Vad vill Moderaterna och Centerpartiet med kommunen?

Vi läser idag i VF om personal som blir drabbad av kommunens privatisering av personlig assistans. Jag vill vara tydlig. Vi socialdemokrater har inget emot privat verksamhet – tvärt om –  företag är grunden för den välfärd vi alla värdesätter. Det vi socialdemokrater också är tydlig med är att om vi ska privatisera en kommunal verksamhet så ska det ske utifrån en väl utförd konsekvensanalys, dessutom bedömt att verksamheten inte går utveckla mer i egen regi och att den blir mer värdeskapande i kvalité och/eller ekonomi för kommuninvånarna om den privatiseras.

Jag menar att detta inte skett i det här fallet med personlig assistans. Besparingen årligen var i utredningen generöst tilltaget med 300 000kr. En besparing om alla positiva faktorer landar i beslutets riktning. Något som just nu inte sker med en missnöjd personal, brukare och anhöriga. Om en i personalen med sambo och med barn väljer att lämna kommunen är de 300 000kr utraderade som skäl att privatisera. Flyttar två familjer minskar kommunens intäckter från statsbidrag och förlorade skatteintäkter till en i närheten lika stor summa. Det är inte bra för personalen, brukarna eller för kommunen det som nu sker. Ingen framgångsrik politik just nu i Vindeln.

Vad engagerar de moderata bloggarna idag? En skriver om den för vår kommun så viktiga kärnkraften och den andra om den möjligen ännu viktigare positiva företagsamheten som betalar skatt i Umeå. Vart är den politiskt styrda organisationen påväg? Vad vill dessa herrar? Vi konstaterar att de just nu ser till att kommunens framgångsrika utveckling och fokus sker där kärnkraft finns och där skatten kommer Umeå tillgodo.   
 

 

Vår insändare från slutet på november då privatiseringsbeslutet togs.

De borgerliga partierna
med Moderaterna och Centerpartiet i spetsen utestänger kommunen som utförare av personlig assistans. På onsdagens sammanträde med Socialnämnden i Vindeln finns en avsikt från högern att lägga ut de personliga assistenterna på den privata marknaden. Samtidigt förbjuder de kommunens anställda att vara med. I Vindeln ska alltså kommunal kärnverksamhet ske på kapitalets villkor. De som behöver samhällets stöd mest av alla får inte hjälp från kommunen utan hänvisas till vinstdrivande privata företag. Det ställer vi socialdemokrater inte upp på.


Högern har en blind ideologisk låsning vid att privata aktörer alltid ska kunna bedriva kommunal kärnverksamhet mer effektivt än kommunen. Men det senaste Caremaexemplet visar tydligt för alla att privatisering varken behöver minska kostnaderna eller göra att tjänsterna blir bättre. Att nu samma sak ska ske i Vindeln som på så många andra ställen i Sverige där högern styr är en skrämmande utveckling.


Kommunens ansvar upphör inte med att man lägger uppdrag till privata företag. Kommunen ska ändå kontrollera att företagen sköter sina åtaganden samtidigt som företagen själva ska kontrollera samma sak. Högerns politik innebär alltså dubbel administration. Kommunen måste också enligt lag vara beredd att ta över ifall den privata aktören inte kan fullfölja sitt åtagande. Det är en beredskap som kostar kommunen ytterligare pengar. 
Vi Socialdemokrater undrar också var dialogen med de svagaste i samhället tagit vägen. Vi tycker att de som berörs av ett kommunalt beslut också ska få säga sitt innan beslut tas.


Att kommunen inte
får jobba med personlig assistans innebär att de som är i behov av hjälp kommer tvingas byta bort kommunens personal som man haft som utförare under många år och som de är trygga med. Det ser vi inte som ökad valfrihet.
Vindelns kommun har tidigare genomgått liknande processer i privatiseringsivern. När städet lades ut för några år sedan blev konsekvensen att kommunen drogs med stora omställningskostnader under lång tid. Vi Socialdemokrater ser en stor risk att historien upprepas ännu en gång. Detta är slöseri med skattebetalarnas pengar.


Nej, vi socialdemokrater driver en annan politik. Vi har förtroende för kommunens anställda och respekt för de som behöver personlig assistans. Vi vill utöka samarbetet med övriga kommuner i Umeåregionen också när det gäller personlig assistans. Vi ser fler fördelar i sådant samarbete än genom att som högern överlåta omsorgen om våra svagaste till vinstdrivande företag som samlar sina vinster i internationella skatteparadis.


Vi vill utveckla tryggheten för de som behöver kommunens hjälp, inte avveckla den. 


Dan Oskarsson, Britt-Louise Eriksson, Annelii Andersson
Socialdemokraterna i Vindelns kommun

6 kommentarer

 1. Anja

  Hej – drar efter andan – hur jävla less ska man behöva bli? Du frågar dig – vad vill dessa herrar? Du glömmer att det är en centerdam i spetsen, nämligen Ewa-May Karlsson (eller?) Helena Lundgren som styr. Denna centrala dam har gömt sig bakom tjänstemännen i kommunen. – de får ta smällarna. SurNilsson gömmer sig också- verkar som han gått med i hemvärnet och fått ut sina kamoflagekäder kamoflagekläder. Ibland skickar de ut Sundling junior och vi får inte glömma PR mannen, som berättar om M:s politik i Vindeln och vattenflödet i Vindelälven.=dvs han har ingen åsikt, speciellt efter det att han blev utslängd med badvattnet från M:s styrelse, det var nog då som vattenflödet i Vindelnälven steg. Undrar om SurNilsson hade förstånd nog att slänga med en livboj då Nya M kastade ut PR mannen i älven. Hoppas att PR mannens Iphone var vattentät, annars tystnar nog hans blogg och det är ju lite sorgligt, vi vill ju gärna vet hur högt vattenflödet i Vindeläven är även framgent när valrörelsen startar.

  Märkligt är det att Socialnämndens ordförande tillika centerpartist, Christer Lundgren, anser att personalen saknar kompetens enligt en intervju i VF. Vid senaste kommunfullmäktige ansåg han att SCB:s statistik var felaktig – personalen var överkvalificerad – när vi lämnar över till VH assistans behövs inga kvalfikationer. Ju mer outbildad personal desto bättre då kan kan man sänka lönerna, I Vf säger han tvärtom- konstigt….??? Så talar en MAN från centern med kluven tunga. Klassisk centerpoltik a la Annie Lööf !!!!!

 2. Helena Lundgren

  Nämnderna har sparbeting. Är det kanske nytt för dig Dan? Olika besparingsalternativ har diskuterats i din nämnd eller hur Dan? Det är självklart inte kul att tvingas till besparingar, eller förändringar, utifrån skälet för litet skatteunderlag i relation till utgifterna. Det politiska spelutrymmet, oavsett politisk hemvist, krymper till ett minimum då vi ständigt måste brottas med underskott och för lite skatteintäkter. Detta är dock ett generellt problem i många Norrlandskommuner och kan tyvärr inte beskyllas varken C eller M, Dan. Istället för att ondgöra dig över oss kan du väl berätta vad ni i S vill göra för att råda bot på sjunkande skatteintäkter, en allt äldre befolkning och för få som väljer att flytta till Vindeln i arbetsför ålder?

  Jag tror på en betydligt mindre offentlig kostym och där vi har möjlighet så ofta det bara går bjuder in privata lösningar för sund konkurrens. Med en bredare arbetsgivarbas i kommumnen antar jag att Vindeln framstår som en attraktivare ort för potentiella inflyttare. Med konkurrens följer också valmöjligheter för den anställde, förhandlingsmöjligheter, karriärmöjligheter, etc på ett helt annat sätt än om du bara har en arbetsgivare att välja på.

  Jag tror att tiden för länge sedan är förbi då den offentliga sektorn kan hantera och lösa samhällsansvaret på egen hand utan något samarbete eller kontakt med andra sektorer i samhället. Speciellt gäller det små och glesa kommuner i vårt geografiska läge.

  /Helena Lundgren

 3. Dan Oskarsson

  Svar till Helena Lundgren (2012-05-12 23:20)
  Början av din kommentar är vi överens om. Jag och (s) i opposition har varit enig med din pappa Christer Lundgren om att lägga ner avdelningar på Solhaga som min fru vid det tillfället arbetade  på så oansvar kan ingen ställa mig eller mitt parti till svars för. Vi har en hundra gånger seriösare oppositionspolitik än vad kommunen haft de tolv år som var under (m):s ledning som ni centerpartister nu valt att samarbeta med. Allt detta ansvar vi i (s) nu tar i kommunen gör vi för att vi vill ta ett ännu större ansvar efter valet 2014. I Socialnämnden är vi till ca 95% av budgeten överens med ditt parti som jag fortfarande anser är det seriösaste borgerliga partiet i kommunen – förvisso i en mycket svag konkurrens ska erkännas. I Utbildning- och fritidsnämnden(UFN) är det däremot en politisk ledningskatastrof med (m) i ordföranderollen som inte kan ta ansvar och bestämma sig för vilken verksamhet och på vilka ställen i kommunen som allt det fantastiska med framförallt barn ska ske. Det är i majoritet som man ändå får ta det yttersta ansvaret eftersom ni har alla resurser som vi saknar med en kommunförvaltning i ryggen och en majoritet för den politik ni vill bedriva, vilket ni inte gör i UFN just nu genom att skjuta på eventuella beslut i UFN till hösten. Det är inte helt ansvarsfullt att skjuta på att ta budgeten i UFN för 2013 till hösten, det skickar signalen att man inte har någon gemensam politik eller att utredningar är sena vilket också lastar den politiska ledningen och styrningen. Största hotet mot Vindelns kommun är just nu den politiska ledningen och styrningen.

  Sverige är väl medveten om att Centerpartiet inte gillar offentlig verksamhet. I de förslag som företag och fack anser vara minimilöner, där vill ni i (c) minska lägstalönerna med 25% och dessutom ta bort anställningstryggheten fullt ut för hela den arbetande befolkningen. Opinionssiffrorna ser ut att just nu välja en annan politik i Sverige och i Vindelns Kommun 2014. Er politik går inte hem i stugorna så fortsätt på den inslagna vägen så kanske (c) är utraderat som parti, så att Sverige och Vindelns Kommun får den utveckling vi alla så väl förtjänar och väntar på. 

  Du frågar vad vi Socialdemokrater vill,  och ska nu få vårt bästa utvecklingsförslag och besparing på samma gång. Vi vill byta ut den politiska ledningen och styrningen mot en mer kompatibel lösning mot förvaltningsledning och de övriga ca 350 i personalen. Personal som i sin tur ska förverkliga statliga och kommunala mål på effektivaste sätt med en så långt som möjligt bibehållen eller utökad kvalité. Vi anser att er ledarduo Ewa-May Karlsson (c) och Tomas Nilsson (m) är negativ för kommunen. Var och en för sig är Ewa-May en ofarlig dam i medelåldern och stundtals en riktigt duktig politiker men i duon helt klart negativ för kommunen. Vårt parti städar uppifrån inte nerifrån!

 4. Arbetare

  A basic principle of modern state capitalism is that costs and risks are socialized to the extent possible, while profit is privatized.
  Noam Chomsky

 5. Vill veta

  Jag känner mig ovanligt störd av helena lundgrens kommentar – att hennes far-=i vanligt tal – pappa eller far – vill sälja ut vår inkompententa personal. De flesta Vindelbor vet hur det var när krister lundgren var kommunalråd – tror det var då man startade vindels demoratiska parti – en protest mot de övergrepp som C begick även på den tiden.

 6. Pär P

  Nu har Paul tidigare idag skrivit om det parlamentariska läget. Intressant – om läget i kommunen? Nej, den fantasin och politiken saknas hos alliansens företrädare. Hans textmassa är nog inklippt från någon duktig moderat, för de finns, som just nu driver en framgångsrik kommun på en annan geografisk plats än vid vår älv där vi kommunbor vill framgången ska vara.

  Här i kommunen har moderaterna och alliansen skjutit budgetarbetet för 2013 på framtiden och till hösten. Varför? Politiska beslut och handlingskraft saknas. Tydligast saknad i den moderatledda Utbildning-och fritidsnämnden. Vem betalar detta sätt att leda vår kommun just nu? Det gör alla som röstade fram moderaterna till ett samarbete i den centerledda alliansen 2010.  Den växande gruppen som vill se en större förändring och låta centerpartiet och de redan trötta moderaterna vila får vänta i två år till. Personligen röstar jag borgerligt i riksdagsvalet men inte i kommunen. Jag röstar på er sossar i kommunvalet. Inte för att jag vill utan för att jag inte ser något alternativ. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.