EU ett fredssamarbete

Av , , 2 kommentarer 0

EU har sedan det bildades varit ett samarbete för fred och för att vi ska lära känna varandra och komma närmare varandra inom Europa. EU-politiken berör nu många områden och förutsättningarna inom Europa och vår omvärld har förändrats. Vikten av EU som fredssamarbete är dock fortfarande lika viktig och värdefull.

Vi gröna vill stärka och utveckla EU som fredsprojekt. Fredsarbetet behöver genomsyra hela EU:s verksamhet och vara starkt förankrat hos alla medlemsländer. Det innebär bland annat att EU-länderna behöver se över sin vapenexport. I regering drev Miljöpartiet förra mandatperioden igenom ett demokratikrav för Sveriges vapenexport och i Januariavtalet har vi slagit fast att stoppa Sveriges vapenexport till Jemenkrigets parter. Nu vill vi få igenom samma viktiga beslut i EU. Vi vill se ett slut på vapenexport till parter som deltar i krig och till regimer som förtrycker sin befolkning. I Europaparlamentet vill vi verka för ett EU som alltid sätter freden först.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,