslutet kommer vi att genomföra det. Centerpartiet likaså. Men Ni moderater ska till varje pris privatisera, även om beslutsunderlaget pekar på att det är ett dåligt beslut. Det är dålig politik av er moderater.
  • Vi vill att arrendet för vår fina camping ska vara högre än 20 000kr per år. Detta för att man ska kunna återinvestera och ytterligare göra vår gemensamt ägda camping ännu mer attraktiv. (Mer turister= Mer pengar in till skattekistan.)
  • Vi vill få till en utredning vad vårt förslag på en ny simhall, som skulle dockas ihop med fritidscentrum skulle kunna kosta. Enligt de vi pratat med så skulle energivinsterna bli ofantligt  stora. Detta skulle medföra lägra driftkostnad för kommunen. Att vi dessutom skulle få en ny simhall skulle nog uppskattas av många Vindelbor. Att vi dessutom skulle få en bra lösning på fritidscentrum kanske skulle kunna medföra att fler besöker den. (Mer besökare= Mer pengar in till skattekistan.) Kommentar: Ert förslag på simhall blev för dyr. Utredningen visade på det. Ansvarig tjänsteman VD Vindelnbostäder gjorde en bättre utredning än er betongexpert på er fullmäktigebänk. Respektera tjänstemannens kompetens i detta fall åtminstone. 
  • Vi vill införa arbetskläder till personalen i vård och omsorg. Detta kommer kommunen att tjäna på i längden då utredningar som gjorts visar att mindre sjukdomar sprids bland personal och brukare!

    Kommentar: Ni vill lägga ut ett äldreboende till lägsta anbudspris. Efter företagets vinst är borträknat ska de för slanten som är kvar köpa händer i vården. Hur många anställda blir kvar då. Knappast utvecklande av kommunen. Vad ska de arbetslösa undersköterskerna ta vägen, utflyttningen ökar. Vi i majoriteten kommer att införa fria arbetskläder när kommunen har råd. Det finns skyddskläder tillhands i de situationer då smittspridning är hög. Men uppriktigt sagt så känner jag likadant som du Mikael. Det är inte roligt att som för mig jobba i en industri med fria arbetskläder och vara ansvarig för att undersköterskorna inte har samma förmån. Det känns fördjävligt rent ut sagt. Men skillnaden mellan moderater i opposition och den ansvariga majoriteten är att känslan är en del i beslutsunderlaget. Inte hela beslutsunderlaget. Vi har en helhet att ansvara över. Inte bara en liten sak åt gången som verkar vara er politik.

 
Detta var några punkter, men det är bäst att ge sig så att det inte blir allt för mycket att läsa, men jag återkommer med mera.  Avslutar med följande.
 
Var är våra kära Socialdemokrater?! Vilken politik anser dom ska få kommunen på fötter igen. Låt oss läsare se vad ni har för recept. Kan bara konstatera att deras politik lyser med sin frånvaro ännu! 19 sep 2010 kan ni om ni vill få en nystart i vår vackra kommun rösta på vi Moderater. Valet är ert mina vänner! (Vår laguppställning är på gång) (längtar efter den laguppställningen. Den kan bara bli bättre)

/Sunken

Avslutningsvis. Socialdemokraterna och Centerpartiet presenterar sin politik dagligen. Moderaternas barn går i våra skolor. De skjutsas i kommunalt upphandlade bussar. De läser på biblioteket och badar i den kommunala simhallen. Våra gamla tar kommunen hand om och en mängd andra saker som vi ska återkomma om. Det krävs lite fantasi och samhällskunskap att se vad som sker i kommunen. Nu är klockan mycket, ber att få återkomma i ämnet.

Dan

Vilka är utmanarna moderaterna i Vindeln? Del 1

Av , , 2 kommentarer 13

Intressant att se vilken värdegrund och vilka kunskaper det ryms bland Vindelnmoderaterna. Kopierade hela Mikael Sundlings senaste blogg och skrev ut den i min blogg. Färgade hans textmassa blå. Skriver in röda kommentarer och min uppfattning av den verklighet Mikael lever i. Har personligen en liten annorlunda  verklighetsuppfattning. Vilken ni tror på är upp till er.

Har även en del vänner på facebook  ute i landet som följer min blogg som nog undrar vilken opposition i Kommunfullmäktige som verkar här. Som Socialdemokrat är jag stolt men inte nöjd, här kommer de i alla fall: 

Oppositionsrådet Paul Redstig (m):  http://blogg.vk.se/redstig/

Mikael Sundling (m) http://blogg.vk.se/sunken

Här kommer Mikaels senaste blogg med mina röda kommentarer:

"Nytt styre i Vindeln 2010 09 19

Vill börja med att varna mina läsare för en mycket lång blogg! Men ta er tid att läsa och sprid den gärna vidare om ni vill. Kommentar: Min blogg blir alltså dubbelt så lång.

 
Ser att Dan Oskarsson (Vindelsocialdemokraternas namn utåt) tycker att vi Vindel-Moderater är passiva (Efter en dag utan politik på min blogg). Måste upplysa mina läsare och Dan att även jag har andra saker att hålla på med än att sitta framför burken. Men nu har jag tid. Tyvärr skriver(Klicka) Dan som ni alla ser inte ett ord om deras politik.
Men han roar sig med att sia om våran! Ta bara följande uttalande som han skrev i sin blogg och som han försöker få er att tro vi står bakom: Vilka usla tjänstemän som trängs som sardiner i kommunhuset. Detta tycker vi inte!
Kommentar: Jag är inte Vindelsocialdemokraternas namn utåt. Har ingen tydlig politisk framtoning på min bloggsida. Min text däremot visar på ett samhällsengagemang och att jag är aktiv politiskt i (s). Mikael däremot med sin bloggbakgrund med foto på kommunskölden och moderatemblem ger tills man börjar läsa, intrycket av att vara kommunalråd.
 
Att moderaterna i många sammanhang anser att det finns en stor övertalighet i kommunhuset är ett kraftigt underbetyg både till ledande tjänstemän som ansvarar för hur många anställda som behövs. Indirekt ett kraftigt underbetyg till underställda tjänstemän som trots er påstådda övertalighet ändå väljer att gå till sin arbetsplats varje dag. 
  
Att vi däremot ej varit överens med en av de ledande tjänstemännen (numera pensionär) har nog alla sett i min blogg. Detta har åtminstone jag lagt bakom mig. Med andra ord är det ett utagerat kapitel för min/vår del.
Kommentar: Mikael, moderaternas konflikt med fd Chefsekonom P-O Moström är vida känd och du erkänner det så då är det styrkt i alla fall. P-O är en som vågat träda fram. Det finns fler tjänstemän som mår dåligt men som inte orkar eller vill träda fram och berätta hur ni moderater uppträder ibland.
 
Vi har aldrig utmålat någon annan tjänsteman att vara usel som Dan påstår. Däremot så har vi velat göra besparingar på kommunkontoret, detta tycker jag inte är att kalla våra tjänstemän usla. Jag tycker att det är lite konstigt att direkt man ger sig på kommunhuset blir det ett sjujäkla liv, tror inte ni som läser att personalen inom omsorgen, skolan eller andra verksamheter mår illa när de hela tiden får höra att nya besparingar är på gång??? Besparingar är inte roligt för någon, men enligt mitt sätt att tänka är det ingen skillnad på folket som arbetar åt kommunen.
Kommentar: Om moderaterna anser att det är övertalighet, så är det ett underbetyg till ansvariga tjänstemän som inte gör samma bedömning som ni moderater. Se mitt svar ovan. Det kommer nog bli livat ute bland vårdpersonalen också om ni får för lägga ut välfärden på aktiemarknaden som ni på senaste fullmäktige föreslår.
 
Tycker att Dan ska sopa rent framför sin egen dörr innan han ger sig på oss. Ni har de inom partiet som öppet kritisera en av våra ledande tjänstemän och jämför honom med tyrraner, kallar honom fackhatare mm. Dessutom påstår dessa att denne person kör runt med en bil som kommunen äger gratis. Rena och skära påhitt med andra ord. Upplysningsvis:  Ingen kan köra en tjänstebil gratis. De får betala förmånsskatt som alla andra. Om ni tar kontakt med berörd tjänsteman istället för att snacka massa skit bakom ryggen på densamma tror jag ni får en annan uppfattning.
 
Kommentar: Här delar jag din uppfattning. Känner inte till exemplet men det du skriver låter rimligt.
 
Nu har jag luftat ur mig lite!
 
Kommentar: Du skriver på din bloggsida att din främsta egenskap är att du säger vad du tycker. Jag tror dig. Skönt att skriva av sig ibland Mikael. Carl Bildt (m)skriver av sig ibland på sin blogg också. Han är Utrikesminister så han får nog tänka till innan han skriver, annars blir det nog krig mellan världens länder och politiker. Det vore tråkigt för oss Svenskar.
 
Del 2 kommer i en snar framtid.

Skademinimering eller paus?

Av , , 3 kommentarer 9

 

Vad händer i moderatlägret just nu.

Att det är tyst på bloggen tyder på något. En del i tystnaden borde vara skademinimering. Att de träffs och diskuterar vad som hände på senaste fullmäktige och hur de ska gå vidare.

Det som faktiskt hände var att moderaterna lämnade sin linje  att vara ett generellt missnöjesparti som hade uppfattningar om de flesta kommunala verksamheter.  På fullmäktige lämnade de in en alternativ budget för kommunens verksamheter som i det närmaste var identisk med majoriteten. Detta skadar naturligtvis bilden av moderaterna som det genialiska parti med småföretagare som vill politiskt styra den här kommunen som ett stort företag. Tänk om Mikael S, Tomas N och Paul R skulle ansvara över det lokala industriföretaget Indexator som till antalet anställda endast är hälften så stor som Vindelns kommun. En tanke som kittlar så där lagomt roligt.  

Skademinimering borde vara en naturlig åtgärd. Hur vill moderaterna som parti uppfattas av väljarna när de faktiskt på senaste fullmäktige sumpade möjligheten att lämna in en budget för 2010 som klargjorde en skillnad med moderaterna i styret av kommunen efter valet . Den stora skillnaden är privatiseringar vilket är ett tydligt alternativ 2010. Det förslaget ska naturligtvis granskas mer i sömmarna framöver av oss som inte är lika självsäker på att det alltid är bra för en liten kommun.

Tystnaden kan också endast vara en paus, dvs att de inte reflekterar över deras minskade trovärdighet och kör på som vanligt. Bullrar snart igen om den misskötta kommunen som de bara för några dagar sedan gav godkänt med deras egen budget. Vi i majoriteten ska inte glömma vad moderaternas budget för valåret 2010 innehåller. Det ska de påminnas om till 19 sep 2010 

Vilken sten gömmer de sig under?

Av , , Bli först att kommentera 17

Ett av de intressantaste fullmäktigen på länge. De fakta som kom fram kan direkt avgöra valet 2010.

Uppgifter som den svårt sargade oppositionen kommer med. Deras alternativa budget för valåret 2010.

Moderaterna har skrikit, ropat på hjälp och bullrat så att det ska höras i sju socknar vilken usel kommun vi har. Alla måste bara få veta vilken dålig politisk ledning och styrning Vindelns kommun har. Vilka usla tjänstemän som trängs som sardiner i kommunhuset. Vilken övertalighet av personal som kännetecknar all kommunal verksamhet där en totalöversyn, dyr extern sådan, ska föreslå den ultimata organisationen.

Var är dom, vilken sten gömmer de sig under just nu? Kan bara konstatera att oväsendet för stunden tystnat. Hör till och med bruset från vår vackra nationalälv igen. 19 sep 2010 kan ni om ni vill höra tystnaden igen. Valet är ert.

En splittrad moderat opposition beslutade om arbetskläder till vårdpersonalen

Av , , 1 kommentar 19

Egentligen får moderaterna i Vindeln utifrån det förtroende väljarna gav dem 2006 ett för stort utrymme.

Så är det i kommunens styrelser och nämnder. Och i fullmäktige. Inte kostnadseffektivt och värdeskapande alla gånger men demokrati tar tid och ska få ta tid. Alla ska komma till tals och få ett utrymme. Även Vindelnmoderaterna.

 

Moderaterna föreslår att:

1. Ett äldreboende läggs ut på anbud 2011-01-01. Billigaste anbudsgivare vinner, givetvis ska en lägstanivå på kvaliteten hållas.

2. Verksamheterna Lass och Lss. Undersöka möjligheterna till annan utövare än kommunen.

Med största sannolikhet ingår arbetskläder finansierad av det lägsta anbudet efter att en vinst räknats bort. Vilka i personalen som hamnar i övertalighet och i moderaternas utanförskap är med de här förslagen oklart.

2010 kan ni väljare hjälpa Moderaterna ordna arbetskläder till dessa två ovanstående verksamheter. Vi i majoriteten kommer att införa arbetskläder när ekonomin medger det. Valet är ert.

I en kommentar på min förra blogg skriver Mikael Sundling (m): "Men i vanlig ordning vägrar ni att prova andra aktörer som sköter den offentliga sektorn. Ni vill heller inte utreda om alla verksamheter sköts korrekt vilket vi vill. Men förhoppningsvis så får vi svar på detta efter valet när vi förhoppningsvis kommer att vara i majoritet. Jag anser att du som Socialdemokrat bör förklara för oss hur ni ska få ekonomin att bli bättre och inflyttningen öka."

För några år sedan lät vi i majoriteten utreda konsekvenser av att Älvbackens äldreboende lades ut på ett privat vårdföretag. Resultatet av anbudet visade att vår egen personal var mer konkurrenskraftig, det blev billigare och bättre om vi fortsatte att utföra arbetet i kommunal regi. Glömmer moderater så snabbt?

Din andra fråga bör först svaras av er moderater som anser er kunna förbättra kommunens ekonomi och verka för  en större inflyttning. Vad är det som gör att ekonomin blir bättre och att inflyttningen ökar med ett privat ägande av Älvbacken? Vinsterna i företaget och färre händer i vården, dvs färre arbetstillfällen, på vilket sätt är det positivt för inflyttningen?

 

 

Arbetskläder är nu ordnat av moderaterna till vårdpersonal på äldreboende, Lass och Lss

Av , , 2 kommentarer 11

Nu är det klart. Moderaterna ordnar arbetskläder till vårdpersonalen på äldreboende och till de som arbetar med Lass och Lss i kommunen.

På fullmäktige igår presenterade en splittrad och begränsad minoritet med ledning av moderaterna deras förslag till skuggbudget, dvs den budget för 2010 som skulle verkställas om de hade haft förtroendet.

Av den totala kommunala budgeten på hundratals miljoner föreslår oppositionen, dvs snart bara moderaterna, endast förändringar i kronor på bara ca 1%. 

99 % av den kommunala ekonomin och verksamheten anses tillräckligt bra för att inte föreslå förändringar på. 

Moderaterna föreslår att:

1. Ett äldreboende läggs ut på anbud 2011-01-01. Billigaste anbudsgivare vinner, givetvis ska en lägstanivå på kvaliteten hållas.

2. Verksamheterna Lass och Lss. Undersöka möjligheterna till annan utövare än kommunen.

Med största sannolikhet ingår arbetskläder finansierad av det lägsta anbudet efter att en vinst räknats bort. Vilka i personalen som hamnar i övertalighet och i moderaternas utanförskap är med de här förslagen oklart.

2010 kan ni väljare hjälpa Moderaterna ordna arbetskläder till dessa två ovanstående verksamheter. Vi i majoriteten kommer att införa arbetskläder när ekonomin medger det. Valet är ert.

Splittrad opposition med moderaterna i ledartröjan

Av , , 16 kommentarer 14

En opposition i splittring

I valet 2006 var det en enig opposition. Moderaterna i täten, tätt följd av Kristdemokrater, Folkpartister och Vänsterpartiet.

På fullmäktige igår ville nästan inga partier stå upp bakom moderaternas eget förslag till budget. Halva Folkpartiet röstade med majoriteten. Hela Vänsterpartiet röstade med majoriteten. De två största partierna Centerpartiet och Socialdemokraterna som bildar majoritet röstade givetvis på det egna framtagna förslaget. Votering, dvs rösträkning begärdes av oppositionen med det tydliga resultatet 22 ledamöter för den redan förda politiken. 9 ledamöter emot.

Vad är kvar av oppositionen? Moderaterna har ca 500 väljare i kommunen. Var ska de lägga sin röst 2010 för ett inflytande? Ledande moderat gick igår upp i talarstolen och försökte med en lokalpolitisk analys. Det började bra i cirka 30 sekunder med en flirt tillägnad Centerpartiet om en alliansbildning 2010. Snabbt kom kritiken av Centern för att inte vilja tillhöra en allians av högerpartier och på så sätt bilda en egen majoritet. Den ledande moderaten föreslår Centern(!) att bättra sig. Den ledande Centerpartisten svarar att det som på riksdagsnivå fungerar bygger på samarbetsförmåga. De flesta i fullmäktigesalen förstod den ödmjuka och vänligt informerande Centerpartisten. Inte alla uppenbarligen. Moderaterna fortsätter i samma gamla spår.