Edward Riedl (M)

Gå och rösta i EU-valet och lägg gärna din röst på nya moderaterna

Av , , 2 kommentarer 11

nords

Igår kom nya moderaternas medlemstidning ut i brevlådorna där temat givetvis är EU-valet. Vi uppmanar alla våra medlemmar att gå och rösta i valet. Den som inte själv går och röstar låter alla andras röster bli mer värda. Det är viktigt att vi alla nyttjar vår demokratiska möjlighet och faktiskt går och röstar på det parti och de kandidater vi vill ska representera oss i Bryssel.

 

Edward Riedl (M).

2 kommentarer

3 moderata ministrar och riksdagens gruppledare på besök i Umeå idag

Av , , 2 kommentarer 11

Idag besöker riksdagens gruppledare för moderaterna Anna Kinberg-Batra, försvarsminister Karin Enström (M), finansmarknadsminister Peter Norman (M) och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) Umeå. Vi hälsar dem alla välkomna till Norrlands huvudstad. Det kommer under dagen att bli besök på företag och offentliga arbetsplatser samt torgmöten och föreläsningar. Sedan kommer vi att avsluta dagen med att knacka dörr.

 

Edward Riedl (M).

2 kommentarer

Löfven (S) har fel enligt två fd.vice riksbankschefer

Av , , 6 kommentarer 13

Hitintills har vi vant oss vid att Stefan Löfven kan säga lite vad han vill utan att det granskas eller ifrågasätts särskilt mycket. Så här långt har han kommit undan med att vilja höja skatterna på jobb och företagande med 20 miljarder kronor per år. Samtidigt låter media honom framstå som företagarnas vän som vill dem väl. Socialdemokraternas stora företagssatsning är ett innovationspolitiskt råd där några företagare får sitta ner och fika Stefan om han vinner valet. Inga råd i världen kommer att kunna uppväga stora skattehöjningar på just jobb och företagande.

 

Men nu verkar det inte längre gå. Nu börjar Stefan Löfvens uttalanden komma ikapp. När Han likt vänsterpartiet funderar lite högt på om Riksbanken ska få ett sysselsättningsmål vid sidan om prisstabilitet. Det förslaget sågas nu av två tunga tidigare företrädarna och vice riksbankscheferna Irma Rosenberg och Barbro Wickman-Parak. De menar att där det prövats har det misslyckats och de säger rakt ut att Stefan Löfven är helt fel ute.

 

Läs mer här.

 

Edward Riedl (M).

6 kommentarer

Sverige är bäst på jobben

Av , , 10 kommentarer 5

syss

Sverige är bäst i hela EU på jobben! När fler jobbar och betalar skatt blir det mer pengar till skolan, sjukvården och allt som är vårt. Jobbskatteavdragen, Rut och Rot, sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt bolagsskatt och sänkt restaurangmoms är några av alliansregeringens reformer som bidragit till de svenska framgångarna.

 

Edward Riedl (M).

10 kommentarer

Vapen och våldsromantik har inget med politik att göra

Av , , 11 kommentarer 13

Idag är det en nyhet i VK att nyvalda moderater till en styrelse poserar med vapen. Jag förstår nyhetsvärdet om det hade haft en koppling till mitt parti nya moderaterna. Men FMSF (Fria moderata studentförbundet) är inte kopplat till mitt parti på något sätt. De flesta av deras medlemmar ogillar både Reinfeldt och Borg och allt nya moderaterna står för. Att en nyvald moderat styrelse skulle posera med vapen skulle vara helt oacceptabelt. Politik och våldsromantik har inget med varandra och göra.

 

Edward Riedl (M).

11 kommentarer

En politik för folket

Av , , 8 kommentarer 10

Längst ut på vänsterkanten används ofta ett språkbruk som ska lura människor att tro att de är folkets företrädare även om de i grunden inte söker ett demokratiskt mandat. De vill alltså företräda utan att bli valda av någon. Tänk bara alla kommunistdiktaturer som kallar sig folkrepubliken mm. Jag hör allt oftare både vänsterföreträdare men nu även socialdemokrater som använder sig av språkbruk som får mig att bli lite oroad. De kan säga och skriva saker i stil med: ”Nu ska vi rösta bort borgarna och ersätta deras politik med en politik för hela folket”. Det kan då vara på sin plats att faktiskt berätta för dessa socialdemokrater och vänsterpersoner att dagens alliansregering faktiskt är demokratiskt vald inte bara en utan två gånger. Vi är med andra ord valda av folket på riktigt för att företräda dem. Vi jobbar dessutom för att ännu en gång bli återvalda ännu en gång.

 

Edward Riedl (M).

8 kommentarer

Besök på Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

forsvar

Idag har jag besökt Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå för att se hur inte minst personalförsörjningen fungerar sedan vi avskaffade den allmänna värnplikten i Sverige. Kommendörkapten Jan Floderström och Överstelöjtnant Conny Edlund har tillsammans med sin personal under dagen gett mig en mycket bra bild av verksamheten i Umeå och framtidens utmaningar för Försvarsmakten. Stort tack!

 

Edward Riedl (M).

Bli först att kommentera

Fossilfri fordonsflotta 2030 är alliansens mål

Av , , 2 kommentarer 10

Jag svarar Heidi Andersson på frågan hur vi ska nå alliansregeringens mål om en fossilfri fordonsflotta 2030! Jag menar att vi ska nå målet genom att premiera nya tekniska lösningar istället för att straffa ut dagens bilister som behöver bilen för att transportera sig.

 

Lyssna här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5861909

 

Edward Riedl (M).

2 kommentarer

Hot, trakasserier och våld som politisk metod…

Av , , 2 kommentarer 10

Hot, trakasserier och våld som politisk metod är alltid fel! Igår blev jag och socialdemokrat intervjuade på P4 Västerbotten då vi båda råkat ut för olika typer hot, skadegörelse och trakasserier. Det är tyvärr inget nytt att ledande politiker råkar ut för detta. Däremot är det av största vikt att vi aldrig låter odemokratiska krafter påverka politiken och politiska beslut. Det är ni väljare som ska påverka utvecklingen i Sverige och inte små odemokratiska ytterlighetsgrupper. Här behöver vi vara samlade över parti och blockgränserna.

Edward Riedl (M).

2 kommentarer

Besök på Brännlands Cider

Av , , 4 kommentarer 10

barnn

Igår besökte jag Brännlands Cider tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt! Givetvis smakade vi inget eftersom det bryter mot lagen. Men om vi hade smakat hade det varit väldigt gott. Mina partikamrater Anna-Karin Jonsson Berg och Kjerstin Widman var också med på besöket. Det här besöket finns det dessutom ytterligare skäl att följa upp då vi har en del lagstiftning som verkligen behöver ses över.

 

Edward Riedl (M).

4 kommentarer