Edward Riedl (M)

Skolavslutning i kyrkan

Skolavslutning i kyrkan är tradition och en del av kulturarvet. Flertalet svenskar som inte i vanliga fall går i kyrkan tycker trots allt att skolavslutningen mycket väl kan vara där. Dessutom tycker jag och många med mig att det hör till. Det finns humanister som inte vill att vårt kristna arv skall synas eller märkas och de som tror att icke kristna tar illa upp om skolavslutningen sker i kyrkan. Dessa två grupper har jag mött. Däremot har jag inte mött icke kristna som tagit illa upp av att skolavslutningen varit i en kristen kyrka. Men kanske finns de ändå.

Även om de flesta till vardags inte går i kyrkan är vi till värderingarna ett kristet land. Det färgar hur vi ser på rätt och fel. Det är en del av vårt arv. Jag kan förstå hur humanisterna tänker kring kyrkan och dess lokaler. Men jag har mycket svårt att se värdet i att sopa bort alla spår av vår härkomst. Jag tror dessutom inte icke kristna tar särskilt illa upp av att de inbjuds att fira skolavslutningar i våra kyrkolokaler i ett kristet land. Skulle det mot förmodan finnas människor som flytt från andra länder som tar illa upp (jag har inte mött någon än) så får de helt enkelt köpa att de fått fristad i ett kristet land. Ni är hjärtligt välkomna hit till vårt land och in i vår kyrka.

Läs mer här och här.

Edward Riedl (M).

Etiketter: , ,

16 kommentarer

 1. Hampus Eckerman

  Här har du en ateist som hade trivts bättre om jag sluppit ha avslutningarna i kyrka. Hoppade över en eller två vad jag minns.

  Sverige är ju inte ett kristet land, Kalle Anka värdesätts högre än Jesus på julen, så det är märkligt att en liten minoritet religiösa ska tvinga på sina idéer på oss andra.

 2. Göran Rydland

  Saken gäller kommunens ansvar att skydda enskilda elever i obligatoriska grundskolan mot otillbörlig och ensidig religiös påverkan av trossamfundet Svenska kyrkan.

  Skolinspektionen motiverar i sina beslut kritik mot skolavslutning i kyrkan med hänvisning till regeringsformen och Europakonventionen.

  Europakonventionen artikel 9, Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, skyddar rätten för var och en att avstå från religion.

  Religionsfrihet i regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter är ett begrepp med två helt motsatta betydelser. När konflikt uppstår vid rättstillämpningen av normen om religionsfrihet har artikel 9 i Europakonventionen företräde före 2 kap. i regeringsformen. Detta innebär att regeringsformen 2 kap. 2 §, frihet från religion, har företräde före 2 kap. 1 §, frihet till religion.

  Om rektor och lärare inbjuder till skolavslutning i en kyrkolokal agerar de ombud för trossamfundet Svenska kyrkan och sviker därmed föräldrarnas förtroende för skolan.

  Elever och föräldrar står i beroendeförhållande gentemot skolans lärare och rektor. Lojalitetskonflikter uppstår för elever och föräldrar som tvingas värna sin religionsfria/religiösa integritet.

  Europakonventionen protokoll nr 1, artikel 2, Rätt till undervisning, skyddar föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan undervisning och undervisning, som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

  Föräldrars rätt enligt Europakonventionen har avgjorts i en principiellt viktig dom, Folgerø m.fl. mot Norge, den 29 juni 2007 i Grand Chamber vid Europadomstolen.

  Domskäl:
  I den grundskola i Norge där föräldrar tvingades begära befrielse för sina barn från vissa religiösa delar i undervisningen, fanns risk för otillbörliga avslöjanden om föräldrarnas livsåskådning och privatliv för skolmyndigheterna.

  Domslut:
  Domstolen fann att det hade skett en kränkning av artikel 2 i protokoll nr 1 i Europakonventionen.

 3. lf

  Jag är tveksam om skolavslutning i kyrkan har så lång tradition och tillhör något kulturarv.Under mina 6 år i folkskola och 4 år i realskola så hade vi skolavslutning i skollokalen eller aulan.
  De värderingar som styr vad som är rätt eller fel tror jag har andra förklaringar.Jag kan visst tro att de tio budorden har haft en viss betydelse.Jag har träffat många atister genom tiderna och som har varit de mest rättsmedvetna som jag känner.Tyvärr kan jag inte säga det om alla kristna.
  Däremot har jag ingen kritik om man använder kyrkolokaler som rum vid skolavslutningar.Bra akustik vid sång och musik.
  Jag vill önska dej och din familj ett GOTT NYTT ÅR!
  Vi har ju möjligheten att välja.

 4. Ulf Gustafsson

  Vi har en lag som säger att skolan skall vara konfessionsfri, att bryta mot lagen av tradition är en dålig idé.

  En skolavslutning är obligatorisk i en offentligt finansierad skola, inte något eleverna blir inbjuden till.

 5. Camilla Grepe

  Längst fram i kyrkan brukar man kunna återfinna ett lik hängande på väggen. En dag i veckan kommer likets tillbedjare och ägnar sig åt symbolisk kannibalism på likets kött och blod. Jag vill inte ha mina barn i detta tempel. Har jag rätt att låta bli?

 6. Erik M

  Fast nu vill ju inte Humanisterna hindra skolavslutningar i kyrkan som sådana, framför allt inte om man inte kan hitta en annan bra samlingslokal. Och det är bara fånigt att hävda att de vill ”sopa bort alla spår av vår härkomst ” eller ”inte vill att vårt kristna arv skall synas eller märkas”. De har inga problem med att privatpersoner pratar om eller visar upp sin tro offentligt eller försöker omvända folk till den.

  Det man vänder sig mot är de fall där skolavslutningarna, som är obligatoriska och ordnade av en statlig, skattefinansierad institution, blandar in präster som använder dessa tillfällen för att predika explicit kristendom, vilket händer då och då enligt humanisterna. Staten skall inte ta ställning i religiösa frågor på ett sådant sätt.

  Detta är inte bara Humanisternas utan även skolverkets åsikt: http://www.senrp.se/sb/d/467/a/2321;jsessionid=DB1838B554116E9739CEE56BAC3382C6

  Dessutom: Sverige är inte ett kristet land, och det finns ingen ”vår kyrka” som alla svenskar kollektivt kan välkomna någon in i. Individuella svenskar kan välkomna folk till sina kyrkor/ tempel/ synagogor/ moskéer/ offerlundar, men svenska folket som sådant, eller dess valda företrädare, kan inte det. Vi har ingen statskyrka och majoriteten av svenskarna tror inte ens på någon gud.

  Att säga att vi är kristna på grund av traditioner eller värderingar trots att många av oss kanske inte ens tror på kristendomen, är lite som att säga att Sverige är ett socialdemokratiskt land även om de flesta idag inte är sossar. Vi har trots allt styrts av socialdemokrater så länge under de senaste hundra åren och detta har så starkt påverkat vårt samhälle och våra värderingar.

  Säg att man på grund av detta började sjunga internationalen och hyllningssånger till Branting i skolan och att någon hade invändningar mot detta. Vi skulle då kunna svara att de skall inte komma här och klaga, de får helt enkelt köpa att de fått fristad i ett socialdemokratiskt land.

 7. Edward Riedl

  Svar till Hampus Eckerman (2011-12-29 15:09)
  Det låter mycket tråkigt. Du måste haft en mycket stark aversion mot kyrkan för att ha gjort just det valet. Det ska då vägas mot alla de som faktiskt vill vara i kyrkan.

 8. Edward Riedl

  Svar till lf (2011-12-29 19:31)
  Skolavslutning i kyrkan är en relativt lång tradition i vårt land. Sedan menar jag att kyrkan är en del av vårt kulturarv. Jag såg att det kunde missförstås.

  Hoppas du fick en bra jul också.

 9. Krister Klermalm

  ”Undervisning om kulturhistoria”

  Staten och Svenska kyrkan gick skilda vägar år 2000. Ändå lever vissa kvar i föreställningen att skolavslutningar ska råda i kyrkan som en tradition. Detta har endast gjorts under en lång tid på samma sätt när det rådde ett förhållande emellan Staten och Svenska kyrkan.

  Idag lever flertalen mer sekulerade ifrån kristna traditioner samt andra livsåskådningar förekommer. Vissa har av kulturarv känsla eller av de ifrån andra länder, inte något emot att ha skolavslutningarna i kyrkan. Däremot är skolavslutning inte någon alls en kristen högtid.

  I detta sammanhang har vissa svårt att släppa tagen om, trots dessa har inte emot av modernisering eller utveckling för övrigt. Här skär det sig som sagt kring denna ställningstagande – skolavslutningar i kyrkan eller inte. Undervisning om kulturhistoria ska ske under skolgången.

  Skolavslutningen hör inte till kyrkan. Jag har inte emot det religiösa arvet syns eller märks på det historisk perspektivet, att vi har haft värderingar av ett kristet land. Inte nu längre av det samhälle och kunskapmässiga klimatet som råder om vad är rätt eller fel.

  Humanister sopar inte undan vår härkomst, de blickar i nuet och åt framtiden på hur det är ut idag. Värdet av egna kulturarvet ska inte komma ifrån övermakten. Det skulle inte råda någon frihet heller att välja med detta. Rättfärdigandet och givandet ska vara ledorden idag.

  Det är på högtid att välkommna till vårt land som ett jämlikt land.
  Staten och Svenska kyrkan har ändå gått skilda vägar. Det borde synas även på skolavslutningarna.

 10. Edward Riedl

  Svar till Camilla Grepe (2011-12-30 20:25)
  Jag har svårt att se att barn skulle fara illa av att ett par gånger per år behöva vistas i en kyrka. Ditt sätt att argumentera skulle kunna appliceras på en mängd olika företeelser. Svaret i samtliga fall bör rimligen vara att vi alla i olika utsträckning kommer att behöva underkasta oss lagar, regler, kultururella yttringar och sociala koder om vi vill vistas i ett civiliserat samhälle. Om du skulle tvingas in i ett parti för att du var medlem i facket eller tvingas bli döpt utan att du var kristen skulle jag tycka att samhället gått för långt i sin maktutövning mot dig som individ.

  Men så länge vi har en mycket liten minoritet som mot sin vilja måste besöka kyrkan två gånger per år om de vill vara med sina barn på skolavslutningen anser jag inte att detta gått till överdrift. Dessutom tror jag barn till ateistiska fundamentalister som inte firar jul tar mer skada av att (i det kulturella sammanhanget) än vad enstaka besök i kyrkan gör.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.