Edward Riedl (M)

Vi moderater måste bli ett ännu mer lyssnande parti

En stor del av framgångarna med nya moderaterna var att vi först lyssnade in vad människor såg för samhällsproblem och sedan arbetade fram lösningar på dem. Inför valet 2006 handlade det i mångt och mycket om det stora utanförskap som hade växt fram under åren med socialdemokratiska regeringar. Inför valet 2014 såg stora delar av befolkningen andra samhällsutmaningar som behövde lösas. Där får vi ta till oss av väljarnas kritik. Vi var helt enkelt inte lika bra på att ge svar på de frågor människor hade. Det handlade inte minst om skolan och migrationspolitiken. Vi moderater måste inför extravalet 2015 bli ännu bättre på att både lyssna in vilka samhällsutmaningar vi ska ge svar på eller åtminstone säga att vi tänker jobba för att lösa. Grunden är fortsatt en politik för fler jobb och ordning och reda på statens finanser. Men vi behöver också ge svar på hur Sverige långsiktigt ska kunna försvara ett högre löneläge än omvärlden. Där är nyckeln en bra skola och satsning på högre utbildning. Men vi måste också medge att vi ser stora utmaningar framför oss när människor på flykt söker sig till Sverige. Vi har idag 50 miljoner människor på flykt i världen vilket är lika många som efter andra världskriget. Sverige tar och ska fortsatt ta ett stort ansvar för dessa människor samtidigt som vi måste bli ännu bättre på att få övriga Europa att också ta sitt ansvar. Ska vi moderater göra ett bra val den 22 mars och tillsammans med alliansen vinna tillbaka regeringsmakten så måste vi återigen bli ett mer lyssnande parti.

 

Edward Riedl (M).

2 kommentarer

  1. JonasE

    Nej ni hittade på ett samhällsproblem 2006, som ni sen hade ”lösningen på” – men det visade sig att den ”lösningen” bestod i att faktiskt förvärra just det samhällsproblem ni hittade på, genom att öka på klyftorna, och faktiskt skapa ett rejält utanförskap för vissa, medans andra fick bara mer och mer………

  2. Leif

    Sådär ja. Snart kommer ni fram till att Ryssland får ta flyktingarna och ställer er på SD’s sida. Då är valet ert!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.