Egons blogg

Hur ska vi bekämpa befolkningsminskningen i Åsele kommun?

Av , , Bli först att kommentera 25

 

Vad beror utflyttningen på? Vi tror att det bara är arbetstillfällen som behövs, för att trenden ska vända. Men är det verkligen så? Om vi tittar på många orter, som har överskott på arbetstillfällen, så flyttar inte arbetskraften dit. Man veckopendlar för man trivs på sin bostadsort.

Vi måste skapa samhällen folk vill bo i, för det är människan som skapar arbeten. Alla som bor i Åsele, måste jobba på samma sak, att få vårt vackra Åsele ännu vackrare.  Kommunen måste satsa på att det är rent och snyggt i hela kommunen. Gräsmattorna ska vara gröna och blommorna ska må bra. Det kan tyckas vara en bagatell, men det är viktigt. Att gräsmattorna används som bilparkering ger inte ett gott intryck. Vad ger det för signaler?

Vi måste marknadsföra vår förträffliga skola och barnomsorg, det tittar föräldrar på. Åsele har de flesta av en storstads fritidsanläggningar att erbjuda, men med den skillnaden, att här är det nära till allt och ett lågt pris. Det är billigt att köpa hus i Åsele. Åsele kommun kan erbjuda stora vildmarker med jakt och fiske. Vår äldreomsorg är i en ständig utveckling, för att ligga på topp. Det är en plats som många vill bo på, men vet de som vill flytta, att vi finns?

Ser vi på de nya Åselebor, som kommit hit från Europa, har de inte kommit hit för att det har funnits arbete i Åsele. De ville bo i Åsele och sedan skapades jobben. Detta går att upprepa hur många gånger som helst, det är bara att arbeta på att göra Åsele attraktivt att bo i. Jobben kommer sedan.

Bli först att kommentera

Skolexamen i Åsele.

Av , , 1 kommentar 19

 

Skolexamen i Åsele är en betydelsefull dag för Åseleborna. Då ser man folk i alla åldrar ute efter gatorna och vårt vackra hembygdsområde fylls till bredden. Alla vill vara med, som kan ta sig dit. Man behöver inte ha egna barn i skolan för att gå dit, det är en nostalgitripp utöver det mesta, att få närvara.

Årets kortege leddes av musikskolan som spelade, tätt följd av ”drillflickor”, därefter kom alla klasser med lärare. Alla har gått i skolan och minns när sommarlovet börjar, man var full av förväntningar och solen sken hela sommaren. Visst var det så? Dagens ungdomar, känner nog på samma vis, som vi gjorde inför sommaren.

Årets examen i Åsele, var inget undantag, från den traditionella välorganiserade arrangemanget. Våra yngsta ungdomar, sprider en glädje genom sin sångarglädje. De äldre ungdomarna bjöd på både körsång och solosång av hög klass. Musikskolans lärare och några elever, spelade musiken till låtarna.

Här fick vi prov på, att vi har en av Sveriges bästa skolor och en musikskola som lockar eleverna till sång och musik. Bra teoretiska kunskaper och en bra kulturell plattform, är en bra start, när man ska ut i livet.

”Varför vara en kopia, när du kan vara ett original”? Av okänd.

1 kommentar

Fullmäktiges sammanträde 140519.

Av , , Bli först att kommentera 37

 

I senaste s-bloggen i VK, som, inom parentes, inte har någon personlig undertecknare, kritiserar man oppositionens agerande vid senaste fullmäktige i Gafsele bygdegård. Själv var jag på semester, så jag kunde inte delta i detta fullmäktige. Bloggen ska inte få stå oemotsagd, så därför publicerar jag vad Brage Sundberg skrivit i denna fråga, han deltog i mötet.

”Vi har fullt förtroende för tjänstemännen i Åsele?”

För den åhörare, som fanns på plats vid fullmäktiges sammanträde 140519, står det nog klart att den känga som s-bloggen ger, är riktad mot mig.

Jag framförde synpunkter på årsredovisningen, i vilken man bl.a. nämnt tre frågor som fått stor uppmärksamhet under 2013. En av frågorna handlade om upphandlingen av boende för ensamkommande flyktingbarn. Jag kallade i mitt anförande denna frågas hantering för ”katastrofal” och det står jag för. Jag tyckte också att kommunen borde skaffa sig bättre kompetens på upphandlingsområdet.

Även om tjänstemän handlagt ärendet så är det politikerna, som fattar beslut. Hade Peter L satt sig in i frågan och förstått att processen inte hade gått rätt till, hade han kunnat ha dialog med berörda tjm och sett till att processen skötts korrekt. Nu är ju det tyvärr en omöjlighet eftersom s-majoriteten varje gång vi diskuterar förslag från tjänstemännen, använder sitt mantra ”vi har fullt förtroende för tjänstemännen”. Med det svaret stympas diskussionen vid sammanträdesbordet och varje annan tanke i ett ärende faller platt till marken. Därför är det naturligt att jag vill ta upp en sån hantering till allmänhetens kännedom och om tjänstemännen tar illa vid sig, faller ansvaret för det på den beslutande politiken där Peter L har huvudansvaret.

Så här skriver man i s-bloggen:” Givetvis har vi kontakt med tjänstemännen under projektens gång, där vi håller oss uppdaterade, ställer frågor och ger synpunkter. Denna möjlighet har även oppositionens företrädare! Varför inte utnyttja denna möjlighet istället för att ifrågasätta deras kompetens och integritet på fullmäktige?”

Oppositionen har sannerligen försökt få information i ärendet men det har inte varit populärt hos majoriteten och det vet ni. Vad oppositionen söker är fakta på bordet för att kunna vara med och fatta beslut, som följer lagar och förordningar. Vi vill, lika lite som någon annan, att Förvaltningsrätten ska behöva granska beslut och döma kommunen att göra om handläggningen av beslut och med risk att kommunen i slutändan får betala skadestånd.

Kommunmedborgarna måste få veta hur regerandet fungerar i kommunhuset i Åsele.

Att det finns stort intresse visar bl.a. den fullsatta Kaffestugan när K-rådet informerade om nämnda upphandling. Åhörarnas reaktioner är ett tydligt kvitto på att man inte anser att tjänstemän och politiker gjort ett bra jobb i frågan.

Brage Sundberg

Åsele

Bli först att kommentera

Den viktigaste frågan, för Åseles framtid.

Av , , 1 kommentar 29

 

Det finns bara en fråga som är viktig för Åsele och det är att stoppa befolkningsutvecklingen. Till år 2030 ska vi ha vänt befolkningstrenden. Alla andra frågor är att betrakta som delmål. Det måste fattas beslut, som lämnar positiva spår i samhället och påverkar utvecklingen i rätt riktning. Vi kan inte fortsätta med beslut, som endast ser till budgetresultat och inte till samhällsutvecklingen.

För Åsele kommun är Åselepartiets uppfattning att arbetet för framtiden bör inriktas på kvalitet istället för kvantitet. Vi ska satsa på fortsatt hög kvalitet i våra kommunala verksamheter och andra aktiviteter i kommunen. Vi ska i mån av resurser vara angelägna om att vara i framkant i utvecklingen inom olika områden. Vi ska främja god miljö, god utbildning, god vård mm och överhuvudtaget vara en kommun där det är trivsamt att bo och verka. Med det goda exemplet följer ofta efterföljare.

Därför ska vi lyfta fram det vi är bra på, samt det som är unikt i vår omgivning och använda detta på ett positivt sätt. Med detta följer, tror vi, att människor som söker livskvalitet på en liten ort kommer att söka sig till oss och därmed att vi kan med inflyttning bromsa den minskning av befolkningen som vi levt med en längre tid. Detta kräver engagerade människor och attityder bland dessa att både tillåtas lyckas och tillåtas misslyckas.

Den viktigaste resursen för att utveckla Åsele, är kommunmedborgarna. Där måste politiken skapa kanaler, för att enkelt ta till vara deras synpunkter och förslag. Det gamla systemet fungerar tyvärr inte, det krävs en anpassning, till det som medborgarna känner bekvämt.

Att utveckla dialogen med medborgarna i kommunen, med en utökad demokratiprocess såväl i samband med fullmäktiges möten, som genom användande av ny teknik. Fullmäktiges möten, ska sändas via kabel-TV och skulle kunna utvecklas med ”hearings” i samband med mötena i speciella frågeställningar och/eller med speciella förtroendevalda, i utvalda frågor. Den nya tekniken skulle kunna utvecklas, så att enkla rådgivande ”folkomröstningar” skulle kunna genomföras i Åsele kommuns portal.

”Glädjen är som ett ljus – om du tänder det för andra, faller dess sken tillbaka på dig själv.” av Jane Austen.

1 kommentar