Egons blogg

Svar till ”Åsele tar stora risker”.

Av , , 1 kommentar 37

1. Ett värsta fall scenario är ju inte svårt räkna på, det kan ju man själv räkna på, men det kommer info om ett scenario på KF och även om man skulle få något åt det hållet ger affären överskott! Och överskott i Åsele Kraft och Åsele Energiverk kan STÄRKA den kommunala budgeten genom utdelningar från dotterföretagen!
2. Lånetaket, dom räknar med att vi skulle tappa 60 pers per år….det innebär ca 7 mkr lägre möjligheter till lån. Notera dock att vi bara tappat 7 pers 2015 vilket påverkar låneunderlaget först 2017 och då med ca 0,7 mkr. Samtidigt kommer vi att i kommunkoncernen amortera ca 6 mkr per år före Åsele Kraft och inkl Åsele Kraft ca 8,5 mkr. Det innebär att vi utökar låneutrymmet med 8.5 mkr varje år. Efter de fem första åren har vi ökat låneutrymmet med 42,5 mkr. Det motsvarar mer än halva det låneutrymme, vi tar i anspråk, för ett köp av Åsele Kraft. Någon lånekris kommer inte att uppstå.
3. Fel om information? Säljarna ville ha en grannlaga hantering och det innebar ej offentliga förhandlingar inledningsvis. Dock info till politiken 6/5 före avsiktsförklaringen den 8/5 och sedan mer info till politiken den 18/5 och gemensamt beslut om Pressrelease den kvällen vilket gick ut 19/5 och var i VK 20/5 . Således informerades politiken före media! Både kommunchef och ekonomichef har också deltagit vid olika tillfällen.
4. Vi har varit tre personer som förhandlat med säljarna. Anders Westman, Egon Persson och Bo Nordström. Den sistnämnde har lång erfarenhet av liknande affärer. Kommuninvest, som är tänkt långivare, har granskat affären med egen experthjälp med erfarenhet av liknande affärer. Även kommunens revisor Anneth Nyqvist har granskat kalkylerna. Ingen har avrått till affären.
5. Peter L var med 10/8 vid andraförhandlingen och avsiktsförklaringen i Umeå….kommenterade inte en enda sak då! Helt tyst! Där deltog också kommunchefen.
6. Anders Westman har erbjudit sig förtydliga för alla som vill, Opinion har accepterat detta men S vill inte ha Anders information, varför?
7. Varför har ingen, ingen alls!, pratat med Roger Jansson på Åsele Kraft? Kan man verksamheten bättre än de som jobbar där?
8. Att genomföra denna affär innebär att vi behåller arbetstillfällen i Åsele och det visar på framtidstro för vår byggd. Skribenterna frågar bara efter ett ”I ett värsta fall scenario”, inte om strömpriserna skulle stiga och vinsten skulle bli ännu större. Den möjligheten finns också. Åsele Kraft har funnits i 101 år och alltid gett vinst.
Den som följer med eldebatten, vet att i dag finns det inget elöverskott och håller kylan i sig, kommer man tvingas höja elpriset. Detta på grund av att man måste börja produsera ström med oljedrivna anläggningar. Avvecklas kärnkraften 2020-2021, var hamnar elpriset då?
”Att veta det rätta och inte göra det, är brist på mod” av Konfucius.

1 kommentar

Åsele Kraft

Av , , 2 kommentarer 26

Vad folk funderar över nu, är köp av Åsele Kraft och att det ska slå mot den kommunala driftsbudgeten. Men hur vet ingen? Blir det tillskott i kommunens kassa?

Vi har genom åren investerat 80 miljoner kronor i vårt Värmeverk på Norrstrand. Hur mycket har det påverkat kommunens budget? Med inte en enda krona. Värmeverket amorterar 2.5 miljoner årligen på sina lån och ger Åsele kommun en aktieutdelning på 5-600.000 per år. Inget tas ur kommunens kassa, kommunen får inkomster från Värmeverket, tack vare den gjorda investeringen som betalar sig själv.

Det blir samma förfarande vid ett förvärv av Åsele Kraft. Värmeverket köper Åsele Kraft. Åsele Kraft betalar lånen och ger en avkastning till Kommunen, vilket ökar våra inkomster. Åsele Kraft har dubbelt så stor omsättning, som Värmeverket. Avkastningen i Åsele Kraft är 14%, om man ser det på ett snitt över de senaste 5 åren. Kom till Kommunfullmäktige den 11 januari får du fullständig information om affären.

Varför vill vi detta? Större delen av kommunens driftsbudget är lönekostnader, som årligen stiger med ca.3,5%. Det innebär att man måste öka inkomsterna med minst 3,5% för att göra ett nollresultat. Det finns två vägar att gå, 1: ta bort verksamhet och personal motsvarande löneökningen 2: öka inkomsterna. Det första alternativet innebär att vi måste lägga ned verksamheter, försämra skola, äldreomsorgen och ungdomsaktiviteter. Hur gör vi när vi inte har fler att avskeda? Vi kan inte låna till driften, som några tycks tro.

Vi måste satsa på att öka inkomsterna och befolkningen. Att ta bort arbetstillfällen, gör att befolkningen minskar vilket ger mindre skatteinkomster. I 2015 års budget var det budgeterat med att Åsele kommun skulle minska med 60 personer, nu blev det bara 7 mindre och det innebär att vi får 2,5-3 miljoner mer i skatteutjämningsmedel.

Åsele Kommun köper ström + nätavgift för 3,3 miljoner + moms &skatt per år. Det betalar vi till oss själva om vi äger Åsele Kraft

”Skuggorna innebär bara, att det finns ljus i närheten”
God fortsättning på det nya året!

2 kommentarer