Egons blogg

Åsele Kraft

Vad folk funderar över nu, är köp av Åsele Kraft och att det ska slå mot den kommunala driftsbudgeten. Men hur vet ingen? Blir det tillskott i kommunens kassa?

Vi har genom åren investerat 80 miljoner kronor i vårt Värmeverk på Norrstrand. Hur mycket har det påverkat kommunens budget? Med inte en enda krona. Värmeverket amorterar 2.5 miljoner årligen på sina lån och ger Åsele kommun en aktieutdelning på 5-600.000 per år. Inget tas ur kommunens kassa, kommunen får inkomster från Värmeverket, tack vare den gjorda investeringen som betalar sig själv.

Det blir samma förfarande vid ett förvärv av Åsele Kraft. Värmeverket köper Åsele Kraft. Åsele Kraft betalar lånen och ger en avkastning till Kommunen, vilket ökar våra inkomster. Åsele Kraft har dubbelt så stor omsättning, som Värmeverket. Avkastningen i Åsele Kraft är 14%, om man ser det på ett snitt över de senaste 5 åren. Kom till Kommunfullmäktige den 11 januari får du fullständig information om affären.

Varför vill vi detta? Större delen av kommunens driftsbudget är lönekostnader, som årligen stiger med ca.3,5%. Det innebär att man måste öka inkomsterna med minst 3,5% för att göra ett nollresultat. Det finns två vägar att gå, 1: ta bort verksamhet och personal motsvarande löneökningen 2: öka inkomsterna. Det första alternativet innebär att vi måste lägga ned verksamheter, försämra skola, äldreomsorgen och ungdomsaktiviteter. Hur gör vi när vi inte har fler att avskeda? Vi kan inte låna till driften, som några tycks tro.

Vi måste satsa på att öka inkomsterna och befolkningen. Att ta bort arbetstillfällen, gör att befolkningen minskar vilket ger mindre skatteinkomster. I 2015 års budget var det budgeterat med att Åsele kommun skulle minska med 60 personer, nu blev det bara 7 mindre och det innebär att vi får 2,5-3 miljoner mer i skatteutjämningsmedel.

Åsele Kommun köper ström + nätavgift för 3,3 miljoner + moms &skatt per år. Det betalar vi till oss själva om vi äger Åsele Kraft

”Skuggorna innebär bara, att det finns ljus i närheten”
God fortsättning på det nya året!

2 kommentarer

  1. Klas Viberg

    I media skrivs det ingenting om ifall det finns ett utarbetat beslutsunderlag utfört av opartiska kompetenta konsulter inom energi och ekonomi som skulle kvalitetssäkra beslutet vid ett eventuellt köp. Finns det ett genomarbetat beslutsunderlag?
    Mvh
    Klas Viberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.