Etikett: mänskliga rättigheter

Medmänsklighet och solidaritet

Av , , Bli först att kommentera 2
Idag lever över 80 miljoner människor på flykt undan krig och förföljelse i världen. Det går inte att sätta ett politiskt framförhandlat tak för hur många människor som kommer att fly nästa år.
Färre människor söker asyl i Sverige nu, än på mycket länge. I det läget är det fullständigt omänskligt att flera partier pratar om behovet av en tuffare lagstiftning. De vill inte bara göra den tillfälliga lagen permanent, utan de vill även att den ska skärpas och stramas åt ytterligare.
Jag vill se ett Sverige som står upp för mänskliga rättigheter, som slår vakt om asylrätten och som föregår med gott exempel över hur alla länder i världen tillsammans kan hjälpas åt för alla dessa människor på flykt. Hur hade du velat att länders migrationspolitik såg ut, om det var du som behövde fly? Det är människor det handlar om.

[Vill du vara med och kämpa för en solidarisk värld? För solidaritet med djur, natur och ekosystem, med världens alla människor och med kommande generationer. Bli medlem.]

Retorik som föder diskriminering måste upphöra!

Av , , Bli först att kommentera 2

Retorik som föder och göder främlingsfientlighet skadar människor på djupet.

Idag stod jag på välkomstmässan på Umeå universitet och talade med studenter som ville veta mer om Miljöpartiet. En mycket bra dag med många spännande samtal och flera nya väljare.

Just när jag skulle packa ihop och hela lokalen nästan var tömd kom en kille fram och berättade hjärtgripande om hur han blivit utsatt för rasism och främlingsfientlighet. Han är från Danmark, gick större delen av grundskolan i Sverige har sedan bott i Danmark igen och har precis flyttat till Umeå för att plugga på Universitetet. Han berättade om att han som barn i Danmark fick höra att han måste anstränga sig mycket hårdare i skolan än barnen med vit hud för att få likvärdiga betyg, så när han gick grundskola i Sverige ansträngde han sig, fick MVG i nästintill alla ämnen, men upptäckte även att i Sverige så blev han inte annorlunda bemött för att pga sin hudfärg. Han var han och hans hudfärg spelade ingen roll.

Nu när han kommit tillbaka till Sverige ett antal år senare har han på mycket kort tid märkt hur människor ryggar tillbaka, antar och frågar om vilket land han är ifrån att han skulle vara flykting eller muslim och vill placera honom i fack. Han var upprörd och ledsen och jag kände hans desperation över att hitta någon lösning i samhället som skulle få slut på allt. Önskan om att bli sedd och bemött som den individ han är. Han ville gärna poängtera sitt väldigt danska namn, att han var från en välbärgad familj, att han var från en kristen familj… egentligen sin identitet som han beskrev att människor inte såg när de såg honom, att människor antar massor av annat och lägger massor av negativa värderingar i det. Hur ont det gjorde i honom.

I frustrationen berättade han att han hade pratat med några från SD som sagt att de skulle lösa det åt honom, genom att utvisa alla invandrare från Sverige så skulle allt bli bra för honom tyckte de.

Och jag berättade om vad som hänt i Sverige under de åren han varit borta, om hur SD:s retorik där man beskyller grupper för brott som individer begått, gör skillnader på folk och folk, hur det spridit sig i samhället så att det föder och göder främlingsfientlighet. Att om SD får mer inflytande kommer det bara leda till ännu mer främlingsfientlighet.

Etnicitet är aldrig den förklarande faktorn till något människor gör. Normer, kvinnosyn, socioekonomiska förutsättningar och att människor blir alienerade från samhället, det är exempel på förklarande faktorer. Ska vi forma ett samhälle där alla känner sig trygga, där brottslighet minskar, där sexuella övergrepp och våldtäkter minskar, där vi känner tillit till varandra och ingen blir utsatt för diskriminering, rasism eller främlingsfientlighet, då behövs politiska insatser för just detta.

 • Vi behöver förbättra sexualundervisningen och den ska utgå från samtycke.
 • Vi behöver bygga samhällen där människor med olika socioekonomiska förutsättningar bor i samma bostadsområden och går på samma skolor.
 • Det måste bli ett stopp på retoriken från politiker som talar om olika grupper i samhället som problem. Detta är ytterst destruktivt eftersom det föder konflikter, främlingsfientlighet och i värsta fall radikalisering.
 • Vi måste ha ett starkt föreningsliv, idrottsrörelse och kulturliv så att människor möts, gör saker tillsammans, upplever saker tillsammans och bygger tillit.
 • Vi behöver ha möjlighet till utbildning av hög kvalitet under alla delar av livet.
 • Och vi behöver skapa förutsättningar så att alla som vill och kan ska få jobba och att ingen diskrimineras i sin jobbansökan.

Alla människor är lika värda. Ingen ska någonsin behöva dömas utifrån andra människors handlande, varje individ är ansvarig för sina egna handlingar och ska bemötas utifrån dem.

Jag blev mycket berörd av vårt samtal och är tacksam för att han delade med sig av sina upplevelser. När han skulle gå så sa han i förbifarten att det nog blir att han röstar åt det rödgröna hållet.

Jag hoppas innerligt att han ska få uppleva ett Sverige i framtiden där varken han eller någon annan blir bemött av rasism och främlingsfientlighet. Söndagens val är avgörande för om mina förhoppningar ska bli verklighet.

 

———————————————————————————————————————————————————————–

Amnesty driver för närvarande en namninsamling till Sveriges politiker: ”En retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion får #inteminröst.”

Gå gärna in och läs på deras sida genom att klicka här.

Feminism och mänskliga rättigheter

Av , , Bli först att kommentera 4

Feminism är att se den struktur som innebär att kvinnor underordnas män samt att vilja förändra den så att alla människor får frihet, trygghet och rätt att välja sin egen väg i livet. I dag finns starka krafter i världen som vill åt motsatt håll. Vi tar ständigt kampen mot de krafterna.

Nästa mandatperiod vill vi:

 • Försvara rätten till abort och individens rätt till sin egen kropp.
 • Fortsätta driva en feministisk utrikespolitik som sätter fokus på kvinnors rättigheter, politiskt deltagande, ekonomisk egenmakt, inflytande i fredsarbete, frihet från våld, samt rätten till reproduktiv hälsa.
 • Stärka rättigheter och möjligheter för hbtq-personer genom att lyfta och stödja hbtq-personers mänskliga rättigheter.
 • Att Sverige inrättar en oberoende institution för mänskliga rättigheter, i enlighet med det internationella samfundets uppmaningar.
 • Stärka urfolket samernas självbestämmande och inflytande. Sverige ska skriva under ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter och ta ansvar och ge upprättelse för historiska övergrepp.

 

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

Att styra mot global hållbarhet

Av , , Bli först att kommentera 4

Världen har genom FN enats om globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. För första gången finns en konkret plan för en värld där ingen ska gå hungrig eller utestängas från utbildning. De 17 målen handlar om jämställdhet, fattigdomsbekämpning och en fungerande rättsstat, men också om hur detta är beroende av en frisk planet, hållbar politik och klimatarbete. Målen är högt ställda och kräver att länder hjälps åt. Vi vill göra Sverige till ett ledande land i genomförandet av Agenda 2030.

Nästa mandatperiod vill vi:

 • Utgå från FN:s mål för hållbar utveckling i offentlig upphandling och planering. Svenska kommuner, regioner och myndigheter ska gå före och visa goda exempel för vägen framåt.
 • Slå vakt om att en procent av bruttonationalinkomsten, BNI, går till internationellt utvecklingsbistånd och verka mot internationell skatteflykt som varje år undandrar stora belopp från utvecklingsländerna. Biståndet ska styras av principer om effektivitet och fattigdomsbekämpning, inte villkoras mot Sveriges inrikespolitiska intressen.
 • Ställa skarpare krav och villkor i Sveriges och EU:s utrikes- och handelspolitik för att driva på det globala klimatarbetet, bevara biologisk mångfald, främja demokrati och mänskliga rättigheter, stärka djurskyddet och minska de globala klyftorna.
 • Använda EU:s verktyg för att säkra en fungerande rättsstat, pressfrihet och andra grundläggande demokratiska principer i alla medlemsländer.
 • Stärka arbetet mot antiziganism, antisemitism, islamofobi och all annan form av rasism i världen.

 globala-malen-logo-och-ikoner

Agenda 2030. De 17 globala målen som FN enats om.

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

Vad vill partierna med EU:s migrationspolitik

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi närmar oss valet och de partier som får bilda regering kommer också sända ministrar till EU:s ministerråd. Där avgörs mycket av Sveriges framtida politik i förhandlingar med andra EU-länder. Men det hörs ytterst lite om vad de andra partierna vill driva inom EU. Det är många viktiga beslut som står på agendan inom EU framöver.

När man nu inom EU diskuterat en gemensam migrationspolitik som innehåller ord som ”landstigningsplattformar” för flyktingar för att man inte vill använda begrepp som ”läger” på grund av Tysklands historia… ja, då är det dags för oss i Sverige att eftersöka mer nyhetsrapportering om utvecklingen i Europa. Om vi i Sverige kan lyfta fram våra positiva erfarenheter av ett stabilt högt mottagande av flyktingar, då kan vi genom gott exempel uppmuntra andra EU-länder att också bidra i det internationella arbetet att välkomna människor på flykt. Om vi alla skulle hjälpas åt så skulle så många människors liv kunna bli så ofantligt mycket bättre.

Idag lever över 68 miljoner människor på flykt i världen varav över 25 miljoner utanför sina hemländer. Det är framförallt utvecklingsländer som tagit emot flyktingar. (Turkiet, Uganda, Pakistan, Libanon och Iran har tagit emot flest. Att Turkiet har så många flyktingar är starkt beroende av den överenskommelse som EU gjort med Turkiet, att Turkiet ska hindra människor att resa vidare in i EU.) Vi i den rika delen av världen verkar tycka det är viktigare att slåss om vem som vill bygga högst murar. Det är fruktansvärt tragiskt. De globala orättvisorna är enorma och vi har alla en roll att spela. Jag vill se ett Sverige som är en konstruktiv kraft, som föregår med gott exempel med humanism och medmänsklighet. Ingen av oss har bestämt vart vi föddes. Vi är. Och vi är alla lika mycket värda och har samma mänskliga rättigheter.

Miljöpartiet kommer kämpa för ett solidariskt Europa där EU ska vara en konstruktiv kraft för vår omvärld.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

När nazism får oss att tystna

Av , , 2 kommentarer 2

Judiska föreningen i Umeå har meddelat att man lägger ner verksamheten.

Orsaken är att de inte kan ha en trygg lokal och den olustiga situationen att behöva polisbeskydd till följd av att det finns för mycket hot mot judar i Umeå. Denna nyhet är fruktansvärt upprörande och skrämmande. Vi befinner oss i en tid där nazistiska budskap tar plats i vårt samhälle igen. Nazistiska! De tar plats genom hat och hot som till slut leder till att andra tystnar, inte orkar längre och nazismens fruktansvärda människosyn får fotfäste på fler och fler platser. Sakta men säkert börjar de människor som själva var med och upplevde andra världskrigets fasor och som kan berätta om hur nazismen växte fram då, bli färre och färre. Och det vi trodde var omöjligt, att något sådant skulle kunna hända igen, upplevs som mindre och mindre omöjligt.

Nu behövs kraftsamling. Slå vakt om alla människors lika värde. Stå upp för alla som utsätts för rasism, nazism och främlingsfientlighet. Vi måste också diskutera de små nyanserna i hur vi talar om saker som leder in oss på stigar som föder främlingsfientlighet och diskriminering. Och börja tala på ett sådant sätt som inte göder diskriminering.

Jag har alltid känt mig oerhört stolt när man hört undersökningar som visat att Umeå är en stad där mångfald funnit trygghet och diskriminering varit låg. När Umeåborna gått ut på gatorna i antirasistiska demonstrationer och stått upp för allas lika värde.

Jag hoppas innerligt att valet i höst inte leder till att nazistiska, rasistiska, främlingsfientliga och diskriminerande krafter och åsikter får mer fäste, breder ut sig och kommer in i våra demokratiska beslutande församlingar. Jag hoppas att valet i höst leder till att vi ska få se mer av mångfald, trygghet och att människor sluter upp för allas lika värde och att judiska föreningen i Umeå ska kunna dra igång sin verksamhet igen, utan oro.