Ekergårds mat & biologi

Vad är GMO? (Naturligtvis vill jag ha etiketten ”Crispr cas9”)

För att vara helt öppen, det jag skriver om genom-editering bygger helt och hållet på wikipedia. Jag plockade fram mina universitetsböcker. Men genomeditering är så pass nytt att det inte fanns med vare sig i boken om biokemi eller molekylärbiologi. Övriga källor är Mendel in the kitchen, (2004), Nina V. Fedoroff & Nancy Marie Brown, och i ett fall kontakt med gentekniknämnden.

IMG_20190521_142121359

Innan EU-valet lyssnade jag på en debatt anordnad av Svenska naturskyddsföreningen om just EU-valet och klimatet. Valet är inte aktuellt och följande är ingen kommentar av någon närvarandes prestation. Däremot finns det en detalj från debatten jag vill kommentera. Erik Bergkvist (S) sa, i förbifarten, att genomeditering inte är GMO*. Kan någon förklara varför för mig?

När man pratar om GMO handlar det ofta om trangenetik, då forskare tar en gen från en organism och sätter in den i en annan organism. Ett exempel är insulin som framställs av bakterier som modifierats med genen för mänsklig insulin. Samma teknik används för tillverkning av tillväxthormon och andra mediciner. Billigare och säkrare än äldre läkemedel. Ett annat exempel är BT-majs som innehåller ett protein från bakterier, vilket gör majsen immun mot insektsangrepp, och BT-majs råkar vara den enda GM-grödan som är laglig att odla i EU (det var i detta fall jag kontaktade gentekniknämnden).

En invändning mot konceptet GMO är att vi har modifierat grödor i 10000 år, vete, majs, lila sötpotatis, brysselkål … det är grödor som aldrig hade utvecklats i naturen, bara på åkern. Och de senaste 200 åren har vi använt vetenskap för att modifiera grödor. Forskare har, i sina laboratorium, alltid använt den nyaste tekniken som har funnits till hands för att förädla grödor. Att använda radioaktiva strålning för att mutera grödor har gjorts sedan mellankrigstiden och ingen har någonsin klagat. Det är så vi fått fram bl.a. blodgrapefukt. Kärnfria vattenmeloner tas fram med ett gift som fördubblar antalet kromosomer i celler. Ingen klagar. Och ingen klagade heller när japanska forskare “smälte ihop” celler (protoplast fusion, utvecklat på 1960-talet) från ris för att i nästa led kunna korsbefukta vilda rissorter med odlat ris. Det är godtyckligt att bestämma att teknik utvecklat innan 1983 – det år forskare för första gången använde en bakterie för att föra över en främmande gen till en växt – är naturligt medan teknik utvecklat efter det året är onaturligt och måste regleras, hårt.

Skillnaden mellan nyutvecklad genom-editering och äldre metoder (t.ex. nämnda metod med bakterien) är att äldre metoder sätter in en/flera ny gen slumpmässigt i organismen. Genomeditering, reglerar däremot ett precist ställe i en organisms genetiska material. (Biologi är biologi, allt kan hända i naturen, så helt hundraprocentig är inte ens de nyaste teknologierna.) När S-politikern sa att genomeditering inte är GMO, sa han, att bara teknik för att modifiera gener, som utvecklad mellan tidigt 80-tal och 00-tal är GMO? För det låter som dubbel godtycklighet.

Tillägg, jag såg nyligen att även Lennart Holmlund har skrivit om tekniken i fråga.

*Erik Bergkvist nämnde naturligtvis att Emmanuelle Charpentier, jobbade på Umeå universitet när hon var med och utvecklade den populäraste metoden för genomeditering, nämligen crispr.

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.