Framtidens svar på morgondagens frågor – Socialdemokraterna Vindeln

Av , , 1 kommentar 45

 

Vi Socialdemokraterna ska motsvara väljarnas behov av hur de, ni vill att kommunen ska styras. Vårt parti ska ha framtidens svar på morgondagens frågor. Valet 2014 vill vi Socialdemokrater bryta den borgerliga trenden där valresultatet i alla val sedan kommunen bildades har resulterat i en blå majoritet.

 

Det parti som gick starkast framåt i valet 2010 var Socialdemokraterna här i kommunen. + 5,25 procentenheter. Skälen till att vi gick fram i valet är säkert flera. 

 

Ett av skälen var nog ett stort engagemang bland våra valarbetare. Analyserar vi dessutom hur personkryssningen föll ut så ser man att många yngre fick ett stort förtroende vilket bådar gott inför framtiden.

 

Vårt förstanamn Mathias Haglund, 35 och vår partiordförande i kommunen Erik Persson, 31 med ett stort antal unga politiskt hungriga kvinnor på frammarsch bådar gott inför framtiden.

 

Vi ska fortsätta bygga ett starkt parti. Vi ska fortsätta uveckla vår organisation, stödja medlemmarna och våra förtroendevalda att växa som människor i och utanför deras uppdrag. Vi ska jobba med det vi Socialdemokrater är bäst på: tillväxt, sysselsättning och därigenom skapande av välfärd för alla.

 

Vi ska vara ett tydligt alternativ för väljarna. Allt inför den stora uppgiften som förhoppningsvis väntar 2014.  

Laget – "Team 2014"

Socialdemokraternas valda fullmäktigeledamöter med 42% av rösterna

 1. Mathias Haglund, Ekonom, 34 år, Åmsele
 2. Britt-Louise Eriksson, Verksamhetsansvarig, 42 år, Sundö
 3. Dan Oskarsson, Metallarbetare, 36 år, Vindeln
 4. Annicka Hallingfors, Vårdbiträde, 38 år, Tvärålund
 5. Tomas Lundmark, Jägmästare, 54 år, Vindeln
 6. Maria Eklund, Metallarbetare, 26 år, Vindeln
 7. Erik Persson, Vårdbiträde, 31 år, Vindeln
 8. Nina Loughlin, Näringslivssekreterare, 49 år, Granö
 9. Göran Dahl, Maskinchef, 58 år, Hjuken
 10. Annelii Andersson, Vårdbiträde hemtjänsten, 34 år, Vindeln
 11. Kent-Erik Mattsson, Industriarbetare, 33 år, Vindeln
 12. Dan-Olof Andersson, Maskinförare, 70 år, Åmsele
 13. Åsa Forsell, Undersköterska, 31 år, Vindeln

 

 

Vilka är de ansvariga för de brutna vallöftena? Del 6

Av , , 3 kommentarer 36

Vika är ansvariga för de brutna vallöftena?

 

Här är Moderaternas valda fullmäktigeledamöter med 18 % av kommunens röster. Listan får samtidigt vara kommunens "Top 6" över passiva politiker.

 1. Tomas Nilsson, Entreprenör, Ekodalen
 2. Mikael Sundling, Maskinförare, Tvärålund
 3. Åsa Jonsson, Civilekonom, Ramsele
 4. Paul Redstig, Företagare, Vindeln
 5. Jeanette Knutstam, Smyckesdesigner, Överrödå
 6. Elli-Marie Lundgren, Undersköterska, Hällnäs

 

Ingen resultatorienterad väljare gör om samma misstag 2014.

Moderaterna svarar på min kritik över deras passivitet och deras brutna vallöften med att 1 Januari tillträder de officiellt.

Vi Socialdemokrater väntar inte till dess. Vi hade det viktigaste politiska mötet på året  -Budgetfullmäktige 29/11- där vi antog "Mål och Budget 2011-2013". Det viktigaste styrdokumentet för kommunens verksamhet det närmsta året. 

Vad moderaterna gjort de senaste 12 åren och på Budgetfullmäktige senast vet de inte själva men de ger ändå er Moderata väljare ett nytt löfte.

 

1 Januari ska de börja verka politiskt!

Det snabbaste brutna vallöftet? Moderaternas brutna vallöften del 5

Av , , 7 kommentarer 38

19 sep valde väljarna vilka som skulle företräda oss de närmaste fyra åren här i kommunen. Av dessa valde 18% att rösta Moderat av en anledning vi endast kan gissa oss till. Moderata vallöften kan vara ett av deras skäl.

 

Det snabbast brutna vallöftet dröjde hela 29 dagar(!) för våra i det här fallet snabba Moderater. Rekord?

 

 

Fakta:

Moderaterna lovade dagen innan valet att:

-"En röst på oss kommer inte att innebära fortsatta neddragningar inom äldreomsorgen" 

Vallöfte, Klicka här!

 

18 okt hade Socialnämnden sitt sammanträde. Utdrag ur det justerade protokollet, §80:

  -"en minskning av antalet tjänster inom särskilda boenden med 3,6 tjänst."

Moderaten röstade för neddragningen av 3,6 tjänst.

Brutet vallöfte, Klicka här!

 

Att en enig nämnd röstar för besparingen är en sak. Att Moderaterna bryter vallöften är en annan.

Tummen upp för Moderaterna!

Av , , 3 kommentarer 66

Nästa blogg kommer att handla om det kanske snabbaste brutna vallöftet i kommunens historia.

Ett brutet vallöfte av..

 

Moderaterna såklart!

 

Gör en "Tumme upp" för att ni inte kommer rösta på kommunens Moderater i nästa val.

Del 4, Moderaterna och deras löftesbrott mot sina väljare.

Av , , 3 kommentarer 40

Kommunfullmäktige 2010-11-29

§28 Fördelningen av fast arvodering för förtroendevalda 2011-2014 

Punkten lyftes ur dagordningen och skickades till Kommunstyrelsen(KS) för beslut.

 

Detta  beslut i KS den 21 dec kan bli kontroversiellt. Inte för Socialdemokraterna eller för något annat seriöst parti. Det finns en överenskommelse från förra mandatperioden mellan samtliga partier om fördelningen av fast arvodering för förtroendevalda.

 

Överenskommelsen är i KS att Majoriteten förfogar över KS ordf. 40h/v och KS vice ordf. 8h/v. och Oppositionen förfogar över KS 2:e vice ordf./oppositionsråd 8h/v. Detta för att kunna politiskt verka mellan styrelsemötena. Detta står alla partier bakom, alla partier utom ett. 

 

Moderaternas representant Tomas Nilsson hade en avvikande uppfattning om den fasta arvoderingen. Han var så kraftigt emot att Majoriteten skulle arvodera KS vice ordf. att han reserverade sig mot beslutet. Skälena till reservationen var lika många som det finns sandkorn i Sahara.   

 

På KS nästa möte 21 dec avgörs beslutspunkten. Jag utgår ifrån att vi Socialdemokrater står fast vid det tidigare tagna blocköverskridande beslutet om fast arvodering. Att vi Socialdemokrater som ett seriöst parti är konsekvent och röstar enligt det blocköverskridande förslaget.

 

Endast en sak som jag ser det kan få oss Socialdemokrater att ändra oss. Det är om du Tomas Nilsson (M) KS vice ordf. med lite moral i kroppen avstår från arvoderingen 8h/v. Den 21 dec vet vi om Tomas Nilsson och Moderaterna bryter ytterligare ett vallöfte till sina väljare om minskning av den politiskt arvoderade organisationen.

 

Jag frågade dig Tomas Nilsson (M) på senaste KS hur du som den tilltänkta KS vice ordf. skulle ställa dig till arvodering med tanke på din tidigare kraftfulla reservation. Du sa till mig och de som hörde att du skulle ta pengarna.

 

 

 Fundera en gång till Tomas. 

 

  

Del 3, Moderaterna och deras löftesbrott mot sina väljare.

Av , , 7 kommentarer 39

I en serie bloggar lyfter jag från det senaste fullmäktigemötet 4 beslutspunkter där vi Socialdemokrater hade en avvikande mening från Majoriteten. Moderaterna begick i samma beslutspunkter moraliska fel mot sina väljare med brott mot vallöften enligt min uppfattning.

 

§ 48 Budget Vindelns kommun 2011-2013

Budgeten är i huvudsak framtagen av den gamla majoriteten S och C innan valet. Det arbete som ligger till grund med den stora budgeten är de mindre budgetarna i nämnderna Sociala, Utbildnings- och fritidsnämnden och Miljö och Byggnämnden.  

Ett enigt fullmäktige antog budgeten. Dvs Moderaterna lade sig platt inför Centerpartiet i det nya samarbetet med den borgerliga alliansen. Moderater så platt att det inte med rättsmedicinsk analys går att finna spår av Moderaterna i budgeten för Vindelns kommun 2011-2013. Ett enigt fullmäktige om budgeten, dvs Vänsterpartiet hade samma uppfattning och inflytande som Moderaterna. Den exakta summan 0kr skilde Moderaterna från Vänsterpartiet.

 

0kr!  

 

Moderaternas bryter vallöfte på vallöfte till sina väljare genom att inte få igenom något i den budget de haft störst möjlighet att påverka.

Om Moderaterna hade fått igenom något av värde i Alliansamarbetet som de kunde lyfta som en bra sak de fått igenom till sina väljare, något de kunde peka på som är för kommunbornas bästa. 

Nej, de kliver rätt in i samarbetet förbehållslöst, röstar igenom en budget som t.o.m. Vänsterpartiet ställer sig bakom och dessutom har Moderaterna skrivit på ett uppförandekontrakt med Centern som minimerar eller raderar dem som parti.

Moderaterna finns inte, Centerpartiet styr nu ensam!

Hur kan Moderaterna välja att ingå i Majoritet med Centernpartiet utan någon som helst motprestation av värde? Vallöftesbrott? JA!! Dessutom brott mot all mänsklig logik skulle jag vilja påstå.  

 

Moderaternas löftesbrott mot sina väljare del 2

Av , , 1 kommentar 40

I en serie bloggar lyfter jag från det senaste fullmäktigemötet 4 beslutspunkter där vi Socialdemokrater hade en avvikande mening från Majoriteten. Moderaterna begick i samma beslutspunkter moraliska fel mot sina väljare med brott mot vallöften enligt min uppfattning.

 

§6 Val av utbildnings- och Fritidsnämnd för tiden 2011-2014

Majoriteten med den borgerliga alliansens förslag till beslut var att välja en nämnd bestående av 7 ledamöter.

Vi Socialdemokrater yrkade på att inte välja en nämnd och i stället låta Kommunstyrelsen (KS) ansvara över nämndens ansvarsområde med ett utskott på 3 ledamöter. Våra motiv var i huvudsak två: 

1. Att inte välja en nämnd och flytta skol, fritid och kulturfrågorna till att ligga under KS ansvarsområde vilket minskar kommunens kostnader och ökar effektiviteten med färre ledamöter.

2. Moderaterna genom Mikael Sundling har lämnat in en motion innan valet som är i det närmaste identisk med vårt ovanstående yrkande. Vi Socialdemokrater ville se om det fanns kvar någon egen vilja eller politiskt handlingsutrymme hos Mikael Sundling (M) och hans lika mycket frispråkiga och högljudda parti Moderaterna nu när de samarbetar i en allians med Centern. Svar Nej(!) skulle det visa sig.

 Moderaternas Motion, klicka här!

 

Vad hände under beslutspunkten?

En helt enig borgerlig Majoritetet uppträder med Mikael Sundling (M) synlig från vilken plats som helst i fullmäktigesalen, bildligt talat bakbunden och tejpad över den annars i opposition ständigt öppna munnen. Mikael Sundling och Moderaterna är uppenbarligen tystad av Centerpartiet i den nya borgerliga Alliansen som nu på detta möte bevisligen skulle rösta igenom att bibehålla nämnden i samma utförande som förra mandatperioden. Moderaterna röstar, hör och häpna, mot sin egen motion!

En högst märklig parlamentarisk situation har uppstått där Centern utövar sitt fulla inflytande utan påverkan från de andra borgerliga partierna. M o d e r a t e r n a i den nya Alliansen tar nu identiska beslut som den gamla "Rödgröna röran" som det "bundna och tystade paketet" skulle uttryckt sig. Moderaterna röstar alltså igenom den gamla Majoritetens tidigare kritiserade nämndslösning. 

Den dessutom Socialdemokratiska taktiska voteringen som tydliggör vem som röstar vad på individnivå skickar Mikael Sundling (M) till historieböckerna genom att hans namn alltid kommer att förknippas med ovanstående händelse.    

Ett formellt rätt taget beslut av fullmäktige. Däremot ett omoraliskt beslut av Mikael Sundling (M) och Moderaterna att utöka demokratins kostnader då de lämnat in en motion om motsatsen och på flera sätt i valrörelsen lovat minska demokratins kostnader. Ett brutet vallöfte enligt min tolkning.  

Moderaternas löftesbrott mot sina väljare del 1

Av , , 6 kommentarer 52

Under Måndagen samlades de för mandatperioden folkvalda ledamöterna. Till antalet 31st för ett sedvanligt Valfullmäktige. Den nya majoriteten, C, M, FP och KD skötte sig exemplariskt på alla sätt utom ett. Det exemplariska uppförandets misslyckande stavas M o d e r a t e r n a. Enligt min uppfattning begick de flera moraliska fel. Jag kommer att släppa en serie bloggar som kommer att belysa moderaternas tillkortakommanden.

Ska försöka redovisa vilka beslutspunkter av större betydelse på dagordningen som vi Socialdemokrater hade en avvikande mening än den nu styrande majoriteten. Dessutom redogöra för motiven till våra ställningstaganden. Väljer att redovisa 4 beslutspunkter från fullmäktige i den här och kommande bloggar. Kommer dessutom att informera er om världens kanske snabbaste brytande av ett vallöfte som våra lokalmoderater lyckats med.  

§5 Val av kommunstyrelse för tiden 2011-2014.

Majoriteten med den borgerliga alliansens förslag till beslut var en utökning av kommunstyrelsen (KS) från 11 till 13 platser. Vi Socialdemokrater yrkade på en minskning från 11 till 9 platser. Våra motiv var i huvudsak två:

1. Ett KS med färre ledamöter är effektivare och inte lika kostnadsdrivande för kommunen.

2. Vi Socialdemokrater ville syna Moderaternas 12-åriga kamp i opposition för att minska kostnaden för kommunens förtroendevalda och för deras lika långa kamp att effektivisera kommunen. Vi ville se om det fanns kvar någon egen vilja eller politiskt handlingsutrymme i det tidigare så frispråkiga och högljudda partiet Moderaterna nu när de samarbetar i en allians med Centern.

En helt enig borgerlig Majoritet röstade igenom utökningen av KS. Ett formellt giltligt beslut. Däremot ett omoraliskt beslut av Moderaterna då de i valrörelsen och de senaste årens budgetberedningar i opposition på alla sätt markerat sin avvikande uppfattning med att föreslå olika besparingsåtgärder för att minska demokratins kostnader.  Ett brutet vallöfte enligt min uppfattning. 

IF Metalls förbundskontor idag….

Av , , 1 kommentar 22

Från mobilen

IF Metalls förbundskontor idag. Informations/mediautbildning i två dagar.

Just nu Paula Thunberg Bertolone föredragande från Fackliga politiska avdelningen. Apropå media och att nå ut i "bruset" så ska jag försöka hinna med att släppa en blogg om senaste Kommunfullmäktige i en snar framtid.

Ps -17 grader här i människobyn. Kallare än kallt, t.o.m. Stockholmarna rör sig saktare i kylan 🙂 Ds