Konvertera bilen?

Av , , 2 kommentarer 0

Miljöpartiet har i regering infört bonus-malus som gör att när en ska köpa ny bil så är de klimatsmarta bilarna subventionerade och de tunga bilarna med stora utsläpp dyrare. På så sätt kan vi successivt ersätta vår fossila fordonsflotta med ny klimatsmart teknik med tex. elbilar och biogasbilar.

Fordonsflottan är stor och vi vill inte att bara företagen eller de som har råd att köpa en helt ny bil ska kunna köra fossilfritt. Det ska alla kunna göra. Reduktionsplikten (som också kallas bränslebytet) gör att det blir lag för de som säljer bensin och diesel att en viss procent biobaserat drivmedel ska blandas in. Den börjar gälla den 1 juli i år och när styrmedlet väl är på plats kan %-satsen successivt höjas i takt med att produktionen av biodrivmedel från svenska råvaror ökar.

Vi vill också att det ska bli enklare att konvertera sin bil. Idag kan man konvertera sin bensinbil till etanol hyfsat enkelt och tankstationerna för E85 är väl utbyggda i landet.

Nästa mandatperiod vill vi se över ekonomiska styrmedel och regelförenklingar som kan stimulera fler efterkonverteringar av fossildrivna fordon också till el- eller biogasdrift.

Behöver man bil, ska man också ges förutsättningar att köra fossilfritt – oavsett vart man bor och om man kör en ny eller gammal bil.

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Ny forskning varnar för snabbare havsnivåhöjning – höstens val avgörande för klimatpolitiken

Av , , 2 kommentarer 1

I veckan kom nyheten om att havsnivån kan höjas mer än tidigare beräknats.

Isarna på Antarktis smälter allt snabbare och eftersom Antarktis är en kontinent med land under så leder smält is där (precis som på Grönland) till havsnivåhöjning. Till det tillkommer havsnivåhöjning pga termisk expansion (att varmare vatten tar större plats).

Vi är nu på väg mot en havsnivåhöjning på 1 meter till år 2070, vilket är ytterst allvarligt för kustnära städer och små ö-nationer.

Klimatförändringen sker här och nu. Vi kan använda omställningen till fossilfrihet som en språngbräda att forma en framtid att längta till. Ett hållbart samhälle, där vi mår bra, har mer tid för oss själva och varandra, får renare luft, närmre att lämna på förskolan och handla, skapar förutsättningar för enklare livspussel och mindre stress.

Miljöpartiet har i regering genomfört en rad klimatpolitiska reformer som lett till att vi idag rankas som det land i EU som har bäst klimatpolitik. Därför kommer jag göra allt för att Miljöpartiet ska få ett fortsatt starkt inflytande i svensk politik. Svenskt klimatledarskap visar vägen för andra länder vilket är oerhört viktigt för att vi på global nivå ska hejda klimatförändringen,

 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Nattåg ut i Europa

Av , , 2 kommentarer 0

Snart semester! Lata sig hemma, ta picknickkorgen till närmsta strandkant eller ut på äventyr i Sverige eller utomlands. Tänk vad skönt det vore att lägga sig och sova och vakna i någon ny europeisk stad!

Vi i Miljöpartiet vill säkerställa att det ska gå att åka nattåg från Sverige ut i Europa. Vi vill ge SJ uppdraget att agera pådrivande för att de europeiska tågbolagen samordnar en europeisk tidtabell mellan huvudstäder och andra viktiga orter. Vi vill att det ska gå att köpa tågbiljett via SJ till alla större städer i Europa. Det ska gå att resa med nattåg till och på kontinenten.

Med en robust järnväg och tågtrafik i hela Sverige och ut i Europa kommer vi nära varandra, kan upptäcka nya saker, resa på äventyr och transportera gods – klimatsmart.

Det är #NU vi måste satsa. Klimatet kan inte vänta.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Psykisk ohälsa behöver krafttag nu

Av , , Bli först att kommentera 3

Livskvalitet. Det är väl ändå det vi ska sträva mot. Samhällskontraktet mellan medborgarna och staten borde innebära att staten ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för så mycket livskvalitet som möjligt för medborgarna.

Men idag bränner vi ut både planeten och människorna.

Psykisk ohälsa ökar bland unga och sjukskrivningarna för stress och utmattningssyndrom skjuter i höjden. Något är galet när vi är rikare och friare än någonsin, men mår så psykiskt dåligt. Samhället har satt större fokus på att människor ska arbeta och att vi ska ha stor ekonomisk tillväxt, än på att befolkningen ska må bra. Vi måste börja se hela människan och vi måste börja ta psykisk ohälsa på minst lika stort allvar som fysisk ohälsa.

Jag vill leva i en framtid där vi varken bränner ut planeten eller människorna som bor på den.

Vi behöver öka livsmedelsproduktionen lokalt

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag skriver representanter från Familjejordbrukarna, Framtidsjorden, Förbundet Sverige Småbrukare, Jordens Vänner, NordBruk och Odlarföreningen Små frön i VK om vikten av att höja den egna självförsörjningen av livsmedel. Jag delar deras uppfattning. Det finns många värden som talar för att vi borde jobba för att mer av den mat vi äter i Sverige produceras här lokalt.

Krisberedakap

Som skribenterna lyfter är det bra om vi har tillgång till mat lokalt i händelse av kris. Jag och Miljöpartiet vill se satsningar på både ökad livsmedelsproduktion och etablering av bioraffenaderier så att vi kan trygga hållbar tillgång på både mat och drivmedel.

Mindre utsläpp från transporter

Att äta mer lokalproducerat gör att mindre av den mat vi äter har behövt åka flyg och lastbil och därmed blir klimatpåverkan lägre.

Mindre användning av antibiotika, bekämpningsmedel mm

I Sverige har vi en djurskyddslagstiftning som andra länder inte är i närheten av. Vårt klimat gör också att vi kan använda mindre bekämpningsmedel än i andra länder. Miljöpartiet vill exempelvis införa skatt på importerat ”fulkött” dvs, kött från produktion där man använder stora mängder antibiotika på friska djur, vilket bidrar till att antibiotikaresistensen växer.

Ökad sysselsättning här

Genom att producera biodrivmedel och livsmedel lokalt så skapas fler jobbtillfällen lokalt.

Bättre förutsättningar för cirkulär ekonomi

Genom att utveckla det lokala jordbruket. Bygga upp ett riktigt hållbart skogs- och jordbruk. Så kan vi få en mer cirkulär ekonomi där vi tänker kretslopp lokalt och får bra mat med liten miljöpåverkan.

Miljöpartiet vill se ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion genom att:

– offentlig sektor upphandlar lokalproducerat

– skatt på importerat kött med hög antibiotikaanvändning

– strategiskt arbeta för en ökad inhemsk hållbar livsmedelsproduktion

– att de krav som ställs på miljö- och djurskydd vid matproduktion i Sverige också ska ställas i all offentlig upphandling, minst

– stimulera jordbrukares ekosystems- och miljötjänster genom att satsa på miljöstöd inom landsbygdsprogrammet

– införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och i storkök

– utforma upphandlingen av mat till skolor och äldreboenden så att fler ekologiska och lokala producenter kan delta i upphandlingen

– främja naturbeteskött så att fler djur får beta i naturen – vi vill bland annat sätta ett mål för hur stor yta som ska vara naturbetesmarker  och öka miljöersättningen inom jordbruksstödet för ängs- och betesmarker

– stödja utvecklingen av nya vegetariska livsmedel och odling av svenska grödor som är rika på protein

 

Vi ska vara stolta över det svenska jordbruket. Det är dags för bättre förutsättningar för våra lantbrukare. Alla behöver vi äta och då ska vi se till att vi i Sverige producerar näringsrik, god mat som vi kan äta med gott samvete.

 

 

 

Bli först att kommentera

När nazism får oss att tystna

Av , , 2 kommentarer 2

Judiska föreningen i Umeå har meddelat att man lägger ner verksamheten.

Orsaken är att de inte kan ha en trygg lokal och den olustiga situationen att behöva polisbeskydd till följd av att det finns för mycket hot mot judar i Umeå. Denna nyhet är fruktansvärt upprörande och skrämmande. Vi befinner oss i en tid där nazistiska budskap tar plats i vårt samhälle igen. Nazistiska! De tar plats genom hat och hot som till slut leder till att andra tystnar, inte orkar längre och nazismens fruktansvärda människosyn får fotfäste på fler och fler platser. Sakta men säkert börjar de människor som själva var med och upplevde andra världskrigets fasor och som kan berätta om hur nazismen växte fram då, bli färre och färre. Och det vi trodde var omöjligt, att något sådant skulle kunna hända igen, upplevs som mindre och mindre omöjligt.

Nu behövs kraftsamling. Slå vakt om alla människors lika värde. Stå upp för alla som utsätts för rasism, nazism och främlingsfientlighet. Vi måste också diskutera de små nyanserna i hur vi talar om saker som leder in oss på stigar som föder främlingsfientlighet och diskriminering. Och börja tala på ett sådant sätt som inte göder diskriminering.

Jag har alltid känt mig oerhört stolt när man hört undersökningar som visat att Umeå är en stad där mångfald funnit trygghet och diskriminering varit låg. När Umeåborna gått ut på gatorna i antirasistiska demonstrationer och stått upp för allas lika värde.

Jag hoppas innerligt att valet i höst inte leder till att nazistiska, rasistiska, främlingsfientliga och diskriminerande krafter och åsikter får mer fäste, breder ut sig och kommer in i våra demokratiska beslutande församlingar. Jag hoppas att valet i höst leder till att vi ska få se mer av mångfald, trygghet och att människor sluter upp för allas lika värde och att judiska föreningen i Umeå ska kunna dra igång sin verksamhet igen, utan oro.

Fastighetsskatten från vindkraft ska stanna i kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 2

Fastighetsskatten från vattenkraft och vindkraften bör tillfalla regionen och kommunerna där verken finns. I norra Sverige producerar vi förnybar el till hela Sverige. Ett viktigt värde som vi ska vara väldigt stolta över. Vi i Miljöpartiet tycker att de kommuner som har vindkraft också ska få betalt för det värdet genom att fastighetsskatten från vindkraften tillfaller dem. Viktiga intäkter för kommunerna som kan användas till bättre samhällsservice, välfärd, cykelvägar och kollektivtrafik.

Riksdagen har denna mandatperiod brett beslutat om att Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion 2040. Energimyndighetens analyser för hur målet ska nås visar på behovet av att ersätta gamla vindkraftverk med nya och en kraftig utbyggnad av nya.Vi vill att alla som deltar i omställningen till 100% förnybart både ska dra nytta av och känna stolthet för det man gör.

Norrbotniabanan till Skellefteå ska byggas

Av , , 4 kommentarer 1

Vi i Miljöpartiet vill säkerställa att vi har en bra järnvägsinfrastruktur i hela landet. Idag meddelade vi i regeringen att Norrbottniabanan kommer att byggas Umeå-Skellefteå. 7 miljarder har avsatts. Det är en efterlängtad nyhet för många, både näringsliv och privatpersoner.

 

För att klara målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 så behöver järnvägen i Sverige både rustas upp och byggas ut. Vi har nu i regering hittills meddelat att vi kommer bygga fyrspår mellan Uppsala och Stockholm (vilket även är positivt för oss som reser från norra Sverige till Stockholm), höjt finansieringen för underhåll av järnvägen med 47% jämfört med förra Allians-regeringen samt lämnat besked om att Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Umeå ska byggas.

4 kommentarer