Egons blogg

Att vara positiv?

Av , , Bli först att kommentera 28

 

I dagens lokaltidning fick vi läsa, det vi vill läsa om Åsele. Bara positiva saker som händer och det som vi fick läsa i dag, är ingen unik händelse här i Åsele.  Om man överför den investering, som ÅMV gjort på 8 miljoner till Umeå, skulle det motsvara en investering på 240 miljoner och en arbetsplats med 1200 anställda. Undrar om inte det skulle ha blivit lyft fram av tidningarna?

Alla som bor i Åsele, vet att det negativa som kommer i pressen, inte är sanningen. Här är det nära till allt, billigt att bo och leva här för en barnfamilj. För en pensionär är det drömplatsen att bo på. Ett tryggt samhälle med bra omsorg och gott om aktiviteter. De flesta fritidsaktiviter finns på gångavstånd och det är billigt att nyttja.  Att driva företag är också lätt. Här finns kunnig och trogna medarbetare, låg personalomsättning ger en säkerhet i produktionen. Men när skriver tidningarna om det? Hur ska vi få ut det till pressen hur bra det är i Åsele?

Om alla Åselebor slutade med att använda uttrycket” det skrivs så mycket negativt om Åsele” och i stället pratade om allt som är positivt i stället, blir det en väsentlig förändring. Att skylla på oss politiker, att få Åsele att framstå som jordens sämsta plats är fel. Jag har aldrig hört någon politiker prata negativt om Åsele, i syfte om att få det att framstå som dåligt. Det gäller politiker från alla partier.

Att vi politiker har åsikter om varandras ståndpunkter i olika frågor, ska inte tolkas som något negativt för Åsele. I en demokrati har alla rätt att framföra sin åsikt om samhällsutvecklingen och alla som gör det, gör det i tron att vi ska få ett ännu bättre Åsele. Sitter man tyst och låter majoriteten, (oavsett parti) styra, utan att man själv vågar framföra sina åsikter, för att det kan tolkas negativt. Ett sådant sätt skadar demokratin, du missbrukar väljarnas förtroende och samhället går kanske miste om ett bra förslag.

Mitt förslag för att bekämpa det negativa som skrivs är: Alla Åselebor, politiker och kommunalanställda, se den politiska debatten som något positivt. I Åsele försöker vi upprätthålla demokratin. Koncentrera er på allt bra och roligt som finns i vårt vackra Åsele och prata om det i stället, så kommer det att återspeglas i pressen så småningom.

”En glädje driver hundra sorger på flykten” Kinesiskt ordspråk.

Bli först att kommentera

Hur vill du ha det?

Av , , Bli först att kommentera 34

 

Hur mycket mänskligt lidande, ska vi i inlandet behöva belastas med, innan Landstingsledningen förstår att de gjort fel. Allt ansvar i akutbilsolyckan faller på Landstinget, personalen står helt utan skuld till vad som hände. De försökte bara fullfölja sitt uppdrag med en felaktig utrustning för detta uppdrag. Akutbilen har inte på långa vägar samma köregenskaper som en ambulans. Att den är fyrhjulsdriven är ingen trygghet.  En ambulans är byggd på ett annat vis, som ger en låg tyngdpunkt och bättre väghållning.

Här ser vi risken med en akutbil som saknar mellanvägg. Har man en stökig patient på båren, så stör patienten föraren som sitter och kör. I en ambulans finns en mellanvägg, som gör att föraren sitter ostörd och kan koncentrera sig på att köra. Att personalen fått dålig utrustning för sitt uppdrag, måste ligga på Landstingets ansvar. Har all personal fått en riktig förarutbildning på fordonet? Ja, frågorna är många, men ingen vill svara.

På måndagkväll den 24 februari kl. 18.00, träffs vi på Kulturhuset i Åsele och markerar vårt missnöje. Har vi tur, så kanske Landstingsledningen tar sitt förnuft till fånga och återinstallerar en ambulans i Åsele och akutplatser i Dorotea. Om inte, så måste vi försäkra oss om att en ny majoritet i Landstinget, återskapar lika vård för alla, i hela länet. Det är bara vi väljare, som kan förändra majoriteten i Landstinget. Dra ditt strå till stacken och kom till kulturhuset på måndagkväll. Att sitta hemma och gnälla, gör ingen förändring.  

Jag avslutar med Tage Danielssons ord: ”För den trötta samhällskroppen, vore kanske bästa boten, ifall tankarna i toppen, kom från roten.

 

 

Bli först att kommentera

Vad händer med akutvård och ambulans i Åsele?

Av , , 1 kommentar 25

 

Kom och säg vad ni tycker och ställ frågor till Alliansens fyra gruppledare i landstinget. Nicklas Sandström (M) Oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) Gruppledare, Olle Edblom (C) Gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) Gruppledare

Nu har alla som vill, möjlighet att markera sin vilja att ha tillbaka ambulansen till Åsele. Att få tillbaka ambulansen är en önskan, som inte har några politiska gränser hos folket. Det är en medborgerlig rättighet, att alla får lika vård.  Vi måste hjälpas åt över alla partigränser och markera vårt missnöje, med rådande ambulanslösa tillstånd i Åsele. Ett fullproppat Kulturhus, ger styrka åt vårt krav på en ambulans. Kanske får vi en före valet?

Att vi inte inbjudit dagens majoritet i Landstinget, S och V, anser vi som meningslöst och slöseri med tid. Vi har vid ett flertal tillfällen givet dessa möjligheter, att förklara för folket hur man tänkt sig akutvården och ambulansfrågan i inlandet. Det har varit en folkomröstning, som man helt nonchalerat, så varför lägga tid på dessa politiker som inte bryr sig om folkets vilja. Åseles majoritet är naturligtvis välkommen också.

Må 24/2 kl. 18.00 på Kulturhuset i Åsele.

”Det är på frukten man bedömmer trädet”, av okänd.

1 kommentar

Folkvald?

Av , , Bli först att kommentera 24

 

Av alla röstberättigade i Åsele kommun, röstade 88,5% ja och 7,4 % nej i folkomröstningen kring länets akutsjukvård. När jag tolkar valresultatet, ser jag det som en självklarhet, att jag som politiker och vald av folket, genast sätter igång med att verkställa väljarnas önskan. Med ett sådant starkt stöd i ryggen, måste det vara enkelt att driva denna fråga. Men hur blev det? Ett avtal med Landstinget, väger tyngre än medborgarnas önskan.

När jag ser deras agerande, tolkar jag det som att politikermajoriteten struntar i sina väljare och röstar som man själv tycker (vet bäst?). Man ansvarar bara för sin egen röst och inte för väljarnas röster. Av dessa 88,5% som röstade ja, måste det vara många som röstade med S och V i senaste val.

Åselepartiet arbetar för att det skall vara lika vård för alla, oavsett vart man bor i landet. Sjukstuga och ambulans, måste finnas i alla kommuner för att de ska utvecklas.

Kom till Kulturhuset den 24 februari kl. 18.00. Där träffar du oppositionen i Landstinget och får framföra dina åsikter.

”Reta dig inte på en motgång, utan sök dess orsak”.

Bli först att kommentera

Ambulans och akutsjukvård i inlandet.

Av , , Bli först att kommentera 34

 

När folkomröstningen genomfördes om akutsjukvåden i länet, var det 2375 personer i Åsele kommun som var röstberättigade. Röstresultatet blev följande: Det var 1701 personer som röstade och det motsvarar 71,6% av de röstberättigade, ett bra valdeltagande. 1619 stycken röstade ja= 95,2%. 57 stycken röstade nej, 7 stycken röstade blankt och 18 röster var ogiltiga. Av alla röstberättigade i Åsele kommun, röstade 88,5% ja oh 7,4% nej.

Vad gjorde de styrande av valresultatet? Folkets vilja var tydlig, att det skulle vara lika vård i alla kommuner, vilket innebär akutplatser till Dorotea och ambulans till Åsele. När frågan ställdes i Åsele till majoriteten, blev svaret att man måste se ”helheten och vi har ett avtal med landstinget”. Vem har största nyttan av avtalet? Kommunen eller landstinget? Vilken helhet är det man ska se? Att akutsjukvård och ambulans, är en tillväxtfaktor, tycks inte ledningen ha förstått. Inga företag etablerar sig på en ort, där detta saknas. Här måste man också se helheten om man vill ha tillväxt, men tydligen saknas den förmågan hos de styrande.

Den indragning som skett i Åsele och Dorotea ger fel signaler till företagen. ”Är det kommuner som är på väg att försvinna”? ”Här kan vi inte etablera oss, hit flyttar ingen arbetskraft”. Att se helheten, innebär att man stimulerar olika tillväxtfaktorer och skapar en framtidstro hos medborgarna. Det ger bättre siffror i budgeten än indragningar och nedläggningar.

Åselepartiet ser helheten och kommer att driva dessa frågor. Åseleborna har visat förtroende för ett parti, som vill driva sakfrågor utan låsning i partipolitiska ideologier.  Måndagen den 24 februari, har Åselepartiet ordnat för ett offentligt stormöte, med samtliga allianspartierna i Landstinget. Det kommer en annons kring detta.

Känner du att du vill vara med att påverka utvecklingen, hör av dig till mig.

”Det finns inget som är så meningslöst, som ett kompetent utförande av det som inte borde utföras alls”, av Peter Drucker

Bli först att kommentera

Fredrika

Av , , 2 kommentarer 26

 

Man måste verkligen beundra Fredrikaborna. Först sågas de jäms med fotknölarna, ca.10% av befolkningen flyttar, men nu är man åter på offensiven, med att utveckla sin hembygd. Ett sådant agerande, vittnar om att det finns oanade krafter i bygden. Tänk vilken utveckling det skulle blivit, om man fått arbeta med full kraft på utveckling, i stället för att ägna flera års kamp, för att behålla skolan intakt. Majoriteten lyssnade inte på befolkningen.

Majoritetens beslut att förändra skolan i Fredrika, blev ett hårt slag mot hela vår kommun. Vi satsar en hel del pengar, för att skapa nya arbetstillfällen i vår kommun. Hur ska vi lyckas med detta, då majoriteten inte förstår, att bevara redan befintliga företag i vår kommun?

Onsdagen den 12 februari kl 18.00, har Åselepartiet inbjudit till ett offentligt möte i Fredrika skola. Dit är alla välkomna för att diskutera Fredrikas framtida utveckling. Ska skolan stängas helt eller ska den utvecklas? Vilket stöd behöver denna kommundel för att utvecklas? Det finns säkert många flera frågor att lyfta. Alla är välkomna, till en trevlig kväll och lite fika.

”Det är mycket svårare att hitta jobb, än att behålla det” av Jules Becker.

2 kommentarer

Matpotatis!

Av , , Bli först att kommentera 26

 

Efter ett antal år med att odla utsädespotatis, hade jag hamnat i priskommittén för potatisodlarna. Det var en ständig kamp för att få vara med och dela på vinsten. För det mesta, var det som vanligt, vi fick ta det som blev över, sedan alla andra mellanhänder tagit sitt. Det var inga stora lönelyft och det var vi som tog riskerna varje år, utan garantier, på att vi skulle få något att skörda. Frosten var vår största fiende.

Första sommaren vi odlade potatis, var en ”kanonsommar”, tillväxten var god. Så kom då tiden när vi skulle bärga skörden i slutet av augusti. Vi hade en odling på fem hektar och det var viktigt för oss att få upp skörden, som var av god kvalité. Vi hade satsat mycket pengar i den. När vi kom ut första morgonen och skulle börja med upptagningen, var hela potatislandet frusit. Det var en isskorpa på en centimeter över hela odlingen. Det var klart och soligt väder, så vid tvåtiden gick det att börja med upptagningen. Så var det i flera dagar och vi arbetade så länge det gick på kvällarna. Nu förstod jag, att potatisodling var ett dyrt spel, med små vinster och satte nerverna i dallring.

Så kom en prisförhandling, där vi potatisodlare, hade enats om en höjning på 25 öre, om vi skulle förnya kontrakten.  Vår motpart IVK, hade ingen förståelse för vårt krav. Man motiverande sin ståndpunkt med, att det var för stor del av vår potatis, som inte gick att sälja som utsädespotatis, utan blev blev matpotatis, med ett betydligt lägra pris. Det var då jag beslöt mig för att börja sälja min potatis själv och bara odla matpotatis.

I samma veva som detta hände, var jag på macken för att tanka och Sverker frågade mig, om jag hade någon potatis att sälja. Sverker hade fått frågan av DAGAB, som han handlade livsmedel av. Jag svarade ja och fick ett telefonnummer till inköpschefen på DAGAB, som hette Herbert. DAGAB var i behov av potatis och Herbert var intresserad av min potatis. Han frågade om jag kunde skicka en provsäck med potatis, med deras lastbil, som körde varor till inlandet två dagar i veckan.

Mitt svar var enkelt, jag varade Herbert: ”jag skickar 8 ton och om potatisen inte är av den kvalité jag beskriver, så kan du köra det på tippen och skicka räkning på transporterna, jag står risken med potatisen”. Det blev tyst en stund, sedan sa Herbert. ”jag ringer upp lite senare, jag ska kolla med transporterna”. Efter någon timme ringde Herbert och sa att deras bil skulle komma och lasta potatisen på tisdag. Sverker berättade sedan för mig, att Herbert hade ringt och frågat vad jag var för typ, som kunde ge sådana villkor. Jag kan förstå Herberts tankar.

Sverker och jag gick i yrkesskolan samtidigt och startade som företagare i Åsele samtidigt och har hjälpt varandra många gånger med små saker, som har haft betydelse. Det här var ett sådant tillfälle. Herbert blev en god vän till mig och han berättade fler än en gång, om vårt första telefonsamtal. Han blev verkligen fundersam, om hur jag kunde riskera en massa pengar, genom att skicka 8 ton, då jag kunde ha skickat en säck. Vi blev den störste potatisleverantören till DAGAB i XYZ-området.

Nu byggde vi upp ett modernt packeri för potatis i Söråsele och utökade vår odling till 20-25 hektar. Samtidigt byggde jag upp ett nätverk av odlare i Västerbotten, som jag köpte potatis av. Jag hade ett stort kontaktnät i Västergötland, som vi köpte tidig potatis av på våren och de köpte utsädespotatis från oss. En dag blev jag inbjuden till huvudkontoret i Borlänge och blev erbjuden all potatishandel till DAGAB, Vivo och Hemköp från Gävle till Treriksröset. Jag tackade nej, då vi inte var säkra på att vi skulle kunna hålla vår goda kvalité, på så stora volymer.  Potatishandeln gav många fina kontakter och minnen, som det kan finnas anledning att återkomma till.  

”När arbetet tillfredsställer dig, är livet en glädje, när arbetet är ett ok, är livet ett slaveri”, av Maksim Gorkij.

Bli först att kommentera

Sjukvård i inlandet.

Av , , 2 kommentarer 18

 

Lanstinget har börjat dela ut lite ”valfläsk” inför kommande val. Ambulans till Robertsfors, lite vårdplatser och andra löften, som ligger långt fram i tiden och lätt glöms bort. Åselepartiet har inte släppt ambulansfrågan i Åsele och jobbar på den. Vi kommer med ytterligare information kring vården i inlandet inom kort.

Det satsas stora summor på Kulturhuvudstadsåret och kulturen är en tillväxtfaktor. Varför satsar vi inte på att alla barn, som vill lära sig att spela ett instrument, får göra det? Det skulle vara en bra investering. I dag har vi en stor kö, till musikskolan i Åsele. Åselepartiet har som mål, att det ska bli möjligt för alla barn som vill, att få gå i musikskola. Vi har som mål, att grundskolan ska vara en bland de bästa i Sverige i fortsättningen också.

Ni som tror att det inte händer något i Åsele, gå in på denna länk och läs. http://www.asele.nu/kalender.php    Det ni ser här, händer varje år samt mycket mer, som inte finns på listan. Åsele är fantastiskt.

”Den som aldrig ställer frågor, kan inte lära sig mycket”, ordspråk från Afrika.

2 kommentarer

Det tredje blocket?

Av , , Bli först att kommentera 27

 

Åselepartiet bildades för tjugo år sedan, för att bli en brygga mellan de olika blocken och skapa en dialog mellan blocken. Vi är ett parti, som är öppet för alla och är inte bundet av någon partipolitik, som går före Åseles bästa. Att vi inte nått ända fram, i vårt försök att skapa en bra dialog över partigränser, är vi väl medvetna om, men vi ger inte upp. Vi ser ett ljus i ”tunneln” och med ert stöd, kommer vi att lyckas.

Det som gör mig lite rädd, är att det dyker upp partier, som inte accepterar demokratin. Man är emot att majoritetsbeslut ska avgöra, vilken politik som ska bedrivas. Alternativet till majoritetsbeslut är envälde=diktatur. Är man förespråkare för envälde, när man inte har majoritetsbeslut som mål? Partiet började sin marknadsföring, med att presentera sig, som det tredje ”blocket”. Nu har man tagit bort det som sin logga, som innehöll tre block och förespråkar nu ett blocklöst politiskt alternativ.

Citat: ”Jag är inte en man av den samlade oppositionen i Åsele. Jag föredrar att tillhöra det ”tredje blocket” jag vill inte vara röd, grön, blå eller gul. Åsele är alldeles för litet för tjocka partiplaner och valmanifest”, skrev partiföreträdaren den 13 nov. Det är tydligt, att det inte finns utrymme för andra idéer i politiken, i hans värld. Så här skriver han i dag: ”Ett blocklöst politiskt alternativ, där viljan är drivkraften”. Var får vi, som tycker att de demokratiska besluten är viktiga, plats?

Det är skrämmande, att han använder Olof Palme som motståndare till demokratin, genom sin tolkning av detta citat: ”Mycket av världens elände är resultatet av i demokratisk ordning fattade beslut.” sa Olof Palme. Vad Palme menade, var att demokratin har ett pris, men betydligt mindre än i en diktatur. I en demokrati har du möjlighet, att framföra din åsikt och vara med att påverka, i en diktatur blir du skjuten eller fängslad, om du har fel åsikt och försöker att bilda ett block. Valet är enkelt, den kloke väljer ett demokratiskt parti, som Åselepartiet.

”Att tycka om sig själv, är att älska det redan givna, i stället för att jaga efter det som fattas” av Gay Corneau

 

Bli först att kommentera

Invigningen?

Av , , 2 kommentarer 34

 

Jag var närvarande i Umeå, när kulturhuvudstadsåret invigdes och måste säga att det inte var publikvänligt. Det var bara vi som stod längst fram som kunde se vad som hände nere på isen. Detta arrangemang, visar än en gång hur lite man bryr sig om inlandet. PR-mässigt ute i Europa är samernas kultur mycket intressant. Hela invigningen kretsade kring den samiska kulturen. Det har de styrande i Umeå vett att använda sig av, till sin fördel. Men hur mycket bryr de sig om inlandet?

I sitt invigningstal talade Mari-Louise Rönnmark om det fantastiska Lanskapet och nämnde det vid två tillfällen. Jag fick intrycket av att hon talade om Landskapet Västerbotten. Varför nämnde hon inte Länet Västerbotten? Är det så, att man inte bryr sig om, att länet består av två Landskap eller saknar man kunskap om det? De flesta samerna bor i Lappland och Umeå ligger inte i Lappland. Det är väl inte så, att hon vill få resten av värden att tro, att Umeå ligger i Lappland?

Jag är ingen motståndare till kulturen och det var av den anledningen jag åkte till Umeå för att få uppleva detta. Lördagskvällens invigning var ett bra artistiskt arrangemang om man känner till den samiska kulturen och kan följa berättelsen, men publikvänlig var den inte. De flesta såg och hörde ingenting. 22 millioner kostade helgen eller en ambulans i Åsele i 8 år.  Det största utbytet av helgens Umeåbesök var ”Gammlia” och utställningen med Sune Jonssons bilder.

2 kommentarer