Fjärrvärmeverket

Efter att ny information framkommit och efter att vi Socialdemokrater gjort en nulägesanalys som skiljer sig mot alla andra partiers uppfattning så ville vi diskutera fjärrvärmeverket på Kommunstyrelsen igår. Det gick inte den borgerliga majoriteten med på. Kan vi delge vårt skriftliga dokument till Kommunstyrelsen blev vår förnyade fråga. Svaret var åter nej. I denna byråkratiska och utvecklingshämmande situationen så lämnade vi in nedanstående dokument till kommunadministrationen för att diarieföras. Här kommer Socialdemokraternas nuläge och förslag gällande fjärrvärmeverket. 

 

 

Socialdemokraternas förslag om en återupptagen detaljplaneprocess på nuvarande plats för fjärrvärmeverket

Socialdemokraterna föreslår att Vindelns kommun återupptar arbetet med att utreda förutsättningarna för att Skellefteå Krafts fjärrvärmeverk ska kunna stå kvar på aktuell plats på Degerfors 5:3, 5:4 och 32:2 invid järnvägen.

Socialdemokraterna anser att den nuvarande placeringen för fjärrvärmeverket inte är den bästa tänkbara. Vi har också all förståelse för att Miljö- och byggnadsnämnden tidigare har tagit ställning till att värmeverket borde flyttas till en annan plats. Skellefteå Krafts uppträdande har varit ytterst tveksamt genom åren.

Vi bedömer dock efter Skellefteå Krafts redovisning av åtgärder för att komma till rätta med buller- och utsläppsproblem att det finns förutsättningar för att olägenheterna och oklarheterna som Länsstyrelsen har hänvisat till ska kunna avhjälpas. De eventuella trafikrelaterade problem som återstår att lösa anser vi borde kunna avhjälpas genom att stänga Lantmannavägen för annan trafik än Skellefteå krafts trafik och utryckningsfordon. Eventuella ytterligare återstående problem såsom ägarförhållanden omkring vägen bör kunna lösas i förhandling där Skellefteå kraft står för kostnaden.

Våra motiv för att föreslå att kommunen återupptar arbetet med detaljplanen på fastigheten Degerfors XX är enbart ekonomiska. Vi är tveksamma till om kommunen kan försvara den extra kostnaden en flytt skulle innebära för fjärrvärmekunderna i Vindeln, inklusive för kommunen själv.

Vårt förslag är att detaljplaneprocesserna på Uven X och Degerfors XX får löpa parallellt och i eventuella överklagningar inför beslut så kommer frågan om placering av värmeverket på Degerfors XX att kunna överprövas av Länsstyrelsen om så blir fallet. Alla kostnader för detaljplanen för Degerfors XX ska tas av Skellefteå Kraft.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.