Alliansen i Vindelns Kommun så viktiga år 2013-2014

Av , , 8 kommentarer 21

Efter valet 2010 valde kommunens centerpartister att samarbeta i en borgerlig allians. De har säkert sina skäl till det. Vi socialdemokrater i samarbete med centerpartiet de föregående 12 åren uppskattades av både borgerliga- och socialdemokratiska väljare. Centerpartiet valde ett annat förhoppningsvis framgångsrikare samarbete för kommunen. Åren 2013-2014 kommer att visa resultatet av det samarbetet och hur framgångsrikt det blev.

Detta till stora delar goda samarbetet mellan (c) och (s) som ändå (c)  med en minskning i förtroendet och en flykt av er väljare med ett i stort sett dramatiskt tapp av hela 20% av det partiets totala förtroende.  Med insikt om centerpartiets försvagade ställning som betygsattes av väljarna i valet 2010 och att (s) dessutom blev ännu bättre i klassen och gick fram ca 5 procentenheter i utökat förstärkt förtroende. Med denna nya förändrade politiska kartan var alternativen begränsade och valet enkelt för Ewa-May Karlsson om hon inte skulle bli arbetslös. Hon valde samarbete med Paul Redstig (m), Mikael Sundling (m), Tomas Nilsson (m) och några till för att säkerställa sitt eget och centerpartiets inflytande i de för oss så viktiga kommunala tillväxt- och välfärdsområdena.

Vilket förtroende som ska utdelas på valdagen 2014 vet vi inte men den enskilt största faktorn på valdagen borde vara hur de borgerliga partierna med Ewa-May som deras alliansledare hanterar kommunens intressen, i det ansvar de tillsammans fått eller tagit. Tagit skriver jag eftersom det krävs att de samlar ihop det begränsade förtroende småpartierna med t.ex. den kristna högern KD utgör. Ingen rolig laguppställning för Ewa-May men hon vill verkligen vara kvar i ett inflytande och ha ett eget politikerrum på kommunhuset. Så fungerar demokratin och det går inte ändra på förrän i nästa val.

Den andra enskilt näst största faktorn som påverkar valresultatet 2014 är hur vi socialdemokrater i opposition tar vårt ansvar. Vi från (s) har de senaste två åren organiserat oss och initierat ett lagbygge för att 2014 vara det mest framgångsrika alternativet till styret av Vindelns Kommun. Vi Socialdemokrater menar jag, har tagit ansvar i opposition på ett sådant sätt att den förra moderata borgerliga oppositionen bleknar i jämförelse. I vårt lagbygge för en mer framgångsrik kommun nämner jag gärna ett namn inledningsvis. Mathias Haglund, Åmsele som arbetar till vardags som ekonom på Umeå universitet. Mycket tyder på att han blir kommunstyrelsens ordförande 2014.

Den tredje största faktorn som ni väljare borde fästa vikt vid när ni går till valurnorna är vad alla partier lovat eller haft ambitionen att genomföra åren 2011-2014. Ett parti i majoritet har givetvis större förutsättningar att genomföra sin politik än de partier som är i opposition. En litet försmak i min granskning av alla partier är att Centerpartiet klarar sig hyfsat i sitt inflytande. Mitt eget parti får någon annan betygsätta. Sämst betyg om det ska delas ut något kommer att landa hos det parti som lovat mest och levererat minst -Moderaterna. Jag återkommer framöver med fler bloggar över moderaternas totala misslyckande i sitt inflytande.

Symbolbilden för Ewa-May Karlssons val av allianssamarbete och de så viktiga för kommunen åren 2013-2014 

Som avslutning vill jag visa er en bild som på ett bra sätt symboliserar den allians som Ewa-May har valt att ta ansvar över. Mannen på bilden heter Paul Redstig. Han representerar moderaterna. Bilden är taget på senaste kommunfullmäktige som det är tillåtet att sprida ljud och bild ifrån eftersom det är ett offentligt rum som alla ska ha tillgång till.

Det är absolut inte en nidbild. Han ser ut så här när bilden tas i hans fullmäktigearbete. Att han sitter och arbetar med sin Iphone-telefon hör inte hit. Jag utgår ifrån att det är något för kommunen värdeskapande arbete som pågår. Att Paul Redstig nästan hela tiden sitter med sin telefon på våra möten tolkar jag som att han har väldigt mycket för kommunen värdeskapande arbete med den. Han är nämligen den i Ewa-May Karlssons allians som informerar sin omvärld mest. Han har en blogg som han gärna skriver i och som ni gärna får besöka då den kommer att hjälpa till att Ewa-May blir en oavlönad politiker från vår kommunkassa och att alliansen  inte vinner nästa val 2014.

Till alla som läser min blogg och som hört av sig om att Paul Redstig inte lägger ut seriösa kommentarer som dessutom är undertecknade med era riktiga namn har jag ett budskap till. Jag lägger ut era kommentarer på min blogg. Däremot har jag inte som Paul Redstig som egenföretagare möjlighet att blogga på min arbetstid. Jag kommer fortfarande att vara lite ojämn i mitt bloggande, det finns annat viktigt här i livet också. Förhoppningsvis och förmodligen kommer jag att leverera till skillnad från moderaten Paul kvalité och inte kvantité.

Ett sista ord. Riktat till Kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson (c). Börja leta efter en annan sysselsättning 2015. Valet av moderater som samarbetspartner kan visa sig ödestigert för dig och ditt parti. 

 

Det finns ett alternativ. Alternativet för tillväxt och välfärd.

Av , , 2 kommentarer 26

 

Vindelns Kommun behöver en politik för tillväxt och välfärd. I September 2014 finns det ett tydligt alternativ i vår kommun och ett lika tydligt alternativ i vårt land. 

En rikspolitik för – välfärd och tillväxt – som skapar förutsättningar och som starkt påverkar vår kommun i den kvalité som levereras framförallt till våra barn och den lika viktiga gruppen äldre. Denna kommande rikspolitik i stark samverkan med en framgångsrik lokalpolitik som förverkligar vår kommuns möjligheter till framgång på de så viktiga områdena välfärd och tillväxt.

Oavsett regering så har vi ett politiskt självstyre som har att ta ansvar för kommunens utveckling på de så starkt sammanlänkade områdena – tillväxt och välfärd. Jag menar att det är alldeles för mycket av Alliansens Ewa May Karlsson (c) och hennes två för ofta återkommande citat, nu senast på fullmäktige -"kaffe och kaka" för att beskriva hennes näringslivsbesök under ett år, och citat -"röra om i grytan" för att beskriva den politiska och den tjänstemannastyrda ledningen i vår kommun. 

Kommunen behöver en mer framgångsrik politiskt styrd kommunal verksamhet. Som inte ser tjänstemannastyrningen som en – soppslev – utan som ett – professionellt lednings- och styrinstrument – för kommunens utveckling.

Tillväxt är ett av de områden i kommunen som det finns stora möjligheter till utveckling och förbättring inom. Välfärd likaså.
 

Dan Oskarsson (s)