Egons blogg

Reflektioner på artikel i VK 150422 ang. turistprojektet i inlandet, DLS och INTILL.

Jag anser att artikelns rubrik är helt missvisande. Att använda ordet utblottat, trots att flera av oss som blivit intervjuade, berättat att DSL AB gjorde ett plusresultat 2014 och har intakt aktiekapital på 100 000 kr och en halv miljon i kassa. Är det VKs definition på att vara utblottad?

DSL AB tillhandahåller en resegaranti för alla turistbolag som paketerar sina resor genom DSL AB. Resegarantin utställs till kammarkollegiet som granskar verksamheten i bolaget och bestämmer dess omfattning. Under 2014 var garantin som högst en miljon kronor under hösten. Dessa pengar ska finnas på ett konto, enbart tillgängligt för kammarkollegiet i fall garantin skulle fall ut.

Beslutet för 2015 är en grundgaranti på 150 000 kr för hela året och under delar av andra halvåret måste den kompletteras med ytterligare 350 000 kr, tot. 500 000 kr. Dessa pengar finns redan i det ”utblottade” företaget.

I artikeln skrivs, ”att Kommunstyrelsen i Åsele i måndags tog beslut om att göra en förskottsutbetalning på över en miljon till bolaget”. Det är fel. Beslutet som togs var att årligen medfinansiera projektet INTILL, d.v.s. beslutet blev ett annat än det som stod som förslag till beslut i möteshandlingarna.

Artikeln ger sken av att de fyra kommunerna medfinansierar projektet, därför att bolaget ”har slut på pengar”, vilket vi redan konstaterat att så inte är fallet. Verkligheten är den, att det är krav på offentlig medfinansiering i projekt, som söks ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Kommunernas medfinansiering är en förutsättning för att få ett beviljat projekt, även om bolaget haft flera miljoner på kontot.

På samma sätt medfinansierar Storumans kommun Visit Hemavan Tärnaby AB deras deltagande i projektet och Lycksele, Norsjö och Malå kommuner medfinansierar Gold of Laplands ekonomiska förening, som är de två andra destinationerna i det gemensamma projektet INTILL. ERUF finansierar max 50 % av kostnaderna i projekt. Vi har också sökt och beviljats offentlig medfinansiering från Region Västerbotten på 9 Mkr.

En ansökan om ett nytt projekt på totalt ca 47,5 milj. kr under tre år för destinatiorena DSL, Gold of Lapland och Visit Tärnaby/Hemavan har skickats in till region Västerbotten och Tillväxtverket.

Destination South Laplands del uppgår till 15,2 milj. Kr, detta medfinansieras med 1 062 500 kr från vardera kommunen. Hälften som kontanta medel, hälften genom medfinansiering av redan budgeterade löner till personal vid turistbyråerna. Detta är pengar som tillförs turistnäringen i vår region.

Det skrivs vidare i artikeln, att den nystartade intresseföreningen har haft svårt att knyta till sig företag och har ”bara” 40 betalande medlemmar. Ännu finns inget beviljat projekt och 40 företag inom besöksnäringen har gått samman för att driva på utvecklingen inom turismnäringen. En sådan start på en ny organisation är strålande. När verksamheten kommer igång, kommer tillströmningen av företag att öka. Detta borde vara värt en egen artikel med POSITIVA ordalag istället för den negativa attityd som man kan utläsa i artikeln.

Att DSL måste förändra sin affärsmodell kan inte heller ses som något misslyckande utan som en ren verksamhetsutveckling som alla företag som verkar i en föränderlig värld kontinuerligt jobbar med. Kundernas beteenden och nya tekniska lösningar för bokningssystem har förändrat läget sedan affärsmodellen togs fram för sex år sedan. Att DSL tar detta på allvar och moderniserar sin verksamhet visar på att man är seriösa och vill utvecklas, det är en positiv signal.

När det nya INTILL projektet beviljas, kommer det att tillföra Åsele närmare 3,8 milj. kr under tre år till besöksnäringen. Företagarna, genom intresseföreningen, har garanterats majoritet i styrgruppen för projektet oavsett vilken driftsform kommunerna och SLIF enas om. Varför lyfts inte denna positiva sida fram, istället för de ständigt negativa artiklar, som skrivs om kommunernas och företagens näringslivsprojekt inom turismen?

Det är avslutningsvis viktigt att vara medveten om och öppen med att ingen får någonsin projektpengar för en färdig, fungerande och framgångsrik idé. Projektpengar beviljas för att bygga upp något nytt, testa och ta fram nya idéer, modeller och metoder och jobba med utveckling.

Varför skriver inte VK om visit Tärnaby/Hemavans och Gold of Laplands projekt som är lika stora? Eller ska vi vara tacksamma för deras skull, att inte VK skriver ner deras projekt också?

Allt detta vi nu påpekar som felaktigheter och snedvridna vinklingar, har flera av oss förklarat för reportern. Trots detta så är det rena felaktigheter i artikeln och i våra ögon orättvisa vinklingar, som på intet sätt gagnar ett allmänt intresse för frågan.

Frågor jag ställer mig är; Kommer jag att våga uttala mig till denna reporter någon fler gång? Svartmålar han allt för att få läsare till tidningens ”tyck till-sida”?

Att hålla sig till verkligheten och skriva positivt om inlandets kamp för sitt överlevande skulle tjäna alla bättre.

”BÄTTRE ATT LYSSNA TILL DEN STRÄNG SOM BRAST, ÄN ATT ALDRIG SPÄNNA BÅGEN”.

 

 

 

 

2 kommentarer

  1. Pingback: Läsvärd blogg från Egon | Åke Nilsson, kommunalråd (s), Vilhelmina

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.