Etikett: glesbygd

Strandskydd och byggande i glesbygd

Av , , Bli först att kommentera 2

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Nu och framåt när klimatet förändras fyller strandskyddet ytterligare funktioner för klimatanpassning. Kraftigare skyfall leder till ökade risker för ras, skred och erosion. Strandskyddet fungerar som en buffertzon längs vattendrag skyddar fastigheter från översvämningsrisker eller rasrisker.

Strandskyddet fyller flera otroligt viktiga funktioner samtidigt som det endast berör de 100 meterna närmast vattendragen.

Jag vill att vi ska kunna bygga mer i glesbygd. Fler måste få möjlighet att flytta till glesbygdskommuner, renovera fastigheter eller bygga sitt drömhem. Verksamheter i glesbygd ska kunna bygga ut, bygga nytt eller renovera allteftersom verksamheten utvecklas. Idag finns det kraftiga begränsningar för detta. Det är dock inte strandskyddet som är den begränsande faktorn. Vi har i realiteten två olika marknader i Sverige. Markpriserna skiljer sig extremt mycket åt mellan städerna och glesbygden, medan priserna för material och arbetskraft är lika. Det leder till att det kostar ungefär lika mycket att bygga en villa i Umeå och en villa i Sorsele, men värdet och därmed säkerheten för banken, för en nybyggd villa i Sorsele och en likadan nybyggd villa i Umeå är väldigt olika.

När nu resultaten av strandskyddsutredningen ska hanteras har jag två förhoppningar. Jag hoppas dels på att det totala skyddet i Sverige blir kraftfullare bla. i och med att behoven, i ljuset av klimatförändringen, är större nu än när strandskyddet infördes. Även om det öppnar för skillnader mellan olika vatten. Jag hoppas även att det kan leda till att vi sätter fingret på de verkligt begränsande faktorerna för byggande i glesbygd och därmed får ett bättre mandat att hantera dessa.

Regeringsförhandlingarna och M/KD-budgeten

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringsförhandlingarna tog viktiga steg framåt i veckan – men imorgon riskerar vi få en M/KD-budget som slår undan fötterna för företag, kommuner och medborgare som har allt att vinna på att Sverige tar klimatledarskap

Under veckan som gått har det skett förhandlingar mellan MP, S, C och L för att hitta lösningar för att Sverige ska få en vald regering på plats. Ett samarbete där det såklart krävs kompromissvilja mellan partier som i vissa frågor står nära varandra och i andra långt ifrån varandra. Men som alla förenas i övertygelsen att den människosyn, kvinnosyn och demokratisyn som Sverigedemokraterna företräder inte ska ges inflytande över Sveriges regering.

De fyra partierna hade förhandlat fram en överenskommelse som sedan partiledarna tog tillbaka till beslutande organ i partierna. På måndagsmorgonen meddelande Annie Lööf att Centerpartiet röstat nej till förhandlingsresultatet.

En god demokratisk process och besluten respekteras.

Det vore dock ytterst intressant att höra hur resonemangen gick hos centerpartisterna som inte godtog det Annie Lööf förhandlat fram med S, MP och L. För vid senare presskonferenser har det framkommit att det fanns rätt mycket i förhandlingsresultatet som verkligen inte är S eller MP-politik (såsom fri hyressättning vid nybyggnation och sänkt värnskatt) och ett ja skulle också ha övergått till ett budgetsamarbete där C fått igenom en hel del. Ett förhandlingsresultat mellan dessa fyra partier innehöll sannolikt också mycket som var mycket bra för klimat och miljö samt för landsbygden. Ett ja hade också garanterat det som C kanske drev skarpast i valrörelsen, att SD inte får inflytande. Jag undrar, beror nej:et endast på att C inte fick igenom mycket nyliberal ekonomisk politik som de inte ens fick igenom i Alliansen? Ekots inrikespolitiska talesperson, Thomas Ramberg, frågade Annie Lööf detta i slutet av hennes presskonferens – han frågade: med vilket regeringsunderlag i riksdagen skulle du få igenom detta? Jag undrar också, är detta sådant som Centerpartiets väljare värderar så högt att de är beredda att offra det som ett samarbete skulle ge?

Nu hoppas jag att förhandlingarna återupptas så att vi får en regering på plats som står upp för mänskliga värden så snart som möjligt.

Men på grund av detta nej från C går vi in i budgetomröstning imorgon där Moderaterna och Kristdemokraternas budgetreservation sannolikt går igenom med stöd av Sverigedemokraterna. En budgetreservation som ger mer pengar till de som redan har, som kraftigt försämrar klimatarbetet när läget är akut och som inte heller är bra för norra Sverige.

Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att göra det billigare att släppa ut – mitt under brinnande klimatkris, mitt under klimattoppmötet då världens länder samlas i Polen.

De halverar skyddet av värdefull natur och tar bort viktiga klimatåtgärder som kommer göra att utsläppen ökar i en tid då de akut måste minska.

De tar bort flygskatten. De ökar det ekonomiska stödet till diesel. Det blir billigare att släppa ut. Sveriges ledarskap och förtroende i klimatfrågan urholkas.

Massor av människor och företag i Sverige vill bidra till att minska utsläppen, men M och KD trampar på deras kämpaglöd.

 

M/KD:s budgetreservation innehåller bland annat följande nedskärningar i klimatarbetet och försämringar för landsbygd

 

Halvering av klimatklivet

Klimatklivet är en av regeringens största klimatsatsningar. Nu halveras den av M och KD. Det betyder att hälften av det avgörande stödet för klimatinvesteringar till kommuner, regioner och företag försvinner.

En ny satsning av M/KD på “teknikneutral laddinfrastruktur” på 50 miljoner kronor väger inte upp för den stora minskningen i klimatklivet: 840 mnkr tas bort från 1590 mnkr. 

(Jag vet inte vad de menar med ”teknikneutral” i detta sammanhang. De texter jag sett verkar blanda ihop vätgasfordon och elfordon. Klimatklivet som idag finansierar laddinfrastruktur begränsar ingen teknik utan stöd går till investeringar med högst klimatnytta.)

Avskaffad flygskatt

Moderaterna och Kristdemokraterna vill att det ska bli billigare att flyga. De vill avskaffa flygskatten. De vill återinföra flygets skattefördelar jämfört med andra transportslag. Men utsläppen från flyget måste minska! Svenskarnas flygresor har fördubblats på mindre än 30 år.

Krymper miljömyndigheten med nästan en tiondel

För M och KD är miljöpolitik symbolpolitik. I stället för att leverera de resultat som medborgare och näringsliv vill se, gör man stora nedskärningar och några få symboliska satsningar. Samtidigt kapar man drastiskt i stödet till Naturvårdsverket, som är den myndighet som ska genomföra miljöarbetet.

Genom att dra ner 50 miljoner kronor (från 625 mnkr) på Naturvårdsverket tar man bort nästan en tiondel av Sveriges miljömyndighets anslag. 

Stoppar utbyggnaden av solceller

Moderaterna och Kristdemokraterna vill skära ner i stödet för solceller.

Tillsammans skär de ned i arbetet med att ställa om på energiområdet med 445 miljoner 2019, i huvudsak genom att kraftigt minska stödet för solceller.

(Solcellsstödet har idag en mycket stor efterfrågan och det är kö till Länsstyrelserna för att få stöd till solcellsbyggnation.)

Dyrare naturguider

M och KD gör det dyrare med naturguidning på landsbygden. Detta sker genom en höjning av momsen från dagens 6 procent till 25 procent. Det blir svårare att ta sig ut i naturen och försämrade förutsättningar för besöksnäringen i glesbygd.

Naturskydd skärs ned

Artutrotningen pågår runtom i världen, och larmrapporterna om den biologiska mångfalden avlöser varandra. För att skydda arter och viktiga livsmiljöer behövs satsningar, men M och KD skär nu ner denna del av budgeten till samma låga nivå som fanns innan den rödgröna regeringen tillträdde.

Genom att kapa i naturskyddet drar man inte bara undan mattan för den biologiska mångfalden och människors möjlighet att komma ut i naturen. Man gör det dessutom svårare för skogsägare som har värdefull natur på sina marker att få betalt för att skydda den. Miljöpartiet anser att den lantbrukare som tar ett särskilt ansvar för naturvården ska kunna kombinera detta med god ekonomi för sin näringsverksamhet. Det blir betydligt svårare om stöden minskas.

M & KD tar bort 740 mnkr från dagens 1418 mnkr.

Stöd till landsbygden försvinner

Rovdjursstängsel till lantbrukare och restaurerade vandringsleder till alla som vill vandra i fjällen är ytterligare en sak som M och KD prioriterar ned. De talar med kluven tunga när de säger att landsbygden ska leva samtidigt som de halverar stödet till den typ av åtgärder som gagnar näringsverksamheter och jobb på landsbygden.

600 mnkr tas bort från dagens 1 248 mnkr.

 

Fastighetsskatten från vindkraft ska stanna i kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 2

Fastighetsskatten från vattenkraft och vindkraften bör tillfalla regionen och kommunerna där verken finns. I norra Sverige producerar vi förnybar el till hela Sverige. Ett viktigt värde som vi ska vara väldigt stolta över. Vi i Miljöpartiet tycker att de kommuner som har vindkraft också ska få betalt för det värdet genom att fastighetsskatten från vindkraften tillfaller dem. Viktiga intäkter för kommunerna som kan användas till bättre samhällsservice, välfärd, cykelvägar och kollektivtrafik.

Riksdagen har denna mandatperiod brett beslutat om att Sverige ska ha 100% förnybar elproduktion 2040. Energimyndighetens analyser för hur målet ska nås visar på behovet av att ersätta gamla vindkraftverk med nya och en kraftig utbyggnad av nya.Vi vill att alla som deltar i omställningen till 100% förnybart både ska dra nytta av och känna stolthet för det man gör.

Extra bonus till glesbygden i bonus-malus systemet

Av , , 6 kommentarer 2

Bilen är vårt främsta transportmedel. Den ger frihet, tar oss djupt in i skogen, högt upp i fjällen och ut på en liten okänd strand.

Sedan kan det ju vara otroligt roligt att köra bara i största allmänhet också.

Mest används bilen bara för att tas oss mellan hemmet, jobbet och affären oftast inom en stad med rätt korta avstånd mellan de tre destinationerna. Men så har vi också flera platser i länet och landet där avstånden mellan de tre destinationerna är flera mil, där det knappt finns någon kollektivtrafik (ingen som matchar just när man själv behöver komma i tid till jobbet iaf) där bilen är en nödvändighet.

Transporterna är idag den sektor som vi i Västerbotten använder nästan all fossil energi vi importerar till. Det finns en liten slatt olja och kol till vår industri. Men främst är det transporterna.

Tänk dig en framtid där vi kan röra oss fritt, hoppa på ett bekvämt tåg eller buss till jobbet, där barnen kan gå och cykla tryggt till skolan, där du när helst du behöver det har tillgång till en bil med dragkrok som är tyst, skön att köra och som inte ens har ett avgasrör. Där luften är ren och klimatförändringen har hejdats. Det är fullt möjligt.

Eftersom förutsättningarna är olika i vårt avlånga land krävs också flera olika lösningar.

Nu genomför MP i regering flera åtgärder:

– Bonus-malus som gör att det är billigare att köpa nya bilar med lägst miljö-, hälso- och klimatpåverkan och dyrare att köpa bilar som påverkar luft och klimat negativt

– Reduktionsplikten som gör att man successivt blandar in mer och mer biodrivmedel i den vanliga bensinen och dieseln på macken

– Klimatklivet som bidrar till investeringar i biogasproduktion, biogasmackar, laddstationer för elfordon m.m.

– Trafikverket har i uppdrag att ta fram nationell plan för laddinfrastruktur

– Länsstyrelserna har i uppdrag att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

– Elbusspremie som gör att kommuner och länstrafik kan köpa in elbussar billigare

– Stadsmiljöavtal som ger stöd till investeringar i bland annat cykelvägar och resecenter

och mycket mer.

 

För att vi i hela landet ska kunna transportera oss utan att det påverkar klimatet i den omfattning det gör idag så behöver detta viktiga arbete fortsätta. Järnvägen behöver tex. uppgraderas och byggas ut med bland annat Norrbotniabanan.

Men med allt som den offentliga sektorn kan göra med att få samhällsplaneringen och infrastrukturen på plats. Så behöver ju också människor som bor där man är beroende av bilen kunna köpa tex. en elbil när laddstolparna väl har kommit.

Därför vill vi i Miljöpartiet utreda, när bonus-malus-systemet är infört, att införa en “glesbygdsbonus”, där människor med liten eller ingen tillgång till kollektivtrafik får en förhöjd bonusdel.

6 kommentarer
Etiketter: , , , ,