Bestört över GW:s uttalande om rennäringen

Av , , 7 kommentarer 5

Läser Folkbladets intervju med Leif GW Persson och blir bestört! Folkbladet har intervjuat honom med anledning av att han uttalat sig högst kontroversiellt och sagt att han tycker att vargarna borde flyttas till renbeteslandet. I Folkbladet citeras Leif GW:

”– Samerna äger en tredjedel av Sveriges yta. Detta i Norrlands inland. Det skulle gå alldeles utmärkt, säger han till Folkbladet.”

”– Ersättning är deras bästa gren, om jag förstått det rätt, säger Leif GW Persson utan vidare till Folkbladet.”

Miljöpartiet har under mandatperioden arbetat för att lyfta samernas rättigheter på den politiska agendan. Vi vill att Sverige ratificerar ILO 169, konventionen om urfolks rättigheter. Frågan utreddes redan på 1990-talet men fortfarande finns ingen riksdagsmajoritet för ratificering. Samtidigt trängs rennäringen från flera håll; gruvnäring, vindkraftsparker och klimatförändringen, som försämrar förutsättningar för renbete samt leder till att renarna vandrar nya vägar, påverkar rennäringen negativt. Rennäringen lever ständigt nära rovdjuren och lever med att flera av deras renar tas av rovdjur varje år.

Sveriges riksdag har beslutat att rennäringen inte ska behöva tåla högre förluster än maximalt tio procent av renhjorden.

Vilket är kopplat till att riksdagen även beslutat om att vi i Sverige ska bibehålla en kontrollerad rovdjurspopulation.

Samernas kultur och rennäringen har ett egenvärde och rättigheter i sig självt som ska respekteras. Renarna är också egendom som ska ersättas om de utsätts för förluster såsom att de blir tagna av rovdjur. Leif GW Perssons nedsättande uttalande ”Ersättning är deras bästa gren, om jag förstått det rätt” är mycket respektlöst. Ingen djurhållare skulle acceptera att utsätta sina djur för rovdjur utan ersättning! Även fårägare vars får blir tagna av varg beviljas ersättning exempelvis.

7 kommentarer
Etiketter: , , ,