Svar till Helena Lundgren

Helena Lundgren har kommenterat och längre ner är mitt svar.

Nämnderna har sparbeting. Är det kanske nytt för dig Dan? Olika besparingsalternativ har diskuterats i din nämnd eller hur Dan? Det är självklart inte kul att tvingas till besparingar, eller förändringar, utifrån skälet för litet skatteunderlag i relation till utgifterna. Det politiska spelutrymmet, oavsett politisk hemvist, krymper till ett minimum då vi ständigt måste brottas med underskott och för lite skatteintäkter. Detta är dock ett generellt problem i många Norrlandskommuner och kan tyvärr inte beskyllas varken C eller M, Dan. Istället för att ondgöra dig över oss kan du väl berätta vad ni i S vill göra för att råda bot på sjunkande skatteintäkter, en allt äldre befolkning och för få som väljer att flytta till Vindeln i arbetsför ålder?

Jag tror på en betydligt mindre offentlig kostym och där vi har möjlighet så ofta det bara går bjuder in privata lösningar för sund konkurrens. Med en bredare arbetsgivarbas i kommumnen antar jag att Vindeln framstår som en attraktivare ort för potentiella inflyttare. Med konkurrens följer också valmöjligheter för den anställde, förhandlingsmöjligheter, karriärmöjligheter, etc på ett helt annat sätt än om du bara har en arbetsgivare att välja på.

Jag tror att tiden för länge sedan är förbi då den offentliga sektorn kan hantera och lösa samhällsansvaret på egen hand utan något samarbete eller kontakt med andra sektorer i samhället. Speciellt gäller det små och glesa kommuner i vårt geografiska läge.

/Helena Lundgren

 

 

Början av din kommentar är vi överens om. Jag och (s) i opposition har varit enig med din pappa Christer Lundgren om att lägga ner avdelningar på Solhaga som min fru vid det tillfället arbetade på så oansvar kan ingen ställa mig eller mitt parti till svars för. Vi har en hundra gånger seriösare oppositionspolitik än vad kommunen haft de tolv år som var under (m):s ledning som ni centerpartister nu valt att samarbeta med. Allt detta ansvar vi i (s) nu tar i kommunen gör vi för att vi vill ta ett ännu större ansvar efter valet 2014. I Socialnämnden är vi till ca 95% av budgeten överens med ditt parti som jag fortfarande anser är det seriösaste borgerliga partiet i kommunen – förvisso i en mycket svag konkurrens ska erkännas.

I Utbildning- och fritidsnämnden(UFN) är det däremot en politisk ledningskatastrof med (m) i ordföranderollen som inte kan ta ansvar och bestämma sig för vilken verksamhet och på vilka ställen i kommunen som allt det fantastiska med framförallt barn ska ske. Det är i majoritet som man ändå får ta det yttersta ansvaret eftersom ni har alla resurser som vi saknar med en kommunförvaltning i ryggen och en majoritet för den politik ni vill bedriva, vilket ni inte gör i UFN just nu genom att skjuta på eventuella beslut i UFN till hösten. Det är inte helt ansvarsfullt att skjuta på att ta budgeten i UFN för 2013 till hösten, det skickar signalen att man inte har någon gemensam politik eller att utredningar är sena vilket också lastar den politiska ledningen och styrningen. Största hotet mot Vindelns kommun är just nu den politiska ledningen och styrningen.

Sverige är väl medveten om att Centerpartiet inte gillar offentlig verksamhet. I de förslag som företag och fack anser vara minimilöner, där vill ni i (c) minska lägstalönerna med 25% och dessutom ta bort anställningstryggheten fullt ut för hela den arbetande befolkningen. Opinionssiffrorna ser ut att just nu välja en annan politik i Sverige och i Vindelns Kommun 2014. Er politik går inte hem i stugorna så fortsätt på den inslagna vägen så kanske (c) är utraderat som parti, så att Sverige och Vindelns Kommun får den utveckling vi alla så väl förtjänar och väntar på. 

Du frågar vad vi Socialdemokrater vill, och ska nu få vårt bästa utvecklingsförslag och besparing på samma gång. Vi vill byta ut den politiska ledningen och styrningen mot en mer kompatibel lösning mot förvaltningsledning och de övriga i personalen. Personal som i sin tur ska förverkliga statliga och kommunala mål på effektivaste sätt med en så långt som möjligt bibehållen eller utökad kvalité. Vi anser att er ledarduo Ewa-May Karlsson (c) och Tomas Nilsson (m) är negativ för kommunen. Var och en för sig är Ewa-May en ofarlig dam i medelåldern och stundtals en riktigt duktig politiker men i duon helt klart negativ för kommunen.

Vårt parti städar uppifrån inte nerifrån!

/Dan Oskarsson

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.