Till Alliansen och Mikael Sundling (m)

Av , , 3 kommentarer 15

Socialdemokraterna har till alla partier ställt frågan hur de ser på det politiska användandet av sociala medier och vilken moral som vi företrädare för olika partier vill ha i den frågan.

Initiativet är från (s) och frågan är diskuterad i kommunstyrelsen. Mitt parti har samma uppfattning som ditt parti Mikael i kommunstyrelsen. Att det ska vara högt i tak i beredningen av frågor i styrelser och nämnder utan att det ska skrivas offentligt om diskussionen, eftersom det är de faktiska besluten som är det viktiga för kommunens invånare. De uppgifter som du nu sprider om Socialdemokratiska mail och dess innehåll i kommentarer på vk.se försvårar vi Socialdemokraters seriösa syn på dig, ditt parti och den Allians som du försöker vara trovärdig i. 

Vi Socialdemokrater bygger alla våra ställningstaganden på vetenskapliga fakta. Det gör att vi inte kan acceptera Mikael Sundling och moderaternas ovetenskapliga förmåga – i snart allt de beslutar om – att veta att det är Socialdemokrater i styrelser och nämnder som gömmer sig i kommentarerna. Kan någon seriös Allianspolitiker stoppa Mikael Sundling för han förstör ert Allianssamarbete. Han bromsar vår kommuns positiva utveckling. 

 

Dan Oskarsson (s)

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Uttalande

Av , , 1 kommentar 17

”Det är inte Kommunchef eller annan kommunal personal i första hand som försvårar vår kommuns positiva utveckling. Det är den politiska ledningen och styrningen inom Alliansen som tydligt försvårar vår kommuns positiva utveckling här i Vindeln.”

Dan Oskarsson (s)

070-6035536

1 kommentar

Mitt 1 Maj-tal 2012

Av , , 6 kommentarer 15

 

1 Maj 2012 Vindelns Arbetarekommun, Västerbottens Partidistrikt
 
Min fackliga och politiska resa
 
 
Arbetets söner och döttrar
 
Jag kommer på ett personligt sätt att tala om den fackliga och politiska kampen. Om några av mina erfarenheter inom arbetarerörelsen. Min kamp i vår gemensamma kamp för en bättre värld. Jag kommer att berätta om mitt första möte och några av de möten jag haft med vår partiordförande Stefan Löfven, Sveriges nästa statsminister. Jag vill ge en bild av vad vi Socialdemokrater lärde oss den 14 Maj 1931 i Lunde i Ådalen och berätta lite om min personliga kontakt med den platsen på dagen för skotten 75 år senare, år 2006. Jag kommer att beröra det vi Socialdemokrater med vårt ursprung i det sena 1800-talet – har fått lära oss med valkar i våra förfäders händer – med blodspillan från dem i tidiga kravaller och strejker – steg för steg – i slutet av det förrförra århundradet och senare i början av 1900-talet – med lag och avtal – reformistiskt byggde detta land med en solidarisk fördelningspolitik där den som hade – gav till den som var i behov. Jag kommer att tala om att historien upprepar sig, att påminna oss om varför det är så viktigt att vi
demonstrerar idag.
 
 
Arbetets döttrar och söner
 
Min fackliga kamp började ur ett historiskt sent perspektiv. Nutid kan vi säga. Det var den 3 Maj 1999. Det var den dag jag påbörjade min anställning som metallarbetare. Redan den första dagen fick jag upp ögonen för att det fanns förbättringsområden inom arbetsmiljö, fysisk som psykosocial. Förbättringsmöjligheter i arbetstid och lön för att nämna några utmaningar för en blivande facklig förtroendevald. Att dåvarande fackförbundet Metall hade visionen om – Det Goda Arbetet – visste jag inte då, men det skulle efter fackliga studier bli en ledstjärna för den fackklubb som jag fick förtroendet att verka i som ledamot i styrelsen i början av 2000-talet. Så började min fackliga kamp och som också är anledningen till att jag står här idag som nyvald IF Metallordförande i det bolag och den fackklubb som har sin födelse idag – just denna dag -på arbetarerörelsens högtidsdag 1 Maj med namnet IF Metall Indexator Rotator System. Jag har bara ett löfte till IF Metalls medlemmar på min arbetsplats, det är att göra mitt bästa i alla givna situationer och försöka motsvara det förtroende som ni så fint gett mig till låns. Tillsammans gör
vi det omöjliga möjligt.
 
 
Arbetets söner och döttrar
 
Min politiska kamp startade i arbetarekommunens nomineringstid inför valet 2002. Jag fick frågan från en annan facklig kämpe inom Kommunal, Thomas Hedman om att ställa upp på att vara med på fullmäktigelistan. Jag var tveksam men accepterade med motkravet att hamna långt ner på listan och det visade sig i konkurrensen vara fullt möjligt. På hörsägen fick jag glädjande nog höra att jag hamnade på sista plats nr 31 längst ner på baksidan av valsedeln. Det var i dessa nomineringstider som jag betalade min första medlemsavgift i partiet och min politiska kamp inleddes. Idag är det kommunen och till viss del länet som är arenan för mitt politiska arbete. Det som kanske påverkat mig mest var den ordinarie Jobbkongressen 2009 som jag var ombud på. Det var en fantastisk möjlighet att tillsammans med andra partivänner från länet forma och ta beslut över den Socialdemokratiska politiken och de riktlinjer som fortfarande gäller fram till nästa kongress.
 
 
Arbetets döttrar och söner
 
Jag har talat om den fackliga kampen. Jag har talat om den politiska kampen. När vårt parti, det Socialdemokratiska arbetarepartiet bildades 1889 fanns det bara en kamp. Kampen. Den tidens omfattning och innehåll i arbetet tog ifrån arbetarna det vi alla idag är vana vid. Om de ens hade ett arbete på den tiden. Det var långt ifrån Ingen självklarhet med ordnade former som idag med kollektivavtal med en nedre gräns för lägsta lön och en nedre gräns för våra övriga villkor på arbetsmarknaden. Det finaste jag kan hedra dessa förkämpar med – som slagits för våra villkor idag – är min fulla insikt om att cirkeln har slutit sig för mig. Det finns bara en kamp. Kampen.
 
 
Arbetets söner och döttrar
 
Mitt första möte med vår partiordförande och Sveriges nästa statsminister Stefan Löfven var på en Metallträff i Umeå 2002. Han var nyvald vice ordförande i gamla Metall och skulle inför avtalsrörelsen träffa en inbjuden grupp metallare för att lyssna in vad som medlemmarna tyckte var viktigt. Han ställde frågor och vi på mötet svarade. Jag minns att jag fick en fråga av Stefan hur jag ville att min arbetsplats skulle se ut. Ung och visionär så målade jag upp en bild som ingen kanske kunde föreställa sig hur bra en arbetsplats kunde vara. Jag avslutade med att kraftfullt stampa ner foten under bordet vi satt runt för att markera att det var en arbetsplats som när man klev in i definitivt var i klass med metalls vision av det goda arbetet. Mötet bröt upp men en av ombudsmännen stannade till vid mig och frågade mig, den unga killen, om jag visste vem som jag just träffat. Ja, Metalls vice ordförande svarade jag. Mer än så svarade ombudsmannen, det där är troligen Metalls nästa ordförande och Stefan tog mig vid sidan och sa att du hade gjort intryck på honom, att han gärna ville följa din utveckling. Då funderade jag inte så mycket på det korta samtalet. Nu är jag glad att få följa hans utveckling och tillsammans med er bära honom fram till en valseger 2014. För våra ungdomars, för våra gamla, för vår gemensamma framtids skull. För en Socialdemokratiskt ledd regering! Som leds av Stefan Löfven.    
 
 
Arbetets döttrar och söner
 
25 år efter att Olof Palme och Gunnar Sträng deltog i 50-årsminnet i Lunde så var jag och några kamrater från Vindelns arbetarekommun och deltog i demonstartionståget 2006 och i den ceremoni som arrangerades till minne av 75-årsdagen av skotten. Jag glömmer aldrig när vi stod där i tåget och småpratade med människor från stora delar av Sverige. Vi var ca 3000 personer som gick i tåget och som samlats för att minnas de fem som miste sina liv för något de starkt trodde på. -Ett bättre liv och ett bättre arbetsliv. LO:s Wanja Lundby Wedin var där. IF Metalls nyvalda ordförande Stefan Löfven var där. Stefan gick lite före bredvid oss i tåget, fina jackor sa han till oss när han såg våra nya jackor med förbundets nya logga. Musikkåren spelade och jag har aldrig tidigare gått i ett så stort tåg. Det kändes som jag var odödlig. Odödlig ända fram tills vi passerade minnesmärket från 1981. Där stod det, om jag minns rätt, att ca 20 000 människor hade gått i det tåget 1981, den gången Olof Palme var med. Var är de nu flög tanken som en kall kår genom min kropp när det klarnade för mig att många, kanske de flesta som var med 1931 och minns, inte längre är ibland oss. Jag tänker på min två-åriga dotter Gerda som på 100-årsdagen 2031 är 21 år och kanske följer sin pappa för att gå i minneståget. Vilka kommer att gå med oss? Finns välfärdssamhället kvar efter högeralliansens härjningar i början av detta seklet? Är det tillåtet att skjuta arbetare 2031?  
 
 
Arbetets söner och döttrar
 
Sista gången jag träffade Stefan stod jag vid min maskin på min arbetsplats. Det bara några månader innan han valdes till vår partiordförande. Delegationen med företagsägare, ledning och några av våra lokala fackrepresentanter gick genom verkstan med media i hasorna. Stefan leddes fram till mig av fackombudet. En tillfällighet – nej. Stefan frågade hur det var att arbeta här. Jag svarade ungefär som i min vision den gången för 10 år sedan då vi träffades för första gången. Att på de områden jag räknade upp så var det det en bra eller mycket bra arbetsgivare. Jag gjorde en konstpaus och vred min blick mot företagets ledning och ägarna, de såg uppriktig sagt nervös ut över min närvaro trots att jag just sagt, möjligen lite överdrivet hur bra det var på min arbetsplats. Efter någon sekunds väntan på Stefans reaktion över mitt svar på hans fråga så sa jag med lite myndig röst till fackordföranden – Ska du inte fråga om det finns något som är negativt här? Stefan skrattadetill lite lätt, det gjorde inte ägarna och företagsledningen. Vad är negativt här frågade Stefan på min uppmaning. Fördelningen av resultatet av det gemensamma arbetet. Den är inte rättvis. De har dragit in bonusen. Stefan vred på sitt huvud och frågade VD om det funnits en bonus. VD svarar att det gjort det och att ledningen ska titta på det igen. Stefan tackade för samtalet och fortsatte sin rundvandring.  
 
 
Arbetets döttrar och söner
 
Avslutningsvis kamrater. Historien upprepar sig. Vi påminner oss tillsammans om varför det är så viktigt att vi demonstrerar idag. Vi demonstrerar för att vi kan, för att vi får och för att påverka vår omgivning till det bättre. För en bättre värld. För demokrati och för frihet. Socialdemokratisk frihet att utvecklas tillsammans oavsett tjocklek på plånbok, kön, etnicitet eller sexuell läggning för det är inte det yttre, det inre eller det man bär med sig som ska begränsa eller ge fördelar i det samhälle vi Socialdemokrater eftersträvar och tror på.
Ensam är inte stark. Tillsammans är vi som starkast. Och till valet 2014 ska vi vara som störst. Vi ska bära fram vår partiordförande, steg för steg de två år som är kvar av borgerligt styre. Det finns en bättre värld! Vi ska forma den tillsammans!
 
 
Arbetets söner och döttrar!
 
 
Nu vinner vi valet 2014!
 
 
 
Dan Oskarsson
 
Ordf. IF Metallklubben Indexator Rotator System
 
 
 
6 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Vi ses under fanorna och banderollerna!

Av , , 2 kommentarer 9

Vindelns Arbetarekommun hälsar vår huvudtalare Erik Bergqvist varmt välkommen till Västerbottens pärla.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Alliansen i Vindelns Kommun så viktiga år 2013-2014

Av , , 8 kommentarer 21

Efter valet 2010 valde kommunens centerpartister att samarbeta i en borgerlig allians. De har säkert sina skäl till det. Vi socialdemokrater i samarbete med centerpartiet de föregående 12 åren uppskattades av både borgerliga- och socialdemokratiska väljare. Centerpartiet valde ett annat förhoppningsvis framgångsrikare samarbete för kommunen. Åren 2013-2014 kommer att visa resultatet av det samarbetet och hur framgångsrikt det blev.

Detta till stora delar goda samarbetet mellan (c) och (s) som ändå (c)  med en minskning i förtroendet och en flykt av er väljare med ett i stort sett dramatiskt tapp av hela 20% av det partiets totala förtroende.  Med insikt om centerpartiets försvagade ställning som betygsattes av väljarna i valet 2010 och att (s) dessutom blev ännu bättre i klassen och gick fram ca 5 procentenheter i utökat förstärkt förtroende. Med denna nya förändrade politiska kartan var alternativen begränsade och valet enkelt för Ewa-May Karlsson om hon inte skulle bli arbetslös. Hon valde samarbete med Paul Redstig (m), Mikael Sundling (m), Tomas Nilsson (m) och några till för att säkerställa sitt eget och centerpartiets inflytande i de för oss så viktiga kommunala tillväxt- och välfärdsområdena.

Vilket förtroende som ska utdelas på valdagen 2014 vet vi inte men den enskilt största faktorn på valdagen borde vara hur de borgerliga partierna med Ewa-May som deras alliansledare hanterar kommunens intressen, i det ansvar de tillsammans fått eller tagit. Tagit skriver jag eftersom det krävs att de samlar ihop det begränsade förtroende småpartierna med t.ex. den kristna högern KD utgör. Ingen rolig laguppställning för Ewa-May men hon vill verkligen vara kvar i ett inflytande och ha ett eget politikerrum på kommunhuset. Så fungerar demokratin och det går inte ändra på förrän i nästa val.

Den andra enskilt näst största faktorn som påverkar valresultatet 2014 är hur vi socialdemokrater i opposition tar vårt ansvar. Vi från (s) har de senaste två åren organiserat oss och initierat ett lagbygge för att 2014 vara det mest framgångsrika alternativet till styret av Vindelns Kommun. Vi Socialdemokrater menar jag, har tagit ansvar i opposition på ett sådant sätt att den förra moderata borgerliga oppositionen bleknar i jämförelse. I vårt lagbygge för en mer framgångsrik kommun nämner jag gärna ett namn inledningsvis. Mathias Haglund, Åmsele som arbetar till vardags som ekonom på Umeå universitet. Mycket tyder på att han blir kommunstyrelsens ordförande 2014.

Den tredje största faktorn som ni väljare borde fästa vikt vid när ni går till valurnorna är vad alla partier lovat eller haft ambitionen att genomföra åren 2011-2014. Ett parti i majoritet har givetvis större förutsättningar att genomföra sin politik än de partier som är i opposition. En litet försmak i min granskning av alla partier är att Centerpartiet klarar sig hyfsat i sitt inflytande. Mitt eget parti får någon annan betygsätta. Sämst betyg om det ska delas ut något kommer att landa hos det parti som lovat mest och levererat minst -Moderaterna. Jag återkommer framöver med fler bloggar över moderaternas totala misslyckande i sitt inflytande.

Symbolbilden för Ewa-May Karlssons val av allianssamarbete och de så viktiga för kommunen åren 2013-2014 

Som avslutning vill jag visa er en bild som på ett bra sätt symboliserar den allians som Ewa-May har valt att ta ansvar över. Mannen på bilden heter Paul Redstig. Han representerar moderaterna. Bilden är taget på senaste kommunfullmäktige som det är tillåtet att sprida ljud och bild ifrån eftersom det är ett offentligt rum som alla ska ha tillgång till.

Det är absolut inte en nidbild. Han ser ut så här när bilden tas i hans fullmäktigearbete. Att han sitter och arbetar med sin Iphone-telefon hör inte hit. Jag utgår ifrån att det är något för kommunen värdeskapande arbete som pågår. Att Paul Redstig nästan hela tiden sitter med sin telefon på våra möten tolkar jag som att han har väldigt mycket för kommunen värdeskapande arbete med den. Han är nämligen den i Ewa-May Karlssons allians som informerar sin omvärld mest. Han har en blogg som han gärna skriver i och som ni gärna får besöka då den kommer att hjälpa till att Ewa-May blir en oavlönad politiker från vår kommunkassa och att alliansen  inte vinner nästa val 2014.

Till alla som läser min blogg och som hört av sig om att Paul Redstig inte lägger ut seriösa kommentarer som dessutom är undertecknade med era riktiga namn har jag ett budskap till. Jag lägger ut era kommentarer på min blogg. Däremot har jag inte som Paul Redstig som egenföretagare möjlighet att blogga på min arbetstid. Jag kommer fortfarande att vara lite ojämn i mitt bloggande, det finns annat viktigt här i livet också. Förhoppningsvis och förmodligen kommer jag att leverera till skillnad från moderaten Paul kvalité och inte kvantité.

Ett sista ord. Riktat till Kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson (c). Börja leta efter en annan sysselsättning 2015. Valet av moderater som samarbetspartner kan visa sig ödestigert för dig och ditt parti. 

 

8 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Det finns ett alternativ. Alternativet för tillväxt och välfärd.

Av , , 2 kommentarer 26

 

Vindelns Kommun behöver en politik för tillväxt och välfärd. I September 2014 finns det ett tydligt alternativ i vår kommun och ett lika tydligt alternativ i vårt land. 

En rikspolitik för – välfärd och tillväxt – som skapar förutsättningar och som starkt påverkar vår kommun i den kvalité som levereras framförallt till våra barn och den lika viktiga gruppen äldre. Denna kommande rikspolitik i stark samverkan med en framgångsrik lokalpolitik som förverkligar vår kommuns möjligheter till framgång på de så viktiga områdena välfärd och tillväxt.

Oavsett regering så har vi ett politiskt självstyre som har att ta ansvar för kommunens utveckling på de så starkt sammanlänkade områdena – tillväxt och välfärd. Jag menar att det är alldeles för mycket av Alliansens Ewa May Karlsson (c) och hennes två för ofta återkommande citat, nu senast på fullmäktige -"kaffe och kaka" för att beskriva hennes näringslivsbesök under ett år, och citat -"röra om i grytan" för att beskriva den politiska och den tjänstemannastyrda ledningen i vår kommun. 

Kommunen behöver en mer framgångsrik politiskt styrd kommunal verksamhet. Som inte ser tjänstemannastyrningen som en – soppslev – utan som ett – professionellt lednings- och styrinstrument – för kommunens utveckling.

Tillväxt är ett av de områden i kommunen som det finns stora möjligheter till utveckling och förbättring inom. Välfärd likaså.
 

Dan Oskarsson (s)

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Socialnämndens möte idag

Av , , 6 kommentarer 34

Ett stort antal beslutspunkter behandlades idag. I de allra flesta frågor har vi Socialdemokrater samsyn med den borgerliga majoriteten. Vi som parti har som utgångspunkt i opposition att vara konstruktiva och stödja en borgerlig politik som föreslår kloka och väl genomtänkta förslag. Vi vill inte uppfattas som populister som Moderaterna förra mandatperioden, som utvecklade en oanad förmåga att inte ta ansvar i opposition och som dessutom gick till val på att med dem i maktposition var det slut på besparingar inom äldreomsorgen. Vilket seriöst parti kan lova något utan att veta förutsättningarna under fyra år? 

Ibland läser jag i kommentarer i media att vi Socialdemokrater har raserat och förstört så mycket 1998-2010 som vi var i majoritet med Centern. Det intressanta är i sammanhanget att vi Socialdemokrater aldrig har haft en egen majoritet utan varit beroende av minst ett borgerligt parti de få år vi haft ett inflytande i en majoritet. Ännu intressantare i sammanhanget är att Degerfors kommun seden urminnes tider och nu under namnet Vindelns kommun alltid haft en borgerlig majoritet och ALLA dessa år innehaft kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalrådsposten. 

Om politiken i kommunen har varit misslyckad så vet vi bara en sak – Socialdemokraterna har alldrig fått chansen – de borgerliga har övat i över hundra år. 

 

Nu tillbaka till dagens nämdsmöte. på en punkt var vi inte överens. Att lägga ut en väl fungerande kommunal verksamhet, personlig assistans på den privata marknaden. Lägger ut vårt partis uppfattning tillika insändare här under.

 

 

De borgerliga partierna med Moderaterna och Centerpartiet i spetsen utestänger kommunen som utförare av personlig assistans. På onsdagens sammanträde med Socialnämnden i Vindeln finns en avsikt från högern att lägga ut de personliga assistenterna på den privata marknaden. Samtidigt förbjuder de kommunens anställda att vara med. I Vindeln ska alltså kommunal kärnverksamhet ske på kapitalets villkor. De som behöver samhällets stöd mest av alla får inte hjälp från kommunen utan hänvisas till vinstdrivande privata företag. Det ställer vi socialdemokrater inte upp på.
Högern har en blind ideologisk låsning vid att privata aktörer alltid ska kunna bedriva kommunal kärnverksamhet mer effektivt än kommunen. Men det senaste Caremaexemplet visar tydligt för alla att privatisering varken behöver minska kostnaderna eller göra att tjänsterna blir bättre. Att nu samma sak ska ske i Vindeln som på så många andra ställen i Sverige där högern styr är en skrämmande utveckling.
Kommunens ansvar upphör inte med att man lägger uppdrag till privata företag. Kommunen ska ändå kontrollera att företagen sköter sina åtaganden samtidigt som företagen själva ska kontrollera samma sak. Högerns politik innebär alltså dubbel administration. Kommunen måste också enligt lag vara beredd att ta över ifall den privata aktören inte kan fullfölja sitt åtagande. Det är en beredskap som kostar kommunen ytterligare pengar. 
Vi Socialdemokrater undrar också var dialogen med de svagaste i samhället tagit vägen. Vi tycker att de som berörs av ett kommunalt beslut också ska få säga sitt innan beslut tas.
Att kommunen inte får jobba med personlig assistans innebär att de som är i behov av hjälp kommer tvingas byta bort kommunens personal som man haft som utförare under många år och som de är trygga med. Det ser vi inte som ökad valfrihet.
Vindelns kommun har tidigare genomgått liknande processer i privatiseringsivern. När städet lades ut för några år sedan blev konsekvensen att kommunen drogs med stora omställningskostnader under lång tid. Vi Socialdemokrater ser en stor risk att historien upprepas ännu en gång. Detta är slöseri med skattebetalarnas pengar.
Nej, vi socialdemokrater driver en annan politik. Vi har förtroende för kommunens anställda och respekt för de som behöver personlig assistans. Vi vill utöka samarbetet med övriga kommuner i Umeåregionen också när det gäller personlig assistans. Vi ser fler fördelar i sådant samarbete än genom att som högern överlåta omsorgen om våra svagaste till vinstdrivande företag som samlar sina vinster i internationella skatteparadis.
Vi vill utveckla tryggheten för de som behöver kommunens hjälp, inte avveckla den. 
Dan Oskarsson, Britt-Louise Eriksson, Annelii Andersson

Socialdemokraterna i Vindelns kommun

6 kommentarer

Framtidens svar på morgondagens frågor – Socialdemokraterna Vindeln

Av , , 1 kommentar 45

 

Vi Socialdemokraterna ska motsvara väljarnas behov av hur de, ni vill att kommunen ska styras. Vårt parti ska ha framtidens svar på morgondagens frågor. Valet 2014 vill vi Socialdemokrater bryta den borgerliga trenden där valresultatet i alla val sedan kommunen bildades har resulterat i en blå majoritet.

 

Det parti som gick starkast framåt i valet 2010 var Socialdemokraterna här i kommunen. + 5,25 procentenheter. Skälen till att vi gick fram i valet är säkert flera. 

 

Ett av skälen var nog ett stort engagemang bland våra valarbetare. Analyserar vi dessutom hur personkryssningen föll ut så ser man att många yngre fick ett stort förtroende vilket bådar gott inför framtiden.

 

Vårt förstanamn Mathias Haglund, 35 och vår partiordförande i kommunen Erik Persson, 31 med ett stort antal unga politiskt hungriga kvinnor på frammarsch bådar gott inför framtiden.

 

Vi ska fortsätta bygga ett starkt parti. Vi ska fortsätta uveckla vår organisation, stödja medlemmarna och våra förtroendevalda att växa som människor i och utanför deras uppdrag. Vi ska jobba med det vi Socialdemokrater är bäst på: tillväxt, sysselsättning och därigenom skapande av välfärd för alla.

 

Vi ska vara ett tydligt alternativ för väljarna. Allt inför den stora uppgiften som förhoppningsvis väntar 2014.  

Laget – "Team 2014"

Socialdemokraternas valda fullmäktigeledamöter med 42% av rösterna

 1. Mathias Haglund, Ekonom, 34 år, Åmsele
 2. Britt-Louise Eriksson, Verksamhetsansvarig, 42 år, Sundö
 3. Dan Oskarsson, Metallarbetare, 36 år, Vindeln
 4. Annicka Hallingfors, Vårdbiträde, 38 år, Tvärålund
 5. Tomas Lundmark, Jägmästare, 54 år, Vindeln
 6. Maria Eklund, Metallarbetare, 26 år, Vindeln
 7. Erik Persson, Vårdbiträde, 31 år, Vindeln
 8. Nina Loughlin, Näringslivssekreterare, 49 år, Granö
 9. Göran Dahl, Maskinchef, 58 år, Hjuken
 10. Annelii Andersson, Vårdbiträde hemtjänsten, 34 år, Vindeln
 11. Kent-Erik Mattsson, Industriarbetare, 33 år, Vindeln
 12. Dan-Olof Andersson, Maskinförare, 70 år, Åmsele
 13. Åsa Forsell, Undersköterska, 31 år, Vindeln

 

 

Vilka är de ansvariga för de brutna vallöftena? Del 6

Av , , 3 kommentarer 36

Vika är ansvariga för de brutna vallöftena?

 

Här är Moderaternas valda fullmäktigeledamöter med 18 % av kommunens röster. Listan får samtidigt vara kommunens "Top 6" över passiva politiker.

 1. Tomas Nilsson, Entreprenör, Ekodalen
 2. Mikael Sundling, Maskinförare, Tvärålund
 3. Åsa Jonsson, Civilekonom, Ramsele
 4. Paul Redstig, Företagare, Vindeln
 5. Jeanette Knutstam, Smyckesdesigner, Överrödå
 6. Elli-Marie Lundgren, Undersköterska, Hällnäs

 

Ingen resultatorienterad väljare gör om samma misstag 2014.

Moderaterna svarar på min kritik över deras passivitet och deras brutna vallöften med att 1 Januari tillträder de officiellt.

Vi Socialdemokrater väntar inte till dess. Vi hade det viktigaste politiska mötet på året  -Budgetfullmäktige 29/11- där vi antog "Mål och Budget 2011-2013". Det viktigaste styrdokumentet för kommunens verksamhet det närmsta året. 

Vad moderaterna gjort de senaste 12 åren och på Budgetfullmäktige senast vet de inte själva men de ger ändå er Moderata väljare ett nytt löfte.

 

1 Januari ska de börja verka politiskt!

3 kommentarer
Etiketter:

Det snabbaste brutna vallöftet? Moderaternas brutna vallöften del 5

Av , , 7 kommentarer 38

19 sep valde väljarna vilka som skulle företräda oss de närmaste fyra åren här i kommunen. Av dessa valde 18% att rösta Moderat av en anledning vi endast kan gissa oss till. Moderata vallöften kan vara ett av deras skäl.

 

Det snabbast brutna vallöftet dröjde hela 29 dagar(!) för våra i det här fallet snabba Moderater. Rekord?

 

 

Fakta:

Moderaterna lovade dagen innan valet att:

-"En röst på oss kommer inte att innebära fortsatta neddragningar inom äldreomsorgen" 

Vallöfte, Klicka här!

 

18 okt hade Socialnämnden sitt sammanträde. Utdrag ur det justerade protokollet, §80:

  -"en minskning av antalet tjänster inom särskilda boenden med 3,6 tjänst."

Moderaten röstade för neddragningen av 3,6 tjänst.

Brutet vallöfte, Klicka här!

 

Att en enig nämnd röstar för besparingen är en sak. Att Moderaterna bryter vallöften är en annan.

7 kommentarer
Etiketter: , , ,