Edward Riedl (M)

5 förslag för ännu fler jobb

Jobben är valets viktigaste fråga och sedan 2006 har 250 000 fler människor fått ett arbete att gå till. Tack vare en stark ekonomi och fler i arbete har vi kunnat genomföra stora satsningar inom vård, skola och omsorg. Vi har dessutom aldrig investerat så mycket i välfärden som nu.

1. Uppmuntra drivkrafter för arbete – Det handlar om att skapa incitament för att arbeta en extra timme, ett extra skift, att sommarjobba när man har studieuppehåll eller att vid möjlighet fortsätta arbeta även efter pensionsåldern.

2. Fortsätta hålla ordning och reda i finanserna  – Vi går in i en ny ekonomisk fas där varje satsning ska
finansieras krona för krona. På så vis kan vi spara i ladorna och ha en stark ekonomi även i nästa lågkonjunktur. Så säkrar vi jobben.

3. Stärka och utbilda arbetskraften – Det är viktigt att det blir rätt från början. Därför genomför Alliansen ytterligare reformer för att elever ska nå kunskapsmålen. I vårpropositionen presenterar vi bland annat förslag på läxhjälp, sommarskola, fler matematiktimmar och fortsatta karriärmöjligheter för lärare. Genom att utbilda och stärka arbetskraften lägger vi grunden för ett starkt Sverige där varje människa tillåts att växa utifrån egen kraft.

4. Riva handelshinder i Europa – Tyvärr möts svenska företag ofta av handelshinder i Europa, vilket
också motverka expansion och minskar möjligheterna att anställa. Alliansen kommer att arbeta för att riva de handelshinder som sätter stopp för våra företag att växa.

5. Se till att jobben kommer fler till del – Sedan Alliansregeringen tillträdde har olika ingångar till jobb utvidgats. Tack vare reformer som exempelvis YA-jobb, instegsjobb och nystartsjobb har även de som stått längre från arbetsmarknaden fått möjlighet att börja arbeta. Dessa reformer ska vi vårda och utveckla.

Edward Riedl (M).

4 kommentarer

 1. Thomas Carlsson

  1: Att tvinga arbetslösa med försörjningsstöd att arbeta HELTID med enbart försörjningsstödet som lön är direkt omänskligt eftersom försörjningsstödet knappt ens räcker till mat men definitivt inte räcker till de ökade matkostnader som beror på att tvingas arbeta exempelvis åt Viva resurs i Förslundagymnasiets växthus och stora åkerodlingar hela dagarna, utan rätt till någon sommarledighet/”semester” alls med barnen vilket avtalsenliga villkor skulle kräva! Arbete måste ALLTID innebära AVTALSENLIG lön, allt annat är SLAVARBETE! Att behandla arbetslösa som om de vore grova brottslingar som bestraffas med oavlönad samhälstjänst är VIDRIGT! Dessa heltidsarbetande arbetslösa har inte fått del av något jobbskatteavdrag, och ifall de lyckas hitta ett deltidsjobb så dras lönen av från nästa månads försörjingsstöd vilket inte uppmutrar till jobbsökande…! Att tvingas göra sig av med alla sina bankbesparingar och tvingas flytta til billigare hyreslägenhet för att beviljas arbetslöshetsersättning via det förnedrande försörjningsstödet ä omänskligt!
  Att studenter tvingas arbeta extra, eller dra på sig en gigantisk låneskuld enbart för att ha råd med MAT, innebär att de arbetslösa får ännu svårare att få ens ett deltidsjobb, så Aliansens politik inebär ÖKAD arbetslöshet och ÖKAT lidande, såsom svält och totalförnedring!
  2: Svensk ekonomi har aldrig varit mer misskött, flygvapnet hade ju inte ens råd att skicka upp JAS-plan för att mota bort ryska bombplan som övade kärnvapenbombningar av svenska mål!
  3: Att bestraffa studenterna med ännu högre låneskuld och ta bort möjligheten att slippa betala av på studieskulden som fatigpensionär minbskar viljan att studera! Att tvinga små unga lärarinnor att bestraffa bråkande ungdomsgäng i klassrummen minskar viljan att bli lärare!
  4: Sverige är väl medlemmar i EU och dess inre marknad, så exakt vilka ”handelsginder” måste fortfarande rivas?
  5: Lite äldre arbetslösa med försörjingsstöd tvingas arbeta som oavlönade slavar åt Viva resurs i hela 14 månader innan de får något aktivt stöd från Arbetsförmedlingen!
  Jag röstade på Aliansen i de 2 senaste valen, men tyvärr har Sverige aldrig haft en sämre regering någonsin!

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Vi får nog bara konstatera att vi står väldigt långt ifrån varandra.

 2. Ola

  Du skriver under punkt 2 att det ska sparas i ladorna. Innebär det att de pengar som lånats under sista 2-3 åren som gjort statsskulden större ska betalas tillbaka plus att det sedan ska sparas en buffert för framtiden? Hur stora belopp handlar det om?

  • Edward Riedl (inläggsförfattare)

   Nu har statsskulden som andel av BNP minskat i Sverige till skillnad från i de flesta andra länder i vår omvärld.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.