Egons blogg

”Tystnad säger mer än ord”?

Av , , 3 kommentarer 18

 

Nu är årets marknad över och de som arbetar med marknaden har åter gjort ett bra jobb. Vi måste anpassa marknaden till nya tider, om vi ska ha den kvar. Åsele marknad är ett opolitiskt arrangemang, som alla politiker står bakom. Här ska inget politiskt parti eller politiker profilera sig. Här är det Åsele kommun som är i fokus och det är marknadsgruppen som styr och ställer över alla arrangemang.

Att behöva tala om vad man gjort, innebär det att ingen i omgivningen märkt att man gjort något? Så kan man tycka i många situationer och fundera om man inget gjort? När man får höra av folk på gatan att det syns förändringar, det är då man är på rätt väg. Det ska märkas vad man gör, allt annat är ett misslyckande. I privat företagande är det snabba beslut, i politiken tar det längre tid och på sex månader hinner man inte mycket.

Vi har regelbundna offentliga dialogmöten både i Åsele och i Fredrika. Där informerar vi och folk får ställa frågor och komma med förslag på idéer, på hur vi ska utveckla vår kommun. Hit är alla välkomna att delta och ställa frågor. Då slipper vi en massa osanningar, som publiceras i olika media. Det går även bra att bjuda in mig eller ringa, om det finns funderingar. Vi är till för folket och inte folket för oss. Det gäller både politiker och den kommunala förvaltningen.

Det som är hetast nu är budgeten. Där har det de senaste 50 åren varit praxis att minska personalen för att få budgeten att gå ihop. Där har det varit kvinnodominerande arbetsplatser som har varit föremål för neddragningar. Vad gör vi när vi inte kan sparka mer folk?

Jag anser att vi måste förändra verksamheter i grunden och sluta ”att göra som man alltid gjort”. Vi måste säkerställa alla lagstadgade åtaganden vi har och se över driften.  Alla kommunala verksamheter måste granskas och ifrågasättas. Håller vi på med saker vi inte ska? Har huvudsysslan blivit en bisyssla och bisysslan en huvudsyssla?  Vi måste skapa verksamheter som klarar sig långsiktigt och jag ser stora möjligheter att vi lyckas med det, men det kräver tålamod.

Vi måste arbeta med att öka intäkter genom att öka den kommunala dragningskraften, så att folk vill bosätta sig i vår kommun. Utveckla den kommunala verksamheten, så att budgeten går ihop långsiktigt. Inte avveckla den kommunala verksamheten för att få den att gå ihop kortsiktigt.

”Människor förstår inte hur stor inkomstkälla sparsamheten är” av Marcus Tullius Cicero.

3 kommentarer