Fyra viktiga vägval

Fyra viktiga vägval

Vi socialdemokrater väljer fler jobb och bättre välfärd före stora skattesänkningar. Vårt mål är att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla, där var och en – oavsett bakgrund – får chansen att förverkliga sina drömmar.

I fyra år har de som tjänar mest gynnats när skatterna har sänkts på lånade pengar. Samtidigt har ca 25 000 jobb försvunnit i skola, vård och omsorg och arbetslösheten har vuxit.

Valet den 19 september blir ett avgörande vägval. Ska vi ha fyra år till med skattesänkningar för de mest välbeställda eller ska vi ha ett Sverige där vi investerar i nya jobb, bättre kvalitet i skolan och sjukvården?

Nio av tio tjänar på vår politik i reda pengar. Det har riksdagens utredningstjänst räknat ut. I förlängningen tjänar också den tionde. För jämlika samhällen är smartare, då kan fler leva rikare liv. Välj ditt Sverige den 19 september!
 

1. Fler jobb och en stark ekonomi

Sverige ska vara ett konkurrenskraftigt land i full sysselsättning. Vi socialdemokrater vill skapa villkor för exportindustrin, tjänstesektorn, småföretagen och välfärden att utvecklas starkt och anställa fler. Vi vill investera i 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser de närmaste åren. Med fler jobb så växer landets ekonomi. Vi ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna.

Socialdemokraterna väljer fler jobb före fortsatt stora skattesänkningar:

 • Rivstart för jobb åt unga. Sverige har en ungdomsarbetslöshet bland Europas högsta. 207 000 unga vill inget hellre än att få rycka in. Därför slopar vi arbetsgivaravgiften för den som anställer en ung utan jobb. Vi avskaffar också aktivitetsförbudet för arbetslösa unga. Aktivitet ska gälla från första dagen i arbetslöshet.

 • Framtidstro i företagen. Vi vill ta vara på svenska framgångar och stimulera nya. Vi vill genomföra innovationsprogram i samverkan mellan näringsliv och parter. Vi vill också införa riskkapital- och forskningsavdrag för att underlätta för tillväxtföretag, samt sänka arbetsgivaravgiften för småföretag. Vi gör det också möjligt för egenföretagare att själva välja karenstid i sjukförsäkringen.

 • Ordning och reda på arbetsmarknaden. Målet är fler trygga jobb och fler fasta anställningar. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vi vill riva upp regeringens Lavallag, så att svenska kollektivavtal ska kunna tillämpas fullt ut även på utländska företag som verkar i Sverige. Vi vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen – avgiften sänks till cirka 80 kronor i månaden, ersättningsnivån och taket höjs. Fler ska få ut 80 procent av sin lön vid arbetslöshet.

 

2. Bättre sjukvård och skola

Vi vill att alla barn ska få den bästa undervisningen i skolan. Vi vill att alla som bor i Sverige ska få del av sjukvård av högsta kvalitet, som finns där när man behöver den och som man får del av efter behov. Vi vill investera för ett rikare liv för våra äldre, och ta bort den orättvisa pensionärsskatten.

Socialdemokraterna väljer bättre sjukvård och skola före fortsatt stora skattesänkningar:

 • Mer personal i vård och skola. Vi vill investera för fler anställda i förskolan, mer lärare och vårdpersonal så att kvaliteten och tillgängligheten kan öka. Vi satsar minst 12 miljarder kronor mer än regeringen på fler jobb i skola, sjukvård och omsorg.

   

 • Vård ska ges efter behov, inte plånbok. Vårdvalet ersätts med ett Hälsoval. Alla patienter ska kunna välja vårdcentral – men vårdbolagen ska inte kunna välja patienter. Universitets- och regionsjukhusen ska inte säljas ut. Tillgängligheten i sjukvården ska förbättras genom till exempel fler hemläkarbilar för barn och äldre, fler närakuter och fler kvällsöppna vårdcentraler. Vi vill förbättra tandvården för unga, genom att förlänga dagens avgiftsfria tandvård från 19 till och med 24 år och genomföra en satsning på förbättrad tandvård för äldre.
   
   
 • Högre livskvalitet för Sveriges äldre. Pension är inget bidrag. Vi kommer att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten under nästa mandatperiod. Äldre ska ha rätt till fria hemtjänsttimmar utan att det krävs någon biståndsbedömning och de ska själva fritt förfoga över timmarna. Äldre par ska inte behöva flytta isär när någon av dem behöver särskilt boende. Vi vill också införa ett maxtak på 100 kronor för timavgiften i hemtjänsten.

   

3. Mer utbildning

Sverige ska konkurrera med kompetens, inte med låga löner. Vi vill skapa fler möjligheter att satsa framåt, utbilda sig, forska eller göra karriär – inte färre. Ju fler som får chansen, desto bättre går det för Sverige. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina liv efter eget huvud.

Socialdemokraterna väljer mer utbildning före fortsatt stora skattesänkningar:

 • Fler möjligheter till högre utbildning. Vi vill bygga ut och höja kvaliteten i högskolan, och förbättra studenternas villkor med höjda studiemedel. Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år. Vi vill skapa 44 000 fler platser inom vuxenutbildning, folkhögskola, högskola, yrkeshögskola och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning.

 • Skolans resultat ska bli bättre. Vi vill öka lärartätheten till 9 lärare per 100 elever. Det motsvarar omkring 6 000 fler lärare. Då blir det också möjligt att nå en högre kvalitet på undervisningen och att göra de särskilda insatser som krävs för att förbättra svenska skolresultat. Vi vill att skolan ska ge skriftliga omdömen från årskurs ett och betyg från årskurs sju. Vårt mål är att Sverige ska ligga bland topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap 2015.

 • En modern förskola. Vi vill ha en modern förskola av hög kvalitet för alla barn – inte ett konservativt vårdnadsbidrag som stänger barn ute. Vårt mål är max fem barn per personal och sänkt maxtaxa. Vi föreslår en kvalitetssatsning för att åstadkomma mindre barngrupper och för att vidareutbilda förskolepersonal i ett kompetenslyft. Vi vill stimulera kommunerna att erbjuda mer barnomsorg på obekväm arbetstid.
   

4. Minska klyftorna

Vi vill leva i ett välfärdsland där vi delar på risker och möjligheter för att vi alla tjänar på det. Orättvisor löser inga problem. Jämlika samhällen är bättre samhällen att leva i för alla.

Socialdemokraterna väljer sammanhållning istället för ett kallare Sverige:

 • Anständiga trygghetsförsäkringar. Vi vill höja taken i försäkringarna så att de allra flesta får ett verkligt inkomstskydd när det oväntade händer. Vi vill skapa en förutsägbar, modern och mänsklig sjukförsäkring. Fler ska få verklig inkomsttrygghet och stelbenta tidsgränser ska ersättas med individuell bedömning.

 • Minska klyftorna. Just nu håller de allt större klyftorna på att förändra Sverige. Regeringens åtgärder har gett den procent som har det bäst ställt lika mycket i skattesänkningar som en fjärdedel av hela svenska folket har fått tillsammans. Vi vill avskaffa förvärvsavdraget för miljonärer. De behöver inget avdrag för att jobba. Vi vill höja underhållsstödet och bostadsbidraget till ensamstående föräldrar och taket i den tillfälliga föräldrapenningen.

Etiketter:

15 kommentarer

 1. Uska

  Ja här i Vindeln så blir det då inte fler händer i vården Dan hur ser du på det?…ditt parti lr C, påfund att dra ner tjänst lr tjänster på Älvbacken. Smart nu inför valet ja min röst får då inte ni rödgröna.

 2. Hmm

  Tror du på det du själv skriver?
  Jag har förtidsröstat och min röst föll på Moderaterna för att de har helt enkelt den bästa politiken för oss svenskar.

 3. Kalle

  Till Hmm; jo det är den bästa politiken om man är egoistisk och bara ser till sig själv.

  Till Uska, Vem har sagt att det ska dras ner? Och i så fall, har aliansen sagt annat? Och om borgarna får fler år i makten och sänker skatterna ännu mer tror du då att det kommer anställas fler de närmaste åren? Tyvärr inte. Se bara på de senaste 4 åren har det försvunnit 25 000 jobb inom välfärden tack vare aliansen. Så tänk efter en gång till och rösta sedan rött. För välfärden ska gå före skattesänkningar! Och då får vi fler händer i vården.

 4. Maria

  Kan inte Dan svara själv på sina inlägg? En spökskrivare gör det hela otroligt löjligt. Eller är det så att det klipps och klistras så man inte riktigt vet vad man sätter ut?

 5. Annelie

  Till Hmm
  Det märks att du är van att få allt serverat på silverfat och äta det med silversked.du får vara glad om du har någon mat att äta efter valet om Moderaterna vinner.Men du kanske är välbeställd redan??Det kommer att bli många som får leva på svältgränsen och suga på ramarna bara för att sådana som du skall få mer på faten.Har aldrig röstat på S förut men efter dessa 4 helvetes åren kan du skriva upp att jag gör det.

 6. Lurade

  Märks att M är bra på lura folk..

  Uska säger att C och S ska dra ned på äldreomsorgen – samtidigt har de alliansen som hon verkar rösta på sett till att sänka skatterna med 70 miljarder och minskat jobben inom välfärden med 25.000 personer.

  Hon borde rösta på de rödgröna om hon tänker smart, för de satsar 12 miljarder mer på jobb inom välfärden än vad Alliansen gör…

  Min röst går på de rödgröna!!

 7. Dan Oskarsson

  Svar till Uska (2010-09-15 09:48)
  Vindelns kommun har varit, är i, och kommer vara i en situation med stora utmaningar. Människors flyttmönster från inland till kust är global. Med en krympande ekonomi till följd av färre skattebetalare i vår kommun måste den kommunala verksamheten utveckla och anpassa sig. Ingen vill minska resurserna till äldreomsorgen. Inte jag heller. Den politiker som inte är ansvarsfull lovar dig att du som Uska inte kommer att påverkas av kommunal ekonomi. Jag och mitt parti kommer att göra vad vi kan för att kvalitén ska vara god i äldreomsorgen.

 8. Dan Oskarsson

  Svar till Hmm (2010-09-15 11:46)
  Gillar tanter småkakor?, spelar Björn Borg Tennis?, har Påven en lustig hatt?

  Ja. Jag tror på ett land för flera och inte ett fåtal. Det rödgröna regeringsalternativet har i sin valplattform 12 miljarder mer än alliansen att satsa på välfärd i kommuner och i landstingen.

  Bra att du bildat dig en uppfattning, tagit ställning och röstat 🙂

 9. Dan Oskarsson

  Svar till Maria (2010-09-15 15:36)
  Jobbar eftermiddag i veckan. Det händer en massa annat som jag inte heller vill missa. Givetvis är det är tillåtet att skriva kommentarer och just nu hinner jag att svara på några 🙂

 10. Dan Oskarsson

  Svar till Lurade (2010-09-16 06:30)
  Som Uska skulle jag bli orolig när politiska partier går ut och lovar att äldreomsorgen inte riskerar nedskärningar under nästa mandatperiod. All kommunal personal borde bli orolig om det görs sådana löften. En hel kommun bör fundera över de löften som utlovas i parti och minut.

 11. fredrik

  ni sossar slår er hela tiden på bröstet om hur bra ”eran sjukförsäkring” och att ingen hamnar ”mellan stolarna” eller ”stupstocken” som ni kallar det men faktum är om man googlar lite på tiden då ni sossar styrde hamna en hel del ikläm oxå eller är det myt??
  några exempel kan ja bju på…
  http://www.nt.se/arkiv/2004/08/05/Norrk%F6ping/262286/Hennes-son-f%E5r-ingen-v%E5rd-f%F6r-sitt-haschmissbruk.aspx
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article290018.ab
  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?showResults2024517=true&a=498155&http://www.vk.se/

  http://www.nkmr.org/socialdemokratiska_kvinnor_gick_i_braschen_for_steriliseringslagarna.htm

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.