Moderaternas löftesbrott mot sina väljare del 2

I en serie bloggar lyfter jag från det senaste fullmäktigemötet 4 beslutspunkter där vi Socialdemokrater hade en avvikande mening från Majoriteten. Moderaterna begick i samma beslutspunkter moraliska fel mot sina väljare med brott mot vallöften enligt min uppfattning.

 

§6 Val av utbildnings- och Fritidsnämnd för tiden 2011-2014

Majoriteten med den borgerliga alliansens förslag till beslut var att välja en nämnd bestående av 7 ledamöter.

Vi Socialdemokrater yrkade på att inte välja en nämnd och i stället låta Kommunstyrelsen (KS) ansvara över nämndens ansvarsområde med ett utskott på 3 ledamöter. Våra motiv var i huvudsak två: 

1. Att inte välja en nämnd och flytta skol, fritid och kulturfrågorna till att ligga under KS ansvarsområde vilket minskar kommunens kostnader och ökar effektiviteten med färre ledamöter.

2. Moderaterna genom Mikael Sundling har lämnat in en motion innan valet som är i det närmaste identisk med vårt ovanstående yrkande. Vi Socialdemokrater ville se om det fanns kvar någon egen vilja eller politiskt handlingsutrymme hos Mikael Sundling (M) och hans lika mycket frispråkiga och högljudda parti Moderaterna nu när de samarbetar i en allians med Centern. Svar Nej(!) skulle det visa sig.

 Moderaternas Motion, klicka här!

 

Vad hände under beslutspunkten?

En helt enig borgerlig Majoritetet uppträder med Mikael Sundling (M) synlig från vilken plats som helst i fullmäktigesalen, bildligt talat bakbunden och tejpad över den annars i opposition ständigt öppna munnen. Mikael Sundling och Moderaterna är uppenbarligen tystad av Centerpartiet i den nya borgerliga Alliansen som nu på detta möte bevisligen skulle rösta igenom att bibehålla nämnden i samma utförande som förra mandatperioden. Moderaterna röstar, hör och häpna, mot sin egen motion!

En högst märklig parlamentarisk situation har uppstått där Centern utövar sitt fulla inflytande utan påverkan från de andra borgerliga partierna. M o d e r a t e r n a i den nya Alliansen tar nu identiska beslut som den gamla "Rödgröna röran" som det "bundna och tystade paketet" skulle uttryckt sig. Moderaterna röstar alltså igenom den gamla Majoritetens tidigare kritiserade nämndslösning. 

Den dessutom Socialdemokratiska taktiska voteringen som tydliggör vem som röstar vad på individnivå skickar Mikael Sundling (M) till historieböckerna genom att hans namn alltid kommer att förknippas med ovanstående händelse.    

Ett formellt rätt taget beslut av fullmäktige. Däremot ett omoraliskt beslut av Mikael Sundling (M) och Moderaterna att utöka demokratins kostnader då de lämnat in en motion om motsatsen och på flera sätt i valrörelsen lovat minska demokratins kostnader. Ett brutet vallöfte enligt min tolkning.  

Etiketter: , , , ,

En kommentar

  1. Heja Dan !!

    Du har förgyllt våran helg med mkt intressanta blogginlägg.
    Dock inte ett helt oväntat resultat efter att centern valt modetaterna som sammarbetspartner………….

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.