Egons blogg

”Det som göms i snö, kommer upp i tö”.

Av , , Bli först att kommentera 24

 

Nu har vi använt oss av två månader av år 2015 och vi har haft ytterligare ett dialogmöte i Åsele, som refereras av Linnea Lindberg på följande vis: ”Igår (23/2) hade vi ett dialogmöte på Kaffestugan, där ca 30 intresserade personer hade infunnit sig. Kommunledningen pratade om vad de påbörjat arbeta med sedan starten 1/1-15, och hur arbetet fortskrider. Det blev en bra dialog mellan åhörarna och kommunledningen, där flera olika frågor dryftades. Under två timmar hann vi prata om allt från ambulans-frågan, Åseborg, ensamkommande flyktingbarn till Region Västerbotten, Åslia och Kvällån. Både medborgare och politiker verkade uppskatta träffen, och det bestämdes att vi kommer fortsätta med dialogträffar ungefär 1 gång i kvartalet. Att medborgarna får komma till tals och berätta vad de tycker är viktigt i Åsele, är något vi värdesätter och det kommer utvecklas mer framöver”!
Ja nu vet ni det, som inte var där. Det kommer flera dialogmöten.

Att överta den politiska ledningen i Åsele, är som att uppleva en vårvinter. Det töar fram saker, som få har känt till. Vi arbetar lugnt och metodiskt för att få olika saker på plats. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga i besluten. De som ropar efter snabba förändringar får ha tålamod och måste lära sig, att en trapp städas uppifrån, för att nå bästa resultat.

Vad alla politiker måste lära sig, är att hantera det fria ordet. Det är inte bra att skriva på olika media och racka ned på olika förslag, aktiviteter och tjänstemän, utan att först deltagit i en dialog eller pratat med berörda tjänstemän. Det kan vara till stor skada för både tjänstemän och sakfrågor, då sanningen inte alltid är känd av den som skriver. Delta fysiskt i debatten och göm er inte bakom en dator. Vi har tjänstemän som kan svara direkt på era frågor och på så vis undviker vi en massa felaktiga spekulationer. Vi vill inte bara höra vad som är fel, vi vill ha bra och konstruktiva förslag på vad som ska göras, för att saker ska bli bättre.

I morgon är det den första mars och våren inträder i Skåne. Vårkänslan har också infunnit sig i Åsele och snön har töat bort på många ställen. Hur kommer det att se ut på alla gräsmattor, som har används som bilparkeringar under vintern? Vi kan börja fundera på hur det kan komma sig, att med mindre folk i Åsele, behövs det mera parkeringsplatser.

Åsele kommun är en vacker kommun, med en tätort, uppbyggt med torg och gator, som i en liten stad. Alla medborgare kan bidra med, är att göra Åsele kommun ännu mer attraktivt att bo i eller flytta till. Om alla håller sin närmiljö snygg och städad, blir det så.

”Ge utrymme för mer entusiasm och mindre likgiltighet”! (okänd)

Bli först att kommentera

Fredrika 2015.

Av , , Bli först att kommentera 28

 

Kommunledningen i Åsele inbjöd Fredrikaborna till ett informationsmöte på Viskabaren torsdagen den 12 feb. Vi möttes av ett 30-tal positiva Fredrikabor och det blev en trevlig kväll med bra diskussioner.

Kvällens ämnen spände över hela registret från äldreomsorg, skola, Folkets Hus och näringsliv. Att framtiden för Fredrika finns kvar kunde vi konstatera och fick det bekräftat av mötesdeltagarna. 12 barn i byn och flera var på väg, så skolans utveckling var något vi funderade i kring. Vi fick också med oss en hel del information om hur det funkar med dagens skolskutsar.

Ett nytt företag är också på väg till Fredrika och det tackar vi för. En rad andra praktiska frågor fick vi också med oss, som vi kommer att arbeta med omgående. Kommunledningen har som mål, att regelbundet inbjuda till liknande möten både i Åsele och Fredrika för att få information och svara på frågor som medborgarna har. Mötet i Åsele är planerat till den 23/2, se kommande annons i Åsele-Nytt.

Vi får tacka Fredrikaborna för en trevlig kväll och vi kommer att redovisa vilka åtgärder vi vidtagit för att lösa de frågor vi fick med oss.

”Små saker som vi får gjorda, är bättre än stora saker vi planerar att göra”.

Bli först att kommentera

På gång.

Av , , Bli först att kommentera 23

 

Nu har det gått 30 dagar sedan vi tog oss an det uppdrag, som våra väljare gett oss förtroendet att genomföra. Det krävs en startsträcka för att komma in i arbetet och det har gått bra. Vi upplever personalen positiv och får mycket bra hjälp i vårt arbete.
 ÅP, C och FP har gemensamt beslutat att ge medborgarna information och möjlighet att komma med förslag och ställa frågor genom offentliga möten varje kvartal. Möten kommer att bli i Fredrika och Åsele.

Att göra förändringar tar tid som ni förstår och vi har startat med att förverkliga våra vallöften. I ambulansfrågan har vi initierat till samtal med landstinget, om vårt samarbetsavtal då förutsättningarna har förändrats.
Äldreomsorgen och då inte minst boendeformen för äldre, har vi startat upp med. Vi har påbörjat arbetet med en ny äldreomsorgsplan.
Arbetet med att utveckla Åsele Marknad har påbörjats och en viktig del är att få fram mera pengar till utveckling. I marknadstidningen, som ges ut i samband med marknaden, borde alla företag i Åsele köpa en annons, det skulle ge en del pengar. Alla företag, som direkt är beroende av marknaden, annonserar inte i dag och man kan fundera varför? Att säga att ”folk kommer även om inte jag annonserar” är kortsiktigt tänkt. När folk slutar komma är det för sent att annonsera, de bör ske nu.

Om alla företag, oavsett näring, bidrar med en annons, visar det att alla tycker Åsele Marknad är viktig och bidrar med en slant till utveckling. Vi har bokat tid med regionrådet som kommer på besök och då kommer vi att lyfta Åsele Marknads betydelse i regionen.
Vi har även satt igång med att utreda hur vi ska använda hembygdsområdet i framtiden.

Vi har börjat arbeta med trivselfrågor i kommunorganisationen. En annan fråga som förbereds är Webbsändning av kommunfullmäktige. Det pågår arbeten med en rad andra frågor, som inte kan redovisas ännu, men vi återkommer kring dessa.

Vidare arbetas det med ett projekt, att utveckla turistnäringen, ”Intill” heter projektet. Där kommer turistbyrån att spela en viktig roll och få en möjlighet till utveckling. Nytt i detta projekt är att vi kan använda oss av redan budgeterade pengar i turistbyrån och växla upp dessa. 50% finansernas genom arbetad tid, 50% av budgeterade annonspengar. Pengar vi kan växla upp är för Åsele: 2015= 177 000kr, 2016 =354 000kr, 2017 =354 000kr och 2018 = 177 500kr. Dessa pengar finns redan i budget och kommer att växlas upp mot EU-medel som ger oss mera möjligheter att utveckla turistnäringen lokalt. Projektet kommer att ägas av näringslivet 52 % och kommunerna 48 %.

Det politiska klimatet upplever jag som gott och då inte minst av alla nya människor som engagerat sig i politiken. Vi får hoppas att alla förstår, att det är genom dialog med varandra, som vi når framgång för Åsele och dess medborgare. Alla måste delta i debatten och inte sitta hemma och tycka via olika media, vad man inte ska göra. Vad vi behöver är konkreta förslag på vad vi ska göra, för att vi ska komma framåt. Visst ska vi lära av tidigare misstag, men det får inte vara det, som lägger hinder för nya satsningar framåt.

”När de invanda mönstren bryts, kan helt nya världar uppstå”.

 

Bli först att kommentera