Egons blogg

Återträff med Torsten.

Av , , Bli först att kommentera 20

 

Så kom då återträffen med Torsten, efter 51 år. Det blev lördagen den 10 augusti, som Maj-Lis och jag körde med vår flotte, som vi döpt till Vega, upp till ”Garvarhällan” och hämtade Torsten och hans fru Katarina. Torsten hade förberett vår ankomst, genom att förbereda möjligheterna att förtöja Vega vid ”Garvarhällan”. Varför det kallas ”Garvarhällan” beror på att på tidigt 1800-tal, bosatte sig en garvare på denna plats och den stenhäll som sträcker sig ut i älven, var en bra plats för beredning av skinn. Det var nära till vatten och det behövdes för att garva skinn. Dämningen av älven, har gjort att större delen av hällan ligger under vatten.

Efter Torsten goda ”lotshjälp” och vi förtöjt Vega, bjöd Katarina och Torsten upp oss till ”ljugarbänken” för att skåla i champagne. En fantastiskt fin utsikt från denna plats. Något större behov av ”ljugarbänken” tror jag inte att Torsten och jag behövde. Både Torsten och jag har kommit upp i den åldern, när allt vi minns är sant och det körde vi på hela dagen. Vi startade i god tid, då vi vet att dygnet bara har 24 timmar. Klockan var två på eftermiddagen, när vi sågs på ”ljugarbänken”.

Under vår färd uppför och utför Ångermanälven gick många av våra upplevelser i repris. Det var ett fantastiskt väder den här dagen. Solen sken och vinden var lagom, för att hålla bort myggen. Rökt fläsk, tunnbröd, ost, frukt och vin gav näring åt minnet. Vårt möte i Singapore (se tidigare blog), nyår 1961-62, fick inget stort utrymme, men mycket kunde ha varit annorlunda, om vissa saker gått som vi ville vid den tiden. Kanske vi bott i Australien båda två. Vi kunde, med facit i hand, konstatera att vi båda fått ett bra liv och nått de framgångar vi haft som mål. Vi har lyckats få bra hustrur, barn och barnbarn. Vad mer behövs?

Jo, hälsan och den tycker jag också att vi har. Kan det bero vårt sätt att leva eller är vi födda med den turen, att få vara friska? Kvällen avslutades med middag i Söråsele och när solen gick upp för en ny dag, skjutsade vår dotter Karin hem Katarina och Torsten till Svartbäcken. Jag kan meddela Katarina och Torsten att vinet smakade bra till kvällens middag och återförde oss till sommaren. Därför denna blogg.

 

Bli först att kommentera

Vad tycker folket?

Av , , Bli först att kommentera 34

 

Att man har synpunkter om Åsele kommun och förslag till förbättringar, innebär inte att kommunen är dålig på något vis. Avsikten med förslagen, är att Åsele ska bli bättre. Åsele kommun har bra personal anställd och det är bra service till medborgarna, men man måste alltid ha som mål att bli bättre. Oppositionens förslag till förändringar i budgeten, anser vi vara klara förbättringar för medborgarna och pengarna används till rätt saker.

Vi föreslår att kommunalrådstjänsten minskas till halvtid, det ger 500 000 kr till annat. Det är många kommuner, som har 50% tjänst som kommunalråd och det med framgång. Det ger större utrymme för kommunchefen att vara chef, i dag blockerar k-råd och k-chef varandra.

Dessa 500 000kr föreslår vi går till ungdoms och föreningsverksamhet. 200 000kr till fritidgårdverksamheten i Åsele, som tack vare ÅIK:s insats, blivit en av länets bästa ungdomsverksamheter. Fritidsgården i Fredrika får 40 000kr ytterligare till sin verksamhet. Det finns ingen kommun i Västerbotten, som har billigare fritidsgårdsverksamhet än Åsele. 160 000kr vill vi ge till föreningsverksamheten i Åsele. Föreningslivet är en viktig aktör för att utveckla Åsele. De sista 100 000 kronorna, vill vi öka studieförbundens möjligheter delta i samhällsutvecklingen, genom sin folkbildning och som kulturbärare.

När dessa förslag kom upp i fullmäktige, satt majoriteten tyst. Jag tror att kommunmedborgarna förväntade sig att majotiteten deltog i debatten och argumenterar för det förslag de påstår vara deras. Läs kommentarerna till gårdagens blogg.

Bli först att kommentera

Fullmäktige, behövs det?

Av , , 2 kommentarer 41

 

Hur ska vi komma fram till, att vi tillsammans med majoriteten, diskuterar oss fram till besluten? Som det är nu, är det stort sett tjänstemännens förslag, som majoriteten röstar igenom. Oppositionen kommer med förslag och synpunkter i kommunfullmäktige, men ingen av majoriteten har en fråga eller en synpunkt. Det finns inga alternativ, som majoriteten tycker är värt att diskutera. Hur kan det vara så? Det är till och med felaktigheter i texten till budgeten, som vi påvisar, men majoriteten röstar igenom även den. Är det dags att skrota politikerna och lämna över helt till tjänstemännen?

På en enkel fråga, som var ställd av Brage Sundberg, kom ett långt och utsvävande svar av kommunalrådet. Frågan gällde om kommunen hade tankar på att öppna upp mottagning av flyktingar. Svaret som gavs rörde sig bland föreningslivet i Åsele, upphandling av ny entreprenör för ensamkommande barn. I det sammanhanget menade kommunalrådet att ”nuvarande entreprenör förhalade upphandlingsprocessen, genom att besvära sig över upphandlingen”. Är detta ett sätt att öka relationerna mellan kommun och näringsliv?

Att i fullmäktige uttrycka sig på det viset, kan lätt tolkas att man struntar i demokratin. Det är ett lagligt skydd för alla medborgare, även företagare, att besvära sig över beslut man tycker är fel. Man kan inte påstå att det är att förhala.
Det måste bli ett bättre språkbruk i fullmäktige, ingen ska behöva känna sig rädd att bli hånad eller smutskastad, om man skulle råka säga något.

2 kommentarer

Saknar betydelse?

Av , , 1 kommentar 30

 

När nedanstående presentation visades vid måndagens kommunfullmäktige, visade kommunalrådet ett diagram, att liknande befolkningsminskningar skett tidigare, så detta var inget att fästa sig vid. Vem som gjort diagrammet framkom inte och några siffror fanns inte heller med, bara några streck utan referenser. En tolkning av hans inlägg blir, att majoritetens beslut om förändringen av skolan i Fredrika saknar betydelse. Ni får döma själva.

Konsekvenser av utflyttning från Fredrika vid neddragning av skolan.

Befolkningsförändringar enligt socialförvaltningens redovisning:
121101 = 2.974 personer
130103 = 2.955 personer
130531 = 2.951 personer ( -4 från årsskiftet)
130715 – 2.929 personer ( -26 från årsskiftet), d.v.s. utflyttningen från Fredrika hade börjat.
131007 – 2.886 personer ( -69 från årsskiftet)
131101 – 2.876 personer ( -79 från årsskiftet)  (-98 från 121101)

Familjer, som flyttar:
Fam A m. 3 barn, Fam B m. 3 barn, Fam C m. 4 barn, Fam D m. 4 barn+12 personer till
Summa personer:  30 personer flyttar från Fredrika

Minskad kostnadsutjämning:  30 personer x 60´= 1800´                                                    1.800´ kr
Anställda, som flyttar:                  5 personer x 60´ = 300´                                                          300´ kr

Skattebortfall för folk, som flyttat från kommunen:
Fam – 7 vuxna + 6 anställda = 13 pers x 70´ = 910´                                                                   910´kr

Minskad konsumtion enligt konsumentverkets siffror:
15 pers i arbetsför ålder med 11 barn och 5 pensionärer                                                  1.500´ kr

2 elever flyttar till Bjurholm – fam. kvar i Fredrika:
Ökad interkommunal ersättning, IKE: 2x 90´ = 180´                                                                  180´ kr

Utebliven skatteintäkt, kostnadsutjämn. och konsumtion för
                 70’/pers                  60’/pers                    50’/pers
5 nyanställningar på Frekab
: 5x (70+60+50)= 900’                                                                   900’kr

Summa ökade kostnader/minskade intäkter för kommunen:                                    5.490.000kr

För att slippa dessa negativa siffror, skulle majoriteten ha vågat åka till Fredrika, till det möte företagarna inbjöd till. Låtit skolan vara oförändrat till 2015, som Fredrikaborna ville och vi har behållit två företag kvar i Fredrika. En arbetsplats med 10-15 anställda i Åsele-Fredrika, motsvarar ca 500 anställda i Umeå. Det var inget att bry sig om, tyckte majoriteten och röstade bort befolkning i Fredrika.

Vi i oppositionen arbetar för att alla kommundelar ska utvecklas, service till medborgarna ska vara snabb och bra. Vi ska ha Sveriges bästa åldringsvård och skola. Näringslivet ska utvecklas och företagen trivas i vår kommun. Vi vill inte avveckla vår fina kommun.

1 kommentar

Upphandling i Åsele

Av , , 2 kommentarer 23

 

Det finns ett regelverk kring offentlig upphandling. När kommunen ska göra en upphandling, som faller under regelverket för LOU, köper vi den tjänsten av Lycksele kommun. I upphandlingen för ensamkommande barn finns bla. kvalitetskrav som är tydliga. Det finns många tydliga krav som måste uppfyllas, även krav på personalen. Anbuden ska utvärderas enligt en mall, som är lika för alla. Den görs av sakkunniga inom branschen. Verksamheten ska bedrivas i Åsele och med personal i tillräcklig mängd som behövs för att driva en säker verksamhet.

Efter att utvärdering är gjord, presenteras resultatet för politikerna som fattar beslutet. Anbudshandlingarna är inte offentliga, förrän beslut är fattat och jag representerar hela oppositionen och inte bara mig själv som vissa tycks tro. Efter det att jag fått resultatet presenterat, redovisade jag för min partigrupp och sedan fick hela KS en redovisning om hur utvärderingen genomförts av upphandlarna. Beslutet fattades utifrån det anbud som var mest fördelaktigt för kommunen enligt den utvärdering vi fått redovisat för oss. Som fritidspolitiker måste vi lita på de experter vi har till förfogande. Har man gjort en upphandling, måste man respektera utfallet.

Ärendet blev överklagat, för att alla handlingar inte varit inlämnade i rätt tid. Jag har genom egen efterforskning, fått klart för mig att en handling saknades, när utvärderingen gjordes. Vi får se om det var rätt eller fel att ta med det anbudet i utvärderingen. I det läget föreslog oppositionen att upphandlingen skulle avbrytas, kontraktet skulle förlängas med Åsele Gård i ett år och kommunen skulle göra en ny upphandling. Vi blev nedröstade och majoriteten tecknade avtal med den nya entreprenören. Personligen är jag mycket tveksam till den entreprenör, som det tecknats avtal med.

Åsele är en liten kommun, så Bengt Jonsson har alla möjligheter att ställa frågan direkt till mig, så hade han fått korrekta uppgifter till sitt inlägg i VK, som i övrigt var bra.

2 kommentarer

Mot nya tider!

Av , , Bli först att kommentera 16

 

Om man inte tillhör oppositionen, måste man tillhöra de styrande, om man deltar i det politiska rummet. Oppositionen behöver inte vara enig i allt. Deltar man inte i det politiska rummet är man åskådare och kan bara påverka genom sin röst vart fjärde år. Tycker man att det är för lite ”vanligt folk” i politiken och vill att det är sådana som ska vara med i politiken, måste dessa människor finnas på valsedlar. Alternativet till det är en statskupp och demokratin sätts ur spel.

Alla synpunkter om blockpolitik och politiskt ”käbbel”, som tillhör vardagen, återspeglar en viss okunnighet om hur politik fungerar. Enda sättet, att ändra på det som man tycker är fel, är att engagera sig i politiken, om man på demokratiska vägar vill förändra politiken. När man står utanför planen och skriker, gör man inga mål. Man måste vara med på plan och spela aktivt, det är då man kan förändra saker.

Under ett år, är den så kallade blockpolitiken överens i fler frågor, än man är oeniga. Jag ser ”blockpolitiken” som en föråldrad kultur, som måste förändras. Åselepartiet är en sammanslutning av ”vanligt folk” från alla politiska läger, som insett att det enda vi ska arbeta för är Åseles bästa. Det blev det ”tredje blocket” och det näst största. Vem som kommer med förslagen är oväsentligt, bara de är bra för Åsele. Nu efter ett antal år av politiskt arbete har Åselepartiet blivit till en större sammanslutning, som enats under beteckningen ÅKL Åsele kommunlista.

Till ÅKL är både vanligt och ovanligt folk välkomna att delta, det enda krav vi har, är att du vill vara med att skapa ett bättre Åsele. Du kan kontakta mig.

Bli först att kommentera

Framtiden?

Av , , Bli först att kommentera 19

 

Årets Åselegala avslutades med en av de värsta stormarna i Åseles historia. Kullblåst skog i alla väderstreck. Strömlöst i hela Åsele kommun under ett antal timmar. Strömmen saknas fortfarande i många kommundelar. Vi som har Åsele Kraft som elleverantör, får vid en sådan händelse, se vilken fördel det är att ha ett lokalt företag med personal på orten som leverantör. Duktig personal och ett välorganiserat tillvägagångssätt är det som gav oss strömmen ganska snabbt trots rådande förhållanden. Bra jobbat Åsele Kraft.

Jag har funderat lite kring de lokala företagen och gjort några reflektioner efter helgens gala. En av pristagarna var inflyttad från Italien och två från Sverige, som sett möjligheterna med att bo i Åsele. Sedan var det ungdomar med rötter i Åsele, som också ser möjligheterna att utvecklas i sin hembygd. Tanken går vidare och jag gör en liten återblick på företagen vi har i Åsele. Det är många som har trott på sin hembygd och lyckats bra i sitt företagande, men aldrig fått något pris. Hur skulle Åsele se ut, om dessa företag inte startats i Åsele?

Många av dessa företag står inför en generationsväxling och hur fixar vi det? Det har blivit stora värden upparbetade i företagen, men hur får vi fram pengar till nya ägare, då det inte går att låna i bank. Ett företag som fick en bra lösning var Norrstrands Maskin. Det var Karl-Gustav Johansson som började sälja skogsmaskiner och fick sin bror att starta en verkstad för att serva maskinerna. Det utvecklades till en mycket framgångsrik verkstad med många anställda. När det var dags för en generationsväxling, köpte Ponsse företaget, då man såg värdet i företagets kunnande och goda rykte.
Företaget drivs vidare i Åsele.  Det är ju inte bara pengar som ska fram. Det viktigaste är att de nya ägarna driver företagen vidare i Åsele och inte flyttar till annan ort.

Vill man leva och bo bra, ska man bo i Åsele. Här finns alla möjligheter, för den som vill något med sitt liv.

 

Bli först att kommentera

Kultur, lyx eller en tillväxtfaktor?

Av , , Bli först att kommentera 18

 

Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär ’bearbetning’, ’odling’ och ’bildning’. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser; andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster; i vardagligt tal är den första betydelsen den vanligare. Inom kulturgeografi används den bredare betydelsen som all mänsklig aktivitet.

Det humanistiska och konstnärligt orienterade kulturbegreppet kallas även för det kvalitativa kulturbegreppet. Kultur i den här meningen kommer närmast frasen ”andlig odling”. Kulturbegreppet i den här betydelsen avser särskilt kvalitetsorienterade uttryck av underhållning och konstnärligt relaterat skapande och visst filosoferande. Begreppet har en betydelse som ligger nära konstarterna: det håller sig nära vissa genrer av kulturellt skapande; främst litteratur, konst, musik, scenkonst, och film men även formgivning och arkitektur. I begreppet kulturpolitik avses kultur enbart i humanistisk betydelse. Så långt enligt Wikipedia.

Hur ser vi på den konstnärliga kulturen? Ska alla människor ha rätt till kultur? Är kultur en lyx, till för endast de rika? Ja, frågor och tyckanden kring detta är många. Kultur i olika former, har funnits i årtusenden, både för fattiga och rika. Att kulturen varit en tillväxtfaktor finns det många belägg för. Det går inte att avfärda kulturen i ett samhälle, med moteveringen att man inte har råd. Man måste satsa på kultur, även när det går tungt i ekonomin. Det stimulerar folket och skapar ny kraft att gå vidare i kärva tider.

Man kan ställa sig frågan, varför länder som är i krig, ser till att soldaterna får underhållning av toppartister. Krigförande länder kan knappast ståta med en god ekonomi, men man prioriterar kulturen för att man vet att den har en positiv inverkan på människan.
Det måste skapas möjlighet för skolan och föreningslivet, att erbjuda alla barn möjlighet att prova på att utöva någon form av kultur. Det kan bli just det, som blir en tillväxt i en liten inlandskommun.
Nu får ni spåna vidare själva, på vilka effekter detta kan ge i samhället. Jag är nyfiken på era svar.

 

 

 

Bli först att kommentera

Vanligt folk?

Av , , Bli först att kommentera 30

 

Vad är vanligt folk? Det skrivs i olika media, att det ska in mera ”vanligt folk” i politiken. Men hur ska vi få ”vanligt folk” att delta? Vanligt folk måste delta i olika möten och ställa upp för att bli invald i politiken. Det är enda sättet och ni är alla välkomna till ÅKL, som arbetar för ett att utveckla Åsele. Det går bra att kontakta mig om du vill vara med. Jag betraktar mig själv, som ganska ”vanligt folk”.

Nu till befolkningsminskningen. Åsele Kommun minskade med 71 person på grund av det låga barnafödandet, enligt dagens tidning. I samma tidning kan man läsa att Bjurholms kommun ökat med 25 personer. Bidragande orsak är den förda politiken i Åsele. Det är inte barnafödandet som påverkat befolkningsökningen. Hela ökningen i Bjurholm kommer från Fredrikadelen av Åsele kommun. 30 personer varav det är 14 barn. Beror det på ett lågt barnafödande i Åsele eller beror det på något annat?

Bli först att kommentera

Föreningslivet = en ovärderlig kraft i samhällsutvecklingen?

Av , , Bli först att kommentera 26

 

Åsele har ett mycket starkt föreningsliv, som står för mycket som händer i Åsele. Små bidrag från kommunen, växlas upp till kraftiga insatser. I dessa spartider, tycker vi det är klokt, att tillskjuta mera pengar till föreningslivet och på sätt ”få mer för pengarna”. En nedskärning av medel till föreningslivet, skulle kunna ha förödande effekter. Åsele Marknads utveckling och fortlevnad hänger starkt ihop med Åseles föreningsliv.

Studieförbunden i Åsele har en framskjuten plats i bla. kulturlivet i Åsele. I svåra tider, är det viktigt att ha ett rikt kulturliv och därför är det viktigt att tillföra bidrag till studieförbunden. Hela deras verksamhet kommer medborgarna till godo och bidrar till att skapa en positiv stämning trots alla indragningar. Folk känner sig friskare om man har ett bra kulturliv. Studieförbunden är stora traditionsbärare och för gamla traditioner vidare bland befolkningen. En ökning av bidraget till studieförbunden är resursökning som märks bland folket.

Den kommunala fritidsgårdsverksamheten har drivits med samma koncept sedan 80-talet med ett vikande intresse från ungdomarna. Åsele idrottsklubb (ÅIK) upplevde samma problem att få ungdomar till sina verksamheter. För ett antal år sedan beviljades ÅIK pengar till projekt, där man anställde en person för att driva en typ av fritidsgårdsverksamhet i  ÅIK:s egna lokaler. Det med helt nya grepp, barnen i lägre åldrar deltar tillsammans med äldre elever och verksamheten har vuxit till ett familjeliknande förhållande.

I dag finns ÅIK:s verksamhet i kommunens lokaler i Kulturhuset. Det är en familjegrupp på 37 personer, som utan ersättning, bidrar till att verksamheten har kunnat utvecklas och ökat öppenhållande till det dubbla. Ersättningen har varit oförändrad de senaste 20 åren, 56 000kr till verksamhetsbidrag och 64 000kr i driftsbidrag per år. För att ta till vara de erfarenheter, som framkom genom ÅIK:s projekt, föreslår oppositionen att minst 200 000 kr ytterligare tillförs denna verksamhet, som har ett sådant föräldrastöd och är omtyckt bland ungdomarna.

Om man tittar på andra kommuner i vår omgivning, är kommunal drift av verksamheten ingen lösning. Storuman, Lycksele, Vilhelmina driver sin fritidgårdsverksamhet i egen regi, där bara lönesummorna varierar från 1 miljon till 2 miljoner beroende på kommun. Besöksfrekvensen bland tänkbara ungdomar, är störst i Åsele av dessa kommuner. Ungdomar från åk 1 och uppåt, är alltid välkomna till fritidsgården i Åsele. Vi stöder föräldragruppen i sitt arbete, med att ge barnen i Åsele en bra fritid. Barnen är vår framtid, det är där vi ska satsa.

Bli först att kommentera