Egons blogg

”Dukat bord”?

Av , , Bli först att kommentera 22

 

Nu har det gått ytterligare en månad, fylld med ett blandat innehåll av kommunala överraskningar. Jag förstår att folket väntar ivrigt på de stora förändringarna. Vi kom till ett avdukat ”smörgåsbord” där bara smulorna var kvar. 2014 års resultat visade på ett stort underskott och kvar i kassan fanns bara en halv miljon. Det skulle ha varit femton miljoner om vi skulle klarat minimimålet för en sund ekonomi.  Det är historia nu och nu måste vi framåt.

Vid senaste kommunfullmäktige var budgeten det heta ämnet. Efter en lång diskussion, återremitterade vi budgeten, för att arbeta vidare med den. Vi har klart för oss hur den ska se ut och verksamheten har sett vår inriktning. Investeringen på 14 miljoner till Bofinken ströks. Många tror att det rör sig om ”bara” 7 miljoner men det är två gånger det beloppet innan bygget är klart. Vår stora utmaning är att få fram långsiktiga planer på alla områden. Att arbeta i blindo går inte.

En ny tanke vi tagit fasta på, är att öka inkomsterna. Som ni kanske läst och hört i media, så förhandlar vi om att förvärva Åsele Kraft. Vi tror att det kommer att skapa optimism i vår kommun.
Det kommer också att ske en hel del andra saker, som kommer att påverka kommunens ekonomi positivt. Vad som krävs är tid och tålamod. Att bara tala om nedskärningar utvecklar inget. Vad som måste göras är förändringar i driften, som ger oss mer för pengarna, behåller servicen eller gör den ännu bättre.

En annan positiv sak som händer i vårt Åsele, är den frivilliggrupp som städar och röjer i vårt samhälle. Civilsamhällets intåg i den kommunala verksamheten, har den kommit för att stanna? Jag tror att det är ett nytt sätt att skapa attraktiva boendemiljöer i små samhällen. En väg till utveckling av små kommuner är inte bara arbetstillfällen, det är miljöer som folk vill flytta till. Vad vi måste finna är samarbetsformer som alla kan acceptera.  Vi politiker och kommunala tjänstemän får inte glömma att vi är till för medborgarna och inte tvärt om.

 

Bli först att kommentera