Trähus – bra för klimatet och härliga att vistas i

Av , , Bli först att kommentera 1

Att bygga i trä är bra av flera anledningar. Dels kan trä med dagens teknik ersätta betong i mycket stor utsträckning. Betong har mycket höga utsläpp av växthusgaser* dels  så är trä ett material som bidrar till ett bra inomhusklimat, som människor helt enkelt mår bra av att vistas i.

Vi i Miljöpartiet vill förstärka arbetet för att öka trähusbyggandet och anta ett nationellt mål på att hälften av alla flerbostadshus byggs i trästomme 2025.

Det finns idag fantastiska byggprojekt med stor andel trä. Men inom byggindustrin är gapet mellan den lilla andelen pilotprojekt som byggs riktigt hållbart och den riktigt stora andelen som byggs ”konventionellt” mycket stort. Det behövs därför tydlig politik som skapar incitament för att lärdomarna från pilotprojekten blir norm inom det konventionella byggandet.

I Västerbotten har vi flera företag som ligger i framkant när det gäller träbyggande. Framtidens företag i ett hållbart samhälle finns här! Skogsindustrin som bidrar till materialen till träbyggandet finns också här. Ett mål om att hälften av alla flerbostadshus byggs i trästomme stärker dessa företag och visar tydlig riktning mot en hållbar framtid. Och vem är inte sugen på att bo eller jobba i vackra moderna trähus?

 

* Betong tillverkas av bland annat cement som produceras från kalksten som dels bildar koldioxid när den upphettas och dels används idag fossil energi när den ska tillverkas. Svensk cementindustri har som mål att gå över till förnybar energi på längre sikt. Men koldioxidutsläppen från själva kalkstenen kan de inte komma åt på annat sätt än med CCS-teknik (fånga in koldioxiden och stoppa ner den i berggrunden, en underutvecklad teknik som dessutom idag används för att utvinna ytterligare olja från berggrunden). När man sedan tillverkar betong av cement och stenkross används idag främst fossil energi för att värma ballasten.

Bli först att kommentera

Myten om MP som storstadsparti

Av , , 8 kommentarer 1

Jag vet inte exakt vart den kommer ifrån, myten. Kan det vara så att det endast är skatt på fossila drivmedel som skapat den? (En politik som vi nu möter upp med stöd till laddinfrastruktur, biogas och bonus-malus m.m. för att möjliggöra fossilfria transporter i hela landet.) Oavsett. Såhär ser jag på framtiden för två viktiga näringar på landsbygden:

Klimatförändringen kommer leda till konsekvenser som kraftigt kan komma att påverka livsmedelsproduktionen i andra länder. Länder som vi idag importerar livsmedel från. Vi i Miljöpartiet tänker och agerar långsiktigt. Vi behöver stärka och utveckla svensk livsmedelsproduktion för att möta klimatutmaningen, stärka självförsörjningen och veta att vi äter mat som producerats på ett hållbart sätt.

Vi bygger nu massor av nya bostäder och mer kommer behöva byggas, både i Sverige och Europa. Idag används betong i stor utsträckning. Men cement som är en del av betongen släpper ut enorma mängder växthusgaser, även om energianvändningen i processen skulle bli helt fossilfri så sker CO2 utsläpp när kalkstenen upphettas (även om den kan binda en del av det igen). Så för att minska utsläppen av växthusgaser behöver vi bygga mer i trä. Skogen kan även på en mängd sätt ersätta petroliumprodukter och på så sätt minska tillskottet av CO2 från berggrunden till atmosfären.

Svensk landsbygd sitter på viktiga nycklar för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi i Miljöpartiet vill stärka landsbygden och skapa möjligheter för den att blomstra. För när landsbygden blomstrar får vi en hållbarare värld för alla.

8 kommentarer

Minskade effekttoppar och 100% förnybar el

Av , , Bli först att kommentera 0

Målet 100% förnybar elproduktion har MP drivit länge. Och nu har det brett stöd i riksdagen att nås till 2040 genom överenskommelsen i Energikommissionen.

Energimyndigheten tittar på hur detta ska nås. Den förnybara elproduktionen behöver byggas ut och samtidigt behöver gamla vindkraftverk vars livslängd tar slut innan 2040 successivt bytas ut. Det är fullt görbart. Men det går också hand i hand med två andra viktiga åtgärder. Det ena gäller energieffektivisering. Fler och fler saker i samhället elektrifieras men vi har också under lång tid haft tillgång till relativt billig el och det har därför inte alla gånger varit lönsamt att investera i energieffektiviserande åtgärder. Det finns en stor potential att göra samma saker eller till och med fler saker men med mindre el. Det andra gäller effekttoppar. Vissa tider på dygnet och dagar på året – särskilt de kallaste vinterdagarna – så använder vi mer el. Dessa kallas effekttoppar. Under effekttopparna toppas energiproduktionen ofta upp med fossila resurser och för att få ett så stabilt elsystem som möjligt är det bra om elanvändningen är så jämn som möjligt, därför är det viktigt att kapa effekttopparna.

Vi i miljöpartiet vill därför minska effekttopparna genom att minska andelen direktverkande el för uppvärmning och öka möjligheterna till lokala och regionala energilager.

Med 100 % förnybar elproduktion så kan vi driva allt vi använder med minimal klimatpåverkan. Och de dagar vi producerar mer än vi själva använder kan vi dessutom exportera elen till länder som annars skulle använda kolkraft.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Befintliga flerbostadshus behöver stöd för energieffektivisering

Av , , 4 kommentarer 0

Vi behöver energieffektivisera befintliga bostadsbestånd. Därför bör ett statligt finansierat energisparlån införas för renovering av flerbostadshus.

Potentialen för energieffektivisering är stor. Vi ska ställa om till 100% förnybar elproduktion till 2040, det utvecklas ständigt ny teknik som använder el och fler elbilar kommer allt eftersom i drift. Det är då viktigt att vi inte slösar denna el, den kan komma till fantastisk nytta genom att exempelvis ersätta kol-el i Tyskland. Idag flyttas positionerna successivt framåt när det gäller energieffektivitet i nyproducerade byggnader. Men vi har ett stort bostadsbestånd som byggts för länge sedan och som är i stort behov av renovering. Genom att införa ett energisparlån för flerbostadshus kan vi höja komforten i dessa bostäder samtidigt som vi frigör el som kommer till nytta i exempelvis elfordon.

Det befintliga bostadsbeståndet bör därför få tillgång till energisparlån för renovering av flerbostadshus.

4 kommentarer

”Det är ju ingen uppoffring!”

Av , , Bli först att kommentera 0

På nattåget igen.

Träffar en kvinna som besökt en byggnad med lösningar för ett hållbart boende. Vi börjar diskutera varför det är så svårt att förmedla den kreativitet, innovation, samvaro och social hållbarhet som det innebär att lösa klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Det är ju ingen uppoffring! Det är så oerhört många mervärden som uppstår!

För några år sedan deltog jag i en bokcirkel kring boken Blue economy. Den samlar exempel från hela världen där man tex producerar värme, odlar livsmedel, skapar textilier m.m. på sätt som tar vara på avfall, gör att jorden blir näringsrikare, ökar den biologiska mångfalden, tar mindre resurser i anspråk eller på andra sätt genom kreativa lösningar gör gott för miljön samtidigt som man skapar sådant som vi människor har behov av.

Exemplen är många. Läste senast idag om en man som byggt sitt hus inuti ett stort växthus. Avloppsvattnet från huset bearbetas och används som näring till växterna i växthuset och de äter vad de själva producerat nästan året runt.

Men av någon anledning stannar ofta dessa pilotprojekt vid att vara just pilotprojekt. Det konventionella byggandet fortsätter som vanligt, den konventionella livsmedelsproduktionen fortsätter som vanligt, vi fortsätter planera städer som vanligt. Det är väldigt enkelt att göra som vi alltid har gjort.

Det är här politiken behöver komma in. Vi behöver visa att ett hållbart samhälle är möjligt och att det är dit vi ska. För börjar vi i stor skala anamma de kreativa lösningarna, innovationerna och samverkan för att bygga ett hållbart samhälle, då kommer fantastiska mervärden på köpet!

Bli först att kommentera