Egons blogg

KS den 29 okt.

Av , , 2 kommentarer 28

Här kommer en liten redovisning av oppositionens arbete, för att utveckla Åsele.

Nu får vi hoppas att vattentaxan blir bra och rättvis. Våra förslag ”rann” igenom KS och blev bara bättre och bättre.  Det blir en fast grundavgift per år 3125 kr, fast avgift per år och byggnadsenhet/lägenhet 1125 kr och en rörlig del 27.50 kr/ kubik för vattnet. Har man eget brunn reduceras alla tre kostnadsposterna med 60% och eget vatten med 40%. Nu återstår bara för KF att fatta det slutgiltiga beslutet.
Här kommer några andra frågor vi kommer att driva i KF 131125:

1. Kommunalrådstjänsten minskas till 50%-tjänst.
2. Medel tillskjuts för att driva Duvans äldreboende vidare som särskilt boende.
3. ”Karusellen” med flyttning av äldre med olika vårdbehov, mellan olika boenden stoppas. Kommunen använder befintliga boenden och vårdplatser, låter bli att bygga om Bofinken för 15-20 mkr och låter demensboendet Tallmon vara kvar. Nödvändiga uppfräschningar av Bofinken görs till en bråkdel av de kostnader, som stora ombyggnationer skulle medföra.
Det skulle innebära att den ombyggda Svalan och Bofinkens lägenheter kan hyras ut på ”öppna marknaden” som trygghetsboenden för äldre.
4. Bidragen ökas till Åsele ungdomsgård, föreningarnas insatser och till studieförbundens arbete
5. Alla gatlampor tänds, där det bor folk. Åsele måste ge ett positivt intryck även när det är mörkt.

 

2 kommentarer

Forchheim i Bayern.

Av , , Bli först att kommentera 17

 

Nu är det helg igen och mitt bloggande har legat nere en tid. Förra helgen var Maj-Lis och jag i Tyskland, på ett femtioårskalas. Det var hos vänner, som min familj haft sedan tidigt 80-tal. Där kan man tala om kontraster. En god vän till oss, guidade oss runt på ett område, som har ett trettiotal källare, inhuggna i berget. Det är källare som har gångar, som är flera hundra meter in i berget. En otrolig historia.

Allt började på medeltiden, då man började inse att hygien var viktigt. När man högg i berget fick man fram en mycket finkornig sand. Denna sand blev dåtidens skur- och tvättmedel. Åtgången blev stor och grottorna blev större och större. Efter en tid insåg folk, som arbetade med framtagande av denna sand, att grottan man skapade blev ett bra förvaringsutrymme för mat och dryck.

Efter några hundra år hade staden vuxit och det fanns många bryggerier i staden. Bryggerierna såg fördelen med dessa bergsutrymmen och började lagra öl i berget. För att kunna lagra under den varmare perioden, gjorde man det möjligt att först fylla med is i bergsrummet, innan man fraktade dit de stora öltunnorna, som lagrades ovanpå isen. Det var mitt sjätte besök i denna stad och alla gånger har jag besökt denna plats, men inte fått historien.

Alla bryggerier byggde upp en serveringsplats kring sin källare och än i dag är många öppna året runt. En vecka i slutet av juli, som kallas Annafest, är alla serveringar öppna och det är kringaktiviteter som får Åsele Marknad att likna en kvartersfest. Det är min egen bedömning, då jag varit där vi ett flertal tillfällen. Där finns gungor, karuseller, radiobilar och spådamer m.m, det är inget som saknas.

Staden är full av kyrkor och andra vackra byggnader från medeltiden. Det finns många händelser i denna stad, som sammanfaller med Sveriges historia från 1600-talet.Det finns en sak som staden sticker ut med och det är att det finns fyrtiotusen sittplatser på ölserveringarna i staden, en till stadens alla innevånare. Det är enda staden i värden som har det.

Besök gärna staden Forchheim i Bayern. Åselebygdens Folkdanslag och Åsele har goda relationer med Forchheim sedan 1964. Det är säkert många tusen där, som hört om eller varit i Åsele. Ni blir alltid väl mottagna.

 

Bli först att kommentera

Budget i balans?

Av , , 2 kommentarer 38

 

Det är inte lätt att hänga med i turerna kring budget och hur det går med vår ekonomi. Om man plockar isär sifferpaketet och förtydligar blir det så här:

Ett överskott på 5 millioner kr under år 2013, innebär att vi har 5 millioner i kassan. Det innebär att det ”bara” fattas 10 millioner för att vi ska uppnå det mål vi har på vår likviditet. Enkelt förklarat, vi ska ha 15 millioner i kassan. Vår semesterskuld är runt 9 millioner. Vi har tur att inte alla tar ut sin semesterersättning samtidigt.

Vår låneskuld är 46 millioner, det blir ca.16. 000 kr per innevånare

Vår pensionsskuld är i dag 116 millioner . Delat på alla medborgare, blir det ca 40.000kr i pensionsskuld. Vi har avsatt 7,6 millioner på denna skuld och utbetalar i år 11,6 millioner, som till större delen tas av driften. Skulden ökar och inkomsterna minskar för att folkmängden minskar i rask takt. Majoritetens politik, gör att folk inte väljer att bo kvar i Åsele.

I dagsläget ligger vi på minus 75 personer varav en stor del är barn. Att påstå att denna minskning beror på små barnkullar, beror på vad man jämför med. Det är många årtionden sedan Åsele hade barnkullar, som kunde balansera upp en folkminskning av dagens mått.
Detta är utgångsläge för den fortsatta politiken.

2 kommentarer