Edward Riedl (M)

Sverigedemokrat på VK-bloggen sprider osanningar

Nu har vk-bloggen till slut en sverigedemokrat som skriver och sprider osanningar omkring sig. Metoden är att komma med påståenden och sedan hoppas att ingen genomskådar dem eller ber dem utveckla fakta bakom sina påståenden. Men jag tänker faktiskt göra just det.

Sverigedemokraten Timoty Wiklund menar att invandringen kostade 260 miljarder kronor 1999. Han menar att mer än en fjärdedel av statens utgifter gick till just invandringen. Detta är ett så absurt påstående så man baxnar. Han menar på allvar att nettokostnaden (kostnader för invandringen minus intäketer i form av invandrare som jobbar och betalar skatt) för invandringen är så stor. Det är så verklighetsfrämmande så det saknar proportioner. Var han hittar belägg för detta vore riktigt intressant.

För att belysa hur absurt påståendet är rent matematiskt skall jag göra följande exempel. Om alla Sveriges drygt 1 miljon invandrare var arbetslösa och ingen arbetade och betalade skatt skulle enligt sverigedemokratens exempel kostnaden vara en kvarts miljon per invandrare i snitt för att kostnaden skall summera till 260 miljarder kronor. Detta under förutsättning att inga invandrare jobbar och betalar skatt i Sverige. Hur kan man ens försöka lura någon att tro att detta är sant…?

Sverigedemokraterna försöker ofta göra sig till offer i debatten. Nu har du chansen, Timoty Wiklund, att berätta vad du bygger ditt påstående på för faktaunderlag.

Edward Riedl (M).

Etiketter: ,

55 kommentarer

 1. KalleKula

  Stämmer säkert som du skriver att det är svammelsiffror.
  Men det jag skulle önska är att det skulle presenteras siffror vad invandringen kostar, för kostar gör den!

  Så varför presenterar du inte dom rätta siffrorna, jag gillar inte när vissa saker tigs ihjäl!

  Ni politiker brukar ju vara bra på att ta fram siffror på det mesta men ALDRIG några siffror som visar vad invandringen kostar.

  Jag avskyr SD och hoppas verkligen att dom inte kommer in i riksdagen.

  Men jag är övertygad att ni andra partier kommer att fortsätta missköta invandringspolitiken så det kommer att bädda för SD.

 2. Lennart Andersson

  Om det nu är fel som du säger, vad är den riktiga summan? För om man kan säga att det är fel, måste man ju veta den riktiga. LA

 3. Pelle

  Hr Riedl nu gör du som vanligt – kastar ur dig ett påstående på din blogg och tror att alla skall ta det som den enda sanningen!

  Om du har siffror som bevisar att du har rätt publicera dom, när du gör på detta sätt så hjälper du bara SD och det är väl inte din avsikt?

  Vi måste alla oavsett politisk uppfattning se till att SD inte på något sätt kommer in i riksdagen!

 4. Lars Gidlöf

  Får ge dig beröm som tar upp SD, hoppas bara att vanligt folk läser och använder sitt sunda förnuft så att SD inte får röster pga sitt svammel

 5. Jan-olof

  Måste säga att jag håller lennart och kk.. sdarens siffror kan vara fel men kan ingen istället ta reda på rätta siffror istället för att skrika att han har fel.

  Jag tror att det kostar mycket pengar, var ju inte så länge sen som Lars Jansson universitetslektor i företagsekonomi skrev om det här i dagensnyheter.Då var det ju också siffror över 200 miljarder.

 6. Pelle

  Har nedan har du svaret på din ”tankelösa” blogg.

  Timothy W fick ”plats” på bloggen och kunde tack vare ditt beteende skaffa sig möjlighet att föra sin ”främlingsfientliga” syn vidare.

  Nu krävs att du tar fram siffror som stöder det du säger annars så har du gett dessa ”mörksens” män ett övertag och det vill vi inte.

  SD måste behandlas med ”hårda” fakta inte politiskt dravel som din blogg var!

  SD skall aldrig få komma in i Sveriges riksdag!

 7. Pär Andersson

  Akta er för att delta i SDs sifferexercis när det gäller invandring, det leder bara åt ett håll. De dynamiska värden som uppstår när folk från olika kulturer möts går inte att mäta i dagens penningvärde. Därför blir bollandet med siffror hit och dit helt meningslös. Det enda som är säkert är att samtidigt som vi ger folk skydd samt möjlighet att utvecklas skapar vi omistiliga värden såväl för den invandrade som för hela det svenska folkhushållet.

 8. Roberth Ström

  Lars Janssons beräkningar med de 260 miljarderna kan vara lågt räknat. I Danmark kostar invandringen 40-50 miljarder i Sverige är den x antal gånger mer. Men det ska bli komiskt att se moderaten komma med alla floskler man hört förut om mat och Zlatan och demografbluffen

 9. Mr Cool

  Om 10000 välutbildade, arbetsföra invandrare med gott hälsotillstånd kommer till Sverige så utgör de tveklöst en tillgång för landet. Saknas det deremot arbete så är de en belastning. Sant är att ärliga och trovärdiga siffror saknas och de som finns präglas oftast av ideologi och inte av fakta. Att vi behöver arbetskraft är en välodlad myt men eftersom arbetskraftsintensiv produktion i framtiden mestadels kommer att ske i andra länder med lägre kostnader så kommer det att finnas ett överskott på arbetskraft (hoppas jag har fel). Knäppgöksfaktorn är dock väl så hög inom V och MP som i SD.

 10. Edward Riedl

  Svar till KalleKula (2010-02-22 16:12)
  För att ta reda på den faktiska kostnaden måste du bestämma dig för vad du vill veta. Vilka skall vi räkna? Första eller andra generationens invandrare? Skall vi mäta kostnader på lång eller kort sikt eftersom vissa invandrare startar företag som blir stora och försörjer många och genererar stora skatteintäkter. Mäter vi brutto eller nettokostnaden för invandringen och för vilken period.

  Och viktigast av allt. När vi kommer fram till en kostnad eller intäkt beroende på vad vi mäter och för vilken period vi gör det. Vad innebär alternativet med stängda gränser för samhällsutvecklingen.

 11. Edward Riedl

  Svar till Lennart Andersson (2010-02-22 16:17)
  Vad vill du veta? För att ta reda på den faktiska kostnaden måste du bestämma dig för vad du vill veta. Vilka skall vi räkna? Första eller andra generationens invandrare? Skall vi mäta kostnader på lång eller kort sikt eftersom vissa invandrare startar företag som blir stora och försörjer många och genererar stora skatteintäkter. Mäter vi brutto eller nettokostnaden för invandringen och för vilken period.

  Om vi inte räknar de långsiktiga vinsterna och det rent humana med flykting och invandrarpolitiken så är nettokostnaden inte ens en tiondel av det som sverigedemokraten påstår.

 12. Räknenissen

  Lustigt att en M-politiker endast ser till statens kostnader. Staten är faktiskt inte samhället – än.

  Att även landstinget har invandringsrelaterade kostnader borde väl vara uppenbart för en landstingspolitiker. Lägg därtill kommunernas kostnader. Samt att en stor del av BNP utgörs av privat sektor.

  I alla dessa sektorer finns invandringsrelaterade kostnader. Det vill dock inte det offentliga Sverige räkna på och redovisa för skattebetalarna. Inte ens en M-politiker som Edward Riedl. Varför?

 13. Edward Riedl

  Svar till Pelle (2010-02-22 16:44)
  Om du läser mina tidigare svar på bloggen så förstår du nog varför det är svårt att beräkna kostnader eller intäkter om man inte vet vad det är man menar.

  Men den vulgärräkningen av kortsiktiga kostnader (som förvisso borde mätas med de långsikitga vinsterna) så är nettokostnaden på kort sikt utan att räkna in långsiktiga vinster inte ens en tiondel av det som sverigedemokraten påstår.

 14. Edward Riedl

  Svar till Timothy Wiklund (2010-02-22 17:39)
  Varför använder du dig av siffror som är så gravt felaktiga att sakfrågan hamnar i skymundan. Det finns ingen vett och sans i de siffror som du använde dig av.

  Är det inte bättre att du istället argumentar för vad du verkligen vill. Du vill inte ha ett mångkulturellt samhälle oavsett vad vi vinner eller förlorar ekonomiskt på det.

  För det finns fler forskare som kan peka på både sociala och ekonomiska vinster av invandring och utvandring än motsatsen. Åtminstone över tid då kortsiktiga kostnader givetvis kan uppstå både i landet människor lämnar och till landet de kommer.

 15. Edward Riedl

  Svar till Jan-olof (2010-02-22 18:07)
  För att ta reda på den faktiska kostnaden måste du bestämma dig för vad du vill veta. Vilka skall vi räkna? Första eller andra generationens invandrare? Skall vi mäta kostnader på lång eller kort sikt eftersom vissa invandrare startar företag som blir stora och försörjer många och genererar stora skatteintäkter. Mäter vi brutto eller nettokostnaden för invandringen och för vilken period.

  Om vi inte räknar de långsiktiga vinsterna och det rent humana med flykting och invandrarpolitiken så är nettokostnaden inte ens en tiondel av det som sverigedemokraten påstår.

 16. Edward Riedl

  Svar till Pelle (2010-02-22 18:08)
  Läs mina tidigare svar kring vad och hur kostnader och intäkter skall räknas.

  Kortfattat så är den riktiga siffran för det han påstår inte ens en tiondel i det korta perspektivet då de långsiktiga vinsterna av invandringen inte är inräknad.

  Långa perioder historiskt och med största sannolikhet i framtiden är vår ekonoiska utveckling helt beroende av att människor flyttar hit för att vi skall ha hög tillväxt i ekonomin.

 17. Edward Riedl

  Svar till Undrande (2010-02-22 18:09)
  Läs mina tidigare svar kring vad och hur kostnader och intäkter skall räknas.

  Kortfattat så är den riktiga siffran för det han påstår inte ens en tiondel i det korta perspektivet då de långsiktiga vinsterna av invandringen inte är inräknad.

  Långa perioder historiskt och med största sannolikhet i framtiden är vår ekonomiska utveckling helt beroende av att människor flyttar hit för att vi skall ha hög tillväxt i ekonomin.

 18. Lasse

  Undanflykter Edward. Om du själv räknade(mer grundligt) skulle din åsikt ha betydelse. Jag är också nyfiken på att se din åsikt i sakfrågan. Den lyser med sin frånvaro.

  Att du väljer att inte ens kommentera det faktum att en universitetslektor i företagsekonomi kommit fram till oerhört höga siffror med är skrämmande. Du svarar bara på det du vet att du kan avfärda?

  Sluta vara så genompolitisk och säg vad du tycker!

 19. Edward Riedl

  Svar till T Forsell (2010-02-22 19:37)
  Allt som hävdas på debattsidor är inte sant. Men troligen har han hämtat sina siffror därifrån. Viktigt är då att komma ihåg att den aktuelle företagsekonomen är kraftigt ifragasatt av den övriga forskarvärlden kring dessa påståenden. De visar på rena felaktigheter i hans beräkningar.

 20. Edward Riedl

  Svar till Pär Andersson (2010-02-22 20:09)
  Jag håller i det här fallet med dig i det som du skriver. Men jag tror ändock att vi också måste bemöta rena felaktigheter och falsarier som om ingen säger att det är fel börjar leva sina liv som sanningar.

  Men viktigast av allt är precis som du skriver att vi står upp för de värden som gör flykting och invandrarpolitiken till viktiga delar i ett välutvecklat samhälle.

 21. Edward Riedl

  Svar till Krister (2010-02-22 20:22)
  SVD:s ledare är bra och belyser det jag försäker förmedla i svaren till kommentarerna. Det är mycket svårt att veta vad som skall räknas och hur.

  Men återigen. De kortsiktiga kostnaderna (de långsiktiga vinsterna icke medräknade) är inte ens en tiondel av det som sverigedemokraterna påstår.

 22. Edward Riedl

  Svar till Mr Cool (2010-02-22 21:07)
  Allt går inte att räkna på utan det handlar om vilket klimat man vill ha. Samhällsklimatet i sig gör att goda idéer kan frodas eller inte. Goda idéer som leder till famtidens stora företag där många skall arbeta.

 23. Edward Riedl

  Svar till Räknenissen (2010-02-22 21:19)
  Lite slarvigt används uttrycket statens kostnader när det istället handlar om de offentliga kostnaderna och intäkerna.

  Men sifforna som det hänvisas till är gravt felaktiga och beskriver bara något i det korta perspektivet.

 24. Maria Lindvall

  Edward, du har mitt fulla stöd för ditt positiva samhällsengagemang som omfattar alla individer såväl kommunmedborgare, medborgare i riket såväl som andra personer som vistas här i Sverige.

  På en och samma gång visar du oss som individer respekt samt att du har förtroende & intresse för nyare etniska grupper i samhället & sådana grupper som har annan kulturell bakgrund än den svenska.

  Att du stödjer idén om alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter genom att du väljer att bemöta Sverigedemokratins argumantation och fakta om invandring på din blogg kan inte ifrågasättas.

 25. Struten

  Hej på dig.
  Jag tycker inte om den moderata politiken. Det är liksom fel väg att gå enligt mig.
  Men när jag läser på nätet hur du tar ställning mot SD så känns du som en vän.
  BRA och tack för arbetet mot SD som du orkar med att göra!

 26. Pelle

  Edward du har alltså inget svar på vad och om invandringen kostar?

  Du fortsätter att sända ut påståenden utan grund liknande de som SD gör – se till att M, alliansens kansli eller riksdagens utredningstjänst gör en vederhäftig beräkning på ekonomiska grunder utan politiska inslag.

  Det är med sådana underlag vi kan och skall hålla SD utanför riksdagen och inte med ”politikerblaj” av den typ du och Maria Lindvall skriver på bloggen.

  Risken med en debatt liknande den som nu förs är att väljare kan förledas tro på de siffror som SD ”kastar” ur sig utan att bli vederhäftigt bemötta.

 27. Timothy Wiklund

  Vi har varsin uppfattning om vad det kostar, ingen mer rätt än den andre.
  Skillnaden ligger i att jag är öppen för diskussion med syfte att förändra/förbättra, Edward däremot tycks anse(eftersom han undvikit flera gånger att svara) att allt är bra precis som det är.

 28. Edward Riedl

  Svar till Lasse (2010-02-22 21:34)
  Vad jag tycker i sakfrågan? Menar du om jag är för en generös flykting och invandrarpolitik så är svaret ja.

  Sedan finns det givetvis probelm och utmaningar med ett mångkulturellt samhälle, vilket det mesta av problem kan skyllas på svenska politikers felriktade välvilja. Men detta ändrar inte min i grunden positiva inställning till att välkomna nya människor till vårat land.

  Sedan så är den enskilda företagsekonomon överbevisad från övriga forskarvärlden vilket gör det helt vettlöst att bygga hela sin politiska idé på sådana felaktigheter.

 29. Edward Riedl

  Svar till Pelle (2010-02-23 11:22)
  Då tycker jag du skall läsa mina kommentarer ytterligare en gång. Frågan går inte att ställa så enkelt som du gör eftersom vi haft folkomflyttningar i flera århundraden. Först måste man bestämma sig vad det är man vill veta och för vilken tid det avser.

  Dessutom finns det beräkningar vad invandring och flyktingpolitiken kostar i det korta perspektivet som är cirka en tiondel av det som Sverigedemokraterna påstår. Men jag menar att det ärfelaktigt att bara se de kortsiktiga kostnaderna utan att räkna in de långsiktiga vinsterna när människor börjar jobba och betala skatt.

 30. Edward Riedl

  Svar till Timothy Wiklund (2010-02-23 17:44)
  Du bygger din uppfattning om invandringens kostnader på en företagsekonomn som blivit ifrågasatt av den övriga forskarvärlden. Ditt parti bygger hela sin politiska idé på rena felaktigheter.

  Jag har aldrig påstått att allt är bra. Tvärtom är jag ofta kritisk till de problem vår felriktade svenska välvilja skapar på det här området. Men till skillnad från dig ser jag att fördelarna vida överstiger nackdelarna med en generös invandrar och flyktingpolitik.

 31. Edward Riedl

  Svar till Timothy Wiklund (2010-02-23 17:45)
  Visst finns det ett visst missnöje med den på området förda politiken. Annars skulle ni inte ha några väljare alls. Däremot tror jag inte missnöjet är så stort som du och ditt parti vill göra gällande eftersom att cirka 96% av väljarkåren inte kan tänka sig att rösta på er. Förhoppningsvis är det ännu färre i ett riktigt val.

 32. Timothy

  ”nya idéer och nya företag som vi inte hade haft utan invandring till vårt land.”

  Tror du att majoriteten av invandrarna är ingenjörer och rakettekniker? Jag tror att majoriteten hamnar inom restaurangbranschen eller ingen bransch alls.

  Sedermera är det festligt hur du kan påstå att fördelarna vida överstiger nackdelarna. Vad är dessa fördelar? Att vi får träffa nytt spännande folk? Kulturutbyte? Vad är det för mening med ett kulturutbyte om det sker på kostnad av vår egna kultur?

  Du klagar på mina källor, men var är dina? Hur pålitliga är de?

 33. Timothy Wiklund

  Ja, VK valde att radera hela min blogg för att jag ska ha ”brutit” mot en regel. Jag antar att det gällde en bild som jag inte hade copyright på, men hur många fler bilder läggs upp här utan copyright? Är det verkligen en anledning till att radera ALLA inlägg?

  Nu får du vara hur tonårings-anti du vill Edward, men är detta verkligen helt ok?

 34. vilhelminabo

  Timothy, Vi har ju en bloggare som får förtala och ljuga i parti och minut här på VK-bloggen men då är ju märket S och den personen har anmält tjogfalt utan någon åtgärd. ”Rasismens ansikte på Vilhelminabloggen” och ”bockfoten sticker fram” var några i raden. Att din blogg blev rensad är fullkomligt absurt i det sammanhanget. Yttrandefrihet är högst relativt.

 35. Findus

  Timothy: du hade hängt ut en person med bild!! Det är inte OK. Jag vet att SD brukar göra sånt på sina bloggar, men VK-bloggen är mer seriös än det.

 36. annan viliisbo

  Findus,är det ok att hänga ut personer med namn och lögner som MF gör menar du? trots alla anmälningar så struntar VK idet.ja just det, han är socialdemokrat.

 37. Edward Riedl

  Svar till Timothy Wiklund (2010-02-26 12:55)
  Det är VK och inte jag som stängt ner din blogg. Jag förutsätter att de gjort detta mot bakgrund av att du brutit mot reglerna.

 38. Timothy

  Vad menar ni med ”Hänga ut”? Hur resonerar ni egentlig? SR.se lade ut bilden i samband med en artikel, hur många andra lägger ut bilder som har med nyheter att göra?

  ”Hänga ut” vilket hittepå-ord.

  Sverigedemokraterna kommer förr eller senare att sig in i Riksdagen. För tro det eller ej, men det finns faktiskt många som inte tycker att Sverige ska vara världens socialkontor och samvete.

  Edward skriver om åldringar som har en kaffe-begränsning, samtidigt bedrivs en invandringspolitik utan gränser och krav.

  Sunt? Nej, det blir nog SD 2010 så ni skärper er!

 39. Peter

  Av Jan Ekbergs rapport framgår att nettokostnaden 2006 var mellan tummen och pekfingret 40-60 miljarder. Det motsvarar 1,5-2 % BNI. Av samma rapport framgår att invandringen fram till någon gång i mitten av 80-talet hade till effekt att pengar överfördes från invandrarbefolkningen till de infödda. Detta bidrag uppgick till ca 1 % av BNI årligen.

  Invandringen kan alltså göras lönsam med rätt politik! Sedan, vilket är viktigt, har vi också ett ansvar att motta exempelvis flyktingar av andra skäl än för att stärka vår egen ekonomi. Det bortser SD helt ifrån…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.