Förlusten av biologiskt mångfald – en icke-nyhet?

Av , , Bli först att kommentera 3

När läste du några nyheter om biologisk mångfald senast?

Det är fascinerande att nyheten, om att människan idag påverkar planeten i en sådan omfattning att vi ser förlust av biologisk mångfald som jämförs med när dinosaurierna dog ut, inte får större genomslag än den fått.

För två år sedan publicerades WWF:s Living planet report 2016 där man konstaterade:

”Bestånden av ryggradsdjur kommer att ha minskat med 67 procent under 50 år, från 1970-2020. Redan nu har populationerna mer än halverats. Globalt lever och konsumerar vi som om vi hade 1,6 planeter. Varje svensk har en livsstil som kräver mer än 4 jordklot.”

När vi befinner oss i denna situation krävs politik som beaktar att vi människor lever på en planet med massor av andra arter som vi är ömsesidigt beroende av. Det går inte att blunda för världen omkring oss och planera den som om människor levde i ett vakuum.

 

 

Länk: http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1673177-living-planet-report-2016-tva-tredjedelar-av-planetens-vilda-ryggradsdjur-snart-borta

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Toppar riksdagslistan för MP-Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har vi i Miljöpartiet i Västerbotten fastställt riksdags- och landstingslistan.

Jag har fått det hedrande och ansvarsfyllda uppdraget att vara partiets toppkandidat till riksdagen i Västerbotten.

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med klimat och hållbar utveckling på olika sätt.

Miljöpartiet har denna mandatperioden  inlett ett otroligt viktigt arbete för att börja hejda klimatförändringen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och bygga ett socialt hållbart samhälle. Men mycket mer behöver göras och att backa nu leder till att vi som samhälle sågar grenen vi sitter på.

Det är med en stor glöd jag tar mig an detta uppdrag och jag vill tacka alla från botten av mitt hjärta som röstat på mig, skickat glada tillrop och på andra sätt lyft fram min kandidatur. Jag ska nu göra mitt bästa för att överträffa alla era förväntningar!

För ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle både imorgon och när våra barn är pensionärer!

Bli först att kommentera

Uppdatering: Listsättningsprocessen

Av , , 1 kommentar 2

I mitt första blogginlägg skrev jag att ni skulle få följa med mig på resan kring min kandidatur till riksdagslistan. Här kommer en liten uppdatering.

Valberedningen har nu lämnat sitt förslag till riksdagslista och landstingslista för Miljöpartiet i Västerbotten. Valberedningen har föreslagit mig att stå på plats 1 på riksdagslistan.

Varmt tack till valberedningen för visat förtroende!

Om två veckor, den 28 januari, fastställs listorna. Det är sista steget i arbetet med landstings- och riksdagslistan. (Kommunlistan antas senare i vår.)

 

Kan även meddela att jag fått stöd från grannlänen.

Miljöpartiet i Västernorrland har antagit sin riksdagslista, med Amanda Lind (partisekreterare och fd kommunalråd Härnösand) på första plats. De har satt mig på plats nr 5 på sin riksdagslista.

Jag är även nominerad till Jämtlands riksdagslista. De fastställer sin lista i slutet av januari. Eftersom jag vill lyfta norra Sverige i vår gröna politik är det jättekul att få förtroende även från grannlänen!

 

 

 

1 kommentar

Ett hållbart samhälle är möjligt, om vi jobbar för det

Av , , 4 kommentarer 0

Klimatförändringen och vår negativa miljöpåverkan, som kanske påtagligast syns genom den kraftiga minskningen av biologisk mångfald, är två enormt stora utmaningar som vi lever med idag. Vi har byggt upp samhällen och ett sätt att leva på som gör att vi sågar grenen vi sitter på. Vi lever inte ekologiskt hållbart, vi lever utanför planetens gränser, vi lever på lånade resurser från våra barn och barnbarn. Det finns många sätt att uttrycka detta på. Det finns också flera sätt att försöka förklara detta på. Om alla levde som oss i Sverige skulle det behövas över 4 jordklot och earth overshoot day inträffar tidigare och tidigare varje år. Earth overshoot day är det datum då vi på vår jord förbrukat lika mycket som jorden har kapacitet att producera på ett år. (Inföll den 2 augusti 2017.) Att konsekvenserna av våra handlingar blir dessa kan vi inte ändra på. Naturen reagerar som den gör. Det går inte förhandla med ett träd att ta upp mer koldioxid än det gör, det går inte att be haven att inte bleka korallerna när det blir försurat. De ekologiska ramarna, de planetära gränserna, är fasta.

Vi kan påverka hur vi formar samhället, hur vi planerar städer, vad vi tillåts sälja i affärerna. Genom politiken kan vi påverka vilket samhälle vi vill ha. Vi kan utveckla ett mer cirkulärt samhälle, där allt cirkuleras i ett organiskt eller teknologiskt kretslopp. Vi kan planera städerna så att vi får närhet i vår vardag, där vi kan gå och cykla dit vi ska. Vi kan planera samhället så att vi lever mer i harmoni med andra arter. Vi kan utforma ett samhälle som strävar efter livskvalitet för alla.

Miljöpartiet vill forma ett samhälle där vi lever i solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, med kommande generationer och med världens alla människor. För att ta oss närmare det samhället har vi vid vår första tid i regeringsställning gjort en hel del. Klimatpolitiken har vi kraftigt stärkt bland annat genom en svensk klimatlag som lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas samt satt ett nytt långsiktigt mål som innebär att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Men mycket mer behöver göras och utifrån våra grundläggande värderingar om solidaritet har vi en omfattande mängd sakpolitiska förslag som tar oss närmare ett hållbart samhälle.

För att få ett hållbart samhälle behöver vi hjälpas åt. Det är ett enormt förändringsarbete som behöver göras för att vi ska kunna njuta av att leva i ett samhälle med livskvalitet, inom planetens gränser. Jag kommer göra mitt yttersta för att ta oss närmare den visionen. Jag hoppas du vill göra mig sällskap!

4 kommentarer

#klimatval2018

Av , , 9 kommentarer 0

I höstas gick över 15 000 forskare från över 180 länder ut och varnade mänskligheten. Det måste ske en förändring!

Eftersom vi människor är trygga med vad vi har och osäkra på vad vi får kräver förändring mod. Något som Miljöpartiet har. Vi är inte bäst på att få höga opinionssiffror, men när det gäller att leverera den politik som krävs för att möta 2000-talets utmaningar, såsom förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringen, så går Miljöpartiet i bräschen.

Vid den årliga konferensen Klimatforum, arrangerad av Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet, kom argumentet upp om att politiken måste vara realistisk. Det här argumentet hör jag ofta. Men vilken ”realism” är det vi ska förhålla oss till? Tycker du att politiker ska ta fram politik som de bedömer realistisk att få brett stöd för av befolkningen eller realistisk för att vi ska klara våra levnadsförhållanden här på jorden? Jag röstar på det senare, det tidigare måste försöka lösas genom information och diskussion. Om politiker vänder kappan efter opinionssiffrorna och inte har mod att genomföra vad man ser krävs enligt forskning då får vi vare sig långsiktighet eller faktagrundat ledarskap. För alla kan inte ha fullständig koll på allt. Vi som medborgare måste kunna fokusera på våra vardagsproblem och inte läsa forskningsrapporter och bilda opinion – det ansvaret måste vi känna oss trygga med att politiken tar hand om.

Eftersom Miljöpartiet är det enda partiet i riksdagen som har mod att genomföra vad som är realistiskt enligt forskning vad gäller klimatfrågan blir valet i september #klimatval2018. Vi börjar redan se konsekvenserna av den uppvärmning som hittills skett och eftersom det är en fördröjning mellan de utsläpp som sker och konsekvenserna av dem, så är det viktigt att vi hejdar klimatförändringen så mycket vi bara kan så fort som möjligt, för att undvika de mest allvarliga konsekvenserna i framtiden.

Som riksdagskandidat kommer jag göra allt jag kan för att lyfta denna ödesfråga. Har du tips eller idéer på hur, så kommentera gärna nedan. Eller sprid vad du vill lyfta under #klimatval2018

 

9 kommentarer