Etikett: moderaterna

Stöd att byta till elbil istället för ökade fossila utsläpp

Av , , Bli först att kommentera 0

Den som behöver bil och har det tufft med de höga bensin- och dieselpriserna ska inte behöva betala för bensin eller diesel över huvud taget. Behöver man bil ska man få stöd att så snabbt som möjligt byta till elbil. 

Ett val två olika framtider. Just nu rullar bussar i Umeå med riksdagskandidater med korta budskap. Miljöpartiet: En bild på mig med budskapet ”Samhällsutveckling som tar klimatkrisen på allvar”. Moderaterna: En bild på Edward Riedl med budskapet ”Sänk skatten på bensin och diesel”.

Vem av oss som sitter i riksdagen på Västerbottens-bänken efter valet avgör ni väljare i Västerbotten. Vem av oss som sitter där, påverkar framtiden.

Jag kommer arbeta för en utveckling som inkluderar alla när vi ställer om samhället så vi inte längre behöver fossil olja. Genom att stödja hushåll att byta till elbil kan de kraftigt sänka sina drivmedelskostnader samtidigt som vi minskar de fossila utsläppen och blir kvitt beroendet av oljeländer som Ryssland. Det är den omställning som krävs för att hejda klimatförändringen och undvika de mest allvarliga riskerna med den globala uppvärmningen. Och vi kan göra detta – om vi får en majoritet i riksdagen som VILL göra det.

Vi i Miljöpartiet vill införa:

Grön bilcheck: Leasing-check på upp till 1500 i månaden till hushåll med låg inkomst

Många som har en gammal bil har inte råd att att köpa en elbil ens med elbilsbonusen. Att leasa är då ett kostnadseffektivt alternativ, eftersom det inte kräver en stor engångssumma. Vi föreslår därför ett leasingstöd för hushåll med fokus på den halva av befolkningen som har lägst inkomster. Stödet uppgår till max 1500 kronor i månaden per person under tre år. 

Grön skrotningspremie: 20 000 i skrotningspremie till hushåll med låga inkomster och gamla bilar

I dagsläget finns ca 1,2 miljoner bilar som är 15 år eller äldre. I genomsnitt rullar en bil i 18 år. Detta betyder att många av de här bilägarna snart kommer behöva byta ut sin bil. Många av dessa ägare har inte råd att byta till en elbil. Vi vill därför införa en skrotningspremie som riktar sig direkt till de med låga inkomster för att undvika att de köper ytterligare en fossilbil – vilket i värsta fall låser in dem i beroendet av fossila bränslen under många år. 

Kraftfull utbyggnad av laddinfrastruktur

För att fler ska känna sig trygga med att välja elbilen som lösning så måste det finnas laddinfrastruktur vid alla bostäder. Miljöpartiet vill införa en “rätt-att-ladda” garanti som innebär att allt regelkrångel för att sätta upp laddinfrastruktur både hemma och på jobbet ska rensas bort. Samt att stödnivåerna för att sätta upp laddare vid hemmet ska öka.

Energiomställning pågår. Replik på KD

Av , , 4 kommentarer 3

Jag vill att vi i Sverige ska ha förnybar, robust och flexibel el som täcker upp alla våra behov. Det är fullt möjligt – om den politiska viljan finns.

Den politiska viljan finns inte hos KD, som idag skrev några rader i Expressen som jag har mycket att säga om. Försöker begränsa mig till att kommentera det första stycket.

KD skriver: “Det har inte funnits någon brist på åtgärder för att minska Sveriges klimatpåverkan.” 

Jo, det har funnit jättestor brist! Annars hade vi inte i år, 2020, befunnit oss i en situation där vi redan upplever 1 grads global uppvärmning och många börjat ge upp hoppet om att begränsa klimatförändringen till 1,5 grad. Mycket, mycket mer behöver göras och det fort. Sveriges utsläpp minskar inte i den takt som krävs för en globalt rättvis klimatomställning.

KD: “När vi kristdemokrater senast satt i regeringen så minskade utsläppen med omkring tjugo procent samtidigt som BNP ökade med nära tio procent.”

Bara för att två saker händer samtidigt betyder det inte att det finns ett kausalt samband. Beskriv gärna vilken politik KD menar att Alliansen bedrev som skulle ha varit avgörande för att utsläppen minskade samtidigt som ni tog fram det politiken. Jag är genuint nyfiken. För när jag ställt samma fråga till Edward Riedl (M) som brukar använda samma oneliner så har han aldrig något svar. (Koldioxidskatten (från 90-talet) och EU:s utsläppshandel (infördes 2005) verkade ju tex. under denna period och är inte något Alliansen kom på.)

KD: “regeringens nedsläckning av utsläppsfri kärnkraft fortsätter. Trots varningar och vädjanden. Trots att kärnkraften ingår i alla de olika modeller som FN:s klimatpanel har tagit fram för att lösa klimatkrisen.”

1. Regeringen håller inte på att släcka ner kärnkraft. Vi har inte beslutat nåt om kärnkraft. Det står tom i Energiöverenskommelsen* (som S, MP, M, C och KD enats om) att vi ska ha 100% förnybar elproduktion 2040 och att kärnkraft inte ska stängas med politiska beslut. Kärnkraftens livslängd kommer ta slut på sikt och energibolagen bedömer andra energislag som affärsmässigt bättre.

2. Sveriges regering bestämmer inte över den globala energiförsörjningen, utan har att påverka elproduktionen i Sverige. (IPCC:s scenarier är globala och innehåller även väldigt mycket förnybar energi.) I Sverige producerar vi idag mycket mer el än vi använder, kärnkraften är dyr och utsliten. Sverige har alla förutsättningar att bygga ett robust, flexibelt och 100% förnybart elsystem samtidigt som vi elektrifierar både transportsektor och industri. Regeringen arbetar redan på flera fronter med detta, bla. med elektrifieringsstrategi, nationell vindkraftsstrategi och stöd till den tunga industrin.

Jag vill att vi i Sverige ska ha förnybar, robust och flexibel el som täcker upp alla våra behov. Det är fullt möjligt – om den politiska viljan finns. Eftersom det är fullt möjligt kan jag bara tolka KD:s plötsliga påhejande av kärnkraft  – som de har tänkt finansiera hur? med våra gemensamma skattepengar? – som ett sätt att försöka kommunicera ett enkelt svar på ett komplext problem. Moderaterna gör detsamma, så fort klimatfrågan nämns säger de “kärnkraft” och hoppas att det ska vara tillräckligt svar. Det duger inte. Klimatfrågan är komplex och kräver en strategisk och ordnad omställning till fossilfrihet. Det är det vi har att hantera.

 

* Målen i Energiöverenskommelsen:

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.

Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas fram och beslutas senast 2017.

M duckar klimatansvar – riskerar Sveriges utveckling

Av , , Bli först att kommentera 1

Moderaternas budgetförslag till riksdagen slaktar Klimatklivet, slopar bonus-malus samt tar bort allt statligt stöd till regionalt och lokalt klimatarbete. Förslaget visar på Moderaternas totala ansvarslöshet inför klimatförändringen. Deras politik hotar dessutom svenska företags konkurrenskraft.

Klimatomställningen pågår här och nu. HYBRIT har påbörjat resan mot stål utan kol, Northvolt byggs upp i Skellefteå för att producera framtidens elbilsbatterier och Preem har dragit tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil för att istället satsa på biodrivmedel.

Sedan Miljöpartiet klev in i regeringen har vi byggt ihop ett pussel av åtgärder för att ställa om till fossilfria transporter. Bonus-malus syftar till att öka andelen fossilfria bilar av nybilsförsäljningen. Stadsmiljöavtalet främjar gång, cykel och kollektivtrafik i städer. Bränslebytet ökar andelen biodrivmedel i vanlig bensin och diesel. Höjda koldioxidskatter skapar incitament till klimatsmartare transporter. Klimatklivet ger bidrag till att bygga laddstolpar, biogasmackar och mycket mer. Vi har även avsatt riktade medel för att säkerställa god spridning av publika snabbladdare i glesbygd. Listan är längre än så och det finns en anledning till att den är lång. De olika insatserna fyller alla olika viktiga funktioner.

I sin budgetmotion slaktar Moderaterna Klimatklivet och minskar anslaget till infrastruktur för elektrifierade transporter. Det är en nedskärning på nästan 2,5 miljarder kronor, varav en stor del omfattar laddinfrastruktur. De slopar även bonus-malus och vill göra det billigare att köra på bensin och diesel. De framställer sitt nya stöd till laddainfrastruktur om 1 miljard som en satsning, när det i själva verket är mindre än hälften av vad regeringen lagt. Moderaterna bör även svara på hur det ska uppstå klimatnytta av att bygga laddstolpar när de avskaffar alla incitament att köpa elbil. 

Moderaterna nämner som vanligt kärnkraft så fort klimatfrågan kommer på tal. Men kärnkraft bör i svenska sammanhang knappast klassas som en klimatåtgärd. Elproduktionen i Sverige har extremt låga utsläpp av växthusgaser. Vi producerar även mycket mer el än vi använder. De utmaningar vi har i det svenska elsystemet handlar istället om distribution och flexibilitet.

Inte heller utanför Sveriges gränser tar Moderaterna ansvar för klimatförändringen. När EU-parlamentet nyligen skulle ta ställning till ett nytt utsläppsmål till 2030 valde de svenska moderaterna att lägga sig på den lägsta ambitionsnivån som fanns som alternativ. Samtidigt sänker de det internationella biståndet i sin budgetmotion med hisnande 15,7 miljarder. På ett bräde vill de alltså ta bort en tredjedel av biståndet, vilket är Sveriges främsta verktyg för klimatåtgärder i andra länder.

Klimatpolitiken handlar om att undvika fruktansvärda och oåterkalleliga konsekvenser av en klimatförändring som skenar bortom mänsklig kontroll. Klimatomställningen handlar samtidigt om att vara del av en positiv samhällsutveckling, med nya innovationer och teknik, renare luft, mindre buller, trevligare stadsmiljöer och hållbara affärsmöjligheter. Att Moderaterna systematiskt väljer att slakta klimatpolitiken i sina budgetmotioner innebär att de varken tar ansvar för klimatförändringen eller ser möjligheterna i klimatomställningen. Svenska företag är idag pådrivande i klimatomställningen. Om Moderaterna fick styra riskerar våra företag istället att tappa i konkurrenskraft och att Sverige halkar efter.

Elin Söderberg (MP), språkrörskandidat

Klimatet kräver konkreta åtgärder här och nu

Av , , Bli först att kommentera 1

Den senaste tiden har Moderaterna och deras ungdomsförbund MUF försökt tala klimatpolitik. Tyvärr saknar de sakkunskap om vilka åtgärder som har störst klimateffekt.

Den sakkunskapen finns hos Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket, vilka föreslår åtgärder som Miljöpartiet arbetar för i regeringen.

Det är avgörande att Sverige klarar etappmålen för minskad klimatpåverkan för 2030 och 2040, vilka omfattar de utsläpp som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Alla sektorer räknas, men särskilt 2030-målet är starkt beroende av utvecklingen i transportsektorn eftersom inrikes transporter svarar för hälften av dessa utsläpp i dag. Klimatpolitiska rådet föreslår följande åtgärder:

  • Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering.

  • Stärk kommunernas mandat och redskap för att främja fossilfria transporter.

  • Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige.

  • Sätt ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel.

  • Öka styrningen mot mer klimateffektiva fordon.

Klimatpolitiska rådet slår fast att “för att senast till 2045 ställa om samhället till noll nettoutsläpp behövs genomgripande samhälls­förändringar och en hög utvecklingstakt i hela samhället.” De föreslår bland annat följande åtgärder i sin rapport:

  • Avskaffa de undantag i koldioxidbeskattningen som återstår för verksamheter utanför handelssystemet.

  • Arbeta proaktivt inom EU för skärpningar av handelssystemet och använd kostnadseffektiva nationella styrmedel för minskade utsläpp från svenska anläggningar inom systemet.

Istället för att införa dessa åtgärder vill Moderaterna och deras ungdomsförbund att klimatkrisen ska hanteras någon annanstans i världen och att vi satsar på forskning för att lösa den i framtiden. Forskning är viktigt men det innebär inte att man kan avstå avgörande insatser för att hejda klimatförändringen nu. Och det som mest av allt behövs är konkreta åtgärder här och nu. Klimatet kan inte vänta.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Regeringsförhandlingarna och M/KD-budgeten

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringsförhandlingarna tog viktiga steg framåt i veckan – men imorgon riskerar vi få en M/KD-budget som slår undan fötterna för företag, kommuner och medborgare som har allt att vinna på att Sverige tar klimatledarskap

Under veckan som gått har det skett förhandlingar mellan MP, S, C och L för att hitta lösningar för att Sverige ska få en vald regering på plats. Ett samarbete där det såklart krävs kompromissvilja mellan partier som i vissa frågor står nära varandra och i andra långt ifrån varandra. Men som alla förenas i övertygelsen att den människosyn, kvinnosyn och demokratisyn som Sverigedemokraterna företräder inte ska ges inflytande över Sveriges regering.

De fyra partierna hade förhandlat fram en överenskommelse som sedan partiledarna tog tillbaka till beslutande organ i partierna. På måndagsmorgonen meddelande Annie Lööf att Centerpartiet röstat nej till förhandlingsresultatet.

En god demokratisk process och besluten respekteras.

Det vore dock ytterst intressant att höra hur resonemangen gick hos centerpartisterna som inte godtog det Annie Lööf förhandlat fram med S, MP och L. För vid senare presskonferenser har det framkommit att det fanns rätt mycket i förhandlingsresultatet som verkligen inte är S eller MP-politik (såsom fri hyressättning vid nybyggnation och sänkt värnskatt) och ett ja skulle också ha övergått till ett budgetsamarbete där C fått igenom en hel del. Ett förhandlingsresultat mellan dessa fyra partier innehöll sannolikt också mycket som var mycket bra för klimat och miljö samt för landsbygden. Ett ja hade också garanterat det som C kanske drev skarpast i valrörelsen, att SD inte får inflytande. Jag undrar, beror nej:et endast på att C inte fick igenom mycket nyliberal ekonomisk politik som de inte ens fick igenom i Alliansen? Ekots inrikespolitiska talesperson, Thomas Ramberg, frågade Annie Lööf detta i slutet av hennes presskonferens – han frågade: med vilket regeringsunderlag i riksdagen skulle du få igenom detta? Jag undrar också, är detta sådant som Centerpartiets väljare värderar så högt att de är beredda att offra det som ett samarbete skulle ge?

Nu hoppas jag att förhandlingarna återupptas så att vi får en regering på plats som står upp för mänskliga värden så snart som möjligt.

Men på grund av detta nej från C går vi in i budgetomröstning imorgon där Moderaterna och Kristdemokraternas budgetreservation sannolikt går igenom med stöd av Sverigedemokraterna. En budgetreservation som ger mer pengar till de som redan har, som kraftigt försämrar klimatarbetet när läget är akut och som inte heller är bra för norra Sverige.

Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att göra det billigare att släppa ut – mitt under brinnande klimatkris, mitt under klimattoppmötet då världens länder samlas i Polen.

De halverar skyddet av värdefull natur och tar bort viktiga klimatåtgärder som kommer göra att utsläppen ökar i en tid då de akut måste minska.

De tar bort flygskatten. De ökar det ekonomiska stödet till diesel. Det blir billigare att släppa ut. Sveriges ledarskap och förtroende i klimatfrågan urholkas.

Massor av människor och företag i Sverige vill bidra till att minska utsläppen, men M och KD trampar på deras kämpaglöd.

 

M/KD:s budgetreservation innehåller bland annat följande nedskärningar i klimatarbetet och försämringar för landsbygd

 

Halvering av klimatklivet

Klimatklivet är en av regeringens största klimatsatsningar. Nu halveras den av M och KD. Det betyder att hälften av det avgörande stödet för klimatinvesteringar till kommuner, regioner och företag försvinner.

En ny satsning av M/KD på “teknikneutral laddinfrastruktur” på 50 miljoner kronor väger inte upp för den stora minskningen i klimatklivet: 840 mnkr tas bort från 1590 mnkr. 

(Jag vet inte vad de menar med ”teknikneutral” i detta sammanhang. De texter jag sett verkar blanda ihop vätgasfordon och elfordon. Klimatklivet som idag finansierar laddinfrastruktur begränsar ingen teknik utan stöd går till investeringar med högst klimatnytta.)

Avskaffad flygskatt

Moderaterna och Kristdemokraterna vill att det ska bli billigare att flyga. De vill avskaffa flygskatten. De vill återinföra flygets skattefördelar jämfört med andra transportslag. Men utsläppen från flyget måste minska! Svenskarnas flygresor har fördubblats på mindre än 30 år.

Krymper miljömyndigheten med nästan en tiondel

För M och KD är miljöpolitik symbolpolitik. I stället för att leverera de resultat som medborgare och näringsliv vill se, gör man stora nedskärningar och några få symboliska satsningar. Samtidigt kapar man drastiskt i stödet till Naturvårdsverket, som är den myndighet som ska genomföra miljöarbetet.

Genom att dra ner 50 miljoner kronor (från 625 mnkr) på Naturvårdsverket tar man bort nästan en tiondel av Sveriges miljömyndighets anslag. 

Stoppar utbyggnaden av solceller

Moderaterna och Kristdemokraterna vill skära ner i stödet för solceller.

Tillsammans skär de ned i arbetet med att ställa om på energiområdet med 445 miljoner 2019, i huvudsak genom att kraftigt minska stödet för solceller.

(Solcellsstödet har idag en mycket stor efterfrågan och det är kö till Länsstyrelserna för att få stöd till solcellsbyggnation.)

Dyrare naturguider

M och KD gör det dyrare med naturguidning på landsbygden. Detta sker genom en höjning av momsen från dagens 6 procent till 25 procent. Det blir svårare att ta sig ut i naturen och försämrade förutsättningar för besöksnäringen i glesbygd.

Naturskydd skärs ned

Artutrotningen pågår runtom i världen, och larmrapporterna om den biologiska mångfalden avlöser varandra. För att skydda arter och viktiga livsmiljöer behövs satsningar, men M och KD skär nu ner denna del av budgeten till samma låga nivå som fanns innan den rödgröna regeringen tillträdde.

Genom att kapa i naturskyddet drar man inte bara undan mattan för den biologiska mångfalden och människors möjlighet att komma ut i naturen. Man gör det dessutom svårare för skogsägare som har värdefull natur på sina marker att få betalt för att skydda den. Miljöpartiet anser att den lantbrukare som tar ett särskilt ansvar för naturvården ska kunna kombinera detta med god ekonomi för sin näringsverksamhet. Det blir betydligt svårare om stöden minskas.

M & KD tar bort 740 mnkr från dagens 1418 mnkr.

Stöd till landsbygden försvinner

Rovdjursstängsel till lantbrukare och restaurerade vandringsleder till alla som vill vandra i fjällen är ytterligare en sak som M och KD prioriterar ned. De talar med kluven tunga när de säger att landsbygden ska leva samtidigt som de halverar stödet till den typ av åtgärder som gagnar näringsverksamheter och jobb på landsbygden.

600 mnkr tas bort från dagens 1 248 mnkr.

 

M går till val mot klimatet

Av , , Bli först att kommentera 3

Moderaterna går till val på att riva upp klimatpolitik.

Jag tycker inte om att skriva om vad andra partier vill och gör. Jag vill fokusera på Miljöpartiets vision för framtiden. Men när M nästan uteslutande talar om MP så måste jag ju bemöta detta.

M-kampanjen i länet har nästan uteslutande handlat om att riva upp flygskatten, sänka skatt på fossila drivmedel, skrota klimatklivet (som finansierat bla utbyggnad av laddstolpar i länet, lustgasdestruktionsanläggning på NUS och biogas-investeringar i Skellefteå) och stoppa ”kilometerskatten” (som egentligen heter vägslitageskatten, endast berör E4an i länet och ersätter en annan skatt som nu betalas årsvis av åkarna oavsett hur mycket och vart de kör).

Jag vill ha en framtid att längta till. Och då krävs klimatpolitik. Nu. Om vi inte snabbt minskar utsläppen av växthusgaser går vi mot en global uppvärmning på 4 grader till ca år 2100. Det är när barnen som idag går i förskolan är i 80-års åldern. Det är alltså en klimatförändring nästan lika stor som skillnaden mellan nu och senaste istiden, fast åt andra hållet på termometern. Ett klimat som människan aldrig någonsin upplevt.

Jag vill jobba för jämställdhet, att vi tar psykisk ohälsa på allvar, att människor inte ska falla mellan stolarna hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och mycket mer.

Men en sak är säker. Klimatet kan inte vänta! Därför vill jag höra varför M ser det som sin viktigaste uppgift detta val, att skrota klimatpolitik som lyft fram Sverige som världsledande på klimatområdet.

Dags för debatt Edward Riedl.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,