Egons blogg

Migrationsverket, ta ert ansvar!

Av , , 5 kommentarer 21


Åsele kommun har 2825 innevånare och vi har 260 utlandsfödda varav ca 100 är flyktingar i någon form. Det är inget problem för Åsele kommun, som ligger femma av de kommuner, som tar emot flest flyktingar. Vi har stor vana att hantera flyktingar, då vi sedan 80-talet varit mottagare av flyende människor från jordens alla hörn. Vi är 39 olika nationaliteter i vår kommun.

För ca två veckor sedan fick vi veta att Åsele Wärdshus skulle bli hem för ytterligare 280 asylsökande. Det är en ökning av vår befolkning på 10%, det motsavar 12000 till Umeå. Problemet blir mycket större i Åsele, än i Umeå. Vi har bara ett hotell i Åsele och det blir stängt för andra gäster, som inte är flyktingar. Hur skulle Umeå reagera om 12000 asylsökande skulle förläggas i hotellboende? 6000 är barn som ska ha skolgång och 6000 vuxenutbildning? Allt detta skall ske på en månad. Skulle det bli några reaktioner?

Åsele kommun ska satsa drygt 4 miljoner på turistnäringen och så har vi tappat vårt enda hotellboende. Kulturlivet får sig också en stor knäpp, teater och andra kulturutövare har ingen stans att övernatta på i Åsele. Under Åsele Marknad blir det svårt, då både polis och artister brukar bo på Åsele Wärdshus.  Åsele Marknad, som har stor betydelse för att vi ska kunna upprätthålla en god samhällsservice resten av året, hur kommer den att utvecklas? Hur slår det på vårt samhälle i stort?

Staten kräver att alla kommuner tar sitt ansvar i flyktingsfrågan och det gör vi. Vilka krav kan vi ställa på migrationsverket? Det minsta man kan begära är, att när upphandling sker, kolla upp vad kommunen har för synpunkter kring det tänkta boendet i kommunen.  Det har funnits andra lösningar. Åsele Wärdshus har varit en tillväxtmotor för Åsele och har haft ett otroligt gott ryckte, som lockat besökare att återkomma.
Migrationsverket har genom sin placering av asylsökande på Åsele Wärdshus, tagit ifrån oss utvecklings-och inkomst-möjligheter, samtidigt som vi fått kostnader som migrationsverket inte ersätter fullt ut. Hur slår det på industri och besöksnäring? Hur positiv blir man av ett sådant handlande?  Hur påverkas samspelet mellan asylsökande och lokalbefolkningen? Vem ska vara solidarisk med vem?

Det är inte flyktingarnas fel, att vi hamnat i denna situation.

5 kommentarer