Edward Riedl (M)

Socialdemokraterna i landstinget förhalar beslut om ny placeringspolicy…

Av , , Bli först att kommentera 0

Från alliansen var vi igår redo att besluta om en ny placeringspolicy för landstingets medelsförvaltning. Kritiken från landstingets revisorer har varit omfattande. Det fanns en bred politisk majoritet för huvuddragen i policyn som tydliggör hur landstingets pengar skall placeras och framförallt hur de inte skall placeras. Tyvärr föll det under gårdagens möte på att vi från alliansen ville ta bort möjligheten att för landstinget inköpa nya hedgefonder och under tid fasa ut de som idag innehas. Jag hoppas fortfarande att socialdemokraterna eller vänsterpartiet (gärna båda) kan tänka sig att gå med alliansen i den här frågan och sätta stopp för nya hedgefonder i landstingets kapitalförvaltning.

Eftersom det är landstingsfullmäktige som fastställer en ny policy innebär socialdemokraternas återremiss att det inte hinns med att fatta beslut om en ny policy på april-fullmäktige. En ny placeringspolicy kan därmed tidigast beslutas i juni. Det är synd eftersom det är högst angeläget att styra upp medelsförvaltningen.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

Missa inte kvällens debatt mellan statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och utmanaren Mona Sahlin (S)…

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag hoppas så många som möjligt skall se kvällens debatt mellan Fredrik Reinfeldt (M) och Mona Sahlin (S). Det skall bli spännande att höra hur Mona Sahlin kommer att formulera den politik som hon söker mandat för. Hur hon tillsammans med sin vänsterkartell (V och MP) vill lösa energifrågan, jobbfrågan och andra viktiga områden. Kommer hon att våga berätta hur hon skall betala för allt som dessa tre vänsterpartier vill göra? Åtminstone jag kommer med stort intresse att lyssna på vad de säger ikväll. Det är nu alternativen för svensk politik 2010-2014 formuleras och ställs emot varandra.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

TCO tror på Obama – Jag tror på Fredrik Reinfeldt (M)

Av , , Bli först att kommentera 0

TCO har i en debattartikel kritiserat alliansregeringens politik under nuvarande finanskris. De menar att regeringen borde spendera mer pengar för att få igång ekonomin och hänvisar till Obamas politik i USA som de menar borde vara modellen för Sverige.

Problemet med Obamas politik är att han stimulerar den amerikanska ekonomin med lånade pengar och genom att öka takten på sedelpressarna. Att som TCO hänvisa till Obamas politik som lyckad är oseriöst eftersom vi ännu inte sett slutet på den. Risken finns att det amerikanska experimentet tar slut med en förskräckelse.

Jag är övertygad om att alliansregeringen gör klokt i att hålla hårt i våra skattepengar. Sverige har ett mycket bra utgångsläge med stabila offentliga finanser.

Debattartikeln från TCO:

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

Landstingets högriskobligation fortsätter falla i värde – M och FP kräver återigen omedelbar försäljning…

Av , , Bli först att kommentera 0

Den omtalade högriskobligationen som för några år inköptes för 257 miljoner har nu nått den lägsta noteringen någonsin – Idag skulle en försäljning som mest innebära 75 miljoner kronor tillbaka. Levi Bergström (S) har hela tiden sett vändpunkter och varit övertygad om att om att landstinget skall få tillbaka de satsade pengarna. Lika säker som Levi Bergström varit på att det skall vända – Lika envist sjunker värdet på den aktuella högriskobligationen. Den aktuella obligationen riskerar att bli helt värdelös, därav den låga värderingen, och då har Levi Bergström (S) och hans parti det yttersta ansvaret för att ha spekulerat bort en kvarts miljard av västerbottningarnas skattepengar som var tänkt till vårdpersonalens pensioner.

Jag anser att handhavandet av detta är helt skandalöst – Människor utan utbildning eller kompetens (s-politiker) i kapitalförvaltning leker med skattemedel. Hade landstinget sålt högriskobligationen när vi moderater och folkpartiet krävde det första gången i landstingsstyrelsen hade landstinget räddat åtminstone 130-140 miljoner kronor av dessa pengar.

Här kan du läsa vad jag tidigare skrivit om högriskobligationen:

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

Bästa låten vann melodifestivalen – Norrlandsoperan kan känna sig stolta…

Av , , Bli först att kommentera 0

När jag tänker på melodifestivalen tänker jag Carola, Anna Book och de andra stora på 1980-talet. Sedan dess har melodifestivalen förändrats en hel del har jag förstått. När jag då för första gången på många år såg melodifestivalen blev jag tagen av 38-år gamla Malena Ernmans bidrag. Vilken röst. Vilken utstrålning. Vilken charm. Vilken stjärna. Dessutom ’fostrad på Norrlandsoperan’ här i Umeå, Västerbotten. Helt plötsligt blev jag än mer stolt över vårat fantastiska län med alla duktiga människor.

När Malena Ernman dessutom kan tänka sig att komma tillbaka till Norrlandsoperan och uppträda kan det hända att jag för första gången kommer att besöka Norrlandsoperan. Det är snarare ett löfte – Kommer Malena kommer jag till operan.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

Norrstyrelsen får allvarlig kritik – Men det värsta är att den ännu finns kvar…

Av , , 2 kommentarer 0

Revisorerna riktar allvarlig kritik mot Norrstyrelsens interna kontroll. Norrstyrelsens enda uppgift är att förbereda ett storlandsting i Norrland. Följande stycke går att läsa i dagens VK:

’Som framgår visar vår granskning att det finns brister och oklarheter som behöver åtgärdas, i vart fall om Norrstyrelsen fortsatt skall bedriva verksamhet’, skriver revisorn Lars Hedberg i förordet till revisionsrapporten.:

Men det allvarligaste är ändock att Norrstyrelsen ännu inte är avvecklad. I Norrbotten finns det inte längre stöd varken i befolkningen eller i landstinget. Därmed saknar Norrstyrelsen både mandat ochh uppgifter.

Vi moderater upprepar vårt tidigare krav. Lägg ner Norrstyrelsen omgående. Det är inte försvarbart att den fortsätter kosta skattebetalarna miljoner och åter miljoner kronor utan att ha någon uppgift. Bara projektledarens lön är 100 000 kronor i månaden. Nu får det vara nog.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

2 kommentarer

Svenska marinen skall börja jaga pirater och regeringen stoppar nedrustningen av försvaret…

Av , , 2 kommentarer 0

Riksdagen sade på torsdagen ja till regeringens förslag om att skicka en svensk väpnad sjöstyrka till Somalias kust för att skydda FN:s hjälpsändningar och bekämpa pirater. Enligt beslutet ska den svenska sjöstyrkan ingå i EU:s marina insats. Med två korvetter kommer Sverige att delta i det internationella arbetet med att trygga vattenvägarna utanför Somalias kust.

Det är ett välkommet beslut som i samband med att regeringen nu också stoppar nedläggningen av ytterligare två förband visar att alliansregeringen tänker om i försvarsfrågan. Med den oro som finns i vår omvärld är det viktigt att Sverige både deltar i internationellt fredsarbete och upprätthåller en god nivå på försvarsverksamheten.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

2 kommentarer

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ryter ifrån om höjda chefslöner på SEB…

Av , , 1 kommentar 0

Statsministern anser att lönehöjningarna är provecerande i ett läge där fack och arbetsgivare förhandlar om sänkta löner på många håll i landet.

Jag kan bara instämma. I ett läge där förtroendet för bankerna är allvarligt skadat känns det märkligt att ägarna (genom styrelsens ordförande Marcus Wallenberg) anser det rimligt att höja lönerna för att kompensera eventuellt bortfall av bonus för VD. Dessutom när det är skattebetalarna som slutligen förväntas axla ansvaret om bankerna går överstyr blir det än mer obegripligt. Självklart förtjänar duktiga chefer bra betalt när de får verksamheten att gå bra. Men i ett läge där flertalet svenska banker (däribland SEB) riskerar mycket stora kreditförluster i östeuropa sänder detta helt fel signaler. Vi har ännu inte sett slutet på de äventyr dessa banker genomfört och vet i dagsläget inte vem som slutligen kommer att få betala notan för detta. Så länge det riskerar att bli skattebetalarna är det fullt rimligt att statsministern för fram kritik.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

1 kommentar

Alliansregeringen satstar ytterligare 240 miljoner kronor på psykiatrin…

Av , , Bli först att kommentera 0

Socialminister Göran Hägglund (KD) presenterade idag ytterligare en satsning inom psykiatri-området. Dagens beslut är en del i den större psykiatrisatsningen på 900 miljonernkronor under tre år. Syftet från regeringens sida är att få fram fler aktörer som erbjuder sysselsättning åt personer som är psykiskt sjuka eller har psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer här:

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

William Frank på If metall har gjort en egen opinionsmätning värdigt ett val i Nordkorea eller Kuba…

Av , , 2 kommentarer 0

William Frank, ordförande i If metall södra Västerbotten, undrar vad regeringen gjort för att hjälpa företag och varslade. Själv har han har gjort en opinionsmätning bland sina medlemmar där hela 95,8% har tappat förtroendet för alliansregeringen. William Frank drar då slutsatsen att nyval borde hållas.

Jag har två synpunkter/funderingar på William Franks utspel:

1. Borde inte fackets uppgift vara att värna de egna medlemmarnas intressen? På vilket sätt hjälps de medlemmar som redan har eller riskerar att förlora sina arbeten av att fackpampar gnäller om nyval? Borde inte konstruktiv dialog med sittande regering vara att föredra för dina medlemmarnas bästa under denna globala kris?

2. William Frank har lyckats göra en opinionsmätning där nästan 96% inte har förtoende för regeringen. Han har lyckats få fram ett resultat värdigt ett val i Nordkorea eller Kuba. Stödet för alliansregeringen har under lång tid vunnit allt starkare stöd i opinionsmätningarna. Förtroendet för Fredrik Reinfeldt (M) som statsminister är skyhögt mycket högre än för utmanaren Mona Sahlin (S). Trots detta anser William att han fått fram ett trovärdigt resultat som i förlängningen gör att han drar slutsatsen att nyval borde hållas!

Min slutsats är också att det borde hållas nyval – Men nyvalet borde hållas hos If metall. Hur kan fackets medlemmar känna sig nöjda med fackliga företrädare som hellre snickrar ihop egna opinionsmätningar än att faktiskt hjälpa sina egna medlemmar.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

2 kommentarer